Heimevernet varsler om mye militært personell og militære kjøretøy på veiene i distriktet i perioden 1. til 6. november, da Heimevernsdistrikt 03 gjennomfører øvelse «Djerv»

Telemark og Buskerud Heimevernsdistrikt 03, som har standkvarter på Heistadmoen i Kongsberg. har sendt ut melding om at det vil pågå militær aktivitet i en rekke kommuner i distriktet, deriblant Kongsberg og Drammen.

HV-03 har standkvarter på Heistadmoen i Kongsberg.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Den komplette listen inneholder følgende kommuner:

  • Kongsberg
  • Drammen
  • Notodden
  • Nome
  • Samtlige kommuner i Grenland

Publikum vil naturligvis se se soldater i uniform med våpen og militære kjøretøy, og spesielt vil aktiviteten rundt Brevik havn bli godt synlig.

Samøvelse med politiet i Drammen og Hvittingfoss

Det er også planlagt øvelse med politi, soldater og helsepersonell i Drammen sentrum. Blant annet vil tidligere Strømsø ungdomsskole danne rammen rundt noe av dette.

I Hvittingfoss vil øvelsen skje i samarbeid med politi og andre sivile aktører melders det fra ledelsen ved HV-03.

Mye militær trafikk

På enkelte strekninger vil det finne sted mye militær trafikk, noe som kolonnekjøring. Strekninger som er spesielt utsatt er:

  • E134 mellom Kongsberg og Notodden
  • Fylkesvei 40 mellom Kongsberg og Hvittingfoss
  • Fylkesvei 360 mellom Notodden og Gvarv
  • Fylkesvei 36 fra Gvarv til Skien
  • I tillegg vil flere veier i Porsgrunn og Bamble bli brukt
LES OGSÅ:
Heimevernets innsatsstyrke øver for å bli bedre - på det som er virkelighet i Ukraina

Heimevernet understreker at det kun dreier seg om en øvelse, slik at det ikke er noen grunn til bekymring når man ser soldater med våpen. De ønsker samtidig å understreke at:

Soldatene er der for dere!

 

Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03

HV-03 holder til i Heistadmoen leir ved Kongsberg.

Sjef HV-03 har ansvaret for den militære beredskapen i det som tidligere var Telemark og Buskerud Fylke. Det betyr å være klar til innsats, støtte til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner.

Distriktet omfatter hele 39 kommuner, og har sentrale forsvars- og samfunnsfunksjoner lokalisert i ansvarsområdet.

KOMMANDO

Oberstløytnant Tony Platek er distriktssjef og leder 16 områdesjefer, en innsatsstyrkesjef og en distriktsstab. Innsatsstyrken i HV-03 heter Gunnerside og består av rundt 200 befal og soldater.

Kilde: Forsvaret.no

2021-11003