Den noe spesielle tildragelsen fant sted på den tidligere marinebasen Olavsvern, da det 105 meter lange kystvaktfartøyet Nordkapp skulle legge til kai for å bunkre drivstoff.

Fremfor å bruke skipets baugpropell for å manøvrere seg inn til kaia der selskapet Bunker Oil har sitt tankanlegg, valgte skipssjefen denne gangen å benytte en håndholdt linekaster kan VG fortelle i en svært humoristisk nyhetsmelding.

Kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, kommandørkaptein Torill Herland. Foto: MARIUS VÅGENES VILLANGER / SJØFORSVARET

– Mannskapet skjøt ut en håndholdt linekaster. Gummipilen fra denne traff så veggen på et bygg og gikk i bakken som den skal, sier kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, kommandørkaptein Torill Herland.

Traff veggen og en Cadillac

Det skulle imidlertid vise seg at inntil denne veggen sto det en Cadillac som tilhørte mannen som sendte en ganske humoristisk rapporten om den spesielle hendelsen. En rapport som nå har figurert en stund på Facebook, og som også Eikerposten har fått tilgang til.

«PLT Mini Rubber»

Objektet som traff er av typen PLT (Pneumatic Line Thrower) Mini Rubber, og navnet i seg selv kan hentyde på hva den uheldige bileieren mente objektet lignet på. En bileier som for øvrig fikk taksert skaden til 20 000 kroner. En skade Sjøforsvaret har sagt seg villig til å erstatte ifølge den svært friske rapporten.

I rapporten som har tittelen «Beskutt med gummikuk av K/V Nordkapp 14.06.2020» kan man blant annet lese følgende:

– Truffet av et dildolignende prosjektil

«Ved ankomst av K/V Nordkapp 14.06.2020, ble det av fartøyet utprøvd et nyinnkjøpt utstyr som de anså å egne seg til fortøyning. Ved en avstand på ca 50 m fra kaien lød et kraftig smell. I samme øyeblikk ble veggen på vår driftsbygning truffet av et dildolignende prosjektil festet i en line. Denne bommet såvidt på byggets vindu, men traff min nyinvesterte Cadillac i bagasjeromet da den falt ned mot bakken.»

Det var et gummiprosjektil som dette som traff veggen på driftsbygningen til Bunker Oil. Foto: RESTECH NORWAY AS

Reagerte med et smil

Da kommandørkaptein Herland fikk rapporten presentert, var det ikke fritt for at hun reagerte med et smil.

– Det er alltid uheldig når uhell som dette oppstår og folk skal ikke føle seg skremt av dette. Men når ordlyden falt som den gjorde, måtte jeg trekke på smilebåndet, sier hun.

– Anbefales ikke mot mål i fredstid

Den uheldige bileieren avslutter sin rapport med følgende anbefaling til Sjøforsvaret:

«Innføre forbud mot å skyte dildoer mot uskyldige mål / folk. Denne kunne like godt ha truffet en person,» i tillegg til at han understreker at lineskytere neppe er egnet for fortøyning i godt vær i fredstid.

Rapporten til Sjøforsvaret, slik den har blitt spredd på sosiale medier.