Fredag kveld, 6. november, fikk politiet melding om støy fra en leilighet i Oslo hvor det også skulle være et stort antall festdeltakere til stede. Da politiet kom til stedet, påtraff de flere personer i leiligheten og på vei ut av denne. Det viste seg at det var blitt avholdt en fest med flere enn 10 personer i leiligheten. Saken ble anmeldt.

Overtrådt forbud mot sammenkomst med over 10 gjester

Festarrangør er nå bøtelagt med kr 10 000,- for overtredelse av forbudet mot privat sammenkomst med mer enn 10 deltagere, blir det fortalt i en pressemelding fra Oslo politidistrikt.

Politiet forteller videre at de også kan straffeforfølge deltagerne på en slik sammenkomst, og jobber nå videre med å identifisere de som har vært tilstede på den aktuelle festen.

Oslo politidistrikt anmelder og straffeforfølger nå brudd på smittevernbestemmelsene, som for eksempel private fester med flere enn 10 personer eller der 1-meters regelen ikke kan overholdes.

Oslo politidistrikt ser at påbud stort sett følges, at folk holder seg hjemme og bruker munnbind m.m. Vi håper den gode innsatsen hos innbyggerne i politidistriktet fortsetter, slik at smittetallene reduseres og politiet kan bruke tiden til bekjempelse av kriminalitet for øvrig.

Oppsøker steder med stor smittefare

Politiet samarbeider med kommunen, og vil spesielt ettergå og være oppsøkende der hvor helsemyndighetene ser at smitten er størst.

Som følge av skjerpede innreiserestriksjoner er det økt kontrollvirksomhet ved grensene. I vårt distrikt gjelder dette Oslo havn.

 

EKSEMPLER PÅ BØTESATSER

Sentrale bestemmelser

Brudd på karanteneplikt – ankommet fra utlandet – bøtesats kr 20 000,-

Brudd på karanteneplikt – etter nærkontakt med bekreftet smittet kr 20 000,-

Brudd på isolasjonsplikt – bekreftet smittet Kr 20 000,-

Lokale bestemmelser Oslo

Munnbind
Brudd på plikt til å bruke munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende. Kr 2 000,-

Brudd på plikt til å bruke munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter, når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer. Kr 2 000,-

Arrangement

Arrangere eller delta på privat arrangement med flere enn 10 deltakere

Arrangere eller delta på privat arrangement hvor lokalet ikke er dimensjonert til at alle deltakere kan holde minst 1 meters avstand.

Kr 10 000,-(arrangør)
Kr 5 000,- (delta) Ved grove overtredelser kan bøtesatsen dobles

Brudd på forbud mot å skjenke alkohol på serveringssteder Kr 20 000 – 50 000,-

Kilde: Oslo politidistrikt

LES OGSÅ:
MJØNDALEN:
Innbrudd i enebolig i Hagatjernveien - store ødeleggelser
LES OGSÅ:
HOKKSUND:
Truende 20-åring satt i drukkenskapsarrest etter ordensforstyrrelse