Politikerne i formannskapet går inn for å beholde både Hokksund og Vestfossen ungdomsskoler slik de er i dag. Hva som skjer med ungdomsskoleelevene fra Skotselv er imidlertid ikke avgjort enda.

Onsdag 26. august diskuterte politikerne igjen hvordan de ser for seg veien videre for skolene i Øvre Eiker. De er enstemmige i en sak – Øvre Eiker skal fortsatt ha mer enn en ungdomsskole.

Lang prosess

Prosessen startet med en ekstern rapport fra 2018 som omhandler skolebehovet i årene framover. Det ble på bakgrunn av dette opprettet et såkalt oppgaveutvalg, bestående av folkevalgte og innbyggere, som jobbet videre i over et år med å se på spørsmålene rundt framtidig skolestruktur i kommunen.

Forslag om ny barneskole på Loesmoen

Utvalget anbefalte blant annet å bygge ny barneskole for Hokksund på Loesmoen og å samle alle ungdomsskoleelevene i kommunen under samme tak i en, stor skole i Hokksund.

Politikerne gikk 26. august inn for å bruke oppgaveutvalgets rapport som gjeldende skolebehovsplan for Øvre Eiker kommune, men med noen vesentlige endringer.

LES OGSÅ:
Hokksund: Nå er s-en på plass på skiltet til vaksineringslokalet

Går inn for flere ungdomsskoler

Både oppvekstutvalget, partssammensatt utvalg og formannskapet gikk enstemmig inn for, i motsetning til anbefalingen i rapporten, å bevare Vestfossen ungdomsskole som den er i dag.

Begrunnelsen deres var blant annet at folketallet i Vestfossen er antatt å øke så mye i årene som kommer, at de mener det er et stort behov for egen ungdomsskole på stedet.

Når det gjelder framtiden for ungdomsskoleelever på Skotselv skole, ville ikke politikerne konkludere like raskt. De ønsker dette spørsmålet behandlet som en egen sak.

Barneskolene består som i dag

Når det gjelder barneskolene i kommunen, gikk politikerne tidlig i prosessen samlet inn for å bevare antall barneskoler som i dag.

På Hokksund barneskole er kapasiteten allerede sprengt, og politikerne vedtok før sommeren 2020 at det skal bygges en helt ny og større barneskole for hele Hokksund på Loesmoen.

Kommunestyret har det siste ordet

Det er kommunestyret som 9. september endelig skal behandle og fatte et vedtak i saken. Blir det som formannskapet går inn for, skal oppgaveutvalgets rapport, med endringer, danne grunnlag også for videre arbeid med vedlikehold og endret behov for areal ved skolene i kommunen.

LES OGSÅ:
En til sykehus etter husbrann i Vestfossen

Politikerne vil også vurdere skolekretsgrensene på nytt, og de vil se nærmere på Voksenopplæringen og Kulturskolens behov for lokaler.