I desember var 16 916 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 6,6 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 237 færre enn ved utgangen av november.

Blant arbeidssøkerne var 9 627 personer registrert som helt ledige per 18. desember, noe som utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Dette er det samme som landsgjennomsnittet. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 10 905 personer, eller 4,3 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 6 011 registrert som delvis ledige kan NAV Vest-Viken fortelle.

Hvor er Vest-Viken?

For de uinnvidde kan vi fortelle at Vest-Viken av NAV defineres som tidligere Buskerud fylke samt kommunene Asker og Bærum, i motsetning til Øst-Viken som er fylkene Østfold og Akershus, da selvfølgelig unntatt Asker og Bærum.

I hele fylket Viken var det 27 206 helt ledige personer, noe som tilsvarer 4,2 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med utgangen av november er det nå 106 færre registrert som helt ledige, en nedgang på 1 prosent. Bruttoledigheten har sunket med 103 personer (- 1 prosent) den siste måneden.

Antall ledige har gått ned

Antallet delvis ledige har gått ned sammenlignet med forrige måned. I desember er 6 011 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 134 personer (- 2 prosent) sammenlignet med november. De delvis ledige utgjør nå 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

LES OGSÅ:
17 600 registrert som arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken

Anbefalinger til permitterte

Statistikk fra NAV viser at 2 797 personer (29 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte. Det samme gjelder 2 827 personer (47 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 2 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken, understreker at veien tilbake til arbeidsmarkedet kan bli utfordrende for mange. For mange kan det bli nødvendig å bytte jobb eller bransje, og peker på muligheten for å kombinere dagpenger med utdanning. Regjeringen sendte denne uken på høring et forslag til nytt permanent regelverk for å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning. En ordning som etter planen skal erstatte den midlertidige koronaordningen som gir dagpengemottakere enklere tilgang til utdanning.

Ber arbeidsledige vurdere kurs og utdanning

– Vi anbefaler arbeidsledige og permitterte som er i en usikker situasjon til å vurdere kompetanseheving og utdanning, samtidig som de mottar dagpenger, der dette er mulig. Gjennom den nasjonale satsingen Utdanningsløftet får ledige og permitterte et tilbud om å fullføre videregående skole gratis, sier Speilberg, og minner om at flere læresteder innen høyere utdanning, fagskole og videregående opplæring har fått midler til å tilby utdanning gjennom nettbaserte kurs.

Videre oppfordrer Speilberg permitterte, arbeidsledige og arbeidsgivere til å bruke arbeidsplassen.no aktivt.

– Vi ber fortsatt alle som registrerer seg som arbeidssøkere om å oppdatere CV og legge inn det de kan arbeide med i jobbprofilen på arbeidsplassen.no. Da blir det lettere for arbeidsgivere å finne riktig arbeidskraft, sier Speilberg.

LES OGSÅ:
17 600 registrert som arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken

Ledighet etter bransje

Det har i desember vært en marginal nedgang i ledigheten i alle yrkesgrupper med unntak av jordbruk, skogbruk og fiske, bygg og anlegg, reiseliv og transport og serviceyrker, sammenlignet med forrige måned.

Størst økning ser vi innen reiseliv og transportarbeid med 104 personer (+ 6 prosent). Innen denne gruppen var det også flest ledige (1 707 personer), mens det innen serviceyrker var 1 071 ledige i desember. Den største nedgangen ser vi innen butikk- og salgsarbeid der det var 986 ledige, en nedgang på 73 personer (- 7 prosent).

Færre nye stillinger

I løpet av desember ble det på landsbasis registrert 21 418 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 4 prosent flere nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor.

– I Vest-Viken registrerte NAV 1 802 nye ledige stillinger i desember. Dette er en nedgang på 14 prosent sammenlignet med november, forteller Inger Anne Speilberg.

Det var i Vest-Viken 426 ledige stillinger innen helse-, pleie og omsorg i desember. Dette er 88 færre ledige stillinger sammenlignet med november.

Innen ingeniør- og ikt-fag var det 252 nye stillinger, innen barne- og ungdomsarbeid var det 156 nye stillinger, innen butikk- og salgsarbeid var det 148 nye stillinger, innen bygg og anlegg 143, innen meglere og konsulenter 105 og innen undervisning var det 97 nye utlyste stillinger i desember.

LES OGSÅ:
17 600 registrert som arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken

Alder og kjønn

Det var 5 519 helt ledige menn i Vest-Viken i desember. Det er en nedgang på 35 personer (-1 prosent) sammenlignet med november i år. For kvinner var antall helt ledige 4 108, en nedgang på 71 personer (- 2 prosent) sammenlignet med forrige måned.

Antall helt ledige har sunket i alle aldersgrupper sammenlignet med november, med unntak av aldersgruppen 30-49 år der vi ser en marginal økning. I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år var det 2 152 helt ledige i Vest-Viken i desember. Det er en nedgang på 134 personer (-6 prosent) sammenlignet med november.

I aldersgruppen 30-39 år er det en økning på 23 personer (+ 1 prosent), 40-49 år en økning på 31 personer (+ 1 prosent), 50-59 år en nedgang på 16 personer (- 1prosent) og aldersgruppen over 60 år har en nedgang på 10 personer (+ 1 prosent).

Høyest og lavest

Den høyeste ledigheten i Vest-Viken finner vi fortsatt i Hemsedal. Der er 4,9 prosent av arbeidsstyrken helt ledige, en nedgang på 17 prosent fra november. Nore og Uvdal har i desember den laveste ledigheten i Vest-Viken, der 1,4 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid.

Antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og summen av alle arbeidssøkere. Ukentlige tall for 2020 unntatt uke 16 (påsken).

2020-12045