Som politiansatt, hovedverneombud i Sør-Øst politidistrikt og ikke minst som kollega så føler jeg nå at det er også min plikt å si fra om at denne politireformen fører oss på ville veier. 4500 ansatte i politiet tar ikke feil, og rapporten som ble fremlagt av to forskere nylig stemmer med virkeligheten.

Etaten har glemt menneskene

Jeg ser det, føler der og kjenner det i langt inn hjerterota hver eneste dag. Vi har fått en etat, som i sin egen og politikernes iver etter å reformere og sentralisere, ser ut til å ha glemt sine viktige ressurser, – nemlig menneskene som jobber der og folket de er satt til å tjene.

Derfor, – nok er nok nå. For vi kan ikke ha det slik at:

– vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform. Det er i beste fall villedende. For å selge et produkt så er første forutsetning at du tror på det selv. Hvis ikke blir du avslørt.

La oss derfor døpe den om til det den egentlig er, – nemlig en beredskap og kompetansereform. Nå forutsetter imidlertid det en tilstrekkelig finansiering fra politikernes side, noe som absolutt ikke er tilfellet i dag. Inntil det skjer, så foreslår jeg at vi kaller det bare for en «reform».

«Det er rett og slett skammelig å se at politidistriktene våre tvinges til å måtte nedbemanne når realiteten er at vi trenger mange flere ansatte.»

 

LES OGSÅ:
For lattermusklene: Å tjuvlåne svigerfars bobil

politikerne beslutter en politireform, men ikke tilfører tilstrekkelige økonomiske midler. Det kan ikke være slik at politidirektører, politimestere og administrasjonssjefer skal måtte be på sine knær om nok penger for å gjennomføre denne reformen. Enten så tilfører landets regjering og storting nok midler til politiet slik at denne reformen kan gjennomføres på en god måte eller så kan hele opplegget skrinlegges. Det er rett og slett skammelig å se at politidistriktene våre tvinges til å måtte nedbemanne når realiteten er at vi trenger mange flere ansatte

– våre ansatte i politiet skal bli syke av å gå på jobb. Ikke bare fordi de har for mye å gjøre, men også på grunn av alt det de ikke får gjort. Det være seg ansatte i alle ledd i organisasjonen. For dette er mennesker som i utgangspunktet er veldig stolte av jobben sin, og som ønsker å utgjøre en forskjell. For deg, meg og samfunnet som helhet. Nå er jeg imidlertid redd for at yrkesstoltheten vår er i ferd med å svinne hen, hvis ikke drastiske tiltak iverksette umiddelbart. Kjære politikere, – når de ansatte selv sier at beredskapen, etterforskningskvaliteten og den generelle nærheten til publikum er kraftig svekket, – ja, da er mitt budskap til dere,- «HØR, HØR, HØR!«

LES OGSÅ:
Kongsberg:
Brann i verksted på Gamle Gomsrudvei

LES OGSÅ: Brannvesenet stadig oftere før politiet på stedet i Sør-Øst politidistrikt

«Det må ikke bli slik at publikum gir opp å få svar hos politiet, og dermed unnlater å ta kontakt eller varsle ved behov.»

 

– publikum ikke får den hjelpen de trenger. Vi er nemlig her for dem. Saker skal etterforskes, og rettsikkerheten skal ivaretas både for dem som er utsatt for hendelser og for dem som utøver dem. Alle skal vite at de får den hjelpen de trenger, selv om det i straffesakskjeden foretas en prioritering. Publikum skal også få tak i politiet, uansett om det er fysisk eller på telefon. Det må ikke bli slik at publikum gir opp å få svar hos politiet, og dermed unnlater å ta kontakt eller varsle ved behov.

LES OGSÅ: Ærlige tanker – fra en politibetjent ved Kongsberg politistasjon

Jeg har nå sagt fra offentlig om hva jeg mener om denne politireformen. Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke har sagt fra tidligere.

Bjørn Druglimo

LES OGSÅ:
Ærlige tanker - fra en politibetjent ved Kongsberg politistasjon

Hovedverneombud i Sør-Øst Politidistrikt
(Som blant annet innbefatter Drammen politistasjon, Øvre- og Nedre Eiker lensmannskontorer og Kongsberg politistasjon – red.anm.)

 

FAKTARUTE
SØR-ØST POLITIDISTRIKT

Sør-Øst politidistrikt er et politidistrikt som ble opprettet 1. januar 2016 gjennom en sammenslåing av Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Vestfold og Telemark politidistrikter.

Etableringen av politidistriktet var en del av Regjeringen Solbergs nærpolitireform, som reduserte antall politidistrikter i Norge fra 27 til 12.