Politidirektør Benedicte Bjørnland retter her kritikk mot de som setter barn i fremste rekke i en demonstrasjon, noe som blant annet viste seg å være tilfelle under motdemonstrasjonen rettet mot SIAN på Festplassen i Bergen sist søndag.

Den siste tiden har det vært flere demonstrasjoner som har endt i voldelige sammenstøt mellom ulike grupperinger, politiet og demonstranter. Dette er ikke noe politiet kan godta.

– Ytringsfriheten er grunnlovsfestet

– For et demokrati som Norge står ytringsfriheten svært sterkt. Det er grunnlovsfestet. Det betyr igjen at man har rett til å demonstrere og ytre seg, selv om man har meninger og synspunkter som oppleves sårende, krenkende eller provoserende for andre, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Hun understreker at politiets rolle ikke er å stoppe demonstrasjoner eller ytringer.

LES OGSÅ:
KONGSBERG:
Kvinne meldt savnet fra sykehuset - ble funnet etter få timer

Å opprettholde lov og orden

– Vår rolle er å opprettholde ro og orden – samt sikre at ytringer kan fremmes uten at demonstrasjonen eller ytringene møtes med voldelige handlinger. Dette gjelder selv om budskapet kan oppleves som både provoserende og krenkende.

– Eventuelle straffbare, hatefulle ytringer vil derfor bli etterforsket og eventuelt straffeforfulgt i etterkant av en demonstrasjon. Det er ikke politiet på stedet som skal måtte gjøre vurderinger av om ytringer er straffbare..

Stort sett god dialog

Som oftest går demonstrasjoner i Norge fredelig for seg, heldigvis. Bare i Oslo er det rundt 6 000 arrangementer og demonstrasjoner i året, og kun et lite antall ender med at politiet må gripe inn for å opprettholde ro og orden.

– Vi er opptatt av å ha god dialog med både de som demonstrerer og motdemonstranter. Stort sett gjør dette at man finner gode løsninger, der begge parter får sagt sitt og ytret seg på en fredelig måte, sier Bjørnland.

LES OGSÅ:
KONGSBERG:
Bil kjørte i grøfta i rundkjøringen ved Myntbrua

Planlagte voldelige handlinger

– Men vi ser at i enkelte tilfeller i det siste har det møtt opp personer som ønsker å utøve vold. De har med for eksempel stein, glassflasker og egg og virker å ha planlagt voldelige handlinger. Dette er ikke akseptabelt, og politiet vil gripe inn hvis dette skjer, også i fremtidige demonstrasjoner.

Etterlyser foreldrene

Politidirektøren oppfordrer også foreldre til å følge med på hva barn og unge gjør.

– Barn og unge har selvfølgelig rett til å demonstrere, ytre seg og protestere. Dette er viktige rettigheter i et demokrati.

– Samtidig vil vi fremheve at barn ikke bør være i fremste rekke i en demonstrasjon eller motdemonstrasjon av det slaget vi har sett i senere tid.

Barn er i en slik sammenheng særlig sårbare, og kan bli truffet av stein eller gjenstander som kastes, samt bli eksponert for tåregass hvis politiet ser seg nødt til å benytte dette i en farlig og tilspisset situasjon. I tillegg har vi dessverre også erfart at barn selv har deltatt i voldelige handlinger, avslutter Bjørnland.

LES OGSÅ:
Solbergelva: Brannvesenets dykkere bistår politiet i søk etter savnet kvinne