Murverksprisen deles ut for fremragende arkitektur i henholdsvis tegl- og blokkmurverk. I år går prisen til et byggverk i teglstein: Pilestredet 77/79 i Oslo. Bak det hele står arkitektfirmaet Reiulf Ramstad med Mjøndalen Mur & Puss som murmester.

Omtalt i Metropolis fra Japan

Utdelingen av Murverksprisen og Norsk murdag vil skje i Trondheim den 15. oktober. Men nyhetsmagasinet Metropolis, som har base i Tokyo, Japan og utgis månedlig i 30 000 eksemplarer, har allerede gitt utmerkelsen til arkitekt og murmester bred omtale i sitt siste nummer, i en artikkel med tittelen: «A residential Village Rises in the Center of Oslo».

Ved Stensparken

Ved Stensparken, mellom bydelene Majorstua og Bislett, ligger Pilestredet 77/79. Her har nylig Reiulf Ramstad Arkitekter ferdigstilt et boligprosjekt i teglstein – sammen med murmester Mjøndalen Mur & Puss.

Prosjektet mottar Murverksprisen 2020 for «fremragende arkitektur i teglstein». Måten prosjektet er tilpasset omgivelsene, i et overgangsområde mellom park og klassisk kvartalstruktur, er blant de ting det legges vekt på av juryen.

Detalj fra bygningen, Pilestredet 77/79.
Foto: REIULF RAMSTAD ARKITEKTER

Fagerborg kirke som nabo

I beskrivelsen forteller juryen videre at:

LES OGSÅ:
Den største messen siden gjenåpningen av Norge starter onsdag 20. oktober

«Tomten til Pilestredet 77/79 ligger i en overgangssone mellom Majorstuas stringente kvartalstruktur og et område med åpnere park- og villabebyggelse, med Stensparken og Fagerborg kirke som nærmeste nabo.

Omgivelsene er komplekse og uensartet, både i bygningstypologi, funksjon og materialbruk, og med stort spenn i arkitekturhistorien. Store villaer og karré-bebyggelse fra rundt 1890, Fagerborg kirke fra 1903, industrianlegg fra 1930-tallet som i dag benyttes til næring, leiegårder fra 20- og 30-tallet og i tillegg bebyggelse av nyere dato.»

Ikke utdelt siden 2016

I begrunnelsen for tildelingen, som ikke har funnet sted siden 2016, heter det også følgende: «Pilestredet 77/79 har usedvanlig vakre murte flater av tegl. Overbevisende volumoppbygging og et tradisjonsrikt håndverk svarer på utfordringen i en kompleks tomtesituasjon med et moderne og framtidsrettet utrykk og beherskede virkemidler.»

– Prosjektet viser stor innlevelse, følsomhet og omsorg for detaljene, muliggjort gjennom et tett og konstruktivt samarbeid mellom arkitekter og murere, står det videre i begrunnelsen.

Første gang i 1979

Murverksprisen ble første gang utdelt i 1979, men har som nevnt ikke vært utdelt siden 2016.

LES OGSÅ:
Dyrsku'n i Seljord er avlyst for første gang på 154 år

Det er Norsk murforum og Norske arkitekters landsforbund (NAL) som deler ut prisen.