Koronasituasjonen dag for dag
– i Drammen, Kongsberg, Modum og Øvre Eiker

MERK: Klikk “F5” eller “oppdater” for å være sikker på at du leser siste oppdatering på siden.• publisert
• oppdatert

Informasjonen som er innhentet fra Drammen-, Kongsberg, Modum- og Øvre Eiker kommune går minimum en måned tilbake.

1DRAMMEN KOMMUNE

Oppdatering fredag 7. mai 2021 kl 09.00

Elleve personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Fire av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Smitteveien er ukjent for én person som nå har fått påvist koronasmitte. For de siste seks pågår fortsatt smittesporingen.

Det er påvist smittetilfeller som berører Galterud skole og Åssiden videregående skole, og begge disse smittetilfellene medfører karantener.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

– Det er positivt at ikke økningen i antall smittede som vi har sett de siste to dagene, fortsetter. I går rapporterte vi om 16 nye tilfeller, og når vi nærmer oss 20 tilfeller om dagen, så står situasjonen og vipper. Da skal det ikke mye til for at smittespredningen skyter ordentlig fart. Så vi er glade for at det foreløpig ikke ser ut til at vi har noen form for eskalerende smittespredning, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han mener det er tydelig at smittetallene flater ut og at vi ikke har den samme reduksjonen i smittetrykk som Drammen har hatt den siste måneden. I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 161 nye smittetilfeller. Dette er seks tilfeller færre enn det som ble rapportert i går.

– Utflatingen som vi ser i smittetallene nå, er langt på vei en kopi av hvordan smittekurven utviklet seg etter den andre smittebølgen. Etter en høy topp sank tallene jevnt og trutt i en drøy måned. Deretter flatet det ut. Dette så vi i før jul, og vi har sett det nå i det siste. Toppen var omtrent like høy, og utflatingen skjer omtrent på samme nivå, sier kommuneoverlegen.

Johannessen mener det er litt bekymringsfullt at nedgangen har stagnert på et såpass høyt nivå som nå. Men samtidig er tiltaksnivået noe lavere enn det var for noen uker siden.

– Vi hadde i lengre tid de strengeste restriksjonene ettersom vi var omfattet av 5A-tiltakene i covid-19-forskriften. Nå er vi omfattet av 5B-tiltakene, som fortsatt er strenge, men de er mindre omfattende. Dette har gitt økt kontaktflate mellom innbyggerne. Ingen av oss vil tilbake til tiltakene på det strengeste nivået, men ytterligere reduksjon i smittetallene krever at smittevernet fortsatt ivaretas godt i alle sammenhenger, sier John David Johannessen.

I går ble det besluttet at de fire siste barnehagene i Drammen kommune som har vært på rødt tiltaksnivå, flyttes ned til gult nivå fra mandag 10. mai. De aller fleste barnehagene i Drammen kommune gikk fra rødt til gult tiltaksnivå sist mandag, men Fjell barnehage, Fjellhagen barnehage, Skattekisten barnehage og Senterbarnehagen FUS måtte være en ekstra uke på rødt nivå.

– Smittenivået i Drammen er fortsatt for høyt, men er ikke lenger på det nivået hvor rødt tiltaksnivå er anbefalt for kommunens barnehager og skoler. Det er fortsatt viktig med god etterlevelse av de smitteverntiltakene som gjelder, sier John David Johannessen.

Det vil fortsatt være en rekke hensyn å ta og smittevernregler å følge når barnehagene går over til gult tiltaksnivå. Men på gult nivå kan blant annet hele avdelinger være sammen, og de regnes som én kohort.

– Nå som både barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler går over til gult tiltaksnivå blir det ytterligere kontakt mellom mennesker i kommunen. Men barn og unge skal prioriteres, så dette er i tråd med gjenåpningsprioriteringen som nasjonale myndigheter har besluttet. Det er likevel klart at dette gir en viss risikoøkning for smitte i disse aldersgruppene fremover, sier kommuneoverlegen.

Drammen kommune er ikke ferdig med smittebølgen. Det kreves fortsatt en god innsats fra alle innbyggerne for at vi ikke plutselig skal stå overfor økte smitteproblemer de nærmeste ukene, legger Johannessen til.

Det har vært litt ulike oppfatninger og tolkninger av hva som gjelder for trening ved treningssentrene i kommunen. Dette har spesielt vært knyttet til spørsmålet om trening dersom man bestiller time.

Drammen kommune er omfattet av de regionale tiltakene som er beskrevet i kapittel 5B i covid-19-forskriften. I følge denne skal treningssentrene holde stengt. Det er likevel noen unntak, slik at rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i grupper med arrangør, er tillatt. Det samme er individuell trening og behandling som det er bestilt time til. Individuell trening kan være timer med personlig trener, både én-til-én-timer og én-til-to-timer, såkalte duotimer. Behandling kan være time hos for eksempel massør eller fysioterapeut i treningssenteret.

Årsaken til forbundet mot åpne treningssentre for alle er at disse samler mange mennesker fra et stort geografisk område og at forholdene i forbindelse med trening øker smittefaren.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.

Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4075 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Torsdag 6. mai 2021 kl 09.00

16 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Elleve av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Smitteveien er ukjent for fire av dem som nå har fått påvist koronasmitte, mens smittesporing fortsatt pågår for den siste.

Ved både Åssiden skole og Galterud skole er det påvist smitte som fører til at både elever og lærere må ut i karantene. Det er også påvist smitte ved Strømsø barnehage, og både barn og voksne settes i karantene.

Ingen av kommunens helseinstitusjoner er berørt av dagens smittetilfeller.

– Dagens smittetall er det høyeste på 12 dager og det tredje høyeste den siste 14-dagersperioden. Vi har fortsatt et såpass høyt smittetrykk i Drammen kommune at vi kan få en kraftig smitteoppblomstring igjen dersom vi ikke følger smittevernreglene og -anbefalingene også fremover, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 167 nye smittetilfeller. Dette er seks tilfeller færre enn det som ble rapportert i går.

– Vi har i lengre tid hatt en veldig positiv utvikling med synkende smittetrykk, og det løpende tallet for antall smittetilfeller de to foregående ukene sank hver dag fra slutten av mars til slutten av april. Men den siste uka har dette tallet ligget relativt stabilt, og det gir indikasjoner på at smittetrykket ikke er så sterkt fallende lenger, sier Sagberg.

I løpet av den siste uka har tallet på smittede de foregående to ukene variert svingt litt opp og ned og holdt seg mellom 166 og 174 tilfeller. Smittevernoverlegen gjentar budskapet kommuneoverlege John David Johannessen kom med i gårsdagens statusoppdatering. Smittetrykket i Drammen kommune er fortsatt veldig høyt, og det må en god del ned for at det ut fra smittevernhensyn skal være forsvarlig å gjenåpne større deler av samfunnet igjen.

– Med oppunder 200 smittetilfeller de siste to ukene er situasjonen veldig usikker. Det er såpass mye smitte at det ikke skal så mye til for at smittespredningen skyter fart igjen. Vi håper virkelig at det ikke kommer en ny smittebølge nå som vi er på vei inn i den mest hektiske fasen av vaksineringen, men vi risikerer en ny bølge hvis vi ikke holder god avstand til hverandre og begrenser hvor mange vi omgås. Så vi har fortsatt en stor jobb foran oss, før hverdagen kan normaliseres igjen, sier smittevernoverlegen.

Sist mandag ble tiltaksnivået endret fra rødt til gult ved de aller fleste skolene i Drammen. Ved tre skoler ble det imidlertid videreført rødt nivå på grunn av smittesituasjonen. Men fra og med mandag 10. mai går også Danvik skole, Fjell skole og Galterud skole over til gult tiltaksnivå, og dermed er det ingen av skolene som er på rødt tiltaksnivå lenger.

Også de videregående skolene og voksenopplæringen er tilbake på gult tiltaksnivå fra med førstkommende mandag.

I dag blir det også gjort en vurdering av tiltaksnivået for de fire barnehagene på Fjell. De er fremdeles på rødt nivå. Øvrige barnehager i Drammen kommuner har gått fra rødt til gult tiltaksnivå tidligere.

Regjeringen gjorde i går flere lettelser i tiltakene for innbyggere som er vaksinerte. De som er vaksinert med første dose regnes som beskyttet fra tre uker etter den første vaksinedosen og fram til 15 uker etterpå. Nå kan disse personene følge de samme rådene som gjelder for fullvaksinerte. Personer som har hatt covid-19-sykdom i løpet av de siste seks månedene, får de samme lettelsene.

Regjeringen endrer anbefalingen om hvor mange de som anses beskyttet etter vaksinering, kan ha på besøk. Man trenger ikke lenger å telle med de som er beskyttet i antallsbegrensningen. De blir regnet som en del av husstanden. I dag er rådet å ha maksimalt fem på besøk. Med disse endringene, kan man for eksempel ha besøk av fem uvaksinerte og to vaksinerte samtidig.

Det må ikke være flere besøkende enn at det er mulig for ubeskyttede besøkende å holde avstand til andre ubeskyttede. Alle som er beskyttet, må holde avstand til ubeskyttede personer i risikogruppen som de ikke bor sammen med.

– Det er imidlertid én begrensning selv om man er vaksinert og beskyttet. I Drammen kommune er det en lokal forskrift som slår fast at det ikke er tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn ti personer til stede samtidig. Denne regelen gjelder uavhengig av om man er vaksinert og beskyttet eller ikke, sier Einar Sagberg.

Regjeringen har også endret reiserådene for de som er vaksinerte og beskyttet. Det har lenge vært et råd om å unngå unødvendige innenlandsreiser for alle. Dette rådet gjelder ikke lenger for personer som er vaksinert og beskyttet. De kan reise fritt innenlands, også på det som karakteriseres som unødvendige fritidsreiser.

– Det er viktig å merke seg at dette gjelder innenlandsreiser. Det gis foreløpig ingen unntak for innreisekarantene for dem som har vært på reise i utlandet, men regjeringen har varslet at de vurderer dette, sier Sagberg.

Følgende råd gjelder nå for personer som er vaksinerte og beskyttet:

I private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.
Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
Beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med.
Beskyttede personer kan behandles som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede-
Beskyttede personer er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. Men på reisen gjelder de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.
Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, og bruk av munnbind
Hvis du bor i en kommune som har forskriftsfestet hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til det. Disse reglene skiller ikke enda mellom beskyttede og ubeskyttede.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.

Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4064 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Onsdag 5. mai 2021 kl 08.54

Tolv personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Ti av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de to siste.

Det er påvist ett smittetilfelle knyttet til Børresen skole, og noen få elever settes i karantene som følge av dette smittetilfellet.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

– Etter tre dager på rad med færre enn ti smittetilfeller hadde vi et håp om å holde oss under ti nye smittetilfeller om dagen fremover. Det gikk dessverre ikke i denne omgang, men det er viktig at vi fortsatt klarer å holde oss i nærheten av ti nye tilfeller om dagen og ikke få en markant stigning i smittetallet, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

De siste ti dagene er det registrert flere enn 12 tilfeller bare én gang. Det var sist torsdag da det ble rapportert om 15 nye smittetilfeller. I gjennomsnitt er det de siste ti dagene påvist 10,4 tilfeller pr. dag.

– Vi har hatt en veldig positiv utvikling over lengre tid. Det er bra, men situasjonen er fortsatt nokså skjør. Vi ser at smittetallene plutselig stiger igjen andre steder i landet, og vi kan ikke være sikre på at det ikke skjer hos oss også. Derfor er det viktig at ingen tar lettere på smitteverntiltakene enn de har gjort de siste ukene, sier kommuneoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 173 nye smittetilfeller. Dette er fem tilfeller mer enn det som ble rapportert i går. Fortsatt er det imidlertid slik at det har vært flest smittetilfeller de første sju dagene av toukersperioden. De siste sju dagene er det påvist 74 tilfeller, mens det ble påvist 99 tilfeller de sju dagene før.

Svingningene fra dag til dag i antall påviste tilfeller de foregående 14 dagene er såpass små at det ikke er noe grunnlag for å si at Drammen kommune har en stigende smittetrend, selv om toukerstallet stiger litt i dag. Samtidig gir svingningene grunn til å følge nøye med for å vurdere om nedgangen i smittetrykket er i ferd med å flate mer ut.

– Alle ønsker at samfunnet skal åpne enda mer opp og at livet kan normaliseres igjen. Men med mellom 150 og 200 smittetilfeller i løpet av en toukersperiode har vi stadig et for høyt smittetrykk. Vi er fortsatt avhengige av å redusere smittetrykket en god del, før det er smittevernmessig forsvarlig å gjennomføre en større gjenåpning av samfunnet. Vi har vært tydelige på at vi må være forberedt på at Drammen er blant kommunene som åpnes senere enn store deler av landet for øvrig. Med smittetrykket vi har nå, er nok dette et svært sannsynlig scenario, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det ventes større leveranser av vaksinedoser i ukene som kommer, og vaksineringen vil pågå for fullt gjennom hele sommeren og utover høsten. Nasjonale helsemyndigheter har gjort endringer i vaksinasjonsstrategien slik at flere kan vaksineres raskt. Nå er planen at alle over 18 skal ha fått tilbud om første vaksinedose innen utgangen av juli. Samtidig er tidsintervallet mellom første og andre dose økt fra seks til inntil tolv uker for personer under 65 år uten underliggende sykdommer.

– Vi legger opp til kontinuerlig vaksinering fram til at alle som ønsker vaksine, har fått to doser hver. Det betyr vaksinering gjennom hele sommeren og utover høsten. For å unngå nye smittebølger er det viktig at vi får gjennomført vaksineringen så hurtig som mulig. Dette innebærer at innbyggerne må være klare til å bli vaksinert når de får tilbud om vaksiner. Kommunen skal gjøre det som er mulig for å informere innbyggerne om når de kan forvente å bli vaksinerte, slik at vaksineringen kan kombineres med ferieplaner, sier Johannessen.

Slik vaksinasjonsstrategien er lagt opp nå, betyr det at det blir førstegangsvaksinering av innbyggere mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer i løpet av mai, juni og juli. Deretter starter andregangsvaksineringen av den samme gruppen. Dette medfører at vaksineringen vil pågå en god stund utover høsten.

– Vi har sett at første vaksinedose gir svært god beskyttelse mot koronasmitte. Derfor mener nasjonale helsemyndigheter at det riktig å sikre at så mange som mulig får første dose så tidlig som mulig. Vi regner med at innbyggerne ser verdien av å få vaksinert befolkningen, så vi håper at de som eksempelvis er på hytta innenfor rimelig reiseavstand fra Drammen, kan reise hjem for å bli vaksinerte dersom de får tilbud om vaksinering i ferien sin. Det er viktig at vi ikke kommer i en situasjon hvor vi risikerer at tildelte vaksiner ikke kan benyttes fordi innbyggerne prioriterer ferie foran vaksinering. Men kommunen vil altså sørge for å informere innbyggerne så tidlig som mulig om når de kan forvente tid til vaksinering, slik at vi både kan vaksineres og ha ferie i sommer, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

LES OGSÅ DETTE:
Om koronaviruset: - Når man ikke vet sikkert hva framtida bringer er det best å stå sammen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4048 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Tirsdag 4. mai 2021 kl 08.51

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Sju av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Én har fått påvist smitte etter reise utlandet, mens smittesporingen fortsatt ikke er avsluttet for den siste personen.

Det er påvist ett smittetilfelle i tilknytning til Dalegårdsveien barnehage. Dette smittetilfellet medfører at barn og voksne som allerede er i karantene, får forlenget karantenetiden.

Ingen av kommunens skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

– For første gang siden den tredje smittebølgen traff Drammen kommune for snart to måneder siden, har vi tre dager på rad med færre enn ti nye smittetilfeller. Det er veldig gledelig, og forhåpentligvis også et signal om at smittetrykket er ytterligere redusert, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 168 nye smittetilfeller. Dette er litt lavere enn 14-dagerstallet som ble rapportert i går, og på nivå med tilsvarende tall fra lørdag og søndag.

– Vi er nå på det laveste nivået siden den tredje smittebølgen startet, men vi har fortsatt et smittetall for den foregående toukersperioden som ligger tre ganger så høyt som for to måneder siden. Så det er fortsatt viktig at vi er gode på smittevern alle sammen. Men hvis vi i første omgang klarer å stabilisere oss på færre enn ti nye smittetilfeller om dagen, så er det veldig positivt. Da vil vi krype nedover mot 100 smittetilfeller i løpet av en toukersperiode, og jo lavere dette tallet blir, jo mindre blir også risikoen for plutselig smitteoppblomstring igjen, sier Johannessen.

Hun understreker at risikoen for en oppblomstring av smitten absolutt er til stede også med 100 smittetilfeller i løpet av to uker, men jo mindre smitte vi har i samfunnet, jo mindre er også risikoen for at mange skal bli smittet på kort tid.

– Dette viruset er farlig og sprer seg raskt, spesielt de muterte virusvariantene som dominerer nå. Så det er fortsatt viktig at vi holder god avstand til hverandre og begrenser hvor mange vi har sosial kontakt med, sier kommuneoverlegen.

Like før helgen fikk Drammen kommune melding om en smittet drammenser som hadde testet seg i Oslo. Ved en forglemmelse ble ikke vedkommende lagt inn i smitterapporten for Drammen som ble publisert fredag 30. april. Riktig smittetall på fredagen skulle vært ti personer og ikke ni, slik det ble rapportert om. Vedkommende er nå lagt inn i totaltallet for smittede personer i Drammen kommune, som ligger nederst i den daglige statusoppdateringen.

Fra midnatt ble det gjort en endring i den nasjonale covid-19-forskriften. Nå slipper fullvaksinerte personer å gå i karantene selv om de defineres som nærkontakter av smittede personer. Dette unntaket gjelder i seks måneder etter at man har fått andre vaksinedose.

Personer som bare har fått den første vaksinedosen, unntas fra karanteneplikt hvis de er nærkontakt av smittet person dersom det er mer enn tre uker og mindre tolv uker siden den første vaksinedosen ble satt. I tillegg må vedkommende testes mellom dag tre og sju etter kontakten med den smittede for å unngå karantene.

Det forventes en stadig økning i leveransene av vaksinedoser fremover. Det vil stille store krav til kommunens kapasitet å få satt alle vaksinedosene de nærmeste ukene og månedene. For å sikre at vaksineringen skjer mest mulig effektivt, blir det i tiden fremover kun vaksinering i Drammenshallen. Det eneste unntak er dem som har fått første vaksinedose og venter på dose nummer to. De som allerede har time til vaksinedose nummer to i Ebbestadhallen i Svelvik eller i samfunnshuset i Mjøndalen beholder sine avtaler der.

– I tiden fremover forventer vi store mengder med vaksiner. Vi trenger derfor å være på et sted der vi får jobben unna, til det beste for innbyggerne som venter på vaksine. I Drammenshallen klarer vi å ta unna det store antallet vaksiner som vi forventer å få fremover, sier Madli Indseth som er virksomhetsleder for Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

I Drammenshallen er det mulig å vaksinere tre ganger så mange innbyggere i timen som det er kapasitet til i Ebbestadhallen og samfunnshuset i Mjøndalen.

Det er foreløpig uklart hvor lenge vaksineringen vil pågå, men det må påregnes at den pågår en stund utover høsten. Drammen kommune jobber derfor med å finne alternative lokaler til vaksineringen, slik at Drammenshallen kan frigjøres til fysisk aktivitet igjen fra skolestarten i august.

Siden høstferien i uke 40 i fjor er det gjennomført rundt 105.000 koronatester i Drammen kommune. På det meste er 1431 personer testet i løpet av én dag.

– Testing er ett av de viktigste tiltakene vi har for å holde kontroll på smittespredningen. Innbyggerne i Drammen kommune har tatt oppfordringene om å teste seg på alvor, og det har vært helt avgjørende for å bryte smittekjeder og begrense videre spredning av viruset. Selv om smittetallene nå synker, er det like viktig at alle med luftveissymptomer, sår hals eller andre tegn på koronasykdom tester seg i dagene og ukene fremover. Ingen av oss ønsker en ny smitteoppblomstring, og vi har veldig god kapasitet ved testsenteret på Sundland og ved den mobile teststasjonen, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.

Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4036 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Mandag 3. mai 2021 kl 09.02

Åtte personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Smitteveien er kjent for fem av dem, mens den er ukjent for de siste tre.

Noe smittesporingsarbeid gjenstår rundt smittetilfellene som ikke har en kjent smittevei.

Det ene smittetilfellet berører Galterud skole og medfører karantene for både elever og lærere.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

– For tredje uke på rad har vi fått påvist færre enn ti tilfeller både lørdag og søndag. Dette er tall som rapporteres på søndagene og mandagene. Vi vet at både testtallene og smittetallene i helgene går noe ned. Derfor legger vi ikke all verdens vekt på tallene disse dagene, men heller på tallene for hele uker. Og de tallene er positive. I uka vi nettopp har avsluttet, hadde vi det laveste smittetallet på åtte uker, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I uke 9 som var vinterferieuka, ble det påvist 54 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Allerede uka etter traff den tredje smittebølgen kommunen, og tallene steg kraftig. I uke 10 ble det påvist 285 tilfeller, og uka etter steg tallet til 292 smittetilfeller. Det toppet seg i uke 12 med 352 tilfeller. Deretter har det ukentlige smittetallet sunket hver uke, i forrige uke ble det påvist 75 nye tilfeller i Drammen kommune.

