Obligatorisk trafikkopplæring blir nå gyldig fraværsgrunn. Dette kommer frem i den nye regjeringserklæringen, som allerede har fått navnet Granavolden-erklæringen. Over 108 sider meisles hovedtrekkene i regjeringens politikk ut. Deriblant et punkt om nye fraværsregler for den videregående skolen.

– For ATL er dette en stor dag. Dette har hele organisasjonen jobbet for å få endret i lang tid, og når den nye regjeringsplattformen nå legger opp til at obligatorisk trafikkopplæring skal bli gyldig fraværsgrunn er det en gledens dag for bransjen, sier direktør Torgeir Abusdal i ATL.

Fraværsregel fra i 2016

Helt siden den såkalte fraværsregelen ble innført i 2016 har ATL jobbet med å få godkjent obligatorisk trafikkopplæring som gyldig fravær. Nå har arbeidet båret frukter.

– Gjennom utallige debatter i media, møter med politikere både lokalt og på Stortinget er det svært gledelig å se at man i den nye Granavolden-plattformen nå gjør endringer i regelverket slik at obligatorisk trafikkopplæring blir en gyldig fraværsgrunn i videregående skole, sier Abusdal.

LES OGSÅ:
Ny og sikrere førerkortmodell med QR-kode tas i bruk første september

ATL har hatt flere møter med høytstående politikere hvor fraværsreglene har vært et sentralt tema, blant annet med Helge Orten og Jonny Finstad fra Høyres transport- og kommunikasjonskomite på Stortinget.

Ikke optimal opplæring i dag

Mye av problemet med ordningen har vært at mange har måttet flytte kjøretimer til tider på døgnet hvor trafikkbildet ikke representerer det de vil møte den dagen de setter seg bak rattet med førerkortet i lomma.

– Dette har vært et stort problem. For ikke å bryte reglene har elever kjørt obligatorisk opplæring i helger og på tider av døgnet hvor trafikkbildet er mindre komplekst og hvor de trafikale utfordringene er mindre enn hva man møter om man kjører midt på dagen. En konsekvens av det har vært at elevene ikke har vært like godt rustet til å møte trafikale utfordringer som det læreplanen legger opp til, sier Abusdal.

I tillegg har fraværsreglene ført til at man har måttet bryte med læreplanen som legger helt klare føringer på hvordan trafikkopplæring skal foregå.

LES OGSÅ:
50 000 må fornye førerkoret før nyttår

Håp om oppstart allerede høsten 2019

Denne endringen er svært viktig ut i fra en samlet trafikksikkerhetsvurdering og det er svært gledelig at regjeringen har lagt vekt på våre argumenter og at det har forstått våre argumenter. At man nå i den nye plattformen unntar obligatoriske timer for trafikkopplæring fortjener ros, avslutter en fornøyd ATL-direktør – som håper på at de nye reglene innføres allerede fra neste skoleår.