Mile industriområde i Mjøndalen har i disse dager blitt lagt ut for salg til den nette sum av 50 millioner kroner, og for denne summen får du ca 58 mål tomt hvor 50 mål er utnyttbart.

Det er BNM Realist Næringsmegling som står for salget, etter oppdrag fra Mile Utvikling AS som er et heleid kommunalt selskap.

Kartutsnitt: DRAMMEN KOMMUNE

– Tidligere deponerte avfallsmasser

Den delen av tomten som vurderes som ikke utnyttbar, blir av eiendomsmegleren beskrevet som «grøntstruktur og bekkefar».

BNM Realist understreker imidlertid også i prospektet at grunnen for en stor del består av tidligere deponerte avfallsmasser som inneholder forurensninger.

Regulert til næringsvirksomhet

I tillegg blir det opplyst om at eiendommen i dag er regulert til fyllplass, men at eiendommen i gjeldende kommuneplan er avsatt til fremtidig næringsvirksomhet.

Det er med andre ord åpenbart at eiendommen, både på grunn av forurensninger i grunnen og at den er avsatt til næringsvirksomhet, ikke vil være et egnet materiale for boligbygging.

LES OGSÅ:
Brann på Mile gjenvinningsstasjon - røyken synlig på stor avstand

Best egnet til lager og produksjon

Eiendomsmegler Fredrik A. Haaning i BNM Realist Næringsmegling AS for, forteller til Eikerbladet at tomta høyst sannsynlig er et område for lager og produksjonsvirksomhet, grunnet nettopp sin status som tidligere fyllplass.

– Det er ikke et sted en kan bygge boliger eller kontorer, sier Haaning.

Allerede vist interesse for tomta

Til Eikerbladet forteller eiendomsmegleren videre at det så langt har vært noe interesse for tomta som ble lagt ut til salg for under en uke siden. Han kan imidlertid ikke si noe om hvem som har vist interesse.

Interaktivt kart over Mile Industriområde:

– Kommunen har ikke lenger behov for tomta

– Tomta har ingen strategisk betydning for kommunen lenger, sier styreleder i Mile Utvikling AS George Harold Fulford til avisa, og legger til at salget skyldes at Kommunen ikke lenger ser behovet for industriområdet, i tillegg til ønsket om å frigjøre midler raskt – uten at det fremgår nærmere hvor disse midlene er tenkt brukt.

LES OGSÅ:
Se video fra brannen på Mile Gjenvinningsstasjon her
HOVEDBILDET: Mile industriområde befinner seg mellom Orkidehøgda og E134 i Mjøndalen.
BNM REALIST NÆRINGSMEGLING AS

Tett inntil E134

Eiendommen har, på samme måte som gjenvinningsstasjonen, adkomst fra Orkidehøgda, der den ligger som nabo til andre virksomheter som Biltema, Jula, Plantasjen og Europris – for å nevne noen. I tillegg har den – ifølge eiendomsmeglerens prospekt – svært god profilering mot E134.

Skråfoto: GOOGLE EARTH

EP2022-05027