Onsdag 12. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Testes to ganger årlig

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

1 250 tyfoner landet rundt

Rundt om i landet er det cirka 1 250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

Direktør i DSB, Elisabeth S. Aarsæther.
Foto: ANITA ANDERSEN / DSB

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og de reparerer det som ikke fungerer.

Høres av over halvparten av befolkningen

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Aarsæther.

LES OGSÅ:
Direktøren i DSB: -Du er en del av Norges beredskap
De røde punktene på kartet markerer plasseringen av varslingsanleggene i distriktet.
Kartgrunnlag: DSB

Sivilforsvaret er underlagt DSB og har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Rundt om i landet er det varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Signalene testes to ganger i året.
Foto: STIAN OLBERG / DSB

Se oversikt over alle varslingsanleggene i DSBs kartløsning. Velg «Temalag», «Sivilforsvaret», og huk av for «Varslingsanlegg». Les mer om varslingssignalene på sikkerhverdag.no og hør signalene på sivilforsvaret.no.

2022-EP01007