Koronapandemien tærer på kreftene i norske musikkorps, kan Norges Musikkorps Forbund (NMF) fortelle – som så langt har tapt fire korps og ti prosent av medlemsmassen.

– Nedgangen bekymrer oss

– Det er i dag fire færre korps enn ved utgangen av 2019. Dette viser at gledelig mange av korpsene har klart å holde det gående under fjorårets pandemi, dog med sterkt redusert aktivitet. Nedgangen bekymrer oss, særlig siden den er størst blant skolekorpsmedlemmene. Der er nedgangen på ca 10 % forteller NMF i en pressemelding.

Har kommet to nye voksenkorps

Tallene viser at de voksne har klart seg bedre, det er faktisk kommet to nye voksenkorps i løpet av året, sier Karl Ole Midtbø, generalsekretær i Norges Musikkorps Forbund.

Færre aspiranter

Han påpeker at en vesentlig del av forklaringen ligger i et mindre tilsig av aspiranter i 2020.

– Mange skolekorps fikk, av opplagte grunner, ikke gjennomført sine vanlige rekrutteringskonserter. Vi har derfor ca 1500 færre nye aspiranter i 2020 enn i 2019.

LES OGSÅ:
Gavedryss over musikkorpsene i Øvre Eiker

Midtbø er imponert over hvordan korpsene har taklet utfordringene med smittevern og mange avlyste arrangementer gjennom fjoråret.

– Frykter ytterligere nedgang

– Dersom vi snart kan komme tilbake til «normalen», tror jeg mange av korpsene kan komme godt ut av situasjonen. Dersom situasjonen der mange korps ikke får øvd sammen fysisk derimot fortsetter, frykter jeg at medlemstallene ved utgangen av 2021 vil vise ytterligere nedgang, sier Midtbø.

Ellers viser medlemsstatistikken at nedgangen er nokså jevnt fordelt over hele landet.

2021-02035