– Dette bekrefter at vi har hatt en synkende smittetrend over lengre tid. Det er selvfølgelig veldig gledelig. Samtidig ligger vi fortsatt et godt stykke over det som var antall smittetilfeller før den tredje smittebølgen. Men det er ingen tvil om at det er mange som har gjort en stor innsats for å begrense smittespredningen og unngå smittefarlige situasjoner. Så vi er på god vei mot et enda lavere smittetrykk, men vi har altså fortsatt en jobb å gjøre, sier kommuneoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 173 nye smittetilfeller. Dette er sju tilfeller flere enn det som ble rapportert i går. Kommuneoverlegen mener imidlertid at det ikke skal legges særlig vekt på dette tallet i dag.

– Søndag for to uker siden var det tekniske problemer med sykehuset, og det var få prøver som ble analysert. Vi fikk bare rapportert ett nytt smittetilfelle i løpet av søndagen for to uker siden. Det er nå 15 dager siden denne søndagen, så dette tallet er ikke lenger med i grunnlaget for smittetallet for den foregående toukersperioden. Derfor gir ikke dagens toukerstall et riktig bilde. Vi mener fortsatt at smittetrenden i Drammen kommune er synkende, sier John David Johannessen.

I forrige uke ble det satt til sammen 3773 vaksinedoser. Det er nå satt til sammen 31.873 vaksiner i kommunal regi. Denne uka mottar Drammen kommune rundt 3350 vaksinedoser som fordeles med omtrent halvparten til førstegangsvaksinering og den andre halvparten til andregangsvaksinering.

Det gjennomføres vaksinering i Drammenshallen onsdag, torsdag og fredag. Det er innbyggere i prioritert gruppe 5, 6 og 7 som nå vaksineres. Dette er innbyggere mellom 18 og 64 år med underliggende sykdommer og som er meldt inn fra fastlegene.

Alle innbyggere over 18 år oppfordres nå til å registrere seg på kommunens hjemmeside om de ønsker vaksine eller ikke. Det er nå varslet fra regjeringen at når innbyggere i risikogrupper er ferdig vaksinert, forlenges intervallet mellom første og andre dose til 12 uker. Dette innebærer at alle innbyggerne kan bli vaksinert raskere første dose.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.

Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4026 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Søndag 2. mai 2021 kl 10.56

Det er siste døgnet påvist smitte hos åtte innbyggere i Drammen kommune. Hos syv er smitteveien kjent, mens den er ukjent for en person.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner er berørt av dagens smittetilfeller.

Antall påviste tilfeller siste 14 dager er 166. Dette er på nivå med antallet som ble rapportert i går. Da var tallet på 165.

Av de 166 som har fått påvist smitte den foregående toukersperioden, var det 92 som fikk påvist smitte den første uka, mens det er 74 den andre uka.

Smittetallene de siste to ukene er fortsatt høyt, men det er gledelig å se at antallet smittede har en nedadgående trend. For å hindre ny smitteøkning er det fortsatt viktig å følge de råd og regler som gjelder til enhver tid, sier kommuneoverlege John David Johannessen, og påpeker viktigheten av å holde avstand, ha et redusert antall nærkontakter i løpet av en uke og unngå steder hvor det er mange mennesker samtidig. Dette nettopp for å unngå situasjoner der smitte kan spre seg til flere personer.
For hver uke som går vaksineres det et tusentalls drammensere. Per 30. april var det satt totalt 28.100 vaksinedoser, og i uken som gikk ble det satt 3800 vaksinedoser. Kommunen jobber nå med å sette vaksiner på personer i gruppen 5 og 6, det vil si personer i alder 55-64 år med underliggende sykdommer og 45-54 med underliggende sykdommer. Kommunen mottar lister fra fastlegene om hvem som er i de forskjellige gruppene, så man kan ikke bestille time om man ikke står på listen med underliggende sykdom fra fastlegen.

Tilhører du en av de fire første gruppene og enda ikke har fått vaksine, kan du kontakte vaksinetelefonen på 32 04 44 44 for å bestille en time. Du kan se utviklingen i vaksinebarometeret som oppdateres hver uke.

Er du ferdigvaksinert gjelder fortsatt smittevernreglene, men regjeringen har lettet noe på rådene for fullvaksinerte etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. – Vi har stadig sikrere kunnskap om at vaksine beskytter godt mot å bli alvorlig syk og mot å smitte videre. Den kunnskapen må vi bruke til å lette på tiltak der det er mulig, sa bent Høie tidligere i uken.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er ny innkjøring til teststasjonen, så følg skiltingen helt fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4018 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Lørdag 1. mai 2021 kl 10.44

Det er siste døgnet er det påvist koronasmitte hos tolv innbyggere i Drammen kommune.

Smitteveien er kjent for alle.

Dagens smittetilfeller berører Danvik barneskole, der elever og lærere settes i karantene. Ved Dalegårdsveien barnehage settes ytterligere noen barn i karantene. Ingen av kommunens helseinstitusjoner er berørt.

Med dagens smittetilfeller passerer vi 4000 koronasmittede personer i Drammen kommune. 21. mars passerte vi 3000 smittede. Det forteller oss hvor stort smittetrykket har vært i kommunen den siste drøye halvannen månedene. Antall smittede den siste måneden er 515. Det er i underkant av halvparten av antall smittede i mars.

Antall smittede de siste 14 dagene er i dag 165. Tallet som ble rapportert i går var 172.

Det er på ingen måte hyggelig å konstatere at vi har passert over 4000 smittede, men det er heldigvis noen lyspunkter med dagens status. Vi ser at ser at toukerstallet fortsetter å synke. Det viser at vi er på rett vei, sier kommuneoverlege John David Johannessen, og legger til:
Det at vi har kjent smittevei for alle i dag, og svært få med ukjent smittevei de siste dagene, er også positivt. Likevel så må vi et stykke under ti tilfeller om dagen for at vi skal redusere risikoen for plutselig smitteoppblomstring igjen.

Johannessen påpeker at vi fortsatt må følge smittevernreglene og anbefalingene, og fortsatt ha lav terskel for å teste oss. Vi må fortsette å holde avstand og begrense antall nærkontakter.

På grunn av smitteutbruddet ved Danvik skole, der flere klassetrinn har vært berørt, har skolen vært stengt siden onsdag 28. april. Samtlige elever har fått digital undervisning. Dette ble gjort for å få oversikt over smittesituasjonen og for å stanse smittespredning. Tiltaksnivået ved Danvik skole vil derfor fortsatt være på rødt i nivå uke 18.

For de fleste barnehager, barneskoler og ungdomsskoler endres tiltaksnivået førstkommende mandag til gult nivå. Men det altså noen unntak. I tillegg til Danvik skole gjelder unntaket, som tidligere meldt, barnehagene på Fjell, Fjell skole og Galterud skole. Her videreføres rødt nivå ut uke 18.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

LES OGSÅ DETTE:
Røde Kors ber politiet og skolene se etter familievold under nedstengning

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4010 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Fredag 30. april 2021 kl 09.03

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

For åtte av dem er smitteveien kjent. For den siste er smitteveien foreløpig ikke fastslått.

Ingen av dagens rapporterte smittetilfeller berører noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

– Det er positivt at vi er under ti smittetilfeller, og det er veldig positivt at andelen med ukjent smittevei er så lav. Denne uka har vi så langt rapportert om 54 nye smittetilfeller. Av dem er det bare seks som har hatt ukjent smittevei. Dette er godt under den andelen vi har sett over tid når det gjelder ukjent smittevei, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 172 nye smittetilfeller. Dette er det tredje laveste tallet som er registrert i løpet av en toukersperiode siden den tredje smittebølgen traff Drammen kommune i begynnelsen av mars.

– Det er gledelig at dette tallet fortsetter å synke. Det bekrefter at smittetrenden fortsatt utvikler seg i positiv retning, men vi er avhengige av å redusere de daglige smittetallene ytterligere for å redusere risikoen for en plutselig smitteoppblomstring igjen, sier kommuneoverlegen.

Sannsynligvis passerer Drammen kommune 4000 smittetilfeller i løpet av dagen i dag. Det har bare gått en drøy måned siden 3000 smittetilfeller ble passert. Med et fallende smittetrykk, flere vaksinerte og varmere vær er det grunn til å håpe at slike smitteperioder ikke vil gjentas.

– Vi er på vei inn i den varme årstiden. I fjor ble det registrert kun 43 nye smittetilfeller i løpet av mai, juni, juli og august. Riktignok antok vi at det var en begrenset del av de reelle smittetilfellene som ble fanget opp i fjor. Nå regner vi med at det er en større andel av smittetilfellene som faktisk blir oppdaget, sier Johannessen.

Kommuneoverlegen mener det nok ikke er realistisk å tro at vi skal gå gjennom de fire neste månedene med under 50 smittetilfeller, men han håper selvfølgelig at tallet blir så lavt som mulig.

– Samtidig er det viktig at alle som har noen tegn til luftveissymptomer, sår hals eller andre tegn på koronasykdom, bestiller tid til testing. Det er mye viktigere at vi har et høyt antall testede og faktisk får oversikt over dem som er smittet av koronaviruset, enn at smittetallet er lavest mulig dersom det skyldes at færre tester seg. Ukjent smitte i samfunnet er det vi er mest bekymret for. Hvis smittekjeder ikke brytes tidlig, men får lov til å spre seg, er det kort vei til en ny smittebølge med alle de negative konsekvensene det har for oss alle sammen, sier John David Johannessen.

Mars var den nest verste måneden under hele pandemien for Drammen kommune med 1062 nye smittetilfeller. April har også vært tøff, og med smittetilfellene som rapporteres i dag, er det registrert mer enn 500 tilfeller også denne måneden. Dermed er det klart at april er den tredje verste måneden under pandemien.

– Det er altså fortsatt et høyt smittetall for én måned, men heldigvis mye lavere enn forrige måned. Og så håper vi på enda lavere smittetall de kommende månedene. Da skal det i utgangspunktet være dårligere forhold for virusspredning, men vi vet samtidig at vi har virusmutasjoner som smitter veldig lett. Så ingen kan garantere lavere smittetall fremover. Derfor er det viktig at alle fortsatt følger smittevernreglene og -anbefalingene og holder god avstand til hverandre og fortsatt begrenser hvor mange man har sosial kontakt med. Dette er det beste bidraget fra hver enkelt av oss for å holde smittetrykket lavest mulig, sier John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.

Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3998 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Torsdag 29. april 2021 kl 08.59

15 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

For 14 av dem er smitteveien kjent, mens den er ukjent for den siste personen.

Ved Dalegårdsveien barnehage settes barn og ansatte som følge av et smittetilfelle, og ved Åssiden skole får noen elever forlenget sin karantenetid etter at det er påvist et nytt smittetilfelle.

Ingen av kommunens helseinstitusjoner er berørt av dagens smittetilfeller.

– Dagens smittetall ligger litt i overkant av det som har vært snittet for de to siste ukene. De siste sju dagene er det i snitt påvist 13,1 tilfeller pr. dag, og de sju dagene før det igjen ble det påvist 13,7 tilfeller pr. dag. Det er for tidlig å si at trenden flater ut. Fortsatt synker tallet for påviste tilfeller de siste 14 dagene, men tendensen er ikke like sterkt synkende som tidligere, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 188 nye smittetilfeller. I går var dette tallet på 193.

Da smittetrykket var på det laveste i februar, var tallet for påviste tilfeller for den foregående toukersperioden nede på 15. Og rett før den tredje smittebølgen traff Drammen kommune med full kraft, var tallet 74 nye smittetilfeller de siste 14 dagene.

– Sammenligningen med smittetrykket vi hadde i Drammen kommune rett før den tredje smittebølgen, viser at vi fortsatt har en stor jobb foran oss for å redusere smittetrykket ytterligere. Vi har altså to og en halv gang så mye smitte de siste 14 dagene som vi hadde i begynnelsen av mars. Dette tallet må en god del ned før vi kan håpe på en reell gjenåpning av samfunnet, sier Sagberg.

Fra og med førstkommende mandag endres tiltaksnivået i de fleste barnehagene, barneskolene og ungdomsskolene fra rødt til gult nivå. Det er imidlertid noen unntak som viderefører rødt tiltaksnivå. Dette gjelder følgende fire barnehager; Fjell, Fjellhagen, Skattekisten og Senterbarnehagen FUS. I tillegg videreføres rødt tiltaksnivå ved Fjell skole og Galterud skole. Det gjøres en vurdering før helgen om hvilket tiltaksnivå Danvik skole skal være på fra og med mandag 3. mai.

De videregående skolene viderefører rødt tiltaksnivå i ytterligere én uke. Planen er å gå over til gult tiltaksnivå ved de videregående skolene med virkning fra mandag 10. mai.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.

Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3989 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Onsdag 28. april 2021 kl 08.58

12 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

For ti av dem er smitteveien kjent, mens den foreløpig er ukjent for de siste to.

Ved både Danvik skole og Drammen videregående skole er det påvist nye smittetilfeller som får betydning for elever og lærere. Ved Danvik skole får nye smittetilfeller konsekvenser for elever og lærere som allerede er i karantene, ved at karantene forlenges. Ved Drammen videregående er det noen få elever som settes i karantene.

Ingen barnehager eller helseinstitusjoner i kommunen berøres av dagens smittetilfeller.

– Det er nå et smitteutbrudd som involverer Danvik skole. Vi har rapportert om flere smittetilfeller de siste dagene, og flere av klassetrinnene er berørt. Foreløpig er det 19 tilfeller som kan knyttes sammen. Av disse er åtte tilfeller ved skolen. Selv om smittesporingen knytter tilfeller sammen, er det en risiko for at det er ytterligere tilfeller. For å få oversikt over smittesituasjonen og for å stanse pågående smittespredning, er det besluttet at samtlige elever ved skolen får digital hjemmeundervisning resten av uka. Denne beslutningen ble tatt sent tirsdag kveld da det kom flere prøvesvar med påvist smitte ved skolen, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det gjøres en ny vurdering av smittesituasjonen i slutten av uka. Da blir det også avgjort hvordan undervisningen ved Danvik skole skal gjennomføres fra mandag 3. mai. Foresatte til elever ved skolen blir informert direkte av skoleledelsen om undervisningen neste uke.

Med 12 nye smittetilfeller i dag holder smittetallet seg lavere enn det gjorde inn mot helgen. Det er kommuneoverlegen glad for.

– Hvis vi fortsetter med et gjennomsnitt på rundt ti som vi har hatt de siste fire dagene, så vil smittetrykket gå ned ytterligere ett hakk, sammenlignet med hvordan det har vært den siste tiden. Men det er samtidig viktig at vi fortsatt følger alle smittevernregler og anbefalinger. Vi må et stykke under ti tilfeller om dagen for at vi skal redusere risikoen for plutselig smitteoppblomstring igjen, sier Johannessen.

De siste to ukene er det påvist 193 nye smittetilfeller. Dette er første gang dette tallet er under 200 på over halvannen måned.

– Det er positivt at tallet synker, men det er en liten bekymring at mer enn halvparten av disse tilfellene er de siste sju dagene. Den første uka av de siste 14 dagene hadde vi 94 nye tilfeller, mens det er registrert 99 nye tilfeller den andre uka. Så vi kan ikke regne med at dette tallet fortsetter å falle uten at vi alle sammen gjør en skikkelig smitteverninnsats videre, sier kommuneoverlegen.

Drammen kommune har vært hardt rammet av koronapandemien, og etter all sannsynlighet vil det bare gå noen få dager før det er påvist 4000 smittetilfeller i kommunen. Kun Oslo og Bergen har så langt passert dette antallet smittede.

Folkehelseinstituttet har informert Drammen kommune om at det gjennom sekvensering er påvist ett tilfelle av sørafrikansk virusvariant. Smittetilfellet ligger rundt én måned tilbake i tid og hadde tilknytning til Asker. På tidspunktet da vedkommende fikk påvist koronasmitte, var det imidlertid ingen mistanke om tilknytning til smittetilfeller med sørafrikansk variant der.

Det blir ifølge kommuneoverlege John David Johannessen gjort en ytterligere kartlegging for å se om andre smittede personer fra det tidspunktet var smittet av samme virusvariant. De kjente smittekjedene som knyttes til tilfellet av sørafrikansk variant, ble stanset gjennom isolasjon og karantene.

– Vi har grunn til å tro at dette ikke har spredt seg videre. Men samtidig vet vi at det skjer smitte som ikke fanges opp, sier Johannessen.

Formannskapet vedtok i går kveld en ny lokal forskrift for å begrense spredningen av koronasmitte i Drammen kommune. Tiltakene i den lokale forskriften kommer i tillegg til de strenge, regionale tiltakene som regjeringen tidligere har besluttet at Drammen kommune skal være omfattet av.

De nye lokale tiltakene har til hensikt å begrense hvor mange som kan møtes. I begravelser, bisettelser eller seremonier ved grav er det ikke tillatt å være mer enn 50 personer til stede samtidig, og alle må sitte på faste, tilviste plasser. Ved gjennomføring av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved dåp, konfirmasjon og vielser, er det ikke tillatt med flere enn ti personer til stede. I tillegg videreføres regelen om at det ikke er tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn ti personer til stede samtidig.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3974 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Tirsdag 27. april 2021 kl 09.00

Elleve personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Smitteveien er kjent for ni av dem, mens det foreløpig er ukjent smittevei for de siste to.

Smittesporingen pågår fortsatt for begge de to siste tilfellene.

Både Åssiden skole og Danvik skole berøres av smittetilfeller i dag, og både elever og lærere settes i karantene.

Ingen av barnehager eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

– De siste 50 dagene har vi bare seks dager med færre smittetilfeller enn vi rapporterer i dag. Men vi vet at situasjonen er veldig ustabil. Det er bare noen få dager siden vi rapporterte 60 nye smittetilfeller i løpet av tre dager. Så tallene svinger mye. Vi håper selvfølgelig at svingningene roer seg og at det blir stabil nedgang i antall smittetilfeller, men er samtidig bekymret for at det motsatte kan skje og at vi får en smitteøkning igjen, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Det er imidlertid mye som har gått riktig vei den siste tiden, og smittetrykket har vært synkende relativt lenge. I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 203 nye smittetilfeller. Dette er det laveste tallet siden 11. mars.

– For noen dager siden så vi en liten økning i tallet på smittede. Men det er ikke grunnlag for å si at smittetrykket i Drammen kommune er økende igjen basert på enkelttall. Det ser fortsatt ut til at smittetrykket er synkende, men det synker ikke like raskt som det gjorde fra slutten av mars da smittebølgen nådde sin topp. Det generelle smittetrykket er foreløpig for høyt til at vi kan si at vi har en kraftig nedgang i tallet på antall smittede de siste 14 dagene, sier Johannessen.

Hun gjentar at det nå er ekstra viktig at alle fortsatt følger smittevernreglene og -anbefalingene. Nå som en del av koronarestriksjonene er avviklet, er det viktig å unngå situasjoner hvor man kan sette seg i smittefare. Derfor er det fortsatt anbefalt å redusere antall nærkontakter i løpet av en uke og unngå steder hvor det er mange mennesker samtidig.

Formannskapet i Drammen kommune møtes i ettermiddag for å vurdere koronasituasjonen i kommunen. Rådmannen har foreslått å videreføre paragrafen i den lokale forskriften om at det ikke er tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn ti personer til stede samtidig. I tillegg foreslås det et par nye punkter inn i den lokale forskriften knyttet til gjennomføring av begravelser, bisettelser og seremonier ved grav. Rådmannen foreslår at det ikke skal være flere enn 50 personer til stede hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser, og ved gjennomføring av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, skal det ikke være flere enn ti personer til stede.

For øvrig er Drammen kommune omfattet av alle de regionale tiltakene som er regulert i Covid-19-forskriftens nivå 5B.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

LES OGSÅ DETTE:
Ingen nye koronasmittede i Kongsberg, Modum eller Øvre Eiker - tre testet positivt i Drammen

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.

Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3962 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Mandag 26. april 2021 kl 09.13

Sju personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Smitteveien er kjent for alle sju.

Dagens smittetilfeller berører én barnehage og tre skoler. Det er påvist smitte i Danvik barnehage, og både barn og voksne settes i karantene. Det er også påvist smitte ved Aronsløkka skole, Danvik skole og Galterud skole. Ved to av skolene settes både elever og lærere i karantene. Ved Danvik skole er elevene i karantene som følge av et tidligere tilfelle, men ytterligere én lærer settes i karantene.

Ingen av kommunens helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

De to siste dagene er det påvist en god del færre tilfeller enn det vi hadde inn mot helgen. Vi kan selvfølgelig håpe at smittetallene går litt ned igjen, men vi antar i første omgang at de lave smittetallene har sammenheng med at det har vært helg. Vi har mange ganger sett lavere smittetall i helgene ettersom det også er færre som tester seg, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 207 nye smittetilfeller. Dette er lavere enn tallet som ble rapportert både lørdag og søndag.

