Torsdag mottok Øvre Eiker bibliotek heder og ære for sitt arbeid rettet mot barn og ungdom. Det er Norsk Bibliotekforening (NBF) som deler ut Barne- og ungdomsbibliotekprisen.

Prisen, som deles ut for aller første gang i år, skal deles ut annethvert år til et bibliotek som har anvendt nye ideer og utmerket seg i sitt tilbud mot barn og unge. Dette kan dreie seg om framtidsrettede, utradisjonelle og offensive tiltak innen formidling og kulturopplevelser.

Fra Bokbamsen til ballkjoleverksted

«Prisvinnerbiblioteket har valgt å satse på både tradisjonelle og utradisjonelle aktiviteter rettet mot flere aldersgrupper, de aller minste så vel som ungdom. Gjennom kreative lavterskeltilbud for barn, via kunnskapsformidling, lesestimulering og ungdommers medvirkning og egenaktivitet bidrar biblioteket til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag som læringsarena og kulturformidler. Nominasjonene for dette biblioteket vektlegger både enkelte ansattes kvaliteter, men også bredden av kvalitativt gode tjenester; fra bokbamse til ballkjoleverksted.»

LES OGSÅ:
Vil hjelpe ungdom i bygda å lage nye ballkjoler av gammelt materiale

De ansatte på biblioteket ønsker i en pressemelding å takke alle trofaste og entusiastiske brukere, og alle som bidrar til at barn og ungdom opplever biblioteket som et godt sted å være.

Feiret med kake

Fredag ettermiddag dukket ordfører Knut Kvale opp på biblioteket for å markere pristildelingen sammen med de ansatte på biblioteket.

– Dette var veldig moro. Jeg følger med på det som skjer hos dere, og er imponert over alt dere får til. Dette er virkelig ikke et bibliotek i tradisjonell forstand! sier ordfører Knut Kvale.

Konstituert bibliotekssjef Lene Myrvold Velle synes det er stas å motta en pris der nominasjonene har kommet inn fra både fagmiljøet og de faktiske brukerne av biblioteket. – Det at vi blir anerkjent for arbeidet vårt med både barn og ungdom betyr veldig mye for oss. Det er jo dette vi brenner for, at små og store skal oppleve biblioteket som et godt sted å være, sier hun.

2021-03065