Etter at det ble foretatt endringer i bilansvarslova ved årsskiftet, skal alle motorvogner med få unntak ansvarsforsikres selv om de ikke har skilt. Endringen i bilansvarsloven angår mange i både landbruket og bygg og anlegg.

Stein Plogvoll.Foto: GJENSIDIGE

– Nå må alle typer uregistrerte kjøretøy som kan gå fortere enn ti kilometer i timen og kan komme til å bli brukt ha en ansvarsforsikring. Næringsdrivende som eier slike kjøretøy må være oppmerksomme på at det ikke lenger er tilstrekkelig å ha en bedriftsansvarsforsikring.

Kjøretøyene må nå være dekket av en bilansvarsforsikring. Det gjelder biler, ATV-er og arbeidsmaskiner – også de som bare blir brukt på lukket område, sier Stein Plogvoll, fagsjef for motor i Gjensidige i en pressemelding.

Bakgrunnen for endringene i bilansvarsloven er utviklingen i rettspraksisen ved EU-domstolen og en tilpasning til EUs motorvognforsikringsdirektiv (2009/103/EF) – artikkel 3. Det sier at erstatningsansvar som kan oppstå ved bruk av motorvogn, skal være forsikret.

Først og fremst landbruket og bygg og anlegg

– Endringen omfatter først og fremst bransjer som bygg- og anlegg og landbruket. Men privatpersoner som eier for eksempel en uregistrert bil eller en ATV blir også berørt, påpeker Plogvoll.

LES OGSÅ:
Fire av ti kappkjører mot egen GPS-navigasjon

Øker ansvarsgrensen fra 10 til 100 millioner

I tillegg økes ansvarssummen på tingskader fra 10 til 100 millioner kroner. Når det gjelder personskader, er det ingen beløpsbegrensning.

Andreas Blydt.
Foto: GJENSIDIGE

– Hovedregelen i loven om motorvogner er objektivt ansvar, det vil si ansvar uten hensyn til skyld. Kjøretøy må derfor forsikres for dette ansvaret, opplyser Andreas Blydt, fagansvarlig for forsikring og sikkerhet i Nye Veier. Han legger til at endringen kan føre til store konsekvenser for eiere av uforsikrede kjøretøy.

Objektivt ansvar

– Hvis man er uheldig og forvolder skade eller i verste fall en persons død, slår det objektive ansvaret inn. Det kan medføre et erstatningskrav som er så stort at et firma kan gå overende, advarer Blydt.

Kommer overraskende på mange

Det kan virke som om lovendringen har gått mange hus forbi, mener Blydt. Han forteller om møter med leverandører som har blitt overrasket når temaet blir brakt på bane.

– Det skal sies at mange av de store selskapene allerede har forsikringer som dekker endringene i bilansvarsloven. Jeg er mer bekymret for de mindre aktørene, sier Blydt. Han opplyser at Nye Veier vil følge opp sine entreprenører for å forvisse seg om at de ivaretar forsikringsplikten.

LES OGSÅ:
Vi bulker for 34 millioner hver dag

– Lite publisitet rundt lovendringen

Stein Plogvoll er enig i at det har vært lite publisitet rundt lovendringen. Han forteller at Gjensidige har mottatt få henvendelser i kjølvannet av lovendringen. Selskapet er nå i gang med å kontakte sine kunder, som har til sammen 6 000 kjøretøy som må ansvarsforsikres i henhold til de nye reglene.

Noen unntak

– Loven gir noen unntak, for eksempel for kjøretøy som går under ti kilometer i timen. Ansvarsforsikring er heller ikke lovpålagt på kjøretøy som «ikke er i bruk». Dette begrepet trenger imidlertid en presisering. Det er nemlig slik at du kan bli erstatningspliktig hvis for eksempel en bil som ikke er i daglig bruk triller av gårde og forvolder skade, forklarer fagsjefen.

– Ikke mange hundrelappene i året

– I utgangspunktet anbefaler vi derfor at alle uregistrerte motorkjøretøy blir forsikret, uansett om de er i bruk eller ikke. Ansvarsforsikringen koster uansett ikke mange hundrelappene i året. For øvrig ber vi kunder om å ta kontakt hvis de er i tvil om hvorvidt de må forsikre et uregistrert kjøretøy, sier Plogvoll.

LES OGSÅ:
Pelsdyrbøndene taper 1,4 milliarder ved nedlegging ifølge takst

2021-02022