– Vi har hatt en lang periode med nedgang i smittetrykket. Det er for tidlig å slå fast at smittetrykket er på vei opp igjen, selv om smittetallet for den foregående toukersperioden gikk litt opp både lørdag og søndag. De nærmeste dagene vil gi oss et bedre svar på om smittetrykket fortsatt er synkende eller om det snur igjen, sier Sagberg.

Det er nå gjort noen lettelser i koronarestriksjonene. Drammen kommune er stadig omfattet av de regionale tiltakene regjeringen har iverksatt for å begrense spredningen av koronasmitte. Tiltakene ligger nå på det nest høyeste nivået (https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/?expand=factbox2835776) og er fortsatt strenge. Formannskapet i Drammen kommune skal vurdere smittesituasjonen lokalt i sitt møte i morgen og tar da stilling til om det skal innføres tiltak lokalt utover de regionale tiltakene som gjelder.

– Uavhengig av hvilke tiltak som eventuelt innføres lokalt, er det viktig at alle innbyggerne følger smittevernreglene og -anbefalingene som er gitt. Vi har hatt en veldig bra utvikling fra det høye nivået vi lå på for en måneds tid siden. Men det er ingen grunn til å legge skjul på at smittetrykket fortsatt er for høyt i Drammen kommune. Med så mange som over 200 smittetilfeller de foregående 14 dagene, er vi fortsatt sårbare for en plutselig smitteoppblomstring igjen dersom mange samles for tett på hverandre. Med den virusvarianten som dominerer nå, er risikoen veldig stor for at mange smittes, dersom det er mange som samles og noen av dem er smitteførende, sier smittevernoverlegen.

– Derfor har vi fortsatt både regler og anbefalinger om hvor mange personer vi kan ha sosial omgang med, og vi må fortsatt holde god avstand til hverandre, legger Sagberg til.

I forrige uke ble det satt 1973 vaksinedoser i Drammen kommune, og dermed er satt totalt 28.100 doser. Det er primært innbyggere i gruppe 5 som ble vaksinert sist uke. Dette er innbyggere i alderen 55-64 år med underliggende sykdommer.

Denne uka mottar Drammen kommune rundt 3800 vaksinedoser. Om lag 2800 av disse dosene går til innbyggere som skal få sin første dose.

Vaksineringen av gruppe 5 fortsetter, men det blir også oppstart av gruppe 6 som er innbyggere i alderen 45-54 år med underliggende sykdommer.

Drammen kommune mottar fortsatt lister fra fastlegene, og personer i risikogruppene kalles inn fortløpende til vaksinering. Det er viktig at de som mottar SMS om at kan bestille time til vaksinering, går inn og bestiller time eller gir beskjed om at de ikke ønsker vaksine.

Drammen kommune har nå sendt ut brev til alle innbyggere mellom 18 og 64 år og bedt dem om å registrere hvorvidt de ønsker vaksine eller ikke. Når vaksineringen av innbyggere med underliggende sykdommer i risikogruppene 5, 6 og 7 er ferdig, starter vaksineringen av innbyggere som ikke har underliggende sykdommer. Da er det første innbyggere i alderen 55-64 som står for tur, før det blir innbyggere i alderen 45-54 år og deretter aldersgruppen 18-44 år.

Ut fra forventede vaksineleveranser de kommende ukene antas det at førstegangsvaksineringen av alle innbyggere med underliggende sykdommer er fullført i løpet av uke 18 eller 19, altså før 17. mai.

Det er viktig at alle registrerer om de ønsker vaksine eller ikke. Dette gjøres ved å følge instruksjonene i brevet om vaksinering som er sendt ut til innbyggerne. Drammen kommune ønsker at alle registrerer dette ønsket så fort man får brevet om vaksinering, men spesielt innbyggere i alderen 55-64 år uten underliggende sykdommer oppfordres til å registrere seg raskt, ettersom timebestillingen til vaksinering starter i løpet av ganske kort tid for denne aldersgruppen.

Antall vaksinedoser Drammen kommune får tildelt, påvirker hvor mange som hver uke får invitasjon til å bestille time til vaksinering. Men alle som har registrert seg i vaksinekøen og ønsker vaksinen, får etter hvert SMS med beskjed om at time til vaksinering kan bestilles.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.

Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3951 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Søndag 25. april 2021 kl 10.55

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Det er kjent smittevei for åtte av dem, men smitteveien foreløpig er ukjent for den siste.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av disse smittetilfellene.

– Dagens antall rapporterte smittetilfeller ligger et godt stykke under det som har vært rapportert de siste dagene. Men vi er fortsatt tilbakeholdne med å tolke noe ut av enkelttall, og dette gjelder spesielt i helgene. Vi har mange eksempler på at smittetallet som rapporteres i helgene, er lavere enn tallet som rapporteres på ukedagene. Så det er ikke noe grunnlag for å antyde at smittetrykket er endret som følge av dagens smittetall, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Det løpende tallet for antall smittede i den foregående 14-dagersperioden stiger for andre dag på rad. Det er påvist 214 nye smittetilfeller de foregående to ukene. I går var tallet som ble rapportert, på 211. Det er med andre ord ikke noen markant økning i tallet fra i går til i dag.

– Vi kommer til å følge nøye med på hvordan utviklingen i antall smittede de to foregående ukene, er de nærmeste dagene. Fra i kveld lettes det på noen av de regionale tiltakene, og det er utrolig viktig at disse lettelsene ikke fører til en ny smitteoppblomstring. Så når tiltak lettes, stilles det minst like store krav til innbyggerne som før om at man unngår smittefarlige situasjoner. Ingen ønsker en ny smitteoppblomstring og i verste fall de strengeste koronatiltakene nok en gang, sier smittevernoverlegen.

Det er så langt i april påvist 449 nye smittetilfeller, så det er klart at dette er den tredje verste måneden under pandemien når det gjelder smittespredning. Situasjonen er heldigvis mye bedre enn den var i de to aller verste månedene som var november i fjor høst og mars i år. Samtidig er den fortsatt mer krevende enn både i desember og januar.

– Helsemyndighetene advarte mot at både mars og april kunne bli veldig tøffe måneder. Dette fikk de helt rett. Med det smittetrykket vi fortsatt har i Drammen kommune, må vi dessverre være forberedt på at mai også kan bli en tøff måned, sier Einar Sagberg.

Så lenge smittetrykket fortsatt er såpass høyt som det er i Drammen kommune, er det viktig at alle med lette luftveissymptomer, sår hals eller andre tegn på koronasmitte tester seg. Testkapasiteten i Drammen er veldig god, testen er rask å gjennomføre, og du får svar på testen i løpet av kort tid. Derfor er det ingen grunn til å vente og se an formen dersom den er dårlig. I verste fall kan andre bli smittet mens man ser an hvordan formen utvikler seg.

– Det er best for både deg selv og alle rundt deg at du tester deg hvis du har symptomer. Er du smittet, må du isoleres og nærkontaktene dine settes i karantene, slik at vi kan bryte smittekjeden så fort som mulig. Hvis testen viser at du ikke er smittet, så er det bra for både deg selv og alle rundt deg å vite dette. Da kan dere i større grad leve så normalt som det er mulig å leve nå for tiden, sier smittevernoverlegen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3944 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Lørdag 24. april 2021 kl 10.51

21 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for 15 av dem. Smitteveien er foreløpig ukjent for de seks øvrige, men det jobbes fortsatt med smittesporing rundt disse..

Ved Tryggheim barnehage er det påvist smitte, og både barn og ansatte settes i karantene. Det er også påvist smitte ved tre skoler i kommunen i løpet av det siste døgnet. Dette gjelder Danvik skole, Killingrud ungdomsskole og Åssiden videregående skole. Nærkontakter av de smittede settes i karantene ved alle tre skolene.

– Etter fire dager med lavere smittetall har vi nå tre dager på rad med relativt høye tall. Det er en utvikling vi følger nøye med på og som gir grunn til bekymring dersom den fortsetter. Vi har fortsatt et stort behov for å redusere smittetrykket i Drammen kommune, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Bare i løpet av de tre siste dagene er det påvist 60 nye smittetilfeller. Skulle vi bli liggende på dette nivået i kommunen vil det tilsvare 280 nye smittetilfeller i løpet av en to ukersperiode.

– Så smittetrykket er fortsatt altfor høyt, spesielt med tanke på at vi er inne i den sjette uka med koronatiltak på det aller strengeste nivået. Selv om det nå ligger an til lettelser i tiltakene fra og med midnatt søndag kveld, er det på ingen måte noen grunn til senke skuldrene og ta lettere på smitteverntiltakene. Det er fortsatt for mye smitte ute i samfunnet, og mange har ukjent smittevei. Det skal ikke mye til for at de muterte virusvariantene begynner å spre seg i et mye større tempo igjen. Vi har nå brukt mange uker på å få en viss kontroll på smittespredningen, men det vil være fort gjort å miste kontrollen igjen hvis ikke innbyggerne er nøye med smittevernet og gjør det som er mulig for å beskytte seg mot smitte, sier Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 211 nye smittetilfeller. Med unntak av en dag i forrige uke hvor det løpende smittetallet for de foregående to ukene steg med ett tilfelle, er dette første gang tallet på antall smittede de siste to ukene stiger, på nokså nøyaktig én måned.

Fra 25. til 26. mars steg dette tallet fra 667 til 687 smittetilfeller. Siden har det gått nedover, så å si hver eneste dag. Men i dag ser vi altså en økning i antall smittede de siste 14 dagene. Som vanlig legger vi ikke veldig mye vekt på enkelttall, men vi ser litt ekstra på tallene som oppsummerer en såpass lang periode som 14 dager. Vi må passe litt ekstra på nå, sånn at ikke smittetrenden snur og stiger igjen, sier smittevernoverlegen.

Sagberg har en klar oppfordring til alle når det nå ligger an til noen lettelser i koronarestriksjonene.

– Det er ikke sånn at alle tiltakene oppheves. Tvert imot mener nasjonale helsemyndigheter at det fortsatt er nødvendig med strenge koronarestriksjoner i Drammen kommune for å begrense smittespredningen. Det er viktig at alle skjønner at situasjonen fortsatt er veldig skjør og at risikoen for en ny smitteoppblomstring i høyeste grad er til stede. Blir du eller familien din satt i karantene, må dere følge oppfordringen om å teste dere med en gang og sju dager etter siste kontakt med den smittede personen, sier Einar Sagberg.

Regjeringen har lagt fram sin plan for gjenåpningen av Norge. Kommuner med mye smitte, som det er i Drammen, må nok vente lenger på denne gjenåpningen. Men hvis alle fortsatt er gode til å overholde smittevernreglene og -anbefalingene og smittetrykket synker en god del fra det vi har i dag, kan vi ifølge smittevernoverlegen forhåpentligvis se fram mot en sommer uten for mange restriksjoner.

Etter at vaksineringen med Astra Zeneca-vaksinen ble stanset, har det vært en del spørsmål om hva som skjer med dem som har fått den første dosen med denne vaksinen. Helse- og omsorgsdepartementet meldte i går at de som har fått én Astra Zeneca-dosen får én dose av Pfizer- eller Moderna-vaksinen i tillegg. Det er signalisert at det skal gå 12 uker mellom de to vaksinedosene. Dette vil bety at de første dosene i andre vaksinasjonsrunde kan settes fra midten av mai. De som har fått første dose av Astra Zeneca-vaksinen får beskjed direkte om når det er tilgjengelige Pfizer- eller Moderna-vaksiner for andre vaksinedose.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3935 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Fredag 23. april 2021 kl 09.03

17 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Det er kjent smittevei for elleve av dem, mens smitteveien er ukjent for de siste seks.

For noen av disse er ikke smittesporingen avsluttet ennå.

Ved Fjell skole og Veiavangen ungdomsskole er det påvist smittetilfeller som får konsekvenser for både elever og lærere som settes i karantene. Ingen av kommunens øvrige skoler er berørt av dagens smittetilfeller. Det er heller ikke noen av barnehagene eller helseinstitusjonene.

– Dagens smittetall på 17 ligger litt over det som er gjennomsnittet for de siste 14 dagene. Vi har et gjennomsnitt de siste to ukene på litt under 15 tilfeller pr. dag. Så vi ligger nokså stabilt på et for høyt nivå. Vi skulle i første omgang gjerne ha kommet oss under ti tilfeller om dagen, slik vi har hatt noen ganger den siste uka, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 206 nye smittetilfeller.

– 206 nye smittetilfeller de siste to ukene viser at vi fortsatt har mye smitte i samfunnet og fortsatt en stor jobb foran oss for å stanse smittespredningen, sier Johannessen.

Drammen kommune har siden midten av mars vært omfattet av de strengeste koronarestriksjonene i covid-19-forskriften. De regionale tiltakene har i praksis stengt ned samfunnet for å begrense smittespredningen. Disse tiltakene varer fram til og med søndag 25. april, men i går varslet regjeringen at de letter på koronatiltakene som følge av smitteutviklingen. For Drammens del betyr det at kommunen fra mandag 26. april ikke lenger omfattes av de strengeste restriksjonene, men flyttes ned på det nest strengeste tiltaksnivået.

LES OGSÅ DETTE:
Oslo: To nye meldinger om dødsfall etter vaksinering med Astra Zeneca-vaksinen

Tiltakene på dette nivået er de samme som ligger i den lokale forskriften som formannskapet i Drammen kommune vedtok like før regjeringen innførte de strengeste tiltakene for alle kommunene i Viken. Nasjonale myndigheter har imidlertid oppfordret blant annet Drammen kommune til å innføre strengere tiltak lokalt enn det som er forskriftsfestet på tiltaksnivå 5B i covid-19-forskriften.

Når koronarestriksjonene lettes, kan serveringssteder igjen åpne dørene for gjester, men det er fortsatt skjenkestopp. I tillegg kan butikker, kjøpesentre og varehus som har vært stengt de siste ukene, åpne dørene igjen. Det blir også lettelser i begrensningene som har vært lagt på idretts- og fritidsaktiviteter. Barn og unge kan gjenoppta ordinære idretts- og fritidsaktiviteter også innendørs. For personer over 20 år er det fortsatt ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs. Det er heller ikke tillatt å organisere øvelser, trening og prøver innendørs for kor, korps og personer for personer over 20 år. Utendørs aktivitet for voksne reguleres fortsatt av nasjonale bestemmelser. Påbudet om hjemmekontor berøres ikke av lettelsene som gjøres, så dette påbudet gjelder videre.

Formannskapet i Drammen kommune møtes førstkommende tirsdag. Der vil det bli gjort en vurdering av smittesituasjonen i kommunen og tatt en beslutning om det er behov for ytterligere lokale tiltak, utover det som ligger i den regionale forskriften fra regjeringen. Nasjonale helsemyndigheter har oppfordret Drammen, Lier, Asker og Bærum om å samkjøre seg rundt en vurdering av tiltak i dette området, og dette til i så fall være tiltak som kommer i tillegg til de regionale tiltakene som gjelder for mange kommuner i Viken fylke. Dette har myndighetene gjort fordi en reversering av for mange tiltak samtidig kan ha en uønsket effekt på smittespredningen, avhengig av hvordan det lokale smittetrykket er for tiden. Det kan derfor ikke utelukkes at noen av begrensningene som blir opphevet av regjeringen, likevel kan bli videreført i disse fire kommunene. Dette er det politikerne i de fire kommunene som tar stilling til.

Lettelsene i koronarestriksjonene gjøres fra midnatt søndag kveld. De nye tiltakene gjelder i utgangspunktet i to uker, altså til og med søndag 9. mai, men regjeringen har varslet at de vil gjøre en vurdering av tiltaksnivået i løpet av den første uka.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.

Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3914 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Torsdag 22. april 2021 kl 08.55

22 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Det er kjent smittevei for 13 av dem, mens smittesporingen fortsatt pågår for de ni øvrige.

Ved Danvik skole settes en klasse i karantene som følge av påvist smitte. Også ved Eknes ungdomsskole og Åssiden videregående skole er det påvist smitte, og disse smittetilfellene får konsekvenser for både elever og lærere som må ut i karantene.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

– Dagens smittetall er det høyeste på nesten en uke, og i løpet av de siste to ukene er det rapportert høyere smittetall bare én gang. De nærmeste dagene blir viktige med tanke på hvordan smitteutviklingen går. Vi har nå hatt en lengre periode med nedadgående smittetrend, men hvis vi får mange dager på rad med mer enn 20 tilfeller, vil det være bekymringsfullt, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Han understreker at det ikke er mulig å trekke noen konklusjoner basert på enkelttall. Derfor vil han heller ikke legge for mye vekt på dagens tall. Fortsatt viser tallene for påvist smitte i den foregående toukersperioden en positiv utvikling. I går ble det rapportert om 222 nye smittetilfeller de siste 14 dagene. I dag har tallet sunket ytterligere til 209 tilfeller.

– Med noen ytterst få unntak har dette tallet sunket hver dag nå i fire uker, siden toppen ble registrert 26. mars med 687 tilfeller den foregående 14-dagersperioden. Så det er ingen tvil om at smittetrenden i Drammen kommune har vært nedadgående, og dagens tall alene gir ikke noe grunnlag for å vurdere trenden annerledes. Men såpass høye tall gir oss alltid en påminnelse om at vi ikke på noen måte er gjennom denne pandemien. Det er fortsatt en god del smitte ute i lokalsamfunnet, og virusvarianten som dominerer nå, er veldig smittsom. Derfor må man absolutt være veldig forsiktig fortsatt og gjøre det man kan for å unngå smittefare, sier Sagberg.

I fjor sank smittetrykket da det ble varmere i været. Nå er det en annen virusvariant som dominerer. Derfor er det fortsatt noe usikkerhet om vi vil se den samme sesongvariasjonen også i år.

– Usikkerheten knyttet til spredningen av denne virusvarianten når det blir varmere, er også et viktig argument for å være påpasselige med smittevernreglene. Inntil vi kommer ned på et veldig lavt antall smittetilfeller pr. dag, og forhåpentligvis kan gå lengre perioder uten påvist smitte, slik vi gjorde i fjor, er det viktig at man er flink til å holde avstand til alle andre enn dem man bor sammen med og fortsatt begrenser hvor mange personer man omgås. Vi er dessverre fortsatt der at vi alle må gjøre det som er mulig, for å unngå å sette oss i situasjoner hvor det kan være smittefare, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I går ble det besluttet å videreføre rødt tiltaksnivå ved barnehagene, barneskolene og ungdomsskolene i Drammen kommune i ytterligere én uke. Det betyr at rødt tiltaksnivå videreføres fram til og med fredag 30. april. Planen er deretter å gå over til gult tiltaksnivå fra og med mandag 3. mai.

Det gjøres imidlertid unntak for barnehagene på Fjell, Fjell skole og Galterud skole. Der planlegges det med rødt tiltaksnivå i alle fall fram til og med 7. mai. Hva som skjer fra og med mandag 10. mai, blir det tatt stilling til i begynnelsen av mai.

– Da vi fikk en smitteoppblomstring etter vinterferien, utgjorde barn og unge en stor andel av de smittede. Dette har endret seg, og nå er ikke smittetrykket høyere blant barn og unge enn blant voksne. Det er derfor ikke grunnlag for så strenge smitteverntiltak i barnehager og skoler, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Han forklarer vurderingen rundt barnehagene og skolene på Fjell med smittesituasjonen.

– Vi vet jo at smittetilfeller kan dukke opp i alle deler av kommunen, men sannsynligheten for nye smittetilfeller vil nok fortsatt være høyere på skolene og barnehagene på Fjell den nærmeste tiden, og dermed er det behov for rødt tiltaksnivå en stund til, sier Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.

Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3897 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Onsdag 21. april 2021 kl08.52

Sju personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Det er kjent smittevei for fire av dem, mens smitteveien er ukjent for de siste tre.

Ved Fjell skole får noen elever og ansatte forlenget karantenetiden som følge av et smittetilfelle. Ingen andre skoler eller barnehager er berørt av dagens smittetilfeller.

Ved Fjell bo- og servicesenter er tre beboere satt i karantene som følge av et smittetilfelle hos en medarbeider.

– Færre enn ti nye smittetilfeller er veldig positivt og et godt tegn på at vi er på riktig vei. Sykehuset rapporterer nå også at de er ajour med analysene som ble forsinket på grunn av tekniske problemer i helgen. Så når vi ser de fire siste dagene samlet, så er det rapportert om totalt 30 nye smittetilfeller disse dagene. Det gir et gjennomsnitt på 7,5 tilfeller pr. dag, og det er lovende hvis vi klarer å holde oss på dette nivået og gjerne enda litt lavere i tiden som kommer, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Helsemyndighetene antok tidligere i vinter at mars og april kunne bli to tøffe måneder. Denne vurderingen kom mens Drammen kommune hadde svært lave smittetall og flere dager uten påvist smitte i det hele tatt. De siste ukene har imidlertid vist at antakelsene skulle slå til med full kraft, også i Drammen.

