Lizzie Ruud Thorkildsen fra Krokstadelva er gjenvalgt som forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Delta. Nestleder Trond Ellefsen, Ålesund, er valgt som 1. nestleder og Marit Solheim, Førde, er ny 2. nestleder under Kongressen, som blir gjennomført som et heldigitalt arrangement.

– God medlemsvekst

– Jeg ser frem til å ta fatt på en ny periode. Sammen med dyktige tillitsvalgte og engasjerte medlemmer i viktige yrker skal vi fortsette å utvikle Delta. Vi har god medlemsvekst og vi får gjennomslag for sentrale Delta-saker. Pandemien har vist hvor vesentlig det er å ha god kvalitet og rett kompetanse på rett sted i yrkene som utøves blant annet av Deltas medlemmer, sier Thorkildsen.

– Partssamarbeid er viktig

‑ Det siste halve året har også vist hvor viktig det er med et godt og velfungerende partssamarbeid både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det må vi fortsette å utvikle. Myndighetene, arbeidsgivere eller arbeidstakere kan ikke lykkes alene eller hvert for seg. Partssamarbeidet er det viktigste virkemiddelet vi har for å finne frem til de beste løsningene og for å sette løsningene ut i livet, fremholder hun.

LES OGSÅ:
YS-leder Erik Kollerud: - Selvsagt skal vi si ja til vaksinepass
Disse tre skal lede Delta fram til kongressen i 2024 . Lizzie Ruud Thorkildsen (i midten) er valgt til forbundsleder, Trond Ellefsen 1. nestleder og Marit Solheim 2. nestleder.
Foto: NADIA FRANTSEN OG PRIVAT

Delta-lederen understreker at pandemien også har illustrert at det er nødvendig å satse på hele, faste stillinger. Det er et viktig Delta-krav.

Lizzie Ruud Thorkildsen (58) er utdannet helsesekretær og har lang erfaring som tillitsvalgt. Hun har tidligere blant annet vært 1. nestleder i Delta og før det medlem av organisasjonens hovedstyre.

Trond Ellefsen (57) har både fagskole- og høyskoleutdanning. Han har tidligere blant annet vært hovedtillitsvalgt i Ålesund kommune, 2. nestleder og deretter nestleder i Delta.

Marit Solheim (53) har kulturutdanning fra den tidligere Høgskolen i Telemark (Bø), hun har vært hovedstyremedlem siden 2005 og medlem av hovedstyret i Delta siden 2016.

Mari Halvorsen Sundgot (32) var også kandidat til vervet som 2. nestleder. Hun fikk 52 stemmer på kongressen, mens Marit Solheim fikk 102.

 

HVA ER DELTA ?
Delta tilbyr medlemskap til deg som jobber i offentlig tjenesteyting. Enten du er ansatt i kommune, fylke, helseforetak/sykehus, private virksomheter eller statlige etater er du velkommen i Delta.

LES OGSÅ:
YS-leder Erik Kollerud: - Selvsagt skal vi si ja til vaksinepass

Delta har over 83000 medlemmer og er en av landets største arbeidstakerorganisasjoner.

Kilde: Ys.no