Retten til å betale med kontanter har vært hyppig debattert i media det siste året. Hvilket alternativ publikum velger i en betalingssituasjon er opp til den enkelte, men Norges Bank ønsker å understreke betydningen av at forbrukerne har flere alternativer å velge mellom.

Foto: NILS S. AASHEIM / NORGES BANK

Forbrukerne kan velge mellom to former for betalingsmidler, bankkontopenger og kontanter (sentralbankpenger). Muligheten til å bytte til sentralbankpenger understøtter tilliten til bankkontopengene og bidrar til konkurranse, slik at brukerne får anledning til å velge det betalingsmiddelet de mener seg best tjent med i den aktuelle situasjonen.

Kontanter har også noen egenskaper som bankkontopenger ikke har. De gir umiddelbart og endelig oppgjør uten å være avhengig av tredjepart eller elektroniske systemer, og de er enkle å bruke. Disse egenskapene gjør at kontanter er en viktig del av den samlede beredskapen ved svikt i de elektroniske beredskapssystemene.

Mottak av betalinger er forbundet med en del kostnader. Når antall betalinger går ned, vil kostnadene per betaling øke. Muligheten til å betale med kontanter bidrar likevel til å øke den samlede effektiviteten i betalingssystemet.

LES OGSÅ:
To nye pengesedler satt i sirkulasjon

Den siste tiden har vi sett flere eksempler på at publikums mulighet til å betale med kontanter er blitt svekket. Norges Bank mener derfor at retten for forbrukere til å betale med kontanter bør presiseres i finansavtaleloven, slik at en næringsdrivende ikke ensidig kan fastsette i sine forretningsvilkår (standardvilkår) at denne retten ikke gjelder. I tillegg bør det knyttes klarere sanksjonsmuligheter til påbudet.

Norges Bank har satt i gang et arbeid for å utrede om digitale sentralbankpenger på sikt vil kunne underbygge tilliten til pengevesenet og sikre effektivitet i betalingssystemet, slik kontantene gjør i dag. En slik løsning vil imidlertid ligge et stykke fram i tid. Inntil det eventuelt foreligger et velprøvd alternativ, er det viktig å sikre at fysiske kontanter er tilgjengelige og anvendelige.