I lys av koronapandemien var det mye som måtte gjøres annerledes for å komme myndighetenses krav om smittevern i møte på nasjonaldagen. Men årets 17. mai i Øvre Eiker ble likevel en folkefest med sang og musikk, dog på en litt annen måte enn det vi er vant til.

Bautaen over de falne ved Haug kirke

Allerede klokka ni, etter initiativ fra NVIO Eiker, var en liten gruppe samlet foran bautaen ved Haug kirke over de falne fra vårt distrikt under andre verdenskrig. Og for å minnes deres ettermæle holdt major Espen Bekkevold fra Luftforsvaret en tale til deres ære, før han la på en krans ved bautaen med navnene på de tolv.

Major Espen Bekkevold la ned krans ved bautaen over de tolv falne under siste krig, assistert av kaptein Ronny Steen fra NVIO Eiker.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Veteranbilkortesjen «Røren Rundt»

Allerede en time senere, klokka 10, gikk startskuddet fra samme sted for veteranbilkortesjen som skulle gå «Røren Rundt», etter et initiativ av Jorid og Kjetil Kobæk Larsen, med velvillig assistanse fra FAU ved Røren skole. Her deltok nær førti biler, den eldste en 98 år gammel T-ford som eies av Erik Andreas Nordli fra Hokksund.

LES OGSÅ:
-Müsli skal få slippe
En 1929-modell Graham Paige eid av Odd Runar Holm, møtte mange beundrende blikk da den forlot plassen ved Haug kirke for å legge ut på en rundtur på Røren.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Da kortesjen med veteranbiler forlot Haug kirke, trodde nok de fleste at det ikke var nok veteranbiler igjen til flere motorhistoriske arrangementer i Øvre Eiker.

Video og fotogalleri fra veteranbilkortesjen «Røren rundt» finner du her.

MHK Drammen satset stort

Men så feil kan man ta, for nå hadde allerede en stor gruppe kjøretøy av alle typer og størrelser samlet seg på parkeringsplassen ved KIWI på Lerberg, for å ta del i Motorhistorisk Klubb Drammens motorhistoriske kortesje som skulle legge turen via Drammen, Svelvik, Sande og Eidsfoss, for siden å vende tilbake til Hokksund.

Rundt 250 startende fra Lerberg

Etter hvert ble parkeringsplassen foran KIWI fylt opp, slik at de senest ankomne måtte stille seg opp på parkeringsplassen ved Falkbanen.

Da startskuddeet til slutt gikk for kortesjen med alt fra personbiler til mororsykler, mopeder, lastebiler og busser tok det hele atten minutter fra det første kjøretøyet satte seg i bevegelse til en av de siste kjøretøyene – en Scania buss fra 1962 som en gang har kjørt for Svein Helling Busslinjer – kjørte inn i rundkjøringen på Lerberg for å ta fatt på turen mot Sande og Svelvik. En veistrekning som trolig ikke er helt ukjente for den pensjonerte bussen fra SH-Busslinjer.

LES OGSÅ:
Eagles-jentene fra Eiker på plass i Sankt Petersburg

Video og fotogalleri fra MHK Drammens motorhistoriske kjøretøykortesje finner du her.

Blant de siste av de rundt 250 kjøretøyene i MHK Drammens motorhistoriske kortesje var denne Scania-bussen med dekor fra SH-Busslinjer. Et busselskap som opphørte å eksistere i 1981.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Musikk fra lastebil i Vestfossen

Også i Vestfossen hadde en gruppe ildsjeler lagt seg i selene for å spre litt musikk og glede rundt i bygda, men her tydet mye på at de fleste av bygdas veteranbiler enten befant seg på Rører eller på vei til Sande og Eidsfoss. Tross dette stilte Morten Syvertsen og Eiker Trevare opp med en 1958-modell Opel Blitz som var pyntet med flagg og bjørkeris, og som spilte livlig musikk fra et anlegg på lasteplanet Tett fulgt av et lite antall veteranbiler som fulgte med på en rundtur i bygda rundt Vestfossen.

En 1958-modell Opel Blitz, tett fulgt av et lite antall veteranbiler, kjørte rundt og spredte liflig musikk til beboerne i Vestfossen. Her fra Bondetanken øverst i Lundebakken, hvor bilene snudde,
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Salutt og «Ja, vi elsker»

Presis klokka 13.00 gikk omsider salutten som markerte starten for allsang av «Ja, vi elsker» fra terrasser og verandaer rundt omkring i vårt vidstrakte land. Så også på Fiskum, hvor Robert Hendry fra sitt utsiktspunkt øverst på Prestegårdsskogen spilte opp med tonene fra nasjonalsangen, som han hadde lovet å gjøre på Fiskums Facebookside enda før kulturministeren hadde fastsatt nasjonaldagens program.

LES OGSÅ:
VESTFOSSEN:
Trafikkontroll med sivil patrulje førte til forelegg for fart og mobilbruk
James Robert Hendry gjorde sitt til at tonene fra «Ja, vi elsker» skulle kunne høres over i hvert fall deler av Fiskum.
Foto: MARIUS NEBELL

Konsert foran Fiskum grendehus

I det nasjonalsangen tonet ut var tiden omsider inne til at Fiskum Skole- og Ungdomskorps sammen med drilltroppen startet sin konsert foran Fiskum Grendehus – med direktesending på Fiskums Facebookside. Og med en stor gruppe tilhørere jevnt fordelt i koronaavstand i skråningen ovenfor grendehuset, avsluttet korpset med melodien «Stakkars store sterk karer», før korpset fortsatte sin miniturné i bygda for å underholde flere tilhørere som ventet på tur.

Fiskum Skole- og Ungdomskorps med drilltropp holdt konsert foran Fiskum grendehus.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL