Stiftelsen Norsk Luftambulanse skaper Norges første flyvende laboratorium for akuttmedisinsk forskning og utvikling.

Generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Hans Morten Lossius. Foto: STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE

– Vi har ett fokus: Pasienten. Vi jobber for dem som blir alvorlig skadet eller syke utenfor sykehuset, og de trenger rask hjelp og spisskompetanse ut til seg. For å kunne finne enda bedre metoder, teste forskning og utstyr, skal vi ta i bruk et nytt helikopter, forteller Hans Morten Lossius, generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

– Hjelpen kan bli enda bedre

Hvert år blir mer enn 7000 pasienter flydd med legehelikopter. Lossius mener at hjelpen til de akutt syke og skadde kan bli enda bedre og raskere. Med et nytt helikopter vil han gjøre et krafttak for akuttsaken. Han tror at flere liv kan reddes og mange spares for unødig lidelse og uførhet når Stiftelsen Norsk Luftambulanse skaffer et spesialhelikopter som blir et unikt laboratorium for forskning og utvikling i lufta.

– Dette arbeidet vil skje i tett samarbeid med befolkningen. Vi har stor støtte, men er avhengig av en folkedugnad for å få dette til, sier Lossius.

Ekstra løfteevne og mer stabilitet

Helikoptret er en videreutvikling av dagens H145, som flyr på flere av luftambulansebasene i Norge. Det vil være i drift høsten 2020. Det nye helikoptret fra Airbus har fem rotorblader, mot dagens fire. Det gir ekstra løfteevne og mer stabilitet. Helikoptret kan også operere i trangere områder.

Lege og redningsmann jobber.
Foto: FREDRIK NAUMANN / FELIX FEATURES

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har Europas største fagmiljø innen forskning på akuttmedisin utenfor sykehus, og driver akuttmedisinsk forskning innen hjerneslag, brystsmerter, hjertestans, pustestans og alvorlig skade. Arbeidet i det flygende laboratoriet vil redde liv og helse hos dem som rammes av disse alvorlige tilstandene.

Stort behov for å teste nye metoder

Det finnes i dag ingen dedikerte helikoptre til forskning og utviklingsarbeid i luftambulansetjenesten, men behovet for å kunne teste nye metoder og løsninger er stort. Dette er pr i dag ikke mulig fordi alle legehelikoptrene i Norge, som driftes av datterselskapet Norsk Luftambulanse AS, er i beredskap for helseforetakene hver dag, alle dager. Nå endres dette: Airbus Helicopters har valgt Stiftelsen Norsk Luftambulanse som sin aller første kunde for det nye H145 fra Airbus.

Airbus H145 i ny versjon vil ha fem rotorblader, mot dagens fire, og vil være i drift i Norge fra høsten 2020.
Foto: AIRBUS HELICOPTERS

– Med tilgang til et verktøy av ypperste klasse kan vi oppnå og utrette enda mer for pasientene, sier Lossius.