Minnesider

På denne siden ligger de siste dødsannonsene som er publisert. Du kan også søke på tidligere års publiserte annonser.

Du kan enten søke kun på Eiker Begravelsesbyrås side, eller på Norge under ett.

Under hver annonse kan det for den enkelte være mulig å gå direkte til minnesiden til avdøde for å skrive et minneord – eller for å gi en gave.