– Vi er snart ferdig med de to månedene som helsemyndighetene antok ville bli veldig tøffe. Nå ser vi heldigvis også en tydelig nedadgående smittekurve. I tillegg blir det varmere i været, og flere blir vaksinerte, så det er lov å være litt optimistiske med tanke på den nærmeste tiden. Men bedringen har kommet gjennom svært inngripende samfunnstiltak. Viruset er her fortsatt, og det blir ikke borte uten vår vedvarende innsats. Nye virusvarianter er veldig smittsomme, og dersom vi slurver med smittevernreglene, skal det ikke mye til for at virusspredningen blusser opp igjen. I verste fall kan vi raskt stå overfor en ny smittebølge hvis vi ikke er forsiktige og fortsatt tar hensyn til hverandre, sier Johannessen.

Han minner om at bare i dag er det tre smittede med ukjent smittevei. De siste 14 dagene er det påvist 221 nye smittetilfeller. Rundt hvert sjuende smittetilfelle har ukjent smittevei, så det er fortsatt en del ukjent smitte ute i samfunnet.

Dette er den sjette uka med de strengeste smitteverntiltakene i Drammen kommune. Siden 16. mars har kommunen vært omfattet av den regionale forskriften som regulerer tiltakene. Nå som smittetrykket er på vei ned, har ordfører Monica Myrvold Berg signalisert til nasjonale helsemyndigheter at det forventes snarlige lettelser i tiltakene.

– Det er veldig tøft for alle å leve med så strenge tiltak over så lang tid. Nå er smittetrykket på vei ned, og da mener vi det er grunnlag for å lette på en del av tiltakene. Dersom regjeringen velger å fortsette med regionale tiltak, må vi nok være forberedt på at Drammen kommune vil bli omfattet av disse i en eller annen grad. Vi har signalisert at vi ønsker lettelser, og så får vi avvente å se hva nasjonale myndigheter velger å gjøre, sier ordføreren.

De nåværende smitteverntiltakene gjelder til og med søndag 25. april. Hvorvidt det gjøres endringer i smitteverntiltakene før søndagen er foreløpig usikkert, men det vil komme en avklaring i løpet av uka på hvilke tiltak Drammen kommune eventuelt er omfattet av etter 25. april.

– Vi har fortsatt et høyt smittetrykk i Drammen kommune. Vi er selvfølgelig glade for at tallene peker i riktig retning, men 221 tilfeller i løpet av den siste toukersperioden er et høyt tall. Derfor er det nødvendig at vi fortsatt har tiltak som skal begrense smittespredningen. Men jeg er imponert over innbyggernes tålmodighet og måten man har bidratt til å snu den negative smitteutviklingen vi hadde etter vinterferien og fram mot påske. Nå er det viktig at denne innsatsen ikke har vært forgjeves, så alle må fortsatt unngå situasjoner hvor de kan sette seg i fare for å bli smittet. Det betyr at vi må holde avstand til hverandre og begrense hvor mange vi omgås en stund til. Men forhåpentligvis går vi noen lysere og varmere måneder i møte hvor vi i alle fall kan være sammen på en annen måte enn de siste ukene, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3875 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Tirsdag 20. april 2021 kl 08.56

15 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Det er kjent smittevei for 14 av dem, mens smitteveien foreløpig er ukjent for den siste.

Det er påvist koronasmitte som får konsekvenser for tre skoler i Drammen kommune. Dette gjelder Åssiden skole, Mjøndalen skole og Svelvik ungdomsskole. Både elever og lærere settes i karantene som følge av disse smittetilfellene.

I tillegg er det påvist smittetilfeller ved Gulskogen barnehage og Norlandia Sprellopp barnehage i Solbergelva. Ved begge steder settes barn og voksne som er nærkontakter av smittet person, i karantene.

Ingen av kommunens helseinstitusjoner er berørt av smittetilfellene som rapporteres i dag.

– Vi rapporterte et veldig lavt smittetall i går på grunn av en teknisk svikt i analyseprosessen på Drammen sykehus. Det meldes om at det fortsatt er noen problemer, så det er fortsatt noen prøver vi ikke har fått svar på, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Ettersom det fortsatt er noen tekniske problemer er kommuneoverlegen litt forsiktig med å sammenligne dagens smittetall med det som er blitt rapportert den siste tiden. Først når de tekniske utfordringene ved sykehuset er utbedret og man er ajour med analysene, vil det være mulig å si noe tydeligere om hvordan smitteutviklingen er disse dagene.

I løpet av det de siste 14 dagene er det påvist 251 nye smittetilfeller. Trenden er fortsatt fallende, men det er altså knyttet en viss usikkerhet til disse tallene på grunn av forsinkelse i analysen av prøvene som er tatt.

– Smittetrenden ser uansett positiv ut. Vi mener fortatt at smittetrykket er fallende, og det er vi glade for. At smittetallene faller etter at vi har levd med de strengeste smitteverntiltakene i fem uker er naturlig. Men smittetallene for Drammen kommune er fortsatt altfor høye, spesielt med tanke på de restriksjonene vi har hatt over lengre tid. For at det, ut fra et smittevernperspektiv, skal være forsvarlig å åpne lokalsamfunnet i vesentlig grad igjen, må vi få ned smittetallene en god del til, sier Johannessen.

De regionale tiltakene som omfatter Drammen kommune, gjelder til og med søndag 25. april. Nasjonale myndigheter gjør en ny vurdering i løpet av denne uka av om de regionale tiltakene skal videreføres i en eller annen form eller om de skal avvikles. Drammen kommune har uansett en lokal forskrift på tiltaksnivå 5B som gjelder dersom de regionale tiltakene avvikles.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.

Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

LES OGSÅ DETTE:
Strenge smitteverntiltak iverksatt i hele Viken fylke

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3868 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Mandag 19. april 2021 kl 09.14

Drammen sykehus meldte i går om et nytt covid-relatert dødsfall.

Sykehuset har orientert Drammen kommune om at vedkommende var hjemmehørende her i kommunen.

– Jeg sender mine kondolanser til de nærmeste som har mistet et kjært familiemedlem. Vi har hatt mye smitte i kommunen i over en måned nå, og vi vet at denne sykdommen får alvorlige konsekvenser for en del personer. Derfor er det viktig at vi alle fortsatt gjør det som er mulig for å begrense smittespredningen, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Ytterligere informasjon om dødsfallet er det Drammen sykehus som håndterer.

I løpet av det siste døgnet er det bare én person som har fått påvist koronasmitte. Dette henger sammen med en teknisk svikt i analyseprosessen på Drammen sykehus og dermed forsinkelse i analysene av koronaprøvene.

– Vi skulle gjerne rapportert lave smittetall som følge av lavere smittetrykk, men dagens tall er nok ikke reelt. Smittetrykket vurderes aldri ut fra antall smittetilfeller på enkeltdager, og det er absolutt ikke noen grunn til å gjøre i dag heller. Vi er forberedt på at tallene som rapporteres de kommende dagene, vil måtte være noe høyere etter hvert som de forsinkede prøvene blir analysert. Men når vi ser flere dager samlet, så får vi et godt inntrykk av hvordan smittetrykket utvikler seg, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 257 nye tilfeller, men dette tallet er også kunstig lavt ettersom det er en del koronaprøver som ikke er analysert som følge av problemene ved mikrolaben. I uke 14 ble det rapportert om 148 smittetilfeller, og i uke 15 ble det rapportert 109.

– Ut fra tallene vi har sett i det siste, ser vi at smittetrykket fortsatt er relativt høyt i Drammen kommune og at dagens rapporterte tall ikke gir et korrekt bilde av smittesituasjonen. Likevel er det nok en reell nedgang i smittetallene i den uken som akkurat er over, selv om det ikke en stor reduksjon hvis vi antar at gårsdagens smittetall lå på gjennomsnittet for den siste uken, sier Johannessen.

Ett av tilfellene som er rapportert de siste dagene, berører Drammen fysioterapi AS. For å få bedre oversikt over smittesituasjonen har senteret besluttet å holde stengt mandag. Alle som er direkte berørt av smittetilfellene, er blitt kontaktet på telefon av smittesporer i kommunen. I tillegg er personer som har vært på fysioterapisenteret i perioden 13.-16. april blitt informert av senteret direkte og anbefalt å ha en lav terske for å teste seg for koronasmitte.

I forrige uke ble det satt 4840 vaksinedoser i Drammen kommune. Det var primært førstegangsvaksinering som ble gjennomført sist uke. Totalt er det nå satt i overkant av 26.000 vaksinedoser.

Denne uka får Drammen kommune færre vaksinedoser, og det er bare i underkant av 2000 personer som får vaksine. Det blir vaksinering i Drammenshallen på onsdag og i Mjøndalen på torsdag.

Vaksineringen av gruppe 4 som består av personer i alderen 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer eller tilstander med høy risiko for alvorlig forløp ved koronasmitte, nærmer seg slutten. Nå starter derfor innkallingen fortløpende av gruppe 5, 6 og 7 som er personer fra 18 til 64 år med underliggende sykdommer. Gruppe 5 består av personer mellom 55 og 64 år, gruppe 6 består av personer mellom 45 og 54 år, og gruppe 7 består av personer mellom 18 og 44 år. Alle som er i disse gruppene, er meldt inn fra fastlegene, og de vil motta en SMS fra Drammen kommune om timebestilling.

Det er fortsatt noen i gruppe 4 som ikke har bestilt time til vaksinering. Drammen kommune oppfordrer alle innbyggere som mottar SMS om å bestille time fortløpende. Dersom du tilhører gruppe 4 og ikke har mottatt en tekstmelding om bestilling av tid til koronavaksinering, kan du ringe til vaksinetelefonen. Kontaktinformasjon til vaksinetelefonen står i SMSen man mottar når det er mulig å bestille tid til vaksinering. De som betjener vaksinetelefonen, sjekker om du er meldt inn i gruppe 4 eller ikke. Dersom det viser seg at du ikke står over dem som er meldt inn i gruppe 4, må du kontakte fastlegen din.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.

Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3853 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Søndag 18. april 2021 kl 10.58

Det siste døgnet har syv personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

Det er kjent smittevei for fire av dem, for to er det ukjent smittevei, og én har fått påvist smitte etter reise i utlandet.

Det er ikke påvist smitte med konsekvens for barnehager, skoler eller kommunale institusjoner.

Antallet med påvist smitte de siste 14 dagene er nå 281. Dette er en nedgang fra 303 i går. Det er første gang siden 14. mars dette tallet er under 300.

-Det er gjerne færre tilfeller påvist på lørdager, enn andre ukedager. Dette mønsteret har vi sett over tid, og at det var færre tilfeller å rapportere i dag sier ikke så mye om utviklingen. Forrige lørdag ble det påvist 6 smittetilfeller. Enkeltdager med høyere tall kan vi heller ikke tillegge stor vekt, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

-Dager med lave smittetall må vi likevel kunne glede oss over, og bruke som inspirasjon. Når vi følger smittevernreglene, vil vi klare å stoppe smittespredningen. Det er en del som synes det er mange regler, men de grunnleggende reglene kan oppsummeres nokså enkelt. Holde avstand, ha god hygiene, og bli hjemme og ta koronatest når du er syk, sier kommuneoverlegen.

-Kommunen har også en oversikt over hvilke regler som gjelder i Drammen, og denne oversikten oppdateres når reglene blir endret. Jeg vil anbefale at man leser der, både når man skal oppdatere seg på hva som gjelder, og når man trenger å sjekke spesielle spørsmål, sier Johannessen.

Oversikten over råd og regler finner du på denne nettsiden: Råd og regler for korona | Drammen kommune

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3852 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Lørdag 17. april 2021 kl 10.46

19 personer som er bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Hos elleve personer er det kjent smittevei, hos seks personer er smitteveien ukjent, og hos to personer pågår smittesporingen enda.

Det er påvist smitte ved Åssiden barneskole, Steinberg skole, Gulskogen skole og Danvik folkehøyskole, hvor det blir karantene for elever og ansatte. Det er ikke påvist smitte i løpet av det siste døgnet som berører barnehager eller helseinstitusjoner.

– Det er mange av dagens rapporterte tilfeller som berører skolene i vår kommune. Vi ser at antallet elever og ansatte som blir berørt av dette er mye lavere enn det ville vært tidligere, fordi klassestørrelsene er mindre nå som det er rødt tiltaksnivå på skolene, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

– Rødt tiltaksnivå på skolene reduserer hvor mange andre man møter i løpet av en skoledag. I tillegg er det økte avstandskrav som skal redusere smitterisikoen, men praktiseringen av dette er forskjellig på de ulike alderstrinn, utdyper kommuneoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 303 nye smittetilfeller. Dette er fire lavere enn gårsdagens rapporterte tall. Gjennomsnittlig antall per dag i denne perioden er dermed litt over 21 tilfeller per dag.

– Vi har fortsatt et altfor høyt smittenivå i Drammen. Vi har de strengeste smittevernreglene i landet, og likevel er det vedvarende høye smittetall. Vi ser også en tendens til en økende andel med ukjent smittevei, som betyr at det er smittede personer i samfunnet som ikke har fått testet seg. Det er svært viktig at alle med tegn på luftveissykdom tester seg. De aller fleste får heldigvis mild sykdom, men det gjelder ikke nødvendigvis den neste som blir smittet, sier Johannessen.

– Bare slik kan vi få stoppet smittekjedene, bare slik kan vi hindre flere alvorlige sykdomsforløp, og bare slik kan vi gå mot en åpning av samfunnet vårt igjen, avslutter Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3845 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Fredag 16. april 2021 kl 08.57

25 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Det er kjent smittevei for 21 av dem, mens smitteveien er ukjent for de siste fire.

Ved Fjell skole er det påvist smitte, og elever og lærer knyttet til én kohort settes i karantene. Ingen av kommunens øvrige skoler er berørt av smittetilfellene som rapporteres i dag. Det er heller ikke påvist smitte i løpet av det siste døgnet som berører barnehager eller helseinstitusjoner.

– Vi har nå tre dager på rad med mellom 20 og 25 smittetilfeller. Til sammen har vi 67 smittetilfeller på disse tre dagene, og det er nøyaktig like mange som vi registrerte i hele februar. Selv med en måned med de strengeste koronarestriksjonene bak oss har vi altså fortsatt et smittetrykk som gir like mange smittetilfeller i løpet av tre dager som en hel måned tidligere i vinter. Helsemyndighetenes spådommer om at mars og april kunne bli veldig krevende har dessverre vist seg å slå til, og vi er fortsatt ikke gjennom den krevende perioden, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 307 nye smittetilfeller. Dette er ett tilfelle mer enn tallet som ble rapportert i går, og for andre gang siden det høyeste toukerstallet ble registrert 26. mars, ligger dette tallet høyere enn foregående dag. Med unntak av disse to dagene, 7. april og i dag, har det rapporterte smittetallet for de siste to ukene falt jevnt og trutt.

– Det er selvfølgelig et mål å redusere dette tallet ytterligere. Fortsatt er det for høyt. Men at vi har en marginal økning fra i går til i dag betyr ikke nødvendigvis at vi ser starten på en økning igjen. Også i fjor høst, da vi var forbi toppen av den andre smittebølgen og tallene sank, ble det enkelte dager rapportert om økning i tallet på antall smittede de foregående 14 dagene, sier Johannessen.

Kommuneoverlegen understreker samtidig at situasjonen fortsatt er veldig usikker. Med det smittetrykket som er i Drammen kommune for tiden, skal det ikke så veldig mye til for at det plutselig kommer en markant smitteøkning igjen.

– Derfor er det fortsatt særdeles viktig at alle følger smittevernanbefalingene, spesielt dette som handler om å holde god avstand, begrense sosial kontakt og holde antall nærkontakter så lavt som mulig. I tillegg er det selvfølgelig viktig med god håndhygiene, at man holder seg hjemme når man er syk og tester seg ved de minste tegn til luftveissymptomer, sår hals eller andre tegn på koronasykdom, sier Johannessen.

Dagens smittetall er det fjerde høyeste som er rapportert i løpet av de siste 14 dagene. April måned ligger an til å bli å bli den tredje verste måneden under hele pandemien når det gjelder antall smittetilfeller. Så langt er det påvist 331 smittetilfeller i april. I november i fjor ble det registrert 1130 smittetilfeller. Dette er den verste måneden under hele pandemien. I den nest verste måneden, som var mars i år, ble det til sammen registrert 1062 smittetilfeller, mens det ble registrert 371 tilfeller i desember 2020 og 345 tilfeller i januar 2021. Det er altså bare 40 smittetilfeller som skiller desember og april nå.

– Vi skal alle være glade for at smittetrykket er lavere enn i mars. Men det er tankevekkende at vi er i ferd med å gå mot den tredje verste smittemånedene under hele pandemien, selv om vi lever med de strengeste tiltakene som er satt inn for å begrense smittespredningen, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Med virkning fra og med i dag er det gjort noen midlertidige endringen i tiltaksnivået 5A som også omfatter Drammen kommune. Det er nå tillatt for blomsterbutikker med et salgsareal som ikke overstiger 250 kvadratmeter og i hovedsak selger blomster med svært kort holdbarhet, å holde åpen. I tillegg gjøres det noen endringer som berører studenter og toppidretten.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.

Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3826 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Torsdag 15. april 2021 kl 09.11

20 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Det er kjent smittevei for 15 av dem.

Én person har fått påvist smitte etter reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for de siste fire.

Ved Veiavangen ungdomsskole må en klasse ut i karantene etter påvist smitte. Også ved Møllenhof barnehage må barn og ansatte i karantene som følge av et smittetilfelle. Ingen av de øvrige skolene eller barnehagene i Drammen kommune berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

Ved Hamborgstrøm bo- og servicesenter har en ansatt fått påvist smitte. 14 beboere settes i karantene som følge av dette smittetilfellet. 13 av de berørte beboerne er fullvaksinerte. Ingen andre helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

– De siste sju dagene har vi i gjennomsnitt rapportert 16 nye tilfeller pr. dag. Både i går og i dag rapporterer vi høyere tall enn dette gjennomsnittet. Men til tross for 22 tilfeller i går og 20 tilfeller i dag, er det ikke noe grunnlag foreløpig for å si at den nedadgående smittetrenden vi har sett i Drammen de siste ukene, er i ferd med å snu igjen. Vi har ventet at tallene kunne gå noe opp igjen etter påskeferien, men heldigvis ser vi ingen bratt stigning i antall smittede etter påsken foreløpig, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Det rapporteres hver dag også på antall smittede den foregående 14-dagersperiode. Det er tegn i denne kurven til at nedgangen i antall smittede de to foregående ukene ikke er like bratt lenger som den har vært siden toppen ble registrert 26. mars. I de to ukene før 26. mars var det registrert 687 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det høyeste tallet som noensinne er registrert i en toukersperiode. Siden har tallet falt jevnt og trutt, og i dag er tallet nede på 306.

– 8. mars som var den siste dagen før vi registrerte starten på den tredje smittebølgen, ble det rapportert om 74 smittetilfeller de foregående 14 dagene. Så vi har fortsatt et godt stykke ned til smittetrykket som var i Drammen kommune forut for den tredje smittebølgen. Tallene har heldigvis gått i riktig retning de siste ukene, men det er fortsatt mye krevende smittevernarbeid hver enkelt av oss må gjøre, for at vi skal komme ned på nivået vi lå på for en drøy måned siden, sier Johannessen.

LES OGSÅ DETTE:
Her er smittevernreglene for Drammen kommune av 18. desember - kunngjort 21. desember

Det har vært svært strenge koronarestriksjoner i Drammen kommune i nærmere én måned nå. Likevel er det et relativt høyt antall personer som får påvist smitte hver dag. Det er også en del tilfeller av smitte med ukjent smittevei.

– Da vi sto midt i den tredje smittebølgen for en måneds tid siden, var innbyggerne i Drammen kommune veldig flinke til å teste seg. Vi hadde en enorm pågang både på teststasjonen på Sundland og den mobile teststasjonen og testet langt flere hver dag enn det nasjonale myndigheter har bedt oss om å kunne håndtere. Dette bidro til at vi klarte å få oversikt over smittesituasjonen, isolere smittede personer og sette nærkontaktene deres i karantene. Nå ser vi at testtallene er lavere enn det de bør være, ut fra smittesituasjonen. Det er fortsatt viktig at innbyggerne har en veldig lav terskel for å teste seg. Vi er avhengige av å ha oversikt over smittesituasjonen, og testing er helt avgjørende for at vi skal klare å bryte smittekjeder og redusere smittetrykket. Dét må vi klare før det kan bli en gjenåpning av samfunnet, sier Ingeborg Johannessen.

Kommuneoverlegen oppfordrer også alle som markerer ramadan til å følge alle smittevernreglene og teste seg ved de minste tegn til luftveissymptomer, sår hals eller andre tegn på koronasykdom. Det er ikke til å unngå at årets markering blir annerledes enn vanlig som følge av alle smitteverntiltakene og begrensningene de legger på den enkeltes hverdag. Men Johannessen advarer mot å ta lett på smittevernet under markeringen av ramadan.

