Landets pensjonister kan bli fratatt to milliarder kroner i pensjonsøkning hvis ikke Stortinget stopper et forslag fra regjeringen. Årsaken er at det ble brukt et for lavt lønnsvektsanslag i fjorårets trygdeoppgjør, noe regjeringen ikke vil kompensere fullt ut for.

Dette skriver Pensjonistforbundet  ved leder Jan Davidsen i en pressemelding.

Lønnsveksten ble høyere enn forventet

I forrige uke publiserte Statistisk Sentralbyrå (SSB) statistikk som viser at den

Hvis regjeringen får gjennomslag for sitt forslag, kan pensjonistene trolig se langt etter å få samme økning i pensjonen som lønnsveksten skulle tilsi.
Illustrasjonsfoto: MAX PIXEL

gjennomsnittlige årslønnsveksten i 2021 var på 3,5 pst. Det vil si 1,1 prosentpoeng høyere enn den lønnsveksten som ble lagt til grunn for pensjonsreguleringen i mai i fjor.

I trygdeoppgjørene er det lang tradisjon for å korrigere for avvik mellom den anslåtte og faktiske lønnsveksten, slik at pensjonene korrigeres opp eller ned med hele avviket fra forrige år.

Regjeringen ønsker å halvere kompensasjonen

Men regjeringen forsøker nå å få Stortinget med på å halvere kompensasjonen pensjonistene skal få i 2022. Hvis det skjer, vil pensjonistene få om lag 1,4 milliarder kroner lavere regulering i 2022 enn de skulle hatt.

LES OGSÅ:
Sparebanken Øst utvider staben med tre direktører

Helårseffekten av forslaget – fra mai 2022 til mai 2023 – anslås å utgjøre et tap på to milliarder kroner for pensjonistene.

– Krever full kompensasjon

– Dette er helt uakseptabelt, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet, som krever at pensjonistene skal få full kompensasjon for at det ble brukt et for lavt lønnsvekstanslag i fjorårets trygdeoppgjør.

Saken er til behandling i Arbeids- og sosialkomiteen, som har frist til 1. mars med å avgi sin innstilling.

Reguleringen av pensjon

For 2021 ble det vedtatt at pensjonene skulle øke med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, men ikke høyere enn lønnsveksten. Da trygdeoppgjøret ble gjennomført i mai, ble det lagt til grunn en anslått lønnsvekst på 2,4 prosent, og en anslått prisvekst på 2,8 prosent.

Forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet håper Stortingsflertallet ikke vil støtte regjeringens forslag om å ta to milliarder kroner fra landets pensjonister.
Foto: JOHNNY SYVERSEN

Dermed ble pensjonsøkningen begrenset til å være lik lønnsveksten på 2,4 prosent. I tillegg ble stortingsflertallet enige om å sikre full kompensasjon for et avvik mellom anslått og faktisk lønnsvekst fra 2020 på 1,4 prosent.

LES OGSÅ:
- Statsbudsjettet hjelper ikke unge til egen bolig

Lønnsveksten øker – trygdeoppgjøret ikke

– Når lønnsveksten i 2021 nå viser seg å være høyere enn anslått i mai, må dette selvsagt korrigeres fullt ut i trygdeoppgjøret i 2022. Dersom riktig lønnsvekst faktisk hadde blitt benyttet, ville pensjonistene fått det de skulle ha i fjor.

– Det er dermed ikke rimelig at pensjonistene skal få noe mindre som følge av at den forrige regjeringen bommet på sine anslag, sier Jan Davidsen.

EP2022-02006