Det gikk trolig litt fort i svingene da formannskapet i Øvre Eiker sist onsdag ville revidere den lokale smittevernforskriften 14 dager etter at den opprinnelige forskriften ble vedtatt. For da vedtaket var gjort, var ikke Lovdata villige til å publisere den.

Forskriftsendringene ble ikke godtatt

Enn så lenge er derfor den reviderte forskriften kun på papiret. For selv om formannskapet fikk fullmakt av kommunestyret til å «gjøre endringer i forskriften ved behov» som det het når den opprinnelige forskriften ble vedtatt 11. november, var Justisdepartementets lovavdeling av en annen oppfatning.

Lovdatas svar

Da Eikerposten tok kontakt med Lovdata på torsdag, med spørsmål om hvorfor endringene i forskriften ikke var publisert, var svaret nemlig dette:

– Vi venter på en avklaring fra saksbehandler før forskriften blir kunngjort. Spørsmål om forskriftenes gyldighet anbefaler vi at du tar opp med Forskriftsenheten i Lovavdelingen, Justisdepartementet.

Strenge krav til endring

Reglene for utforming- og senere endring av en forskrift er nemlig noe som sorterer under Justisdepartementet, og der er reglene helt klare. Det er ikke bare å sende inn endringer og tilføyelser i en forskriftstekst, og betrakte det som gjeldende rett – selv om det hadde vært det enkleste for kommunestyret.

LES OGSÅ:
Øvre Eiker kommune anbefaler å bruke munnbind

Da den reviderte forskriften ble sendt Lovdata samme dag som den ble vedtatt, onsdag 25. november var det nemlig full stopp.

– Vi fikk tilbakemelding i går om at vi måtte lage en endringsforskrift som fikk med endringene. Denne er sendt Lovdata i dag. Jeg antar at oppdatert forskrift enten kommer i morgen (lørdag, red.anm.) eller på mandag, var tilbakemeldingen per e-post fra politisk sekretariat i kommunen nå på fredag.

Endringene ikke publisert

Så inntil de nødvendige formalia er mottatt av Lovdata, er det Øvre Eiker kommunes forskrift om covid-19 av 11. november 2020 som ligger ute på Lovdata – uten senere endringer.

Krav om ny forskrift – uansett

I Justisdepartementets lovavdeling er man nemlig klinkende klar på hva som gjelder ved endring av en forskrift, hentet fra «Veiledning om lov- og forskriftsarbeid»:

Enten: må det vedtas en endringsforskrift som innebærer at endringene innarbeides i den gjeldende forskriften («forskrift om endring(er) i forskrift …»),

eller: at den gamle forskriften oppheves og erstattes av en ny.

LES OGSÅ:
Hostet folk i ansiktet på Bergenstoget - påsto han var koronasmittet

Hva som blir det endelige utfallet i denne saken, gjenstår å se. Svaret vil uansett bli å finne på Lovdata – når Justisdepartementet sier seg fornøyd, og kommunen er oppdatert på gjeldende regelverk.

 

JUSTISDEPARTEMENTETS VEILEDNING OM LOV- OG FORSKRIFTSARBEID (UTDRAG)
Endring av en forskrift kan skje ved en endringsforskrift som innebærer at endringene innarbeides i den gjeldende forskriften («forskrift om endring(er) i forskrift …»), eller ved at det gis en ny forskrift til erstatning for den gamle.

 

Vurderingen må foretas på samme måte som for lover, se punkt 5.6.2. Endringer i forskrifter bør ikke skje gjennom vedtakelse av tillegg e.l. til en eksisterende forskrift, se punkt 5.5.2.

I en endringsforskrift gjengis bare de bestemmelser i den eksisterende forskriften som foreslås endret, etter de retningslinjene som følger av punkt 5.7. Gir man en helt ny forskrift, må man sørge for å oppheve den gamle, se punkt 14.10.

 

Kilde: Justisdepartementet

2020-11042