Oppfordring fra FHI: – La skoleelevene komme først på bussen

Folkehelseinstituttet ber innstendig om at skoleelever får prioritet på offentlige transportmidler.

Rutebuss ved Hokksund stasjon. Arkivfoto. BJØRN ERIK NEBELL

Nytt skoleår er på trappene, og mens noen gleder seg, er det andre igjen som gruer seg – som alltid. Uansett så har Øvre Eiker laget denne oversikten for den enkelte skole i kommunen, i det de ønsker hjertelig velkommen til et nytt skoleår som begynner mandag 17. august.

Kommunen ber alle være oppmerksom på at tidspunktene i tabellen under er med forbehold om endringer i smittevernreglene, som blant annet vil bli å finne på FHIs nettsider.

– Gi skoleelever prioritet på offentlig transport!

Blant annet har Folkehelseinstituttet allerede gått ut med en anbefaling til buss- og togpassasjerer om å la skoleelevene få prioritet på kollektivtransporten.

– Dersom du skal gå på en buss som er i ferd med å bli full, og du ikke har arbeid i kritiske samfunnsfunksjoner, oppfordrer vi deg til å la skoleelever få gå på i stedet for deg selv, sier Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet blant annet.

Om transportmiddelet blir fullt før du får kommet på, oppfordres du til ikke å gå på, men heller vente på neste avgang eller finne alternativ transport.

LES OGSÅ:
Hjemmetest skal avsløre immunitet mot covid-19

Skolestart mandag 17. august:

Skole Klassetrinn Tidsrom:
Darbu skole 1.trinn

2.trinn

3.-7.trinn

Kl. 08:30 – 12:00

Kl. 08:15 – 12:00

Kl. 08:15 – 14:00

Hokksund barneskole 7.trinn

6.trinn

5.trinn

4.trinn

3.trinn

2.trinn

1.trinn

Kl. 08:20 – 14:00

Kl. 08:20 – 14:00

Kl. 08:35 – 14:00

Kl. 08:35 – 14:00

Kl. 08:50 – 14:00

Kl. 08:50 – 12:15

Kl. 10:00 – 14:00

Røren skole 1.trinn

2.trinn

3.trinn

4.trinn

5.-7.trinn

Kl. 18:00

Kl. 08:15 – 11:55

Kl. 08:15 – 14:00

Kl. 08:15 – 11:55

Kl. 08:15 – 14:00

Ormåsen skole 1.trinn

2.-7. trinn

Kl. 09:00 – 11:00

Kl. 09:00 – 14:00

Vestfossen barneskole 1.trinn

2.trinn

3.-7. trinn

Kl. 18:00

Kl. 10:05 – 14:10

Kl. 08:20-  14:10

Skotselv skole 1.trinn

2.-4.trinn

5.-10.trinn

Kl. 17:00

Kl. 08:15 – 12:25

Kl. 08:15 – 14:10

Hokksund ungdomsskole 8.-10.trinn Kl. 08:15 – 14:15
Vestfossen ungdomsskole 8.-10.trinn Kl. 08:15 – 14:00
Voksenopplæring Alle grupper Kl. 08:30 – 14:00
Kulturskolen Alle elever vil bli kontaktet av sin lærer om undervisningsdag og tidspunkt.
LES OGSÅ:
Oslo: Festarrangør bøtelagt med 10 000 kroner for brudd på smittevernloven