Legemiddelverket meldte på søndag at det har mottatt to meldinger om dødsfall hos pasienter på Oslo Universitetssykehus (OUS).

OUS består av 325 bygninger og er hovedsakelig fordelt på fire sykehuskomplekser i Oslo: Rikshospitalet, Ullevål, Aker og Radiumhospitalet.

– Kan ha sammenheng med Astra Zeneca-vaksinen

Legemiddelverket kan ikke utelukke at disse tilfellene kan ha en sammenheng med Astra Zeneca-vaksinen. Det europeiske legemiddelkontoret, EMAs sikkerhetskomite (PRAC) har bestemt at slike tilfeller nå blir omtalt i preparatomtalen og pakningsvedlegget.

Les om hva vaksinerte ifølge Legemiddelverket bør være oppmerksomme på: Astra Zeneca-vaksinen – Når skal lege oppsøkes?

Slik undersøkes de sjeldne tilfellene

Legemiddelverket og Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) fortsetter å gå gjennom lignende bivirkningsmeldinger i Europa for å se om disse tilfellene kan ha en sammenheng med vaksinasjon med Astra Zeneca-vaksinen.

Legemiddelverket rapporterer alle tilfeller i Norge videre til Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og WHO.

Uvanlig sykdomsbilde med blodpropp

Det uvanlige sykdomsbildet med blodpropp, blødning og lavt antall blodplater, er ikke sett etter vaksinasjon med de andre koronavaksinene som brukes i Norge.

LES OGSÅ:
Hva betyr egentlig R-tallet når man snakker om koronasmitte?

Legemiddelverket, Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus samarbeider nå om grundige undersøkelser av disse tilfellene ifølge Legemiddelverket.

Satt på pause av FHI

Folkehelseinstituttet har på sin side gjort det klar at det fortsetter pausen i bruk av Astra Zeneca-vaksinen i Norge og fortsetter arbeidet med å gjøre en grundig gjennomgang av situasjonen. FHI vil komme med en oppdatering i slutten av uke 12 – som vil si senest søndag 28. mars.

Vaksinen ble satt på pause av FHI 11. mars etter meldingen om et dødsfall etter vaksinering. FHI gikk samtidig i gang med et grundig arbeid sammen med Legemiddelverket for å utrede om det kan være en sammenheng mellom vaksinen og alvorlige bivirkninger med blodpropper, lavt blodplatetall og blødninger.

2021-03052