Øvre Eiker kommune går nye veier for å motivere til medvirkning og aktiv deltagelse fra sine innbyggere, og har i den anledning lansert et verktøy i form av nettsidene sammenskapervi.no.

Fremtidens Øvre Eiker

Det første som møter deg når du går inn på sammenskapervi.no er åpningsbildet med teksten «Bli med på å skape fremtidens Øvre Eiker!»

– Hva skal kommunen hete?

Deretter kommer du inn på en side kalt «prosesser» med en rekke spørsmål du som innbygger blir bedt om å ta stilling til, om alt fra hva kommunen skal hete i fremtiden til spørsmål om hvilke måter vi kan bruke landskapet i Øvre Eiker på.

Åpningsbildet til sammenskapervi.
Skjermdump: SAMMENSKAPERVI.NO

Erstatter ikke kommunens nettsider

Kommunikasjons- og digitaliseringsrådgiver Cathrine Backen Grøner understreker at  Sammenskapervi.no er et supplement til kommunens vanlige nettside ovre-eiker.kommune.no, og på ingen måte er ment å erstatte disse.

Kommunen har med andre ord ikke fått nye nettsider. Mens de vanlige nettsidene egner seg godt for informasjon ut fra kommunen, er det ikke like godt egnet til to-veis kommunikasjon. Det ivaretar sammenskapervi.no forteller Grøner.

LES OGSÅ:
- Øvre Eiker skal fortsatt ha minst to ungdomsskoler

Sikrer god kvalitet på diskusjonen

Hun forteller også at i motsetning til Facebook er det også lettere å ta vare på det som kommer inn på sammenskapervi.no for ettertiden, og å sikre at diskusjonen holder god kvalitet. Dette er selvfølgelig noe som bør være et rimelig krav for å unngå at kommentarer og innspill «sklir ut», som de ofte gjør på andre sosiale medier.

Noe for grendeutvalgene?

En annen ting som kommunens grendeutvalg, som ikke alle er like à jour med egne nettsider, bør merke seg er at grendeutvalg, lag og foreninger kan få sine egne sider på sammenskapervi.no. Også de med med mulighet for dialog med sine medlemmer.

Sammenskapervi.no utvikles i samarbeid med Smartbynettverket, som består av en rekke byer og kommuner fra hele Norge.

Teknisk bistand fra Trondheim kommune

Trondheim kommune står for den tekniske biten, og derfor vil i en overgangsperiode en del e-poster fra sammenskapervi.no komme som e-poster fra Trondheim kommune. Basisen er den frie programvaren Decidim, som er utviklet i Barcelona.

LES OGSÅ:
Kongsberg interkommunale legevakt flytter koronateststasjonen til Kongsberghallen

2021-02046