Mange bilførere har åpenbart latt seg forlede til å tro, at siden E134 mellom Drammen og Mjøndalen ikke står på UPs liste over prioriterte strekninger, så er det «fritt frem» på strekningen.

Hele 33 bilførere fikk denne uken erfare at dette åpenbart ikke er tilfelle, da Utrykningspolitiet foretok hastighetsmålinger i 90-sonen på E134 ved Daler og Mjøndalen.

Hele historien er gjengitt i to korte meldinger på Twitter fra Sør-Øst politidistrikt

Tirsdag: 7 foreneklede forelegg og 7 førerkortbeslag

På tirsdag sto UP oppmarsjert i 90-sonen på E134 ved Mjøndalen, da 7 bilførere måtte innfinne seg med at penger som trolig var ment for ferie, i stedet gikk til å betale forenklet forelegg.

I tillegg fikk hele 7 førerkort sine førerkort beslaglagt. her er det viktig å være oppmerksom på at førerkortbeslag først er aktuelt ved hastigheter over 125 km/t – med mindre man har fått åtte prikker eller mer i løpet av tre år, for da vil førerkortet ryke uansett.

I det groveste av tilfellene over, var målt hastighet hele 168 km/t. Med andre ord hele 78 km/t over det lovlige. Riksadvokatens standard bøtesatser slutter her ved 12 500 kroner ved hastighet inntil 135 km/t i slike tilfeller, mens det opereres med tap av førerretten (inndragning av førerkortet) på mellom 18 og 21 måneder for nevnte overtredelse.

Denne overtredelsen innebærer for øvrig et krav om ny førerprøve når den fartsglade igjen får mulighet til å få sitt førerkort tilbake.

Onsdag; 12 forenklede forelegg og 7 førerkortbeslag

Også på onsdag var UP på plass ved 90-sonen på E134 ved Mjøndalen, og her var resultatet av hastighetskontrollen faktisk enda mer nedslående enn dagen før. Da fikk hele 12 bilførere hvert sitt forenklede forelegg, mens det også denne dagen var 7 bilførere som endret status til fotgjenger.

Vertikalfoto: GOOGLE EARTH