Natt til lørdag 22. juni starter Bane NOR arbeider i Lieråsen tunnel. Arbeidene pågår til og med 4. august. I to uker i juli er det også arbeider mellom Skøyen og Drammen. Vy setter opp alternativ transport.

Her blir det stengt for togtrafikk

Lieråsen tunnel:
Fra 22.juni t.o.m 04. august (Uke 26 – 31) er det stengt mellom Asker og Drammen.
Fra 06. juli t.o.m 21. juli (Uke 28 og 29) er det stengt mellom Skøyen og Drammen.

Med unntak av de to ukene hvor det er stengt mellom Skøyen og Drammen, kjører togene som normalt mellom Asker og Oslo og på Spikkestadbanen.

Les mer om opplegget for alternativ reise på VYs nettside her

Nyttig informasjon

Vær oppmerksom på at bussene kan få andre avgangstider enn togets ordinære avgangstid. Togene kjører til oppsatt avgangstid.

Mellom 22. juni og 4. august – med andre ord i store deler av sommeren – vil det gå buss for tog mellom Drammen og Asker.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Den første uken av arbeidene vil det være stor trafikk og mange reisende.
Beregn ekstra tid til bytte mellom buss og tog, samt ta høyde for at buss kan bruke lengre tid enn det toget normalt bruker.

LES OGSÅ:
Når går toget? - Slik får du stasjonsskjermen rett i lomma

Retten til prisavslag ved forsinkelse gjelder ikke ved planlagte endringer i trafikken som er varslet på forhånd, der det er informert om at ekstra reisetid må påregnes.

Fra 22.juni t.o.m 04.august er det også arbeider på Østfoldbanen.
Arbeidene påvirker også Bergensbanen, Sørlandsbanen og Flytoget.

Mer detaljert informasjon om din reise finner du i på vy.no og i Vy-appen i tiden frem mot sommeren.