Tidlig torsdag morgen gikk bokstavelig talt startskuddet i en felles antiterrorøvelse på Knutepunkt Strømsø – tidligere Strømsø skole, som for anledningen dannet rammen rundt en melding om skoleskyting.

Flere bevæpnede personer har tatt seg inn på skolen og terroralarmen går.

Politiet iverksetter umiddelbart sin PLIVO-prosedyre (Pågående Livstruende Vold), og utrykningsenheten gjør seg klar til å rykke inn.

Sanitetspersonell på plass

Sanitetspersonell fra Hæren, som befinner seg på stedet, prøver å ta seg inn i bygningene for å evakuere de som er der og for å ta hånd om de som er skadet.

Sanitetssoldater og evakuerte benytter den pansrede ambulansen som sikring.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Samtidig blir politiets utrykningsenhet (UEH) varslet og rykker inn mot objektet, hvor også Militær livvakttjeneste gjør sin entré.

Soldater fra Militær Livvakttjeneste rykker inn.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Knutepunkt Strømsø

Knutepunkt Strømsø er et kommunalt bygg eid av Drammen kommune, og var inntil 2010 ungdomsskole med over 300 elever. Bygningen inneholder i dag en rekke av kommunens servicefunksjoner som innbyggertorg, flyktningetjenesten og barneverntjenester for å nevne noe.

Siden bygningene har flere etasjer, lange og trange kontorer og mange kontorer, er den godt egnet som øvingsarena. Den stiller derfor store krav til de som skal rykke inn i bygningen for å få kontroll på flere bevæpnede personer som hadde forskanset seg.

LES OGSÅ:
Det første koronadødsfallet har skjedd - Forsvaret er parat til å hjelpe

Gunnerside fra HV-03 på plass

Også soldater fra Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03, innsatsstyrke Gunnerside ankom objektet med full styrke og med bistand av eget militærpoliti og styrkens hundefører.

Innsatsstyrke Gunnerside ved HV-03 har også hunder i sin tjeneste.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Gunnerside består av omkring 200 befal og soldater og har standkvarter på Heistadmoen utenfor Kongsberg.

Under øvelsen fungerte noen av soldatene som ofre, mens sivilt personell i bygningene kun ble eskortert ut av annet militært personell og politi etter hvert som øvelsen skred frem.

Den pansrede ambulansen benyttes for å skjerme sivile som løper i sikkerhet.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Samarbeid politi – Forsvaret

Politiet og Forsvaret samarbeidet nært under øvelsen, der blant annet Forsvarets pansrede ambulanser ble benyttet for å gi skjul og dekning til både militært og sivilt personell – både under fremrykning og evakuering, mens politiet på sin side benyttet sine pansrede kjøretøy under fremrykning og som dekning til utrykningsenheten.

Politiets utrykningsenhet (UEH) benytter en av sine egne pansrede terrengbiler som sikring under fremrykning til objektet.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Militære og sivile observatører

En rekke sentrale personer innen kommunen, politiet og Forsvaret var på plass for å bivåne øvelsen. Blant disse var Forsvarets nyutnevnte sjefssersjant Rune Wenneberg sammen med sjef HV-03, oberstløytnant Tony Platek.

LES OGSÅ:
Heimevernet bistår Oslo lufthavn med passasjerkontroll og koronatiltak
Sjef HV-03, oberstløytnant Tony Patek, var på plass for å se hvordan distriktets innsatsstyrke løste oppdraget.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Også Heimevernets sjefssersjant, Torleiv Nordhus var på plass. Og for hans del var nok gjensynet med Gunnerside både nostalgisk og hjertelig, siden han var innsatsstyrkens sjef i flere år.

Heimevernets sjefssersjant og tidligere sjef Innsatsstyrke Gunnerside, Torleiv Nordhus.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Går inn når andre trekker ut

Både Forsvaret og politiet er trent til å gå inn i farlige situasjoner når alle andre flykter fra de. Og under torsdagens øvelse var det nettopp det som var det primære.

Når gjerningsmennene omsider ble uskadeliggjort og tatt hånd om av politiet og siden overlatt i Gunnersides varetekt, var tiden kommet til å evakuere de skadde.

En av gjerningsmennene tas hånd om av militært personell.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Mange syke og sårede

Og de var det mange av. Nærmere 70 syke og sårede ble behandlet på stedet og forberedt for transport til Drammen sykehus hvor flere traumeteam var satt i alarmberedskap og nødvendig personell var kalt inn – som ved et reelt tilfelle.

Pansrede ambulanser under utrykning

Transporten til sykehuset ble foretatt av alt fra pansrede ambulanser, feltkjøretøy og per buss, og mange var nok de som sperret øynene opp da grønne treakslede panserkjøretøy med røde kors forflyttet seg gjennom sentrumsgatene i Drammen.

LES OGSÅ:
Kronikk av forsvarsminister Bjørn Arild Gram:
- Forsvaret av Norge skal styrkes

Vogner som bare mangler fem centimeter i bredde (2.95 m) fra å kjøre med bred last-eskorte, og derfor kjører med både blinkende gule og blå lamper på taket.

Ikke akkurat et dagligdags syn. En pansret ambulanse på vei opp Dronninggata mot sykehuset med sårede om bord.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Sykehuset godt forberedt

Ved ankomst Drammen sykehus hvor hele 70 pasienter ankom i puljer, kunne det se ut som om det var mye «armer og bein», men det var bare tilsynelatende – for her visste hver og en av helsepersonellet hva som var deres oppgave.

2021-11018-A