Styret i Norwegian vil gjennom flere tiltak styrke selskapets balanse og innfri norske myndigheters vilkår i avdeling to og tre i statens lånegarantiordning.

Styret foreslår at gjeld konverteres til egenkapital ved å inngå avtaler med blant annet obligasjonseiere, långivere, leasingselskaper og leverandører, skriver selskapet i en melding.

Forslagene innebærer blant annet at:

  1. Deler av gjelden hos leasingselskaper, banker og andre kreditorer søkes konvertert til aksjer i Norwegian.
  2. Bruk av andre finansielle instrumenter til å konvertere annen relevant gjeld til egenkapital eller andre egenkapitalinstrumenter.
  3. Hele eller deler av obligasjonslånene konverteres til aksjer i Norwegian.
  4. Gjennomføring av en etterfølgende rettet emisjon med mulig fortrinn til eksisterende aksjonærer.
Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian. Foto: NORWEGIAN

– Det styret nå foreslår er helt avgjørende for å innfri de strenge kravene myndighetene har satt for at vi skal få tilgang på lånegarantier som vil gi oss til sammen tre milliarder kroner, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian’

– Vårt mål er å kunne komme tilbake i luften, gjenåpne rutene våre og sørge for at våre permitterte kolleger kommer tilbake på jobb.

– Vi i Norwegian ser fram til å komme tilbake bedre og sterkere enn noensinne slik at vi kan fortsette å tilby rimelige flybilletter til alle våre gode og lojale kunder,  Vi har innledet dialog med obligasjonseierne og andre kreditorer. Vi har også allerede begynt arbeidet med “Nye Norwegian” og det vil fortsette med full styrke de neste ukene sier Schram.

LES OGSÅ:
Faren er over for Norwegian - for denne gang

Koronakrisen endret positivt resultat til negativt

Selskapet rapporterte 13. februar en forventning om positivt resultat for 2020 etter å ha gjennomført en rekke tiltak i 2019 for å bedre den finansielle situasjonen. Dette ble imidlertid endret gjennom en melding til Oslo Børs 6. mars etter et stort fall i etterspørselen som følge av myndighetspålagte reiserestriksjoner i forbindelse med COVID-19-situasjonen.

90 % av de ansatte er permittert

Norwegian har iverksatt flere tiltak de siste ukene for å redusere kostnader ytterligere. Selskapet har blant annet parkert store deler av flåten og permittert 90 prosent av de ansatte. Norwegian gjennomfører fortsatt en del innenriksflygninger i Norge for å opprettholde viktig infrastruktur i landet.

Bred støtte fra kunder og ansatte

De siste ukene har selskapet fått bred støtte fra kunder og andre støttespillere. De har blant annet understreket betydningen av at Norwegian fortsetter å fly etter denne krisen, fordi selskapet sørger for lave priser, valgfrihet og konkurranse i markedet.

– Det er ingen tvil om at det er behov for Norwegian framover. Norwegians visjon har vært at alle skal ha råd til å fly, og siden oppstarten i 2002 har Norwegian gått fra å være et selskap med fire innenriksruter i Norge til å bli et foretrukket selskap også internasjonalt. Det skal vi fortsette å være.

LES OGSÅ:
Heimevernet bistår Oslo lufthavn med passasjerkontroll og koronatiltak

Vi sørger for at mennesker kan møte hverandre ansikt til ansikt og for økonomisk aktivitet overalt hvor vi flyr. Jeg er takknemlig og ydmyk over all støtten vi har fått de siste ukene og e-postene jeg selv har mottatt fra kunder, ansatte og andre støttespillere, sier Schram.

Gode referanser fra flere hold

Norwegian er et av de største lavprisselskapene i verden med over 36 millioner reisende i 2019. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, USA og Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 160 fly og er blant de mest moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har for andre gang blitt kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on Clean Transportation (ICCT).

De siste fem årene har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards.

Norwegian har også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax seks ganger. Norwegian har rundt 11 000 dedikerte medarbeidere.

Norwegian Air Shuttle
Norwegian Air Shuttle ASA (OSE: NAS), oftest omtalt kun som Norwegian, er et norsk flyselskap som driver kommersielle ruteflygninger med utgangspunkt i 17 baser i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Spania, Italia, Storbritannia, Thailand og USA.

LES OGSÅ:
Arbeidstakerorganisasjonen Lederne: - SAS-pilotene trenger støtte, ikke fordømmelse

 

Norwegian har sin administrative base i Bærum, i tillegg har selskapet kontorer for sine datterselskaper i Dublin, London og Buenos Aires, og har sine operative baser i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Stockholm, København, Helsingfors, Málaga, Las Palmas, Alicante, Tenerife, Barcelona, Madrid, Roma og London.

For de interkontinentale rutene er det opprettet operative baser i London, Bangkok, New York og Fort Lauderdale Norwegian er i 2017 Nordens største flyselskap og det åttende største flyselskapet i Europa i antall årlige transporterte passasjerer.

Selskapet har over 5 700 ansatte og har omtrent 50 % markedsandel på destinasjonene selskapet dekker i Norge. Selskapet transporterte omtrent 37 millioner passasjerer i 2018, en oppgang på nesten tretten millioner fra 2014.

Kilde: Wikipedia