1,8 millioner passasjerer reiste fra eller til norske flyplasser i løpet av juli måned. Det er en markant oppgang på 71 prosent siden juni, men man er fremdeles langt unna en normalsituasjon for luftfarten forteller Avinor i en pressemelding.

Trafikktallene for juli måned viser at trafikken økte på samtlige norske flyplasser. Størst oppgang har det vært for innenlandstrafikken, som i juli var på 64 prosent sammenliknet med 2019.

Økning i innenlandstrafikken

– Det er gledelig med en økning, og vi ser at spesielt innenlandstrafikken har tatt seg opp. Likevel ligger vi på under halvparten av passasjertallene sammenliknet med samme tid i fjor, så vi er langt unna normal trafikk, sier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

Riise viser til at utenlandstrafikken i juli måned var på kun 12 prosent sammenliknet med juli i fjor.

– Samtidig ser vi at utenlandstrafikken nesten har tredoblet seg siden juni. Mye av dette handler nok om endrede reiserestriksjoner, sier Riise.

LES OGSÅ:
Obligatorisk trafikkopplæring blir gyldig fraværsgrunn

De regionale lufthavnene har minst nedgang

Gjennom hele koronaperioden er det de regionale lufthavnene som har hatt minst nedgang. Innenlandstrafikken til og fra disse lufthavnene var i juli nesten på samme nivå som tilsvarende måned i fjor, og trafikken på disse doblet seg sammenliknet med juni.

– Dette sier noe om hvor viktige de mindre lufthavnene er for både bosetting, turisme og næringsliv, forklarer Riise.

Flere flyselskaper er tilbake på lufthavnene

Til tross for et lavt antall utenlandsreisende har også den internasjonale trafikken tatt seg opp uke for uke. Flere ruter er gjenåpnet og utenlandske flyselskaper vender tilbake.

28 av 35 flyselskap er tilbake

– 28 av 35 flyselskaper som fløy på Oslo lufthavn før korona er tilbake, og 51 av 101 destinasjoner er tilbake på rutekartet. Dette er viktig for norsk næringsliv, sier Riise.

Samtlige utenlandsdestinasjoner har en nedgang i antall passasjerer, men minst nedgang har man sett til Danmark, Latvia og Litauen.

LES OGSÅ:
Rollag ble vinner av Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris

– Alt i alt har vi sett en jevn vekst de siste ukene, men det totale volumet er fremdeles et helt annet enn det vi er vant til, og nå går vi inn i en periode der vi kan regne med at utenlandstrafikken vil påvirkes av de nye karantenerestriksjonene avslutter Riise.