Tidligere ble søppel kjørt direkte ut på store søppelfyllinger, dumpet og skuffet utover av store hjullastere med stålhjul, men nå er det omlastingsstasjoner som gjelder.

Dette var virkeligheten for bare få år siden, da store hjullastere med stålhjul spredte avfallet ut i åpent terreng.
Foto: ROPABLE

Fra fylling til omlasting

«Kilden omlastingsstasjon», som signalbygget i Eiker næringspark har blitt døpt, ble så smått satt i drift sist mandag. Den daglige driften er det det interkommunale selskapet RFD (Renovasjonsselskapet for Drammensregionen) som står bak, og bak det igjen står kommunene Drammen, Lier, Modum og Øvre Eiker som eiere.

Den høytidelige åpningen fant sted fredag 28. august av Øvre Eikers ørdfører, Knut kvale som også representerer vertskommunen for «Kilden omlastingsstasjon».

De fire eierne av RFD samt daglig leder av selskapet. Fra venstre: varaordfører i Modum, Bjørn Erik Sørli, ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal, ordfører i Øvre Eiker, Knut Kvale, ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg og daglig leder i RFD, Johan Remmen.
Foto: CATHRINE GRØNER / ØVRE EIKER KOMMUNE

– Dette er en stor dag for oss alle, og etter en lang prosess har noe svært positivt for våre kommuner og deres innbyggere blitt en realitet i regi av RFD var ordførerens ord i hans tale i forbindelse med åpningen, der også varaordfører i Modum, Bjørn Erik Sørli, ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal, ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg og daglig leder i RFD, Johan Remmen var til stede.

LES OGSÅ:
Nå kommer posten bare annenhver dag

Moderne og miljøvennlig

RFDs nye omlastingsstasjon vil være i drift fra september 2020. Signalbygget er et av Norges mest moderne avfallsanlegg, og vil gi renere råvarer, gode arbeidsforhold og optimal utnyttelse av RFDs ressurser, forteller selskapet i en pressemelding, og legger til at omlastingsstasjonen er med på å løfte RFD til en av de mest miljøvennlige renovasjonstjenestene i landet.

Hva skjer på omlastingsstasjonen?

En omlastingsstasjon er et lukket og innendørs avfallsmottak.

Avfallet som hentes hjemme hos innbyggerne samles og omfordeles på stasjonen. Etter at renovasjonsbilene har levert husholdningsavfallet, lastes det om i større enheter før det blir fraktet videre til gjenvinning.

En av RFDs karakteristiske orange og grønne renovasjonsbiler, på vei til omlastingsstasjonen i Eiker næringspark.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Om det nye bygget

Selve bygget har solceller på taket, og målet er at omlastningsstasjonen skal være mest mulig selvforsynt med energi. I tillegg er bygget lukket. Dette er gjort for å skåne nærmiljøet mest mulig.

Løsningene innendørs gjør at omlastingen kan skje raskt og effektivt. Dette reduserer mulighetene for sjenanse for omgivelsene og vil bidra til bedre ressursutnyttelse, større gjenvinningsgrad og renere råvarer fra kildesortering i Drammensregionen heter det i pressemeldingen.

LES OGSÅ:
Øvre Eiker: Ordføreren ber innbyggerne støtte næringslivet og handle lokalt

Den nye omlastingsstasjonen er ment å være enkel å bruke både for renovatører, transportører og ansatte, og både sikkerhet og arbeidsmiljø er ifølge RFD godt ivaretatt.

Navnet «Kilden» er valgt fordi det ikke er slutten på verdikjeden, men tvert imot begynnelsen på ny reise for det du har kastet, og som nå skal bli til nye produkter er den fargerike forklaringen på navnet selskapet har valgt.

Fakta

• På omlastingsstasjonen skal renovasjonsbiler tømme innsamlet husholdningsavfall (matavfall, papiravfall, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall) fra hele Drammensregionen.
• RFDs personell skal betjene stasjonen der sortert avfall skal lastes om til større kjøretøy.
• Omlastingsanlegget er lukket, og innendørs omlasting skiller seg på den måten radikalt fra utendørs omlastning som har store miljømessige utfordringer.
• Anlegget er ment å skulle motta ca. 40 000 tonn avfall per år og har tillatelse til å motta inntil 68 000 tonn avfall per år. Det er også gitt tillatelse til å presse husholdningsplast.
• Maksimal lagringstid på anlegget er 3 dager, fra avfall kommer inn til det blir transportert videre.

LES OGSÅ:
Lille Leander er Øvre Eikers innbygger nummer 20 000

Slik blir driften fremover

• RFD legger opp til å starte en gradvis drift fra 31. august 2020.
• Offisiell åpning er 28. august
• I første omgang flyttes aktiviteten fra Mile i Mjøndalen, og noe senere flyttes omlastingen på Lindum i Skoger utenfor Drammen.