Koronasituasjonen dag for dag
– i Drammen, Kongsberg, Modum og Øvre Eiker

MERK: Klikk “F5” eller “oppdater” for å være sikker på at du leser siste oppdatering på siden.• publisert
• oppdatert

Informasjonen som er innhentet fra Drammen-, Kongsberg, Modum- og Øvre Eiker kommune går minimum en måned tilbake.

1DRAMMEN KOMMUNE

Oppdatering torsdag 25. februar 2021 kl 09.02

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Den ene som nå har fått påvist smitte er nærkontakt av et tidligere påvist tilfelle utenfor Drammen kommune.

For den andre er det sterk mistanke om smittevei, og også i dette tilfellet er det en sannsynligvis smittevei ut av kommunen. I det ene tilfellet er det sannsynligvis snakk om den engelske virusvarianten.

– Det er positivt at vi fortsatt klarer å holde antallet nye smittetilfeller lavt. Men vi ser at den engelske virusvarianten blir mer og mer dominerende, og det er bekymringsfullt med tanke på hvordan smittesituasjonen kan utvikle seg fremover, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 17 nye tilfeller. For andre dag på rad stiger dette tallet med ett tilfelle. I går ble det rapportert 16 nye tilfeller den foregående toukersperioden, og på tirsdag lå tallet på 15.

– Det er alltid bedre når smittetallene synker enn når de stiger. Samtidig har vi mange dager bak oss med veldig lite smitte, og da er det naturlig at tallet stiger litt når vi får registrert noen få nye tilfeller. Men fortsatt er antallet nye smittede såpass lavt, og mye lavere enn vi tidligere regnet med å ha på dette tidspunktet av vinteren, så vi er foreløpig ikke bekymret for utviklingen de siste dagene. Det er dessuten for tidlig å si noe om at smitten er stigende igjen. Smittetrykket i Drammen kommune er lavt for tiden, og det viktigste er at vi fortsetter jobben for å holde det lavt også i tiden som kommer, sier Sagberg.

I tillegg til de to nevnte smittetilfellene, er det påvist ett smittetilfelle utenfor Drammen kommune som påvirker Losjeplassen bo- og servicesenter. Én medarbeider ved sykehjemmet har fått påvist koronasmitte, og det er sterk mistanke om at dette smittetilfellet skyldes den engelske virusvarianten. Som følge av smittetilfellet er fire beboere og fire ansatte satt i karantene. Alle de fire beboerne er fullvaksinerte. Systematisk testing av både beboere og ansatte iverksettes som følge av det påviste smittetilfellet.

– Vi har dessverre fått ganske mye erfaring med koronasmitte inn på sykehjemmene våre. Men nå er de berørte beboerne vaksinerte. Vi følger situasjonen nøye og iverksetter tiltak for å forhindre spredning på sykehjemmet. Selv om beboerne er vaksinerte, så setter vi i gang med ordinær testing av både beboere og ansatte på sykehjemmet for å holde oversikt over situasjonen og avdekke eventuell smitte, sier Einar Sagberg.

Som det er påpekt flere ganger nå, så spores mange av smittetilfellene som påvises i Drammen kommune for tiden, ut av kommunen. Dette er ofte personer som dagpendler ut av kommunen, og flere er brukere av offentlig kommunikasjon.

– Vi opplever utfordringer med å kartlegge nærkontakter i slike situasjoner. Så langt har vi ikke mistanke om at tog eller buss har vært opphav til smitte i disse tilfellene, men dette er også vanskelig å avdekke. Så dette er en viktig påminnelse om at alle som pendler inn og ut av kommunen, bør være ekstra observante på egne symptomer og ha svært lav terskel for å teste seg. I tillegg vil den nye smittesporingsappen være et viktig verktøy for å få kartlagt nærkontakter og eventuell smittevei. Jo flere som har installert smittestoppappen, jo større vil også sjansen være for at den kan være med på å identifisere nærkontakter når det har vært potensielle smittesituasjoner på offentlige transportmidler, sier smittevernoverlegen.

Det er også bekreftet at to av tilfellene som ble rapportert i går, og tilfellet som ble rapportert på onsdag, er smittet av den engelske virusvarianten.

– Som det er antydet fra både lokale og nasjonale helsemyndigheter er den engelske virusvarianten mer og mer dominerende. Dette har vi vært forberedt på. Heldigvis har vi nå fått beskjed om at sykehuset i Drammen nå kan analysere positive koronaprøver og påvise virusmutasjoner. Det betyr at vi kan få raskere svar på om det er de nye virusvariantene som forårsaker smittetilfellene i Drammen kommune, og det er vi glade for, sier Einar Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2419 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Onsdag 24. februar 2021 kl 09.13

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Den ene som nå har fått påvist smitte er nærkontakt av tidligere påvist tilfelle, mens det er mistanke om smittevei for en annen.

