Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 starter 1. februar. Fra jaktstart er det tildelt en kvote på 28 gauper som er fordelt på fire jaktområder i regionen. To av disse jaktområdene berører Viken.

Det er rovviltnemnda som har åpnet for jakt på gaupe i rovviltregion 2.

Totalt 32 dyr

Totalkvoten for regionen er på 32 dyr, hvorav maksimalt 12 hunngauper eldre enn ett år. 4 dyr, inkludert tre voksne hunndyr, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene som kommer i løpet av jaktperioden.

Mordyr sammen med unger er unntatt fra tillatelsen 1.- 14. februar.

Oppdatert informasjon om jakta fra Statsforvalteren i Oslo og Viken kan du lese her.

Forbehold om klage

Statsforvalteren i Oslo og Viken gjør i en pressemelding oppmerksom på at vedtaket er påklaget, og kan derfor bli endret i klagebehandlingen.

Kvoten er fordelt på følgende jaktområder som du også vil se av dette kartet:

Jaktområde 1:
Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal og Krødsherad kommuner, samt deler av Kongsberg og Ringerike, i Viken fylke – 10 dyr inkl. tre voksne hunner.

LES OGSÅ:
Nordmenn har stor tillit til landets jegere

Jaktområde 2:
Midtre og vestre deler av tidligere Telemark fylke og Bykle og Valle kommuner i Agder – 10 dyr inkl. tre voksne hunner.

Jaktområde 3:
Hole, Modum, Lier, Øvre Eiker og Drammen kommuner, samt deler av Ringerike og Kongsberg kommuner, i Viken fylke. Holmestrand, Horten, Tønserg, Sandefjord, Larvik, Siljan og Porsgrunn kommuner, samt deler Skien kommune, i Vestfold og Telemark fylke– 5 dyr inkl. to voksne hunner.

Jaktområde 4:
Nome, Bamble, Kragerø, Drangedal og Nissedal kommuner, samt deler av Skien kommune i Vestfold og Telemark. Åmli, Froland, Vegårdshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner i Agder – 3 dyr inkl. én voksen hunn.

Jaktområde 5 – kvotefritt område:
Beiteprioritert område i Aust-Agder (Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand) – kvotefri jakt.

2021-01057