Den årlige antibiotika-resistensuken, eller World Antimicrobial Awareness Week. I år er uken fra 18. til 24. november, og har mottoet «Spread Awareness, Stop Resistance», eller på norsk: «Spre bevissthet – stopp resistens».

Bak det hele står Verdens helseorganisasjon WHO, FNs mat og landbruksorganisasjon FAO og verdens dyrehelseorganisasjon OIE.

«Den langsomme pandemien»

Det siste halvannet året med Korona har lært oss mye om hvordan en akutt trussel mot folkehelsa påvirker livene våre. Antibiotika-resistente bakterier utgjør en mer langsom trussel. Antibiotika-resistens beskrives som en langsomt voksende pandemi som er enda mer alvorlig og langvarig enn Covid-19, forteller Mattilsynet i en pressemelding.

Når antibiotika ikke virker

Dersom antibiotika ikke lenger virker mot bakterier som truer folks helse, vil infeksjoner som er vanlige i dag, kunne ta livet av mange millioner mennesker på verdensbasis.

Allerede i 2018 viste en studie fra det europeiske smitteverninstituttet ECDC at antibiotika-resistens er årsaken til 33 000 dødsfall årlig bare i Europa.

Ikke bare mennesker, men også dyr

Selv om den største trusselen fra antibiotika-resistente bakterier er mot folkehelsen og mennesker, brukes også antibiotika på landdyr. Og resistente bakterier i dyr kan spres til mennesker. Derfor markerer også Mattilsynet denne uken.

LES OGSÅ:
Harald Gjein fratrer som administrerende direktør i Mattilsynet

Heldigvis er situasjonen for norske landdyr svært god. Det viser den årlige NORM-VET rapporten som utarbeides av Veterinærinstituttet på oppdrag for Mattilsynet. Da NORM-Vet ble presentert i september, sa Mattilsynets administrerende direktør Ingunn Midtun Godal dette:

–Antibiotika-resistente bakterier er en av de alvorligste truslene menneskeheten står ovenfor i tiden fremover, og det er svært viktig for oss at vi har god oversikt over forekomsten av antibiotika-resistens her i Norge. NORM-VET rapporten er et viktig bidrag i Mattilsynets arbeid med å dokumentere utviklingen av resistens og evaluere effekten av tiltak. Heldigvis viser rapporten at vi fremdeles har en fordelaktig status her hjemme.

I Norge er det lite bruk av antibiotika hos landdyr.
Illustrasjonsfoto: BJØRN ERIK NEBELL

– Skal vi lykkes i å opprettholde dette, trenger vi fortsatt godt samarbeid på tvers av samfunnet. God dyrehelse, strengt smittevern på gårdene, høy bevissthet om rett bruk av antibiotika til dyr hos bønder og veterinærer, og god kjøkkenhygiene i de 1000 hjem er alle viktige tiltak som bidrar i riktig retning.

2021-11034