– Dersom alle rådene følges, er det større sannsynlighet for at tiltakene er mindre strenge lenger ut i høytiden. Hvis smitten forblir høy, øker også risikoen for det går lengre tid før tiltakene vi har nå, kan avvikles, sier Ingeborg Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.

Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3801 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Onsdag 14. april 2021 kl 08.57

22 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Det er kjent smittevei for 19 av dem. Én person har fått påvist smitte etter reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for de siste to. For den ene av disse to pågår fortsatt smittesporingen.

Ett av smittetilfellene berører Veiavangen ungdomsskole, og der må en klasse i karantene. Ingen av kommunens øvrige skoler er berørt av dagens smittetilfeller. Det er heller ikke noen av barnehagene eller helseinstitusjonene.

– 22 tilfeller er det høyeste smittetallet som er rapportert på nesten en uke. Men vi trekker som vanlig ingen konklusjoner basert på enkelttall, og når vi ser smittetallene over tid, ser det fortsatt ut til å være et synkende smittetrykk i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Men han understreker at situasjonen er svært skjør og usikker. Med et så høyt smittetrykk som det fortsatt er i kommunen, skal det ikke mye til for at smitten stiger igjen, og da kan smittetallene stige veldig fort.

– Det er fortsatt en veldig smittsom virusvariant som dominerer i Drammen kommune. Vi har heldigvis stort sett sluppet unna både sørafrikanske og brasilianske virusmutasjoner så langt, men så godt som alle smittetilfellene som oppdages nå for tiden, er av den engelske varianten. Og den smitter altså veldig lett. Derfor er det helt avgjørende at alle fortsatt følger smittevernreglene og anbefalingene som gis, sier kommuneoverlegen.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 310 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er åtte færre tilfeller enn det som ble rapportert i går. Dersom smittetallene holder seg på omtrent samme nivå som de siste dagene, så vil det løpende tallet for påviste smittetilfeller de siste 14 dagene, synke noe i tiden som kommer. Men den siste uka er det påvist 128 nye smittetilfeller, så hvis tallene stabiliserer seg på dette nivået, vil altså 14-dagerstallet om én uke ligge på rundt 250.

– Det er for høyt til at vi kan si at situasjonen er oversiktlig og grei i Drammen kommune. Vi må redusere smittespredningen ytterligere for at smittesituasjonen skal tilsi at det er mulig å lempe på smitteverntiltakene i Drammen kommune. I går la regjeringen fram en liste over nasjonale tiltak som reverseres. Så det er en god del kommuner i Norge som får ganske markante lettelser i koronatiltakene i slutten av uka. Men dette gjelder ikke for Drammen. Vi er fortsatt omfattet av de strengeste koronarestriksjonene ut neste uke, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Smittetrykket er ett av flere forhold regjeringen vurderer nå de tar stilling til hvor strenge tiltakene for å begrense spredningen av koronasmitten må være. Så videre tiltaksnivå vil avhenge av utviklingen fram mot neste vurdering som gjøres innen søndag 25. april. Det er for tidlig å spekulere noe i hva nasjonale myndigheter vil gjøre med disse tiltakene ved utløpet av neste uke, men kommuneoverlegen er tydelig på at et smittetrykk med over 300 tilfeller de siste 14 dagene vil kreve strenge tiltak også videre.

– Dersom det lettes på tiltakene i vesentlig grad med et slikt smittetrykk som vi fortsatt har i Drammen kommune, vil smitten stige raskt og kraftig igjen. Det har all erfaring med denne pandemien dessverre vist oss, sier Johannessen.

Smittevernteamet har siden i mars i fjor gjentatte ganger bedt kommunens innbyggere om å følge smittevernreglene. Det har vært anbefalinger om å holde god avstand til hverandre og sørge for god hånd- og hostehygiene. Etter hvert har det også kommet anbefalinger om å begrense sosial kontakt og redusere hvor mange man omgås. Dette gjelder alle kommunens innbyggere, uavhengig av bosted eller annen bakgrunn.

– Ramadan startet i går og varer de neste fire ukene. Smittevernreglene kan endre seg underveis, men nå er det strenge regler som legger begrensninger på hva man kan gjøre under ramadan. For tiden bør man blant annet unngå besøk og sammenkomster i private hjem. Det er viktig at gjennomføringen av alle typer markeringer, også ramadan, gjøres på en måte som ikke bidrar til økt smittespredning, selv om det betyr at markeringen blir annerledes enn vanlig, sier kommuneoverlegen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3781 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Tirsdag 13. april 2021 kl 08.49

15 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Det er kjent smittevei for ti av dem som nå har fått påvist smitte, mens smitteveien foreløpig er ukjent for de siste fem.

Ved Kjøsterud skole er en kohort (aldersgruppe, red.anm.) berørt av smitte, og elever og lærere settes i karantene. Ingen av de øvrige skolene i kommunen er berørt av smittetilfellene som rapporteres i dag. Det samme gjelder barnehagene og helseinstitusjonene.

– De fire siste dagene har vi de laveste tallene som er registrert siden smitten steg kraftig tidlig i mars. Foreløpig tyder det på at smittetrykket i Drammen kommune er redusert betraktelig fra det høyeste nivået for to-tre uker siden, og det er veldig positivt, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Likevel er smittevernoverlegen tydelig på at smittetrykket fortsatt er for høyt. Over en periode på seks uker fra slutten av januar til begynnelsen av mars, hadde Drammen kommune i gjennomsnitt snaue fire rapporterte koronatilfeller pr. dag. Fra og med 24. januar og til med 8. mars ble det rapportert 165 nye smittetilfeller.

– De siste åtte dagene er det meldt om 163 nye smittetilfeller. Så vi har altså et smittetrykk nå som har gitt oss like mange smittetilfeller på en ukes tid, som vi hadde på seks uker tidligere i vinter. For å være trygge på at smittetrykket er lavt over tid og dermed at smittefaren er relativt liten, må vi ned mot det samme nivået som vi hadde i slutten av januar og fram til begynnelsen av mars, sier Sagberg.

Med god etterlevelse av smitteverntiltakene, flere vaksinerte og bedre vær har han tro på at dette skal være mulig. Det betyr også at vi etter hvert skal kunne håpe på mindre strenge smitteverntiltak enn vi har nå.

– De basale smitteverntiltakene må vi være forberedt på å leve med ganske lenge. Men de er i utgangspunktet ikke til noe særlig hinder for at vi skal kunne leve tilnærmet normalt. De fleste av oss klarer å holde litt avstand til andre enn dem vi bor sammen med, sørge for håndhygiene og holde oss hjemme når vi er syke. Forhåpentligvis skal disse tiltakene være tilstrekkelige når vi nærmer oss sommeren, sier Sagberg.

Det er imidlertid én ting som bekymrer smittevernoverlegen, og det er at en nokså stor andel av dagens rapporterte smittetilfeller er uten kjent smittevei. Sagberg understreker at smittetilfeller hvor det ikke er mulig å spore en sikker smittevei betyr at det er smitte i samfunnet som ikke er kartlagt.

– Vi regner fortsatt med at det er en del smittetilfeller vi ikke fanger opp. Så det er smitte ute i samfunnet som kan ramme hvem som helst. Derfor er det viktig at alle fortsatt er flinke til å følge smittevernreglene selv om smittetallene generelt synker, sier Einar Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.

Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3759 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Mandag 12. april 2021 kl 09.00

14 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Det er kjent smittevei for 12 av dem som nå har fått påvist smitte.

For de to andre er smitteveien ukjent.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

– Vi har nå tre dager på rad med smittetall som tyder på at smittetrenden i Drammen kommune er fallende. Det er vi selvfølgelig veldig glade for, det er etter hvert lov til å håpe at årets påskefeiring ikke har ført til en ytterligere smitteøkning, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I går ble det rapportert om bare seks nye tilfeller, men da var det også forsinkelser knyttet til noen prøvesvar. Nå er alle de avlagte prøvene analysert.

– At vi både har fått svar på alle prøvene som var forsinket, og at vi i dag rapporterer et tall som er såpass lavt som 14, er veldig positivt. Dette er med på å forsterke inntrykket av at smittetrykket kan være fallende i kommunen vår, sier Sagberg.

Han minner imidlertid om at smittetrykket fortsatt er høyt, selv om det har vært noen dager med positive tendenser i smittetallene. I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 328 nye smittetilfeller. Dette er 23 tilfeller færre enn i går.

– Tallet for antall smittede de siste 14 dagene gir oss et godt bilde på smittetrykket. Det er klart at 328 nye smittetilfeller er mye høyere enn det vi kan ha for å være sikre på at smittetrykket ikke raskt kan stige igjen. Vi må fortsatt et godt stykke ned i antall smittetilfeller. Det positive er altså at det går i riktig retning. Av de 328 tilfellene de siste 14 dagene ble 180 registrert i løpet av de første sju dagene av 14-dagersperioden, mens det er registrert 148 tilfeller de siste sju dagene, sier smittevernoverlegen.

Det er noen tilfeller hver dag hvor smittesporerne ikke klarer å fastslå en sikker smittevei. Det betyr at det fortsatt er noe smitte ute i samfunnet som ikke er kartlagt. Derfor ber smittevernoverlegen alle om å være oppmerksomme og forsiktige også den nærmeste tiden, slik at man ikke utsetter seg selv for unødig smittefare.

– Regjeringen har videreført de strenge restriksjonene for Drammen og en del andre kommuner i Viken. Dette har de gjort fordi smittetrykket fortsatt er for høyt, og risikoen for at mange fortsatt kan bli smittet er absolutt til stede. Men hvis vi forholder oss til de restriksjonene som gjelder nå og det fører til færre smittede og lavere smittetrykk de neste to ukene, kan vi etter hvert håpe at tiltakene lettes også for vår del, sier Sagberg.

Han gjentar anbefalingen som ble gitt på søndag til dem som deltok i søndagens demonstrasjon på Strømsø torg.

– De som var til stede under demonstrasjonen, må være særlig oppmerksomme på symptomer i ti dager fremover og teste seg med en gang dersom de får symptomer. De som vet at de har i nærheten av mennesker de ikke kjenner i forbindelse med arrangementet, bør uansett ta en test når det har gått sju dager, selv om de ikke har noen symptomer, sier Sagberg.

I forrige uke ble det satt 4390 vaksinedoser i Drammen kommune. Dette er det høyeste antall vaksinedoser som er satt i løpet av én uke siden vaksineringen startet. Til sammen er det nå satt 21.287 vaksinedoser.

Denne uka mottar Drammen kommune rundt 4700 vaksinedoser. Dette går kun til førstegangsvaksinering av personer som er i prioritert gruppe 4. Det betyr at de aller fleste i gruppe 4 som består av personer i alderen 65 til 74 år og personer mellom 18 og 64 år med høy risiko for alvorlig forløp hvis man blir koronasmittet, får invitasjon til vaksinering i løpet av neste uke.

Det gjennomføres vaksinering i Drammenshallen tirsdag, onsdag og torsdag og i Ebbestadhallen på fredag.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.

Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3744 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

LES OGSÅ DETTE:
ØVRE EIKER KOMMUNE:
Feilsendte tilbud per SMS om vaksine - kommunen beklager feilen

Søndag 11. april 2021 kl 11.01

Seks personer bosatt i Drammen kommune har det siste døgnet fått påvist koronasmitte. Smitteveien er kjent for fem av de smittede, mens smitteveien foreløpig er ukjent for den ene.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner er berørt smittetilfellene sist døgn.

Med bare seks registrert smittede, advarer smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune mot å trekke konklusjoner om at bølgen nå er slått helt tilbake. Grunnen er at tallet på smittede mest sannsynlig er kunstig lavt.

Vi rapporterer et veldig lavt tall, men noe av grunnen er trolig at det er blitt noen forsinkelser i prøvesvar i går. Dette betyr at vi nok får et høyrer tall igjen mandag, forteller Sagberg.

Forlenget tiltak

Lørdag ble det også kjent at tiltakene i 5A i covid-19-forskriften blir videreført (lenke) for de kommunene i Viken med høyest smittetrykk. Drammen kommune er blant disse 20 kommunene som regjeringen har bestemt at 5A i forskriften skal gjelde for til og med 25. april, sammen med blant andre nabokommunene Lier og Asker.

Med seks registrert smittet siste døgn og en positiv utvikling den siste tiden med noe nedgang i smitte, kan noen kanskje synes at det er rart med fortsatt så strenge tiltak for kommunen. Men dersom vi ser på antallet smittede de siste to ukene, er bildet et annet. Det er registrert i alt 351 smittede de sist fjorten dagene, og det er fortsatt et høyt smittetall, sier Sagberg.

De strenge tiltakene videreføres i to uker til, men det kan komme lettelser allerede før 25. april. Det kan komme endringer i hvilke tiltak 5A i covid-19-forskriften omfatter. Regjeringen har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere noen midlertidige justeringer av tiltaksnivå 5A som kan tre i kraft allerede neste uke.

Demonstrasjon

I forbindelse med en demonstrasjon på Strømsø torg lørdag 10. april ble det en relativt stor ansamling av mennesker. Det ble observert mange brudd på avstandsreglene.

Kommunen har i dag ingen råd som sier at de som har deltatt i demonstrasjon- og motdemonstrasjon bør gå i karantene. Derfor ber smittevernoverlege Sagberg dem som har deltatt om å være ekstra oppmerksomme på symptomer.

– De som var til stede under demonstrasjonen må være særlig oppmerksomme på symptomer i ti dager fremover, og teste seg med en gang dersom de får symptomer. De som vet at de har vært tett oppi mennesker de ikke kjenner i forbindelse med arrangementet, bør uansett ta en test når det er gått sju dager selv om de ikke har noen symptomer, sier Sagberg.

Smittevernoverlegen ber dem som har deltatt i folkeansamlingen om å vente noen dager med å teste seg fordi det kan gå noen dager fra man blir smittet til testen gir utslag for virus. De som har symptomer på koronasmitte bør selvsagt ikke vente med å teste seg.

Lørdag 10. april 2021 kl 10.56

16 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Det er kjent smittevei for 15 av dem som nå har fått påvist smitte, mens smitteveien foreløpig er ukjent for den siste.

Ingen av kommunens skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag, men én barnehage er berørt. Ved Norlights Montessoribarnehage Drammen er det påvist smitte, og barn og ansatte settes i karantene.

Smittesituasjonen i Drammen kommune ser nå lysere ut enn på ganske lang tid. Vi har fortsatt ikke sett noen markant smitteøkning som følge av påskehøytiden, og dagens smittetall er det laveste siden smitten steg kraftig tidlig i mars, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Det var relativt mange smittetilfeller som ble rapportert sist onsdag og torsdag. Til sammen ble det rapportert 71 smittetilfeller disse to dagene. Ettersom vi har sett et fall de to siste dagene, mener Sagberg det kan være grunn til å tro at de noe høyere tallene rett etter påskeferien, har sammenheng med at en del ventet litt lenger enn normalt med å teste seg og bestilte tid til testing først etter påskeferien. Dermed ble ikke smitten oppdaget så raskt som den kunne ha vært.

– Vi anbefaler alltid innbyggerne våre om å teste seg så fort de får de minste antydninger til luftveissymptomer. Det er den beste måten å få kartlagt smitte, isolert syke personer og satt nærkontaktene deres i karantene. Dermed kan vi bryte smittekjedene, sier Sagberg.

Gjennom påsken ble det registrert en kraftig nedgang i antallet tester. Så smittevernoverlegen har hele tiden vært forberedt på at det kunne komme en smitteøkning igjen når flere testet seg etter påskeferien.

– Antallet som tester seg har økt litt etter påske, men det er fortsatt ikke på det samme nivået som før påske. Derfor har vi ikke like god oversikt over den faktiske smittesituasjonen, sier Sagberg.

Det er fortsatt et høyt smittetrykk. Likevel ser det ut til å gå riktig vei. I forrige uke som var påskeuka og som det ble antatt kunne ha et kunstig lavt antall smittede, rapporterte Drammen kommune i snitt 27,5 nye smittetilfeller pr. dag. Så langt denne uka er det rapportert i snitt 25,5 nye smittetilfeller pr. dag.

– At smittetallene synker denne uka er akkurat det vi håpet. Det er veldig bra, sier Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 364 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Det er 29 tilfeller færre enn det som ble rapportert for foregående toukersperiode i går, og det laveste tallet på 25 dager.

I går ble det også klart at både Fjell skole, Galterud skole og Drammen videregående skole gjenåpnes kommende uke. På grunn av smittesituasjonen ble alle tre skolene stengt for skoleundervisning fysisk undervisning og den siste uka før påske og har hatt digital undervisning siden da. Alle tre skolene skal drives på rødt tiltaksnivå, i likhet med alle andre skoler i Drammen kommune, de to neste ukene.

Ved både Galterud skole og Drammen videregående skole startes det opp massetesting av elever og lærere. Testen er frivillig, men alle oppfordres til å delta for å bidra til å holde best mulig kontroll på smittesituasjonen. I oppstartsfasen er det personell fra teststasjonen som vil foreta testingen, men det er et mål at man skal kunne utføre testen på seg selv etter hvert.

Massetestingen gjennomføres ved hjelp av en test fra fremre del av nesen. Det tar 15-20 minutter å få svar på hurtigtesten. Hvis en test viser smitte, blir den berørte klassen sendt hjem i karantene. Den som tester positivt på hurtigtesten, må ta en ny, ordinær prøve som sendes til analyse på sykehuset for å bekreftet eller avkreftet resultatet av hurtigtesten, ettersom det kan forekomme at hurtigtestene ikke gir korrekt svar. Elevens foresatte kontaktes og informeres fra kommunens smittesporingsteam. Dersom sykehusets analyser også påviser koronasmitte, må vedkommende isoleres på ordinær måte, mens resten av klassen forblir i karantene og må teste seg på ordinær måte som andre nærkontakter. Dersom sykehusets analyser ikke påviser koronasmitte, anses personen som frisk, og karantene for resten av klassen avblåses.

Smittevernoverlege Einar Sagberg oppfordrer innbyggerne til å følge smittevernreglene og -anbefalingene nøye også i tiden som kommer, slik at smittetrykket reduseres og restriksjonene bli noe mindre inngripende i den enkeltes hverdag. I dag har regjeringen kommet med nye retningslinjer som omfatter Drammen kommune. De strenge restriksjonene som har vært gjeldende siden midten av mars, videreføres i ytterligere to uker.

– Vi ønsker alle at det skal bli mulig å slippe opp på de strengeste restriksjonene så fort som mulig. Men slik smittetrykket fortsatt er i Drammen kommune, er det for tidlig å slippe opp her. Vi må nok smøre oss med noe tålmodighet fortsatt, men hvis alle er flinke til å holde god avstand til hverandre og begrense hvor mange man omgås, er det lov å håpe på bedre tider snart. Vi er på god vei mot varmere vær, og det settes nå flere tusen vaksinedoser i uka i Drammen kommune. Så forhåpentligvis blir det snart bedre, sier smittevernoverlegen.

Videreføringen av tiltaksnivå 5A innebærer at innbyggerne i 20 kommuner i Viken må leve med et svært strengt tiltaksnivå i nærmere seks uker. Regjeringen er klar over at dette innebærer en svært stor belastning for innbyggerne. Samtidig mener de at tiltaksnivå 5B er for lavt med tanke på smittesituasjonen i Drammen og de øvrige 19 kommunene som omfattes av restriksjonene.

Det kan imidlertid komme endringer i hvilke tiltak 5A i covid-19-forskriften omfatter. Regjeringen har nå gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere noen midlertidige justeringer av tiltaksnivå 5A som kan tre i kraft allerede neste uke.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 10.00 og 17.00 på lørdager og søndager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3724 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte

Fredag 9. april 2021 kl 09.02

20 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Det er kjent smittevei for 18 av dem som nå har fått påvist smitte, mens smitteveien er uavklart for de to siste.

Ved Fjellhagen barnehage er det påvist smitte, og nærkontakter settes i karantene. Ingen av smittetilfellene som rapporteres i dag, berører noen av kommunens skoler eller helseinstitusjoner.

– Vi må fortsatt avvente litt før vi konkluderer om hvordan påsken har påvirket smitteutviklingen i Drammen kommune. Men det er veldig positivt at vi har en god del færre tilfeller enn de to foregående dagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 393 nye smittetilfeller. Dette er 28 færre enn det som ble rapportert for foregående toukersperiode, i går, og det er nesten en halvering i løpet av to uker.

– Dagens smittetall er det nest laveste som er rapportert siden vi så den kraftige smitteøkningen for nøyaktig én måned siden. Det er også lavere enn det som ble rapportert gjennom påskedagene. Så hvis vi ser like lave tall, eller gjerne enda lavere tall, de nærmeste dagene, kan vi nærme oss en konklusjon om at smittetrenden er synkende i Drammen kommune. Det er for tidlig å slå fast ennå, men det vil være veldig hyggelig om tallene de nærmeste dagene viser at kommunens innbyggere har fulgt smittevernanbefalingene gjennom påskeferien og dermed ikke bidratt til en ny smitteøkning, sier Johannessen.

