Vi har store ambisjoner for den kommunen som skal bygges sammen med innbyggerne. Torsdag 7. mars ga fellesnemnda i Nye Drammen startskuddet for en serie med ti dialogmøter med innbyggerne i alle de nye kommunedelene. er tiden inne for å komme med gode innspill.

Foto: NEDRE EIKER KOMMUNE OG GOOGLE EARTH

Når Svelvik, Drammen og Nedre Eiker blir én kommune, skal vi benytte muligheten til å skape noe helt nytt sammen. Vi vil at den nye kommunen skal bli mer demokratisk og få et minst like godt tjenestetilbud som de tre kommunene har hver for seg. Dette tilbudet skal skapes lokalt og så nær brukerne som mulig. Men hva betyr det? Det er det vi nå skal finne ut av, sammen med innbyggerne.

Invitasjon til dialogmøter

I disse dager går det derfor ut invitasjoner til i alt dialogmøter i de ti nye kommunedelen. Alle møtenes arrangeres på kveldstid, og de er listet opp i slutten av denne kronikken. Disse dialogmøtene er til for både innbyggere, lag og foreninger, samt representanter for organisasjoner ognæringslivet.

I denne møteserien som starter allerede 14. mars, vil vi redegjøre for hva som er tenkt og gjort så langt om møter mellom innbyggere og kommune, både når det gjelder tjenester og innbyggermedvirkning.

LES OGSÅ:
DRAMMEN:
Hokksundmann stoppet i 119 km/t i 100-sone - førerkortet røyk pga. for mange prikker

Nærutvalg i kommunedelene

Det vil bli opprettet nærutvalg i alle kommunedelene der både sentrale folkevalgte og representanter for lokalbefolkningen deltar. Disse nærutvalgene blir ikke beslutningsorganer, men lytteposter og kontaktpunkter mellom innbyggere og kommune og folkevalgte. Hvordan representantene skal rekrutteres inn i nærutvalgene og hva slags rolle de skal ha, er blant de sakene vi vil diskutere med dem disse nærutvalgene angår.

Koordinator i alle kommunedeler

Det skal også ansettes koordinatorer i alle kommunedeler, en person med lokalkunnskap som både blir en pådriver, medspiller og lyttepost. Dette blir en viktig, ansvarsfull og spennende jobb. Tanker rundt dette ønsker vi også å diskutere med innbyggerne. Vi ser dessuten for oss et knutepunkt i hver enkelt kommunedel. Dette blir et møtested, et kontaktpunkt mellom kommune og innbyggere. En skal slippe å henvende seg til rådhuset for å få hjelp. Bistand og informasjon entrenger fra kommunale myndigheter, skal du kunne få lokalt, i hver enkelt kommunedel.

Den nye kommunen får over 100.000 innbyggere. Vi blir den sjuende største kommunen i landet. En større og mer robust kommune gir større frihet til å disponere et betydelig budsjett på hele 7,2 milliarder kroner. Hver enkelt kommunedel i den nye kommunen får dessuten flere innbyggere enn flertallet av norske kommuner. Derfor kan vi tenke ambisiøst både når det gjelder lokalt tjenestetilbud og innbyggermedvirkning.

LES OGSÅ:
Krokstadelva: Brannvesenet på redningsoppdrag - svaner fastfryst i isen

Først ut i Nedre Eiker er Krokstadelva og Stenseth

I den serien med møter som nå skal finne sted, begynner vi med kommunedelen Krokstadelva/Stenseth allerede torsdag 14. mars på Folkets Hus i Krokstadelva. Deretter møter vi kommunedelen Mjøndalen/Åsen/Steinberg mandag 18. mars i VIP-losjen på stadion i Mjøndalen og Solbergmoen/Solbergelva/Åssiden i gymsalen ved Solberg skole onsdag 20. mars. Alle møtene er på kveldstid med start klokken 18.

Først ut i Drammen er Rødskog og Gulskogen

Vi møter deretter innbyggerne i kommunedelen Rødskog/Gulskogen på Gulskogen skole torsdag 21. mars, Konnerud og Skoger vest på Svensedammen skole mandag 25. mars, Strømsø ovenfor Vestfoldbanen (Danvik, Austad og Fjell) på Fjell bydelshus torsdag 28. mars, Strømsø nedenfor Vestfoldbanen (Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen) på Marienlyst skole onsdag 3. april og Bragernes/Øren i det kommunale kompetansesenteret i Wergelandsgate 9 på Bragernes den 4. april.

Etter dette gjenstår det tre møter. Innbyggerne i Solbergmoen/Solbergelva og Åssiden får en ny mulighet i aulaen ved Åssiden videregående skole mandag 8. april, mens innbyggerne i kommunedelen Skoger øst, Åskollen og Nesbygda bes møte på Åskollen skole onsdag 10. april, før runden med dialogmøter avsluttes på Samfunnshuset i Svelvik torsdag 11. april. Da er det innbyggerne i kommunedel Svelvik sentrum/Berger og Ebbestad som inviteres.

LES OGSÅ:
KROKSTADELVA:
Mann funnet omkommet i Kobberdokkfjellet etter søk med helikopter

Dialogmøtene blir kunngjort

Disse dialogmøtene blir nå kunngjort på ulike vis, og vi håper selvsagt på et godt oppmøte alle steder. Det er i møter med innbyggerne at den nye kommunen skal skapes. For fellesnemnda i Nye Drammen er nærhet til lokalsamfunnene og nærhet til brukerne det viktigste av alt, og det er gjennom disse kontaktmøtene vi skal få innspill til hva dette innebærer og betyr i praksis.

Bent Inge Bye
Leder av fellesnemnda for Nye Drammen kommune

[icon name=»arrow-right» class=»» unprefixed_class=»»] Nærmere informasjon om tid og sted for dialogmøtene finner du her.

 

FAKTABOKS
DIALOGMØTER MED INNBYGGERNE
14. mars – Krokstadelva og Stenseth
18. mars – Mjøndalen, Åsen og Steinberg
20. mars – Solbergmoen, Solbergelva og Åssiden
21. mars – Rødskog, Gulskogen og Ytterkollen
25. mars – Konnerud og Skoger vest
28. mars – Srømsø, Danvik, Austad og Fjell
3. april – Strømsø, Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen
4. april – Bragernes og Øren
8. april – Solbergmoen, Solbergelva og Åssiden
10. april – Åskollen, Nesbygda og Skoger øst
11. april – Svelvik sentrum, Berger og Ebbestad

Kilde: nyedrammen.no