Laila Gustavsen er 48 år og kommer fra Ådal på Ringerike, men har bodd på Kongsberg siden 1993. Gustavsen har jobbet med campusutvikling og infrastrukturprosjekter i Universitetet i Sørøst-Norge i avdeling for Infrastruktur siden 2014.

Her har hun blant annet vært drifts-/administrasjonssjef på Ringerike, prosjektleder for ulike byggeprosjekter i Bø, på Ringerike og Kongsberg.

I dag er hun seniorrådgiver ved avdeling for Infrastruktur i USN der hun jobber med ulike type utviklingsprosjekter.

Hun har bakgrunn som bl.a. statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, og deretter Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra oktober 2005 til september 2009.

Hun har sittet på Stortinget som vararepresentant for Arbeiderpartiet i Buskerud i totalt fire år. Sist i perioden 2013-2017.

Laila Gustavsen har lang og bred erfaring fra ulike lederroller i offentlig virksomhet, blant annet SFO, NAV og fra universitets- og høgskolesektor. Hun starter i jobben 1. september.

Gleder seg til å starte i jobben.

– Jeg er opptatt av den verdikjeden som Øvre Eiker kommunale eiendom er en del av, der foretaket er en leverandør av bygg og tjenester i bygg, for kommunen og til innbyggerne i Øvre Eiker. Jeg gleder meg til å bidra inn i det arbeidet i en organisasjon som jeg har hørt har mange flinke folk! Jeg ser også frem til å jobbe i skjæringspunktet fag og politikk, og til å skape resultater sammen med alle andre som hver dag går på jobb i ØEKE.

LES OGSÅ:
Trude Andresen slutter som kommunedirektør i Øvre Eiker

Anders Bratland er fungerende til over sommeren

Tidligere daglig leder, Gunn Edvardsen, sluttet i jobben i vinter, og det er Anders Bratland som fungerer som daglig leder fram til Gustavsen er på plass i september.