Regjeringen varsler i den nye politimeldingen at de vil vurdere om Utrykningspolitiets (UP) ressurser skal fordeles på politidistriktene. Får de viljen sin, vil det føre til en katastrofal svekkelse av trafikksikkerheten i hele landet.

Foto: TRYGG TRAFIKK

– Flere vil bryte trafikkreglene

For hva skjer hvis det blir færre kontroller på veiene våre og bilførerne oppdager dette? Forskningen er helt entydig: Flere vil bryte trafikkreglene og antallet som blir drept eller hardt skadet vil øke, stikk i strid med nullvisjonen som Stortinget vedtok i 2002.

Den mulige avviklingen av UP begrunnes i politimeldingen med at politidistriktene har blitt større og er bedre rustet til å overta oppgavene. Problemet er at de ikke vil klare det. Ikke av vond vilje, men fordi kapasitetsutfordringene allerede nå er for store. Livsfarlige brudd på trafikkreglene har alltid, og vil alltid, havne langt bak i prioriteringskøen.

Hele 9 av 10 fartssyndere stoppes i dag av UP

Dette er ikke noe vi tror, det er noe vi vet. Det er også tydelig i politiets egne statistikker. Hele 9 av 10 fartssyndere stoppes i dag av UP, og kun en av ti av politidistriktene. Dette skjer samtidig med at politidistriktene har i snitt fått tilført nesten 300 stillinger hvert år de siste ti årene, mens UP/trafikktjenesten har mistet 65 stillinger siden 2015.

Utrykningspolitiet utfører trafikkkontroll.
Foto: NTB

Politiets trafikkontroller forebygger trafikkfarlig adferd, slik at veiene blir tryggere for oss alle. Sannsynligvis er disse kontrollene det mest effektive og samfunnsøkonomisk lønnsomme trafikksikkerhetstiltaket vi har.

LES OGSÅ:
Solbergelva: Kjørte i 133 km/t i 60-sone

– UP avdekker også mye annen kriminalitet

Ingen betviler at UP gjør en viktig jobb for trafikksikkerheten, men det kanskje ikke alle vet er at UP også avdekker mye annen kriminalitet når de er ute på veiene våre. En kriminell handling forekommer sjelden alene, og UPs mannskaper beslaglegger mengder narkotika og tyvegods gjennom kontrollvirksomheten de utfører.

– UP må få fred til å fortsette sitt viktige arbeid

UP har bidratt til å trygge veiene våre siden etableringen 1937. UP kjennetegnes av høy faglig kompetanse og er smart og effektivt organisert. Likevel har nedleggelsesspøkelset vært på gjentatte besøk gjennom årene. Senest i 2017 da et offentlig nedsatt utvalg (“særorganutvalget») foreslo å avvikle UP for å styrke den enkelte politimesters territoriale ansvar og kontroll. Hver gang har motstanden i samfunnet vært stor, og fornuften har seiret. Det bør også skje denne gang. UP må få fred til å fortsette sitt viktige arbeid.

Internasjonalt fremheves UP som en suksessfaktor

Norge er kåret til best i Europa på trafikksikkerhet fem år på rad. Internasjonalt fremheves UP som en suksessfaktor som mange land misunner oss. Derfor er det svært vanskelig å forstå at regjeringen i det hele tatt vurderer å avvikle verdens kanskje beste og mest effektive trafikkpoliti.

Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk

 

UTRYKNINGSPOLITIET

Utrykningspolitiet (UP) har hovedansvaret for politiets trafikktjeneste.

LES OGSÅ:
KONGSBERG:
Melding om røykutvikling fra en kjeller i Hengsleveien - OPPDATERT

Utrykningspolitiets samfunnsoppdrag inkluderer trafikksikkerhetsinnsats, kriminalitetsbekjempelse på vei samt bistand og beredskap. UP skal også være politiets fagorgan knyttet til utvikling av nye metoder og materiell som brukes i trafikksikkerhetsarbeidet.

Kilde: Politiet.no