Juli er måneden vi grensehandler mest. Det bidrar til at omsetningen i dagligvarebransjen har gått betydelig ned.

Det viser varehandelsindeksen fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Detaljhandelen hadde en omsetningsnedgang på 6,7 prosent i juli sammenlignet med samme måned i fjor. Dagligvare gikk ned med hele 9,6 prosent i perioden.

Dette skriver Virke, hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen, i en pressemelding.

– Grensehandelen er tilbake

– Dette viser med all tydelighet at grensehandelen er tilbake. Juli er tradisjonelt den måneden norske forbrukere handler mest i Sverige. Det synes å ha vært tilfellet også i år.

Grensehandelen er tilbake til normalen og har bidratt til den sterke nedgangen i dagligvarehandelen i Norge, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke.

Jarle Hammerstad er leder for bransjepolitikk i Virke.
Foto: VIRKE

Ifølge SSB har grensehandelen økt i takt med gjenåpningen etter pandemien.

Butikkene i grensetraktene sliter

– Når grensehandelen spiser så mye av omsetningen i dagligvarehandelen, påvirker det også sysselsettingen i butikker i grensenære områder.

HOVEDBILDET Nordby shoppingsenter utenfor Strømstad har alltid vært som en magnet for norske kunder.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Regjeringen bør sette fortgang i sitt arbeid med å finne flere tiltak mot grensehandelen, som det ble lovet i Hurdalsplattformen. Nå er vi inne i en så stor vekst i grensehandelen at det haster med å finne flere tiltak, sier Hammerstad.

LES OGSÅ:
Jeger fra Buskerud skjøt jogger - dømt til fengsel i et år i Sverige

EP2022-08006