Heimevernet varsler om mye militært personell og militære kjøretøy på veiene i distriktet i perioden 1. til 6. november, da Heimevernsdistrikt 03 gjennomfører øvelse «Djerv»

Telemark og Buskerud Heimevernsdistrikt 03, som har standkvarter på Heistadmoen i Kongsberg. har sendt ut melding om at det vil pågå militær aktivitet i en rekke kommuner i distriktet, deriblant Kongsberg og Drammen.

HV-03 har standkvarter på Heistadmoen i Kongsberg.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Den komplette listen inneholder følgende kommuner:

  • Kongsberg
  • Drammen
  • Notodden
  • Nome
  • Samtlige kommuner i Grenland

Publikum vil naturligvis se se soldater i uniform med våpen og militære kjøretøy, og spesielt vil aktiviteten rundt Brevik havn bli godt synlig.

Samøvelse med politiet i Drammen og Hvittingfoss

Det er også planlagt øvelse med politi, soldater og helsepersonell i Drammen sentrum. Blant annet vil tidligere Strømsø ungdomsskole danne rammen rundt noe av dette.

I Hvittingfoss vil øvelsen skje i samarbeid med politi og andre sivile aktører melders det fra ledelsen ved HV-03.

Mye militær trafikk

På enkelte strekninger vil det finne sted mye militær trafikk, noe som kolonnekjøring. Strekninger som er spesielt utsatt er:

  • E134 mellom Kongsberg og Notodden
  • Fylkesvei 40 mellom Kongsberg og Hvittingfoss
  • Fylkesvei 360 mellom Notodden og Gvarv
  • Fylkesvei 36 fra Gvarv til Skien
  • I tillegg vil flere veier i Porsgrunn og Bamble bli brukt
LES OGSÅ:
Tidligere brigadesjef og oberst Arne Pran er død

Heimevernet understreker at det kun dreier seg om en øvelse, slik at det ikke er noen grunn til bekymring når man ser soldater med våpen. De ønsker samtidig å understreke at:

Soldatene er der for dere!

 

Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03

HV-03 holder til i Heistadmoen leir ved Kongsberg.

Sjef HV-03 har ansvaret for den militære beredskapen i det som tidligere var Telemark og Buskerud Fylke. Det betyr å være klar til innsats, støtte til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner.

Distriktet omfatter hele 39 kommuner, og har sentrale forsvars- og samfunnsfunksjoner lokalisert i ansvarsområdet.

KOMMANDO

Oberstløytnant Tony Platek er distriktssjef og leder 16 områdesjefer, en innsatsstyrkesjef og en distriktsstab. Innsatsstyrken i HV-03 heter Gunnerside og består av rundt 200 befal og soldater.

Kilde: Forsvaret.no

2021-11003