Kommuneoverlegen understreker imidlertid at tallene for de foregående 14 dagene viser at smittetrykket i Drammen kommune fortsatt er høyt. Derfor er det nødvendig med gode smitteverntiltak i nokså lang tid fremover. Ett av tiltakene som har vært innført, er rødt tiltaksnivå for smittevern i barnehager og skoler. Tidligere i uka ble rødt tiltaksnivå forlenget for barne- og ungdomsskolene med én uke. Nå er det klart at dette forlenges i ytterligere én uke, og rødt tiltaksnivå på barne- og ungdomsskolene i Drammen kommune gjelder nå fram til og med fredag 23. april. Det samme er besluttet for barnehagene i kommunen. Også for disse blir det rødt tiltaksnivå de to kommende ukene.

Når det gjelder de videregående skolene, så er de på rødt tiltaksnivå ut neste uke. Det er planlagt et vurderingsmøte i midten av neste uke, og etter det blir det avgjort hvilket tiltaksnivå som skal gjelde ved de videregående skolene fremover.

Drammen kommune har stor pågang fra innbyggere som lurer på om de er prioritert for vaksine på grunn av underliggende sykdommer. Det er ikke nødvendig å ta kontakt om dette, ettersom fastlegene sender oversikt til kommunen over hvilke personer som tilhører de ulike prioriterte gruppene.

Kommunens fastleger har gjort en stor innsats med å finne fram til hvem som skal prioriteres for vaksinering på grunnlag av sykdom. Listene med navn som fastlegene har hentet ut fra sine journalsystemer, er oversendt kommunen. Personene som er oppgitt i disse listene, vil motta en SMS med invitasjon til å bestille time til vaksinasjon så snart det er vaksiner tilgjengelige for den gruppen de er prioritert i.

Dersom du er usikker på om fastlegen din kjenner til at du er i en risikogruppe og du ikke blir kalt inn til vaksinasjon når det åpnes for vaksinasjon av den risikogruppen du er i, kan du kontakte fastlegen din.

Ingen mottar vaksine fortere ved å ringe til koronatelefonen eller innbyggertorget. Personene som svarer på disse telefonene, kan ikke påvirke din plass i prioriteringsrekken for vaksinasjon.

I tillegg til personer mellom 65 og 74 år er det nå personer i alderen mellom 18 og 64 med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp som vaksineres. Disse sykdommene/tilstandene er:

Organtransplantasjon
Immunsvikt
Hematologisk kreftsykdom siste fem år
Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Når denne gruppen er ferdigvaksinert, åpnes det opp for vaksinering av øvrige personer med underliggende sykdommer/tilstander. Da vil det først være vaksinering av personer mellom 55 og 64 år med underliggende sykdommer/tilstander, før det blir vaksinering av personer mellom 45 og 54 år med underliggende sykdommer/tilstander og til slutt personer mellom 18 og 44 år med underliggende sykdommer. Personer i disse gruppene har underliggende sykdommer som:

Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
Diabetes
Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
Demens
Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
Hjerneslag

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Når alle med underliggende sykdommer er ferdigvaksinert, åpnes det for vaksinering av de to siste gruppene som foreløpig er prioritert for vaksinering; personer mellom 55 og 64 år uten underliggende sykdommer og deretter personer mellom 45 og 54 år uten underliggende sykdommer.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.

Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3708 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Torsdag 8. april 2021 kl 09.06

35 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Det er kjent smittevei for 29 av dem som nå har fått påvist smitte.

Smitteveien er ukjent for fire personer, mens den er uavklart for de to siste.

Ved Stenseth skole er det påvist smitte, og én klasse settes i karantene. Ingen andre skoler eller barnehager er berørt av smittetilfellene som rapporteres i dag. Det er heller ikke noen av smittetilfellene som har konsekvenser for kommunens helseinstitusjoner.

– For andre dag på rad har vi et smittetall som ligger midt på 30-tallet. Det er noe høyere enn det vi så gjennom påsken, men samtidig lavere enn det nivået vi hadde inn mot påsken. Vi har vært forberedt på at smittetallene som ble rapportert gjennom påsken, kunne være noe lavere enn det som var reelt. Så foreløpig har vi ikke noe grunnlag for å si at påskeferien har ført noen kraftig smitteøkning, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Men han understreker at smittetallene både i går og i dag med all tydelighet viser hvor krevende det er å redusere smittetrykket.

– Vi har hatt strenge restriksjoner lenge, men likevel sliter vi altså med det som fortsatt må karakteriseres som altfor høye tall. Alle bør nå ha fått med seg at de nye virusvariantene sprer seg mye lettere enn de tidligere variantene. Derfor er det nok fortsatt en god del som med fordel kan redusere antall personer de har kontakt med. Det er krevende å bryte smittekjeder dersom man har kontakt med mange og kanskje heller ikke er så nøye med å holde god nok avstand til hverandre, sier smittevernoverlegen

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 421 nye smittetilfeller. Dette tallet ligger en god del lavere enn i går. Da lå tallet for antall smittede personer den siste to ukersperioden på 461.

– De siste dagene har vi sett et markant fall i antall smittetilfeller påvist de foregående 14 dagene. På ni dager har det falt fra 641 til 421. Det skyldes at det nå er mer enn to uker siden de verste dagene med henholdsvis 96 og 75 rapporterte tilfeller. I tiden som kommer vil ikke dette tallet falle noe særlig, med mindre vi klarer å redusere smittetrykket ganske betydelig. Hvis vi blir liggende på smittetrykket fra de to siste dagene, vil heller dette tallet stige noe i tiden som kommer, sier Sagberg.

LES OGSÅ DETTE:
YS-leder Erik Kollerud: - Selvsagt skal vi si ja til vaksinepass

Regjeringen lanserte i går sin gjenåpningsplan for Norge. Et av virkemidlene som ble lansert i den forbindelse for å kunne lette på tiltak raskere og holde tilbud åpent, er å iverksette massetesting. Målet er å komme i gang med regelmessig testing på skoler i de kommunene med høyest smittepress blant barn og unge i skolealder.

Det er foreløpig ikke tatt endelig stilling til hvordan denne massetestingen eventuelt kan gjennomføres i Drammen.

– Det vil være en stor logistikkutfordring å teste alle skoleelever i kommunen hver uke. Helsetjenesten er allerede tungt belastet, så vi må se hvordan det kan legges til rette for en mest mulig effektiv og korrekt testing og være sikre på at det er nyttig før vi kan sette i verk dette, sier Sagberg.

Det er foreløpig ikke satt noen konkrete datoer for når de ulike trinnene i regjeringens gjenåpningsplan skal gjennomføres. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv.

Gjenåpningsplanen består av fire trinn, og nedenfor er de ulike tiltakene som planlegges lettet på, listet opp under hvert trinn. Det første trinnet går ut på å reversere alle eller deler av de strenge nasjonale tiltakene som ble innført før påske.

Etter at ett trinn er gjennomført vil det gå minst tre uker før det er aktuelt å ta neste trinn. Årsaken til dette er at nasjonale myndigheter vil se effekten av å lette på noen tiltak før det er aktuelt å lette på noen flere. Før det er aktuelt å gå fra ett til trinn til det neste, vil det gjøres vurdering basert på tre sjekkpunkter:

Smittesituasjonen og sykdomsbyrde
Kapasiteten i helsetjenesten
Status i vaksinasjonen

Selv om det kommer lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene, understreker regjeringen at det det fortsatt vil være nødvendig å slå ned lokale utbrudd med lokale eller regionale tiltak. Innbyggerne må derfor være forberedt på at det kan bli enda større forskjeller i smitteverntiltakene i ulike deler av landet. Dette betyr også at regjeringens gjenåpningsplan for Norge ikke nødvendigvis betyr at alle tiltak lettes for alle kommunene i landet samtidig.

– Vi må nok være forberedt på at Drammen og andre store kommuner med høyere smittetrykk på det sentrale østlandsområdet vil gjenåpnes senere enn kommuner i andre deler av landet med lavere smittetrykk. Så ut fra regjeringen signaler må vi alle være forberedt på at det fortsatt vil gå ganske lang tid før lokalsamfunnet vårt er helt gjenåpnet, sier Einar Sagberg.

Selv om det nå er skissert en plan for gjenåpningen må alle være forberedt på at det kan komme endringer i planen. Både statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie uttalte flere ganger i går at det er data og ikke datoer som vil styre gjenåpningen. Det betyr at dersom antall smittede og antall syke ikke går opp som følge av lettelser i ett trinn, er det mulig å gå videre til neste trinn etter minst tre uker. I motsatt fall, hvis antall smittede og syke øker, må vi enten vente på nye lettelser eller være forberedt på at det strammes inn igjen.

Dette er de fire trinnene nasjonale myndigheter har skissert i gjenåpningsplanen:

Trinn 1:

Lette på tiltakene som ble innført før påske. Det vil blant annet si å vurdere:

Inntil fem gjester i private hjem.
Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres.
Skjenking til klokken 22.00, med krav om matservering.
Avstandsanbefalingen endres tilbake til én meter.
Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.
Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser

Trinn 2:

I denne fasen vil det åpnes for følgende ting:

Økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.
For besøk i private hjem åpnes det forsiktig fra fem til ti gjester.
For private arrangementer i leide lokaler vil det bli åpnet for inntil 20 personer
Skjenketiden utvides til klokken 24.00, og kravet om matservering fjernes.
Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.
Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100.
For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.
Reiser innenlands kan gjennomføres.
Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være stenge krav om karantene og testing for de som kommer inn i landet.
Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Det vil blant annet bli vurdert åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.
Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Trinn 3:

I denne fasen vil det kunne lempes ytterligere på restriksjoner både i det private og det offentlige rom:

Det åpnes for at man kan ha 20 gjester hjemme.
50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.
For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat.
Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registering og god avstand mellom gjester.
Det vil fortsatt være et ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor.
I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.
Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.
Det vil også åpnes for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil det vurderes hvordan koronasertifikatene kan brukes.
Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Trinn 4:

Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak:

Holde avstand
Holde seg hjemme når man er syk eller i karantene.
Det kan fortsatt være behov for noe hjemmekontor.
Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende.
Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra tredjeland. Man må regne med at det kan være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise, må løpende vurderes.

For å kunne dokumentere vaksinasjon, koronatestresultat eller naturlig immunitet etter gjennomgått covid-19, jobbes det med et koronasertifikat. Norge deltar også i det europeiske arbeidet med koronasertifikater, og den norske løsningen vil være i tråd med EUs Digitale grønne sertifikat. Regjeringen utreder også om en forenklet utgave av et koronasertifikat kan brukes nasjonalt for å kunne åpne opp mer og raskere, gjennom digital dokumentasjon av test- og vaksinestatus.

For mer informasjon om regjeringens plan for gjenåpningen av samfunnet: Sammen ut av krisen (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-for-gradvis-gjenapning-sammen-ut-av-krisen/id2842670/).

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.

Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3688 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Onsdag 7. april 2021 kl 09.59

36 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Det er kjent smittevei for 27 av dem som nå har fått påvist smitte. Smitteveien er ukjent for åtte personer, mens den er uavklart for den siste.

Ved Losjeplassen hjemmesykepleie og nattjenesten må flere ansatte ut i karantene etter smittetilfeller. Også ved Lilleløkka barnehage må flere barn og ansatte i karantene etter påvist smitte. Ingen av kommunens skoler berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

– Vi legger ikke så stor vekt på rapporterte tall fra enkeltdager, men var forberedt på at vi kunne se et høyere tall i dag enn de foregående dagene. 36 tilfeller er en god del høyere enn i går, men vi ser heldigvis ikke den samme kraftige veksten som vi så i antall smittetilfeller rett etter vinterferien. Vi håper selvfølgelig at de nærmeste dagene heller ikke vil vise noen kraftig økning i antall smittetilfeller, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av den første hverdagen etter vinterferien ble det påvist 43 nye smittetilfeller. Den første hverdagen etter påskeferien er det altså påvist 36 tilfeller. Så forskjellen i antall smittetilfeller rett etter feriene er altså ikke spesielt stor. Det er imidlertid en vesentlig forskjell, og det er smittetrykket i samfunnet i forkant av økningen i rapporterte koronatilfeller. Fram til uka etter vinterferien ble det med et par unntak rapportert om bare et fåtall nye smittetilfeller pr. dag i rundt halvannen måned. Nå har vi en måned bak oss med enormt mange smittetilfeller.

– Det er selvfølgelig for tidlig å konkludere noe om hvordan årets påskeferie har påvirket smittespredningen. Men det er tross alt positivt at smitteøkningen sammenlignet med den foregående uken ikke er større. De foregående sju dagene rapporterte vi i gjennomsnitt 25 nye smittetilfeller pr. dag, og de sju dagene før det igjen ble i gjennomsnitt rapportert 40 nye tilfeller om dagen. Vi regner fortsatt med at det vil gå noen dager før vi kan si noe om smittetrenden etter påskeferien, sier kommuneoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 461 nye smittetilfeller. Dette er fire flere enn det som ble rapportert for de foregående to ukene i går. Smittetrykket i Drammen kommune ligger veldig høyt, og det vil kreve en stor innsats for å redusere dette.

I dag legger regjeringen fram sin plan for gjenåpningen av det norske samfunnet. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad har nylig sagt at Norge som helhet må ned under 200 smittetilfeller om dagen før gjenåpning er aktuelt. Dersom regjeringen stiller seg bak helsemyndighetenes vurderinger for å gjenåpne samfunnet, tilsvarer det at smittetrykket i Drammen kommune anslagsvis må ligge stabilt godt under ti.

– Vi var der i en lang periode fra slutten av januar og fram til begynnelsen av mars. Men med de smittetallene vi har og den virusvarianten som dominerer nå, er det dessverre ganske langt fram til et stabilt smittetall som ligger såpass lavt. Men vi må tilbake til så lave smittetall dersom vi skal kunne nærme oss en normal hverdag igjen. Så vi har alle en veldig stor innsats foran oss, sier kommuneoverlegen.

Det er tidligere besluttet at både barneskolene, ungdomsskolene og de videregående skolene i Drammen kommune skal ha rødt smittevernnivå fram til og med fredag 9. april. Det er nå besluttet å videreføre rødt smittevernnivå i ytterligere én uke, altså fram til og med fredag 16. april.

– Vi viderefører rødt smittevernnivå fordi det fortsatt er nokså mange smittetilfeller blant barn og unge. Det har nå kommet en ny smittevernveileder for skolene med noen krav til forsterkede smitteverntiltak. Det er tre skoler som er stengt for undervisning på skolen denne uka. Men for de øvrige skolene skal rødt smittevernnivå være tilstrekkelig for å redusere smittefaren mellom både elever og lærere, dersom man følger reglene og anbefalingene, sier John David Johannessen.

Barnehagene har også rødt tiltaksnivå fram til og med 9. april, og det vil senere denne uka bli gjort en vurdering av videre tiltaksnivå for barnehagene.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3653 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitt

Tirsdag 6. april 2021 kl 09.54

21 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Smitteveien er kjent for 16 av dem, mens den foreløpig er ukjent for de fem øvrige.

Av kommunale virksomheter er Nattjenesten berørt ved at en ansatt har fått påvist smitte. Både brukere og ansatte settes i karantene.

– Smittetallet som rapporteres i dag, er det nest laveste som er registrert i løpet av ett døgn, siden smitten steg kraftig for nøyaktig fire uker siden. I løpet av noen dager ser vi om smittetrykket reelt sett er på vei nedover, eller om det stiger igjen som følge av påskeferien, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Selv om dagens smittetall er det nest laveste på fire uker, ligger det fortsatt altfor høyt. 1. desember ble det rapportert om 24 nye smittetilfeller, men etter denne datoen og fram til 8. mars, som var den første dagen med kraftig økning i smittetallet igjen, var det ingen dager med mer enn 21 smittetilfeller.

– Fram til smitteøkningen for fire uker siden gikk vi altså over tre måneder uten en eneste dag med mer enn 21 smittetilfeller. Vi må ikke la oss lure av de høye smittetallene vi har hatt de siste ukene, til å tro at vi har lave smittetall nå. 21 tilfeller i løpet av ett døgn er fortsatt for høyt, og et slikt gjennomsnitt innebærer nærmere 300 smittetilfeller i løpet av en 14-dagersperiode. Det er ingen tvil om at vi fortsatt har en stor jobb foran oss for å redusere smittetrykket i Drammen kommune betydelig, sier kommuneoverlegen.

I påskeuka var antallet gjennomførte tester ved teststasjonen på Sundland og den mobile teststasjonen omtrent halvert sammenlignet med den siste uka får påsken. Ut fra antallet tester som er gjennomført, er det et relativt høyt antall som har fått påvist koronasmitte. Dette bekrefter at det er en god del smitte ute i samfunnet fortsatt, og når det er færre som tester seg, øker også risikoen for at en del smittetilfeller ikke fanges opp. Det knytter seg derfor en nokså stor usikkerhet til om de siste dagenes smittetall gir et reelt bilde av det nåværende smittetrykket. De kommende dagene vil vise om smitten faktisk er på vei ned eller om smittetallene har vært lave som følge av at færre tester seg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 457 nye smittetilfeller. I går var det tilsvarende tallet 532. Årsaken til den store endringen er smittetallet som ble rapportert for 15 dager siden. 23. mars ble det rapportert om 96 nye smittetilfeller. Dette tallet er ikke lenger med i tallene for den foregående 14-dagersperioden, og derfor blir endringen såpass stor.

Med såpass mye smitte som det er rundt omkring i kommunen, oppfordrer kommuneoverlegen alle til å være ekstra påpasselige og forsiktige også i den kommende tiden. Regjeringen har videreført de nasjonale anbefalingene og reglene fram til og med onsdag 14. april. Kommuneoverlege John David Johannessen vil ikke spekulere i hva regjeringen viderefører av tiltak nasjonalt og regionalt og hva som eventuelt kan bli endret om en ukes tid.

– Men signalene fra nasjonale helsemyndigheter er at smittesituasjonen fortsatt er såpass krevende at det neppe er rom for de store lettelsene. Vi må nok være forberedt på mange og inngripende smitteverntiltak også den kommende tiden, samtidig som vi selvfølgelig håper at også vaksinering og varmere vær bidrar til å redusere smittespredningen og risikoen for alvorlig sykdom, slik at samfunnet kan åpnes igjen etter hvert, sier Johannessen.

Kommunedelen Danvik/Austad/Fjell var hardt rammet av koronasmitte før påske. Dette førte blant annet til at både Fjell skole og Galterud skole ble stengt for undervisning, og elevene fikk hjemmeundervisning. Også barnehagene i Fjell skolekrets ble stengt i påskeuka. I tillegg var Drammen videregående skole rammet av mange smittetilfeller og ble også stengt for undervisning.

Av hensyn til smittesituasjonen videreføres stengingen av både Fjell skole, Galterud skole og Drammen videregående skole den første uka etter påskeferien.

I mars ble det påvist koronasmitte hos rundt ni prosent av elevene på Galterud skole, og rundt ti prosent av elevene på Fjell skole. Det har vært mange smittede både på 1.-4.-trinn og på 5.-7. trinn, og Fjell skole vurderes derfor som en helhet. Smittespredningen i området er fortsatt utbredt, og vurderingen som er gjort av kommuneoverlegen og smittevernoverlegen, er at tilstedeværende undervisning uten tvil vil bidra til å opprettholde smittespredningen.

LES OGSÅ DETTE:
Det blir 17. mai i Vestfossen i år også - bare annerledes

– Rødt tiltaksnivå etter revidering av smittevernveilederen for skolene vil bidra godt, men anses ikke å være tilstrekkelig med den smittehyppigheten som har vært blant elevene på disse skolene. Situasjonen lokalt på Fjell krever sterkere tiltak på skolene enn det som rødt nivå innebærer, sier Johannessen.

Blant de videregående skolene har Drammen videregående hatt en stor smitteutfordring. Dette er en stor skole som samler elever fra hele kommunen, og i mars har rundt 2,5 prosent av elevene vært smittet. Aldersgruppen som går på videregående skole, har vært sentral i smittebølgen i denne perioden, og i uke 13 er det fortsatt denne aldersgruppen som dominerer oversikten over nye smittetilfeller.

For å stoppe den pågående smittespredningen i kommunen, vurderes det nødvendig å stoppe denne møteplassen. Erfaringene fra flere tidligere ferieperioder er at det kommer en smitteøkning i denne aldersgruppen de første to ukene etterpå.

– Det er behov for å kontrollere smittespredningen, og da må vi gjøre det som er mulig for å unngå en større spredning av smitten på Drammen videregående skole, sier Johannessen.

I dag gjenopptas vaksineringen i Drammen kommune, og det er rundt 4300 vaksinedoser som skal settes denne uka. Etter vaksineringen i forrige uke oppdaget kommunen at rundt ti personer som ennå ikke er i prioriterte grupper for vaksinering, hadde bestilt time til vaksinering og fått vaksinen. For å unngå at dette skjer igjen er det besluttet å gjøre endringer i hvem som kan bestille tid til vaksinering.

Ettersom kommunen har oppdaget tekniske smutthull og at funksjonen som var ment for innbyggere som trenger hjelp med timebestilling, ble misbrukt eller misforstått, er innstillinger i systemet for bestilling av tid til vaksinering endret. Dette betyr at SMSen man mottar om timebestilling, heretter er personlig og kan kun brukes av den som mottar den. Funksjonen hvor man kunne bestille vaksinasjonstid på vegne av en pårørende er fjernet.

