I den nye boka Vindmøllekampen. Historia om eit folkeopprør som kjem 24.2. undersøker forfattar Anders Totland kvifor motstanden mot vindkraft har eksplodert i Noreg.

Boka blir utgitt av Det Norske Samlaget, som er et kultur- og kunnskapsforlag som gir ut litteratur på nynorsk, og av den grunn er teksten under – hentet fra pressemeldingen – også lagt ut på nynorsk.

Debatten om vindkrafta har hardna til

Utbygging av nye vindkraftanlegg hadde politisk støtte og skapte lite konflikt, men no er det bråk over heile landet. Debatten om vindkrafta har hardna til, nyhendebiletet er prega av brennande anleggsmaskinar, stadig nye rettssaker, skuldingar om korrupsjon, kommunevåpen som er spraya med hakekors, og utanlandske selskap har møtt påstandar om at dei prøver å fullføra det tyskarane ikkje klarte i 1945.

Organisasjonen Motvind

Anders Totland har reist land og strand rundt for å forstå kva i alle dagar det er som skjer. Han tar oss blant anna med til Trøndelag og den store, nasjonale mobiliseringa på Frøya, til starten på organisasjonen Motvind, til Sognefjorden der lokalpolitikarane kjempar iherdig mot utbyggingskåte selskap, og til Andøya der vindkraftmotstandarane har sigra.

Totland viser korleis storpolitikken utspelar seg dag for dag, med stadig fleire kritiske blikk på vindkraftutbygginga. Men aller mest opptatt er han av menneska.

Kva er det som får dei til å reisa seg til kamp? Kva er det som triggar og driv og får elden til å spreia seg frå sjel til sjel, og folk til å halda ut – år etter år?

 

FORFATTEREN ANDERS TOTLAND (f. 1968)

Han er busett på Valen i Sunnhordland.

Han er utdanna samfunnsvitar og har skrive ei rekke bøker i ulike sjangrar dei siste åra, både for ungdom og vaksne.

Totland har ti års røynsle som journalist i Haugesunds Avis, Kvinnheringen og Sunnhordland.

Kilde: Det Norske Samlaget

2021-02053