Lensmannen blir kjønnsnøytral
– Politidirektoratet foreslår «politiavdelingsleder»

- Regjeringen vil ikke lenger tillate yrkestitler som ikke er kjønnsnøytrale.

Daværende lensmann i Øvre Eiker Stige Rønneberg foran 17. mai-toget i 2013. Fra juni 2018 var hans tittel seksjonsleder for politiet i Eiker,
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Først ble lensmannsdistrikt gjort om til politistasjonsdistrikt, og som en naturlig følge av at lensmannen ikke lenger hadde et lensmannskontor å skjøtte – ble tittelen foreslått endret til politistasjonssjef.

Men hvor lenge var Adam – eller Eva for den del – i Paradis?

For siden har også det blitt forkastet – og foreslått erstattet med «politiavdelingsleder».

Forslag om «politiavdelingsleder»

Forslaget ble oversendt Justis- og beredskapsdepartementet fredag forrige uke, etter at POD (Politidirektoratet) hadde fått utsatt fristen.

159 lensmannskontor igjen i Norge

I brevet til departementet opplyser POD at det i dag er 159 lensmannskontor igjen i Norge, hvorav kun 54 av dem ledes av en person med tittelen lensmann.

«Arbeidet med å finne nytt navn har ikke vært enkelt, og det knytter seg mange følelser til en tittel som har eksistert i cirka 900 år. I tillegg til å finne et godt navn på en gammel og historisk tittel, må navnet også i størst mulig grad gjenspeile nåværende funksjon og organisatoriske plassering. Politidirektoratet har fått innspill fra en arbeidsgruppe, og ansatte har blitt oppfordret til å komme med navneforslag. Forslagene har videre vært til behandling i nasjonal ledergruppe og i sentralt IDF», skriver POD i en e-post til tidsskriftet Politiforum.

LES OGSÅ:
Nå kan det bli dyrt å tukle med skiltene på bilen

Sysselmannen blir syssemester

Fra 1. juli i år blir Sysselmannen på Svalbard til Sysselmesteren, og nå har Politidirektoratet (POD) kommet med sitt forslag til erstatning for lensmanstittelen – det nye navnet er: Politiavdelingsleder.

I 2020 ble det besluttet at lensmannen skulle høre historien til. Det har Kjetil Ravlo, lensmann og leder i Norges Politilederlag, Trøndelag, blandede følelser rundt.

– Fjerner en merkevare

– Jeg synes jo det er litt leit at man nå skal ta vekk et navn som er en solid merkevare i mange lokalsamfunn. I hundrevis av år har lensmannen vært en tydelig figur rundt om i landet, sier Ravlo.

Likevel mener han dette er en naturlig konsekvens, siden politi- og lensmannsetaten har blitt slått sammen, og kravet til kjønnsnøytrale titler er satt.

– Lensmannsrollen har også endret seg i løpet av årene. Nå som tittelen endres, er det viktig å passe på at rollen ikke mister sin lokale forankring. Det må sikres at folk forstår at man fremdeles møter lokalt politi, som har kjennskap til lokalsamfunnet, sier Ravlo.

LES OGSÅ:
HOKKSUND:
En til sykehus etter kollisjon i Hokksund sentrum

Selv om endringen av lensmanstittelen blir sett på i positivt lys av mange, har også kritikere kommet på banen, og mener et kjønnsnøytralt alternativ vil gjøre språket vårt historieløst. Jenny Klinke i Senterpartiet er en av kritikerne.

Navnebyttet har allerede fått kritikk

– Hva i alle dager er det vi driver med? Hva med begrepet nordmenn? Og landsmenn? Det er en misforstått toleranse der det sies at det skal være kjønnsnøytralt, også ender det opp med å være nasjonsnøytralt. Språket vårt blir historieløst, sier Klinge til Nettavisen.

– Fornøyd med forslaget om «politiavdelingsleder».

– Utfra de alternativene som ble vurdert da stillingstittelen, lensmann, skulle utgå, er vi fornøyde med det siste forslaget fra Politidirektoratet, som nå er sendt over til Justis og beredskapsdepartementet, sier Marit Ellingsen, lensmann og forbundsleder i Norges Politilederlag (NPL).

Hun sier Norges Politilederlags innspill i høringen høsten 2020 var å gjøre lensmannsdistrikt om til politistasjonsdistrikt, og derav lensmann til politistasjonssjef.

– Under reformen i 2000, ble blant annet lensmannsbetjenter endret til politibetjenter, og siden da har flere av oppgavene til lensmann blitt flyttet til andre. Ett tydelig uttrykt mål i siste reform har vært å bli «ett politi», og vi er glade for at stillingskoden lensmann nå kan bli til politiavdelingsleder. Vi ønsker oss et moderne politi, og da heier vi eksempelvis på bruken av ordet leder, fremfor sjef. Det er en tittel som er mer samlende, sier Ellingsen.

LES OGSÅ:
Drammen sykehus: Mann pågrepet etter tyveri fra pasient

2021-02015