Alle som har registrert at de ønsker koronavaksine, er blitt bedt om å oppgi et telefonnummer hvor det kommer informasjon om bestilling av tid til vaksinasjon. Dersom du har registrert ditt eget telefonnummer, får du din personlige lenke sendt dit, og du kan bestille tid til deg selv for vaksinering. Dersom du har registrert telefonnummeret til en pårørende eller annen bekjent, vil vedkommende motta en SMS med dine initialer. Du eller dere må da ringe vaksinetelefonen (32 04 44 44) for å bestille time.

Kommunen mottar lister fra fastleger på personer i risikogrupper, og disse mottar SMS med lenke direkte fra kommunen, uten at de har oppgitt at de ønsker vaksine. SMSen er personlig også for disse og kan nå kun benyttes av den som mottar den.

– Noen kan kanskje oppleve det som litt mer tungvint at man ikke kan bestille tid til vaksinering på vegne av andre, men vi må sikre at de som er i de prioriterte gruppene for vaksinering, får vaksinen. Derfor er vi nødt til å gjøre disse endringene når det har vært mulig å enten misbruke eller misforstå systemet, sier Kristina Vejlgaard som er koordinator for koronavaksineringen i Drammen kommune.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Koronatelefonen er betjent mellom klokken 08.00 og 18.00 på alle hverdager.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

I dag er testbilen på følgende steder:

Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3617 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Mandag 5. april (2. påskedag) 2021 kl 10.32

25 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Smitteveien er kjent for 23 av dem, mens den foreløpig er ukjent for de to øvrige.

Ved hjemmesykepleien Landfalløya har en bruker fått påvist koronasmitte. Seks ansatte settes i karantene som følge av dette smittetilfellet. Ved hjemmesykepleien Hamborgstrøm har en ansatt fått påvist smitte. Fem brukere og fem ansatte settes i karantene.

Det er også påvist et smittetilfelle som berører Dampsentralen barnehage. Tre barn og fire ansatte settes i karantene som følge av dette smittetilfellet.

– Vi fått påvist 180 nye smittetilfeller i løpet av påskeuka. Til sammenligning hadde vi 352 smittetilfeller uka før påske. Antallet smittetilfeller er nesten halvert, men samtidig er det ingen tvil om at smittetrykket fortsatt er høyt i Drammen kommune når vi skal tilbake til hverdagen etter påskeferien. Derfor må vi være forberedt på at den innsatsen vi la ned i ukene fram til påsken, må fortsette også den nærmeste tiden, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av den foregående toukersperioden er det påvist 532 nye smittetilfeller. Dette er det samme tallet som ble rapportert i går. Dette er første gang på ti dager at tallet på antall smittede de siste 14 dagene ikke faller. Det er imidlertid ikke noe grunnlag for å si om smittenedgangen er i ferd med å flate ut eller ikke.

– Den kommende uka når mange er tilbake fra påskeferien, vil gi oss svar på hvordan smittetrenden utvikler seg. Vi forventer at innbyggerne våre har fulgt de tydelige anbefalingene fra nasjonale helsemyndigheter, og da bør vi i utgangspunktet se en ytterligere reduksjon i smittetallene. Samtidig vet vi at ferieperioder tidligere har gitt økning i smitte og forberedt på at smitten kan stige etter en ferietid hvor mange har reist til andre regioner, sier kommuneoverlegen.

Han minner om at kommunens testkapasitet er veldig god og at alle med svært lette luftveissymptomer eller sår hals må bestille time til koronatesting før de går tilbake på jobb, skole eller barnehage etter påskeferien.

Det er nå satt like i underkant av 17.000 vaksinedoser i Drammen kommune. I uke 13 ble 2055 personer vaksinert, og denne uka mottar kommunen rundt 4300 vaksinedoser. Rundt 1500 vaksinedoser går til andregangsvaksinering mens rundt 2800 innbyggere får sin første vaksinedose.

Denne uka er det vaksinering i Drammenshallen onsdag, torsdag og fredag, i samfunnshuset i Mjøndalen tirsdag og torsdag og i Ebbestadhallen i Svelvik på tirsdag.

I forbindelse med høytider er det ofte en del som har behov for å snakke med andre. En rekke hjelpetelefoner er åpne gjennom påsken. Oversikten over de ulike hjelpetelefonene finner du her: Trenger du noen å snakke med i påsken?

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Fra og med skjærtorsdag og til og med andre påskedag er koronatelefonen betjent mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.

Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3596 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte

Søndag 4. april (1. påskedag) 2021 kl 10.27

29 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Smitteveien er kjent for 24 av dem, mens den foreløpig er ukjent for de fem øvrige.

Ingen av dagens smittetilfeller får konsekvenser for barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

– Ut fra utviklingen de siste dagene hadde vi nok alle håpet at smittetallet nå skulle ligge på nedre del av 20-tallet eller kanskje aller helst bevege seg under 20. Vi har hatt flere uker med strenge restriksjoner, og oppfordringene om å holde god avstand og begrense all sosial kontakt har vært gjentatt mange ganger. Derfor kan dager med høyere antall smittede oppleves som et tilbakeslag, selv om det ikke er grunn til å legge stor vekt på smittetall på enkeltdager, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 532 nye smittetilfeller i Drammen. Dette tallet synker for niende dagen på rad, men det ligger fortsatt veldig høyt. Et høyere smittetall for den foregående toukersperioden er bare registrert 29 ganger tidligere. Det er nå 13 måneder siden koronasmitten ble registrert i Drammen kommune, og dette betyr altså at for 12 av de 13 månedene har smittetallet for de foregående 14 dagene ligget lavere enn nå.

– Vi er nødt til å redusere smittetrykket ytterligere. Det daglige smittetallet ligger for høyt til at vi kan være trygge på å holde kontrollen på smittespredningen. Dessuten vil såpass høye smittetall etter all sannsynlighet kreve strenge restriksjoner også i tiden som kommer. Så jo lenger tid det tar å redusere smittetrykket, jo vanskeligere blir det å lette på restriksjonene som vi alle kjenner i hverdagen vår, sier kommuneoverlegen.

Han viser til helsedirektør Bjørn Guldvogs uttalelser om at vi sannsynligvis må belage oss på strenge tiltak gjennom april og at vi kanskje kan håpe på lettelser mot midten eller slutten av mai, dersom smittetallene går ned og vaksineringen følger den skisserte fremdriftsplanen.

Når smittetallene ligger såpass høyt langt inn i påskehøytiden, er det grunn til å være litt bekymret for hvordan det blir når påskeferien er over og man skal tilbake på jobb, skole og barnehage.

– Vi fryktet en smitteøkning etter julefeiringen, da mange hadde møttes til juleselskaper. I Drammen opplevde vi at nedgangen i smittetilfeller som vi hadde før jul, stoppet opp etter ferien, og smitten fortsatte å spre seg i januar. Vi kan håpe at smittetallene ikke stiger etter påskeferien, men det er høyere smittetrykk i samfunnet generelt nå enn det var gjennom jula, så vi må nok være forberedt på at vi kan komme til å se nokså høye smittetall den nærmeste tiden, sier Johannessen.

Det ventes at mange vender hjem etter påskeferien i løpet av første og andre påskedag. Kommuneoverlegen har en innstendig oppfordring til alle som skal tilbake på jobben, skolen eller i barnehagen på tirsdag.

– Mange har fortsatt hjemmekontor, men det er også en del som skal møte fysisk på arbeidsplassen. Har du de minste tegn til luftveissymptomer eller sår hals, må du teste deg for koronasmitte før du møter på jobb eller går på skolen eller i barnehagen igjen. Hvis vi skal klare å begrense smittespredningen ytterligere, er vi helt avhengige av at vi unngår større smitteutbrudd på arbeidsplasser, på skoler eller i barnehager. Så nå er det utrolig viktig at alle har en særdeles lav terskel for å teste seg. Kommunens testkapasitet er veldig god, testen er gratis og rask å gjennomføre, og du får svar på om du er smittet eller ikke i løpet av kort tid, sier kommuneoverlegen.

I forbindelse med høytider er det ofte en del som har behov for å snakke med andre. En rekke hjelpetelefoner er åpne gjennom påsken. Oversikten over de ulike hjelpetelefonene finner du her: Trenger du noen å snakke med i påsken?

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Fra og med skjærtorsdag og til og med andre påskedag er koronatelefonen betjent mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3571 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Lørdag 3. april (påskeaften) 2021 kl 10.26

23 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

21 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens én person har fått påvist smitte etter reise i utlandet.

For den siste personen er smitteveien foreløpig ukjent, men her pågår fortsatt smittesporingen.

Ingen av dagens smittetilfeller får konsekvenser for barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

– Fire av de fem siste dagene har vi hatt et smittetall rundt midten av 20-tallet, og det er positivt etter tre uker med et gjennomsnittstall pr. dag på rundt 45. Men vi må redusere tallet en god del til før vi kan si at smittetrykket er lavt igjen i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 543 nye smittetilfeller. Dermed faller dette tallet for åttende dagen på rad.

De siste dagene er det ikke bare smittetallene, men også testtallene som har sunket markant. På torsdag var det 366 personer som ble testet for koronasmitte ved kommunens teststasjon på Sundland og den mobile teststasjonen. Dette er det laveste antallet tester som er gjennomført i løpet av én dag i Drammen kommune siden mandagen i uke 9 som var vinterferieuka, altså én uke før smittetallet steg kraftig.

– Vi har et relativt høyt antall smittede ut fra hvor mange som har testet seg. Dette er en bekreftelse på at det fortsatt er en del smitte ute i samfunnet, og jo færre som tester seg, jo større er også usikkerheten knyttet til om det er en del smittetilfeller som ikke fanges opp i tide, sier kommuneoverlegen.

Johannessen ser noen klare likhetstrekk mellom testtallene i julehøytiden og påskehøytiden.

– Det er færre som tester seg når det er ferie og fridager. I tillegg er det nå vi forventer å se en stadig tydeligere effekt av de inngripende restriksjonene som berører oss alle. Disse tiltakene skal redusere smittetrykket, dersom innbyggerne følger dem slik vi håper og tror. Dermed vil det i utgangspunktet også være færre som har behov for å teste seg. Dessuten var det mange barn og voksne ved en lang rekke skoler og barnehager som ble satt i karantene som følge av smittetilfeller før påske. De ble bedt om å teste seg to ganger hver. Nå er det ikke så mange skoleklasser eller barnehageavdelinger som settes i karantene, og da er færre som blir bedt om å teste seg, uavhengig av symptomer. Dermed kommer det en naturlig nedgang i antall tester som blir gjennomført, sier kommuneoverlegen.

Han gjentar beskjeden til innbyggerne som vi må samarbeide om for å få stanset virusspredningen.

– Det er noen enkle regler som absolutt alle oppfordres til å følge. Hold minst to meter avstand til alle andre enn dem du bor sammen med. Begrens sosial omgang og ikke gå på besøk til hverandre. Hold deg hjemme hvis du er syk, og bestill tid til testing hvis du har lette luftveissymptomer eller sår hals. Hvis du gjør dette, så bidrar du på en veldig god måte til å begrense virusspredningen, sier John David Johannessen.

I forbindelse med høytider er det ofte en del som har behov for å snakke med andre. En rekke hjelpetelefoner er åpne gjennom påsken. Oversikten over de ulike hjelpetelefonene finner du her: Trenger du noen å snakke med i påsken?

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Fra og med skjærtorsdag og til og med andre påskedag er koronatelefonen betjent mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3542 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Fredag 2. april (langfredag) 2021 kl 10.30

LES OGSÅ DETTE:
Alt klart for skateanlegg og streetbasket på Fiskum - til våren stikkes spaden i jorda

24 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

For 16 av dem er smitteveien kjent. I tillegg har én person fått påvist smitte etter reise i utlandet.

Smitteveien er ukjent for seks personer, mens smittesporingen fortsatt pågår for den siste som nå har fått påvist koronasmitte.

– Dagens smittetall bekrefter den utviklingen vi har sett de siste dagene. For første gang på tre uker har vi nå et gjennomsnittlig smittetall pr. dag over en sjudagersperiode som ligger lavere enn 30. Så forhåpentligvis kan vi fortsette denne utviklingen også de kommende dagene og ikke minst etter påske når mange vender hjem fra påskeferien og skal tilbake på jobb og skole, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Selv om 24 nye tilfeller tyder på en positiv utvikling i smittesituasjonen i Drammen kommune, er det ingen tvil om at smittetrykket fortsatt er høyt, og det er fortsatt en stor jobb som må gjøres for å redusere smittetrykket ytterligere.

I desember, januar og februar som lenge var antatt å bli krevende måneder under pandemien, ble det ikke rapportert om så mange som 24 nye smittetilfeller i løpet av ett døgn én eneste gang. At smittetallene nå ligger høyere enn det gjorde gjennom alle de tre vintermånedene, bekrefter at situasjonen fortsatt er alvorlig og vil kreve mye av alle sammen.

– Vi skal selvfølgelig ta med oss alle positive tegn i smitteutviklingen. Men det er viktig at vi bruker dette som motivasjon til å holde ut i kampen mot spredningen av koronaviruset og ikke la det bli et argument til å slippe opp og ta smitteverntiltakene mindre på alvor. Da er veien tilbake til veldig høye smittetall og et stort antall innbyggere i karantene dessverre veldig kort, sier kommuneoverlegen.

I løpet av den siste 14-dagersperioden er det påvist 572 nye smittetilfeller. Dette er 13 færre tilfeller enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går. Kommuneoverlegen har forventninger om at dette tallet fortsetter å synke de kommende dagene ettersom det var svært høye tall i begynnelsen av den 14-dagersperioden vi nå har bak oss.

– Fra begynnelsen av februar og fram til vi fikk den kraftige smitteøkningen tidlig i mars, rapporterte Drammen kommune hver eneste dag i over en måned om færre enn 100 smittetilfeller de forutgående 14 dagene. Da smittetrykket var lavest i februar, ble det 23. februar rapportert om 15 tilfeller den foregående toukersperioden. Dette viser hvor fort smittetallene steg og hvilken enorm jobb vi fortsatt har foran oss får å få tallene langt nok ned igjen. Det er dessverre sånn at smittetrykket kan stige veldig fort, men det er tidkrevende å få det ned igjen, sier John David Johannessen.

Han minner om at teststasjonene er åpne gjennom hele påsken og at det fortsatt er like viktig å teste seg for å avdekke smitte. Smittetilfeller som ikke fanges opp tidlig, kan spre smitte til mange andre, og dermed kan det også føre til nye smitteutbrudd.

– Vi vet at mange har få og svake symptomer. Da kan det være vanskelig å avgjøre om det er en lett forskjølelse eller koronasmitte. Men jeg vil oppfordre alle til å ta en koronatest fremfor å se an formen og kjenne hvordan det utvikler seg. Testen er gratis, den er raskt gjort og du får svar på testen i løpet av kort tid. Både for deg selv og alle andre er det bra om du får avklart om du er smittet av koronaviruset eller ikke dersom du hoster og harker eller er litt forkjølet, sier kommuneoverlegen.

I forbindelse med høytider er det ofte en del som har behov for å snakke med andre. En rekke hjelpetelefoner er åpne gjennom påsken. Oversikten over de ulike hjelpetelefonene finner du her: Trenger du noen å snakke med i påsken?

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Fra og med skjærtorsdag og til og med andre påskedag er koronatelefonen betjent mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen som normalt gjennom påskeuka. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.
Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.
Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.
Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.
Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3519 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Torsdag 1. april 2021 (skjærtorsdag) kl 10.44

24 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

18 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien foreløpig er ukjent for de siste seks.

For flere av dem er ikke smittesporingen fullført.

To barnehager og én skole er berørt av smittetilfeller som rapporteres i dag. Ved både Danvik barnehage og Teknabarnehagen Tellus må både barn og ansatte i karantene. I tillegg må en skoleklasse ved Brandengen skole i karantene.

Ingen av kommunes helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

– Siden smitten økte kraftig for drøye tre uker siden er det bare to ganger rapportert om færre smittetilfeller enn i dag. Det er selvfølgelig positivt at antallet som får påvist smitte, går nedover. Dette er vi veldig glade for etter flere uker med sterke restriksjoner. Men samtidig oppfordrer vi alle innbyggerne våre til å være ytterst påpasselige og gjøre det de kan for å beskytte seg mot smitte. Vi regner fortsatt med at det er en del smitte som ikke fanges opp, så alle må være klar over at det er en del smitte ute i samfunnet, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

For bare noen dager siden var det i gjennomsnitt påvist i overkant av 50 smittetilfeller om dagen over en sjudagersperiode. Nå er tallet nede i drøye 30 for de foregående sju dagene. Og i løpet av de siste 14 dagene er det nå påvist 585 nye smittetilfeller. Dette er 102 tilfeller færre enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden for seks dager siden.

– Isolert sett er det ingen tvil om at tallene har gått i riktig retning de siste dagene. Men vi er altså usikre på om dette faktisk betyr at smittetrykket er fallende og det er færre som smittes, eller om det er færre som tester seg som følge av påskeferien og at vi dermed ikke fanger opp alle smittetilfellene. Vi håper selvfølgelig at smittetrykket er i ferd med å reduseres, men er ikke sikre på at dette er tilfellet. I verste fall kan vi få en reprise på ukene etter vinterferien når alle er tilbake fra påskeferien og skal tilbake på jobb og skole, sier kommuneoverlegen.

I mars ble det til sammen påvist 1062 nye smittetilfeller. I løpet av denne måneden ble det høyeste tallet på antall smittede i løpet av ett døgn registrert. 23. mars ble det rapportert om 96 nye smittetilfeller i løpet av det foregående døgnet. Sett under ett ble det likevel ikke den verste måneden under pandemien. November er fortsatt den måneden med flest registrerte smittetilfeller. Da ble det til sammen meldt om 1130 nye smittetilfeller.

– Det er to måneder som skiller seg veldig negativt ut. Både november og mars har vært svært krevende måneder med mange smittede og et veldig høyt antall personer i karantene. Vi vet at virusvariantene som dominerer nå, smitter mye lettere enn tidligere varianter. Derfor er vi på ingen måte gjennom denne pandemien ennå, sier John David Johannessen.

Hvis det ikke kommer en oppblomstring igjen etter påskeferien, men antall nye smittetilfeller fortsetter å falle, mener kommuneoverlegen det er grunn til å håpe at vi kan se lyset i tunnelen, selv om ingen må tro at pandemien på noen måte er over ennå.

– Erfaringen fra i fjor var at varmere vær reduserte smittespredningen. Det tror vi skjer i år også, selv om det er snakk om en annen virusvariant. I tillegg er det nå ganske mange som er blitt vaksinert, og i løpet av de kommende ukene er det mange nye som får sin første vaksinedose. Vi kan aldri være sikre, men hvis det ikke kommer en ny smittebølge som følge av påskeferien og vi får vaksinert mange nok i månedene fram til sommerferien, kan vi håpe på at vi unngår nye smittebølger, sier Johannessen.

Han understreker imidlertid at smitten raskt kan blomstre opp igjen, dersom hver enkelt ikke følger smittevernanbefalingene og -reglene så godt som vi bør. Alle som ikke er vaksinerte, må fortsatt belage seg på å holde god avstand til alle andre enn dem man bor sammen med. Dette vil gjelde selv om det blir varmere i været og smittetrykket reduseres. I tillegg gjelder fortsatt anbefalingene om å begrense sosial kontakt så mye som mulig og unngå besøk i hjemmet.

– Alle lenger etter sosial kontakt. Alle savner å ha besøk eller gå på besøk til familie og venner. Det er forståelig når vi har levd med pandemien i over ett år. Men hold ut i noen måneder til, og så er vi forhåpentligvis gjennom den veldig krevende perioden, sier kommuneoverlegen og håper alle har lært en del av de siste ukene.

– Vi advarte tidligere i vinter om at vi kunne ha noen veldig krevende uker foran oss, selv om smittetrykket var lavt og restriksjonene ganske få i Drammen kommune. De advarslene viste seg å være velbegrunnet. Jeg håper alle husker de ukene vi nå har vært gjennom, når vi får ned smittetrykket igjen. Vi er ikke gjennom pandemien, og det skal ikke mye til for at smitten blusser opp igjen. Det er bedre å være litt forsiktige en liten stund til, og så kan vi forhåpentligvis leve mer normalt igjen når vi har fått vaksineringen er fullført. Ingen ønsker en ny smittebølge som den vi har vært gjennom nå, sier han.

I forbindelse med høytider er det ofte en del som har behov for å snakke med andre. En rekke hjelpetelefoner er åpne gjennom påsken. Oversikten over de ulike hjelpetelefonene finner du her: Trenger du noen å snakke med i påsken?

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Vi anbefaler alle å bestille tid til testingen på nett. Det kan være lang ventetid på telefonen, og de som ringer får ikke tid til testing noe raskere enn dem som bestiller tid på nettet. De som tar kontakt på telefon for å bestille tid til testing, må ha personnummer eller d-nummer tilgjengelig før de ringer. Dette er nødvendig for å få bestilt testtid, og det gjør bestillingen raskere.

