Da de tre fylker Akershus, Buskerud og Østfold ble slått sammen til Viken, ble Linda Lavik fra Fiskum valgt til fylkesleder for til sammen 22 500 sykepleiere tilknyttet det nye fylkeskontoret til Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Fra Hemsedal til Halden

Lavik var tidligere leder for Sykepleierforbundet i Buskerud, men har altså nå ansvaret for å ivareta sine medlemmers interesser i et distrikt som strekker seg fra Hemsedal til Halden.

– Jeg er helt skjelven, jeg, er hennes kommentar rett etter at valgresultatet ble klart på formiddagen, tirsdag 16. september.

Linda Lavik. Foto: PRIVAT

Fulgte ny fylkesinndeling

Norsk Sykepleierforbund valgte å følge fylkesinndelingen fra i år av, slik at også Nord- og Sør-Trøndelag, som tidligere hadde to fylkeskontor, nå bare har et kontor for det sammenslåtte fylket Trøndelag på samme måte som Viken.

Lavik fra Buskerud fortsetter i Viken

Linda Lavik har vært fylkesleder i Buskerud i ni år og var før det i fylkesstyret i seks år. Før det jobbet hun som leder for NSF på Blefjell sykehus, nå Kongsberg sykehus, og som sykepleier samme sted. Hun er fra Lavik i Vaksdal kommune i Vestland, men har bodd på Fiskum i Øvre Eiker i 34 år.

LES OGSÅ:
Atten partier stiller liste ved høstens fylkestingsvalg

Arbeidssted i Oslo

Vikens fylkeskontor vil fra nå av være i Norsk Sykepleierforbunds hovedkontor i Tollbugata i Oslo. Kontoret i Drammen blir lagt ned, mens Østfolds gamle fylkeskontor i Sarpsborg blir værende som et satellittkontor. Alle de ansatte beholder jobben ifølge Sykepleien.no.

Da Eikerposten kontaktet Lavik for en kommentar etter utnevnelsen, kom svaret raskt:

– Eg er glad for at eg fekk så stor støtte, og eg ønsker å sette meir fokus på sykepleiermangel og deltid.