Fra å være en lek med Statens vegvesen og politiet, som kun skrev ut en mangellapp når noen ble tatt for å ha tuklet med bilskiltene, har politiet fra nå av et helt annet ris bak speilet – nemlig et gebyr på hele 3000 kroner.

Kravet er blå bunn – ikke sort

Stadig flere bilførere ser ut til å ta forholdsvis lett på kravene til skiltets utseende, hvor den obligatoriske venstre skiltkant, som skal være blå med norsk flagg og hvit «N» blir byttet ut med tilsvarende med sort bakgrunn (bildet). En leverandør har kalt skiltmerkene «Norgesmerket», som for øvrig også er leverandørens navn.

Skjuler flagg og bokstav helt

Samme firma leverer også helt sorte- eller helt hvite skiltmerker, for de som ønsker det.

Vet at de er ulovlige i bruk

Denne- og andre leverandører vet imidlertid at det de selger ikke er lovlig i bruk, men dekker seg bak følgende utsagn:

«NB! Brukes på eget ansvar
Det står i kjøretøyforskriften at det skal være hvit N på blå bakgrunn for å være gyldig nasjonalitetsmerke. Derfor kan man få reaksjoner fra politi/Statens Vegvesen. Merkene er helt lovlige å bruke på f.eks. show, utstilling og bane.»

Kun Tesla-logo

En annen leverandør har gått et skritt videre, og selger skiltmerker kun med Tesla-logo på sort bunn, i det de reklamerer med at dette er en måte å «fiffe opp» skiltene på.

LES OGSÅ:
MJØNDALEN:
Vinglete kjøring på E134 - fører ble stoppet i Mjøndalen

Gebyr på 3000 kroner

Politiets nettpatrulje – Sør-Øst gjorde det imidlertid klinkende klart på sin Facebookside nylig at feil bruk av kjennemerket – som en slik endring av skiltets utseende jo er – gir politiet adgang til å gi bilfører et gebyr på 3000 kroner.

Risikerte «bare» mangellapp

På Facebooksuiden til en av forhandlerne av slike merker, hadde en av kundene lagt inn følgende kommentar før den nye forskriften om 3000 kroner i gebyr trådte i kraft:

«Fikk anmerkning på svart skiltmerke på SVV ved godkjenning av senkesett av alle ting. Så til informasjon er ikke dette lov, så når jeg skal på etterkontroll må merkene fjernes for at bilen skal bli godkjent. Trenger derfor å bestille et sett nye merker.»

Om interessen for nye merker er like stor i dag – se det er nok heller tvilsomt.

Velger du å kjøre rundt med et skilt som dette, hvor blåfargen er skiftet ut med sort, kan det fort bli kostbart.
Foto: PRIVAT

Gjelder fra 1. september

Forskriften som hjemler et gebyr på 3000 kroner hvis du velger å kjøre «uten forskriftsmessig bruk av kjennemerker» som er ordlyden i paragrafen, trådte i kraft 1. september. Du finner den i «Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen» § 10 bokstav e).

LES OGSÅ:
ÅSSIDEN:
Kjørte beruset, uten gyldig førerkort og i en stjålet bil

2021-09002