Fra og med skjærtorsdag og til og med andre påskedag er koronatelefonen betjent mellom klokka 10.00 og 17.00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

I tillegg er den mobile teststasjonen til stede flere steder i kommunen som normalt gjennom påskeuka. Det er ikke nødvendig å bestille time for å teste seg for koronasmitte ved den mobile teststasjonen.

Mandager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.
Tirsdager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.
Onsdager:
Kl. 0830-1100: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.
Torsdager:
Kl. 0830-1100: Mjøndalen, utenfor det tidligere rådhuset.
Kl. 1230-1500: Fjell, på parkeringsplassen ved skolen.
Fredager:
Kl. 0830-1100: Strømsø, i Telthusgata 8 ved knutepunkt Strømsø.
Kl. 1230-1500: Åssiden, på parkeringsplassen utenfor den videregående skolen

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3495 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist s

 

2KONGSBERG KOMMUNE

Oppdatering fredag 7. mai 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 619
Antall smittede siste 7 dager:  4
Antall smittede i isolasjon pr. 7. mai: 4

Tirsdag 4. mai 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 618
Antall smittede siste 7 dager: 4
Antall smittede i isolasjon pr. 4. mai: 4

Fredag 30. april 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 616
Antall smittede siste 7 dager: 2
Antall smittede i isolasjon pr. 30. april: 1

Fredag 23. april 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 614
Antall smittede siste 7 dager: 0
Antall smittede i isolasjon pr. 23. april: 0

Mandag 20. april 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 614
Antall smittede siste 7 dager:  1
Antall smittede i isolasjon pr. 20. april: 1

Fredag 16. april 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 614
Antall smittede siste 7 dager:  2
Antall smittede i isolasjon pr. 16. april: 2

Den siste tiden har vi hatt opplevd en lav og sannsynligvis synkende smittetendens og et oversiktlig antall nærkontakter i Kongsberg.  Risikonivået settes derfor til nivå 1. FHI opererer med 5 nivåer når de vurderer smittesituasjonen i kommunene.

Kongsberg er per i dag på nivå 1.

Onsdag 14. april 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 613
Antall smittede siste 7 dager:  2
Antall smittede i isolasjon pr. 14. april: 4

Mandag 12. april 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 614
Antall smittede siste 7 dager: 9
Antall smittede i isolasjon pr. 12. april: 6

Fredag 9. april 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 612
Antall smittede siste 7 dager: 8
Antall smittede i isolasjon pr. 9. april: 9

Tirsdag 6. april 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 605
Antall smittede siste 7 dager: 5
Antall smittede i isolasjon pr. 6 april: 4

Tirsdag 30. mars 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 604
Antall smittede siste 7 dager: 22
Antall smittede i isolasjon pr. 30. mars 2021: 21

Lørdag 27. mars 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 598
Antall smittede siste 7 dager: 18
Antall smittede i isolasjon pr. 27. mars 2021: 31

Fredag 26. mars 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 590
Antall smittede siste 7 dager: 19
Antall smittede i isolasjon pr. 26. mars 2021: 22

Torsdag 25. mars 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 589
Antall smittede siste 7 dager: 19
Antall smittede i isolasjon pr. 25. mars 2021: 20

Tirsdag 23. mars 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 583
Antall smittede siste 7 dager: 17
Antall smittede i isolasjon pr. 23. mars 2021: 24

Fredag 19. mars 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 570
Antall smittede siste 7 dager: 23
Antall smittede i isolasjon pr. 19. mars 2021: 25

Torsdag 18- mars 2021

Ifølge Laagendalsposten har fire personer i Kongsberg fått påvist korona siste døgn.

Smitten berører helse- og omsorgstjenesten, men ingen brukere eller tjenester er berørt.

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 569
Antall smittede siste 7 dager: 25
Antall smittede i isolasjon pr. 16. mars 2021: 17

Onsdag 17. mars 2021

Syv smittetilfeller sist døgn.

Laagendalsposten forteller at  ordfører Kari Ann Sand melder om syv personer i Kongsberg som har fått påvist korona siste døgn.

Tre av disse er ungdommer fra den human etiske konfirmantsamlingen. Disse har vært på skolene sine (Vestsiden Ungdomsskole og Tislegård Ungdomsskole) i smitteførende periode.

Tirsdag 16. mars 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 558
Antall smittede siste 7 dager: 18
Antall smittede i isolasjon pr. 16. mars 2021: 17

Lørdag 13. mars 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 550
Antall smittede siste 7 dager: 21
Antall smittede i isolasjon pr. 13. mars 2021: 23

Fredag 12. mars 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 547
Antall smittede siste 7 dager: 18
Antall smittede i isolasjon pr. 12. mars 2021: 20

Onsdag 10. mars 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 544
Antall smittede siste 7 dager: 15
Antall smittede i isolasjon pr. 10. mars 2021: 25

Tirsdag 9. mars 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 540

Antall smittede siste 7 dager: 12

Antall smittede i isolasjon pr. 9. mars 2021: 21

Mandag 8. mars 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 540

Antall smittede siste 7 dager:  15

Antall smittede i isolasjon pr. 8. mars 2021:  27

Søndag 7. mars 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 538
Antall smittede siste 7 dager:  21
Antall smittede i isolasjon pr. 3. mars 2021:  23

Lørdag 6. mars 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 531
Antall smittede siste 7 dager: 17
Antall smittede i isolasjon pr. 3. mars 2021:  23

Fredag 5. mars 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 529
Antall smittede siste 7 dager: 20
Antall smittede i isolasjon pr. 3. mars 2021: 21

Torsdag 4. mars 2021

Det siste døgnet har ingen i Kongsberg fått påvist smitte.

Onsdag 3. mars 2021

Det siste døgnet har ingen i Kongsberg fått påvist smitte

Tirsdag 2. mars 2021

Det siste døgnet har 1 person bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte. Dette er knyttet til utbruddet ved Kongsberg International School (KIS).

Mandag 1. mars 2021

Det siste døgnet har 3 personer bosatt i Kongsberg fått påvist smitte. Alle de 3 har tilknytning til det pågående smitteutbruddet ved Kongsberg International School.

 

 

3MODUM KOMMUNE

Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Oppdatering fredag 7. mai 2021

Ingen meldte med smitte i dag, 1 i isolasjon, 6 i karantene.

Torsdag 6. mai 2021

Ingen meldte med smitte i dag, 1 i isolasjon, 4 i karantene.

Onsdag 5. mai 2021

Ingen meldte med smitte i dag, 1 i isolasjon, 5 i karantene

Tirsdag 4. mai 2021

Ingen meldte med smitte i dag, 1 i isolasjon, 5 i karantene

Mandag 3. mai 2021

Ingen meldte med smitte i dag, 1 i isolasjon, 6 i karantene.

Søndag 2. mai 2021

Ingen meldte med smitte i dag, 1 i isolasjon, 5 i karantene.

Lørdag 1. mai 2021

Ingen meldte med smitte i dag, 2 i isolasjon, 5 i karantene.

Fredag 30. april 2021

En person meldt med positiv prøve i dag. Smitteveien betegnes som delvis ukjent.

Torsdag 29. april 2021

Ingen meldte med smitte i dag, 1 i isolasjon, 5 i karantene.

Onsdag 28. april 2021

Ingen meldte med smitte i dag, 1 i isolasjon, 6 i karantene.

Tirsdag 27. april 2021

ngen meldte med smitte i dag, 1 i isolasjon, 5 i karantene.

Mandag 26. april 2021

Ingen meldte med smitte i dag, 1 i isolasjon, 5 i karantene.

Søndag 25. april 2021

Ingen meldte med smitte i dag, 1 i isolasjon, 11 i karantene.

Lørdag 24. april 2021

Ingen meldte med smitte. 2 i isolasjon, i 12 karantene.

Fredag 23. april 2021

Ingen meldte med smitte. 2 i isolasjon, 12 karantene.

Torsdag 22. april 2021

Ingen meldte med smitte i dag.

4 i isolasjon, 17 i karantene.

Onsdag 21. april 2021

Ingen meldte med smitte i dag.

4 i isolasjon, 17 i karantene

Tirsdag 20. april 2021

n positiv koronaprøve meldt i dag. Kjent smittevei.

Mandag 19. april 2021

Ingen meldte med smitte i dag.

8 i isolasjon, 14 i karantene

Søndag 18. april 2021

Ingen meldte med smitte i dag.

Lørdag 17. april 2021

ngen meldte med smitte i dag. 8 i isolasjon og 14 i karantene.

Fredag 16. april 2021

Ingen meldte med smitte i dag.

8 i isolasjon og 13 i karantene.

Torsdag 15. april 2021

Ingen meldte med smitte i dag.

13 i isolasjon og 13 i karantene.

Onsdag 14. april 2021

To nye positive koronaprøver i Modum i dag.

Den ene har kjent smittevei, den andre ukjent.

15 personer er nå i isolasjon med påvist smitte. 19 nærkontakter er i karantene.

Tirsdag 13. april 2021

To nye positive koronaprøver i Modum i dag.

Begge er nærkontakter av tidligere smittede. 13 personer er nå i isolasjon med påvist smitte. 17 nærkontakter er i karantene.

Mandag 12. april 2021

En person fra Modum døde sist fredag på Ringerike sykehus etter å ha vært innlagt med påvist koronasmitte.
I dag er det ingen meldte positive koronaprøver. 15 er i solasjon med smitte, mens 25 er i karantene.

Fra og med 12. april vil enkelte kulturaktiviteter i Modum kommune åpne opp igjen. Dette gjelder biblioteket, ungdomsklubben, ungdomsrommet, samt kulturskolen. Svømmehallen er ilagt bestemmelser som tilsier at det kun er lov med organisert trening, skolesvømming og aktivitter i forbindelse med rehabilitering.
Modum kommune oppfordrer til å unngå treningsaktiviteter på tvers av kommunegrensene.

Søndag 11. april 2021

Ingen meldte med smitte i dag.

Lørdag 10. april 2021

Tre positive koronaprøver meldt i dag. Alle er nærkontakter av tidligere smittede. Antall i isolasjon er nå 15, mens antall nærkontaker i karantene er 24.

Fredag 9. april 2021

Ingen meldt med smitte i dag-

Torsdag 8. april 2021

Ingen meldt med smitte i dag.

Onsdag 7. april 2021

To meldte positive koronaprøver i dag. Ukjent smittevei.

18 personer er i isolasjon, 48 i karantene.

Tirsdag 6. april 2021

Seks personer meldt med positiv koronaprøve i dag.

Det er kjent smittevei på samtlige. 16 personer er nå i isolasjon etter positiv test.

Totalt er det 43 i karantene, hvorav åtte har kommet til etter dagens positive prøver

Mandag 5. april 2021

Ingen meldte med smitte i dag.

Søndag 4. april (1. påskedag) 2021

Ingen meldte med smitte i dag.

Lørdag 3. april (påskeaften) 2021

To nye meldt smittet i dag.

13 personer er nå i islolasjon, mens 46 er i karantene. 6 av disse ble satt i karantene i dag.

Fredag 2. april (langfredag) 2021

Ingen ny smitte påvist i Modum i dag.

Men 13 personer er satt i isolasjon etter å ha fått påvist smitte den siste uken

Etter smittesporing er seks nye personer satt i karantene i dag. Totalt karantenesatte i Modum er per nå på 43 personer.

Torsdag 1. april (skjærtorsdag) 2021

Fem personer meldt smittet i dag.

Samtlige er nærkontakter av tidligere smittede. Smittetilfellene utløser en god del testing i morgen.

 

4ØVRE EIKER KOMMUNE

Oppdatering fredag 7. mao 2021 kl 08.30

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Kohorten i Ormåsen barnehage og klassen ved Ormåsen skole som ble satt i avklaringskarantene har fått negative prøvesvar, og er nå ute av avklaringskarantene.

Det er med dette registrert totalt 360 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 7. mai 2021), hvorav 155 er smittet i 2021.

Torsdag 6. mai 2021 kl 08.35

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er kjent smittekilde i begge tilfellene. Kommunelegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 360 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 6. mai 2021), hvorav 155 er smittet i 2021.

Onsdag 5. mai 2021 kl 10.05

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Begge personene har kjent smittevei. En kohort (aldersgruppe, red.anm.) i Ormåsen barnehage og en klasse ved Ormåsen skole er satt i avklaringskarantene i påvente av flere prøvesvar.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 358 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 5. mai 2021), hvorav 153 er smittet i 2021.

Tirsdag 4. mai 2021 kl 09.23

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen har kjent smittevei, og var allerede i karantene. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 356 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 4. mai 2021), hvorav 151 er smittet i 2021.

Mandag 3. mai 2021 kl 08.06

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Kommuneoverlegen vurderer smittenivået som lavt.

Det er med dette registrert totalt 355 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 3. mai 2021), hvorav 150 er smittet i 2021.

Søndag 2. mai 2021 kl 10.02

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette registrert totalt 355 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 2. mai 2021), hvorav 150 er smittet i 2021.

Lørdag 1 mai 2021 kl 11.00

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Begge er nærkontakter til tidligere smittetilfeller, og er smittet på arbeidsplass i en annen kommune. Det er registrert få nye nærkontakter.

Det er med dette registrert totalt 355 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 1. mai 2021), hvorav 150 er smittet i 2021.

Fredag 30. april 2021 kl 08.14

Ingen nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som lavt.

Det er med dette registrert totalt 353 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 30. april 2021), hvorav 148 er smittet i 2021.

Torsdag 29. april 2021 kl 11.24

To nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

De to er smittet med kjent smittevei. Det er ingen nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som lavt.

Det er med dette registrert totalt 353 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 29. april 2021), hvorav 148 er smittet i 2021.

Onsdag 28. april 2021 kl 08.59

Tre nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet tre nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

To er smittet i utlandet, en er smittet på arbeidsplass i en annen kommune. Alle tre var i karantene på tidspunkt for testing. Det er ikke registrert nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 351 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 28. april 2021), hvorav 146 er smittet i 2021.

Tirsdag 27. april 2021 kl 09.36

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Den ene personen har kjent smittekilde som nærkontakt til et tidligere smittetilfelle. Den andre personen har blitt smittet i utlandet. Det er registrert to nye nærkontakter, begge i en annen kommune. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 348 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 27. april 2021), hvorav 143 er smittet i 2021.

Mandag 26. april 2021 kl 07.32

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette registrert totalt 346 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 26. april 2021), hvorav 141 er smittet i 2021.

Søndag 25. april 2021 kl 08.58

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette registrert totalt 346 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 25. april 2021), hvorav 141 er smittet i 2021.

Lørdag 24. april 2021 kl 10.42

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Smittesporing har avdekket sannsynlig smittevei. Det er registrert få nye nærkontakter.

Det er med dette registrert totalt 346 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 24. april 2021), hvorav 141 er smittet i 2021.

Fredag 23. april 2021 kl 08.43

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet et nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen har kjent smittevei og var allerede i karantene. Kommuneoverlegen vurderer smittenivået som lavt.

Det er med dette registrert totalt 344 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 23. april 2021), hvorav 139 er smittet i 2021.

Torsdag 22. april 2021 kl 09.37

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet et nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen er registrert som nærkontakt til et annet smittetilfelle. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig og med lavt smittenivå.

Det er med dette registrert totalt 343 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 22. april 2021), hvorav 138 er smittet i 2021.

Onsdag 21. april 2021 kl 08.36

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen var allerede i karantene, som nærkontakt til et tidligere smittetilfelle. Det er ikke registrert noen nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 342 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 21. april 2021), hvorav 137 er smittet i 2021.

Tirsdag 20. april 2021 kl 09.32

Ett nytt smittetilfelle.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen er nærkontakt til en smittet, og befant seg allerede i karantene. Det er ikke registrert nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 341 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 20. april 2021), hvorav 136 er smittet i 2021.

Mandag 19. april 2021 kl 08.51

Ett nytt smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen er registrert som nærkontakt til et annet smittetilfelle. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig og med lavt smittenivå.

Det er med dette registrert totalt 340 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 19. april 2021), hvorav 135 er smittet i 2021.

Søndag 18. april 2021 kl 10.03

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette registrert totalt 339 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 18. april 2021), hvorav 134 er smittet i 2021.

Lørdag 17. april 2021 kl 10.37

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette registrert totalt 339 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 17. april 2021), hvorav 134 er smittet i 2021.

Fredag 16. april 2021 kl 08.25

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette registrert totalt 339 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 16. april 2021), hvorav 134 er smittet i 2021.

Torsdag 15. april 2021 kl 08.30.

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Begge tilfellene er nærkontakter til tidligere smittetilfeller. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig og med lavt smittenivå.

Det er med dette registrert totalt 339 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 15. april 2021), hvorav 134 er smittet i 2021.

Onsdag 14. april 2021 kl 09.25

To nye smittetilfeller

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Begge har kjent smittevei. Det er ikke registrert nye nærkontakter.

Det er med dette registrert totalt 337 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 14. april 2021), hvorav 132 er smittet i 2021.

Tirsdag 13. april 2021 kl 09.07

Tre nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet tre nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Alle har kjent smittevei. Det er registrert få nye nærkontakter.

Det er med dette registrert totalt 335 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 13. april 2021), hvorav 130 er smittet i 2021.

Mandag 12. april 2021 kl 10.04

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette registrert totalt 332 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 12. april 2021), hvorav 127 er smittet i 2021.

Søndag 11. april 2021 kl 09.12

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

En er nærkontakt til et annet tilfelle og var allerede i karantene. Det andre tilfellet ble bekreftet ifm. innreise.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 332 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 11. april 2021), hvorav 127 er smittet i 2021.

Lørdag 10. april 2021 kl 10.14

Tre nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet tre nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er kjent smittevei i alle tilfellene. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 330 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 10. april 2021), hvorav 125 er smittet i 2021.

Fredag 9. april 2021 kl 08.25

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

De to smittede er nærkontakter av tidligere kjente smittetilfeller og er allerede i karantene. Det er ikke registrert noen nye nærkontakter.
Kommuneoverlegen vurderer smittesituasjonen som oversiktlig.
Det er med dette registrert totalt 327 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 9. april 2021), hvorav 122 er smittet i 2021.

Torsdag 8. april 2021 kl 08.50

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Et av tilfellene er nærkontakt og har kjent smittevei. Det andre tilfellet har ukjent smittevei, og smittesporing pågår.

Det er med dette registrert totalt 325 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 8. april 2021), hvorav 120 er smittet i 2021.

Onsdag 7. april 2021 kl 09.56

11 nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet 11 nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

10 har kjent smittevei. En har ukjent smittevei foreløpig, men smittesporing forventes å kunne avdekke smittekilden. De fleste tilfellene er forventet, som følge av smittesporing og testing de siste dagene.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig, ettersom det kan knyttes til knyttet til klynger eller husstander.

Det er med dette registrert totalt 323 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 7. april 2021), hvorav 118 er smittet i 2021.

Tirsdag 6. april 2021 kl 09.46

Seks nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet seks nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Fem er smittet av nærkontakter. En har foreløpig ukjent smittevei, og smittesporing pågår. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig, men med risiko for flere positive i forbindelse med videre testing og smittesporing.

Det er med dette registrert totalt 312 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 6. april 2021), hvorav 107 er smittet i 2021.

Mandag 5. april (2. påskedag) 2021 kl 11.30

Ett nytt smittetilfelle.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen er smittet av en nærkontakt. Det er i tillegg registrert et annet smittetilfelle, hvor personen er bosatt i en annen kommune, men for tiden oppholder seg i Øvre Eiker. Personen er trolig også smittet i en annen kommune.

Smittesporing og testing pågår fremdeles ved Eiker videregående skole.

Det er med dette registrert totalt 306 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 5. april 2021), hvorav 101 er smittet i 2021.

Søndag 4. april (1. påskedag) 2021 kl 09.44

Ett nytt smittetilfelle.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Smittekilden er foreløpig ukjent. Smittesporingsarbeid og testing av nærkontakter fortsetter de nærmeste dagene, og forventes å kunne avdekke smitteveien.

Det er med dette registrert totalt 305 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 4. april 2021), hvorav 100 er smittet i 2021.
Lørdag 3. april (påskeaften) 2021 kl 11.09

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Smitteveien er hittil ukjent, og dette følges opp med smittesporingsarbeid. Ytterligere en elev ved Eiker VGS har testet positivt på covid-19. Eleven er bosatt i en annen kommune.

Det er med dette registrert totalt 304 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 03. april 2021), hvorav 99 er smittet i 2021.

Fredag 2. april 2021 kl 10.02

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Smitteveien er hittil ukjent, og dette følges opp med smittesporingsarbeid. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 303 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 2. april 2021), hvorav 98 er smittet i 2021.

Torsdag 1. april 2021 (skjærtorsdag) kl 10.56

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Begge tilfellene har kjent smittevei.

Det er med dette registrert totalt 302 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 01. april 2021), hvorav 97 er smittet i 2021.

 

2020-11023