I formiddag la Hans Kongelige Høyhet Kronprinsregenten ned krans i minnelunden på Akershus Festning under markeringen av Forsvarets minnedag.

Innstiftet 2007

Forsvarets minnedag er en markering innstiftet av det norske Forsvaret for å hedre personell som har omkommet i tjeneste. Minnedagen er fastsatt til første søndag i november måned. Markeringen fant første gang sted i 2007.

Kronprnsregenten, forsvarsministeren og forsvarssjefen markerte Forsvarets minnedag på Akershus festning. Foto: SVEN GJ. GJERULDSEN / DET KONGELIGE HOFF

Akershus Festning

Minnedagens hovedarrangement finner sted på Akershus festning i Oslo, med ytterligere arrangementer ved Forsvarets avdelinger andre steder i Norge og i utlandet.

Det har blitt en tradisjon at markeringen av Forsvarets minnedag finner sted første søndag i november. Dette er dagen for å hedre og minnes dem som har mistet livet i Forsvarets tjeneste i og utenfor Norge.

Minnetale ved forsvarssjefen

Ved seremonien i Museumsgården på Akershus, holdt forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hansen minnetalen. Forsvarssjefen anmodet deretter Kronprinsregenten om å legge ned kransen. Stortingets president Tone Wilhelmsen Trøen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen var også til stede under seremonien, heter det i en nyhetsmelding fra Slottet.

Kronprins Haakon legger ned krans i minnelunden på Akershus festning. Foto: SVEN GJ. GJERULDSEN / DET KONGELIGE HOFF

Minnegudstjeneste

Etter kransnedleggelsen deltok Kronprinsregenten ved minnegudstjenesten i Akershus slottskirke, der feltprost, oberst Nils Terje Lunde var forrettende prest.

LES OGSÅ:
Kronikk av forsvarsminister Bjørn Arild Gram:
- Forsvaret av Norge skal styrkes
Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon tenner Forsvarets minnelys i Akershus slottskirke på Forsvarets minnedag 2019.
Foto: TORBJØRN KJOSVOLD / FORSVARET

Under gudstjenesten holdt forsvarsministeren minnetalen og Kronprins Haakon tente Forsvarets minnelys – etterfulgt av et minutts stillhet.