Fra og med 1. mai må det betales omregistreringsavgift på inntil 1.670 kroner ved eierskifte for elbil. Avgiften er vedtatt i statsbudsjettet for 2022.

Dette skriver Skatteetaten i en pressemelding.

Ingen kjøpsavgift

Men fremdeles har elbiler og andre nullutslippsbiler ingen avgifter ved kjøp, verken engangsavgift eller merverdiavgift (mva).

Stortinget vedtok i forbindelse med Statsbudsjettet for 2022 at det skulle innføres omregistreringsavgift på person-, vare- og lastebiler mv. som kun benytter elektrisitet til fremdrift, med en sats på 25% av satsen for øvrige personbiler.

Innføres f.o.m. 1. mai

Avgiften trådte ikke i kraft fra 1. januar i år, fordi endringene i avgiften måtte avklares med EFTA’s overvåkingsorgan ESA. ESA har nå gitt sin godkjenning, og Finansdepartementet har besluttet at avgiften skal innføres fra og med 1. mai.

Ikke fritatt for vrakpant

Elbiler er ikke fritatt fra å betale den obligatoriske vrakpanten ved kjøp av ny bil. Avgiften går til å sørge for at utrangerte biler blir forsvarlig håndtert.

LES OGSÅ:
Amcar vil forsvare bilismen
Noen er bare nødt til å velge elbil fremfor bensin eller diesel.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

De digitale selvbetjeningssystemene for betaling av omregistreringsavgift vil bli oppdatert med de nye satsene fra samme dato:

Registreringsår Beløp kr
2022 – 2019 1670
2018 – 2011 1009
2010 og eldre 432

 

Mer informasjon om omregistreringsavgiften finner du her…>

EP2022-04017