For den siste er smitteveien foreløpig ukjent. Smittesporingen pågår fortsatt for de to sistnevnte.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellet som rapporteres i dag.

– Det ene tilfellet hvor smitteveien er kjent, knyttes til et pågående utbrudd utenfor Drammen kommune. Vi har også mistanke om at ytterligere ett av dagens tre smittetilfeller kan knyttes til et annet pågående utbrudd utenfor vår kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det har i lengre tid vært registrert få smittetilfeller pr. dag i Drammen kommune. Det er som vanlig gjennomført smittesporing knyttet til hvert enkelt tilfelle, og mange av tilfellene som har vært påvist de siste ukene, har en bekreftet eller mistenkt smittevei ut av Drammen kommune.

– Mens vi har hatt et lavt smittetrykk i Drammen, har mange kommuner rundt oss hatt relativt høye smittetall. Selv om mange fortsatt sitter på hjemmekontor, er det også mange som reiser på tvers av kommunegrensene for å komme på jobb. En god del av disse reiser daglig til og fra kommuner med et betydelig høyere smittetrykk enn det vi har hatt i vår kommune de siste ukene. Derfor er det spesielt viktig at alle som reiser mellom kommuner med ulikt smittetrykk er ytterst oppmerksomme på symptomer på koronasykdom og tester seg for å avdekke hvorvidt de er smittet eller ikke, sier kommuneoverlegen.

John David Johannessen understreker at situasjonen fortsatt er skjør, selv om Drammen kommune den siste tiden har hatt langt lavere smittetall enn noen turte å drømme om da vi gikk inn i 2021. Årsaken til at situasjonen er skjør er at smittetrykket er såpass høyt i kommuner nær Drammen og at det er flere muterte virusvarianter i omløp.

– Vi må fortsatt være forberedt på at vi kan ha noen veldig krevende uker foran oss. Og disse ukene blir enda mer krevende dersom en del ikke tester seg når de får milde symptomer. Vi ser at testtallene har sunket en del i det siste, og denne nedgangen kan ikke forklares alene med at det er færre ansatte i helsesektoren som testes etter hvert som de vaksineres. Det er en reell nedgang i testaktiviteten hos innbyggerne, og dette kan gi oss noen utfordringer fremover dersom vi ikke fanger opp smitte så tidlig som vi ønsker. Derfor kan det aldri understrekes tydelig nok: Absolutt alle som har milde forkjølelsessymptomer, litt sår hals eller andre luftveissymptomer, må bestille time til koronatesting, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 16 nye tilfeller. Tallet som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går, var på 15 tilfeller.

– Det er ikke noen stor økning fra i går, men dette er faktisk den første dagen på nøyaktig én måned at smittetallet for de siste 14 dagene går opp fra dagen før. 24. januar rapporterte vi et høyere tall enn dagen før, men fra 25. januar har altså dette tallet sunket eller ligget på samme nivå hver dag fram til i dag, sier Johannessen.

Det er likevel en helt annen smittesituasjon i dag enn for en måned siden. I dag rapporteres det altså om 16 nye tilfeller de siste 14 dagene. 24. januar var det tilsvarende tallet 198 tilfeller.

– Det er ingen tvil om at kommunens innbyggere har gjort en imponerende innsats for å begrense smittespredningen. Alle skal ha en stor takk for denne innsatsen, men det er like fullt utrolig viktig at denne innsatsen fortsetter. Målet er at store deler av den voksne befolkningen skal være vaksinert i løpet av de neste månedene. Da er det viktig at vi holder ut litt til og ikke gjør noe som fører til at de siste ukenes og månedenes innsats kan virke bortkastet, sier kommuneoverlegen.

Drammen kommune har tidligere varslet at det ikke blir noen førstegangsvaksinering av innbyggere i uke 8 og 9, altså denne og neste uke. Vaksinedosene som kommunen har fått tildelt fra nasjonale helsemyndigheter, dekker kun behovet for andregangsvaksineringen. Men i går kom det beskjed om at Drammen får den første leveransen av Moderna-vaksinen i neste uke. Denne leveransen inneholder 2.000 doser, men det er foreløpig det uklart når disse dosene leveres. Dersom leveringen skjer tidlig i uka, vil det være mulig å få gjennomført førstegangsvaksinering av en god del innbyggere neste uke likevel. Men dersom leveringen skjer i slutten av uka, kan det hende at vaksineringen blir skjøvet til begynnelsen av uke 10

– Det er uansett gledelig at vi får 2.000 doser av Moderna-vaksinen. Vi regner også med å få nye doser av de øvrige vaksinene også til uke 10, så vi vil antakeligvis ha et rekordhøyt antall vaksinedoser til vaksinering av innbyggerne i slutten av uke 9 eller begynnelsen av uke 10, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2417 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Tirsdag 23. februar 2021 kl 09.08

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Det er foreløpig ikke kartlagt noen sikker smittevei i dette tilfellet, men smittevei via et kjent tilfelle med engelsk mutasjon kan ikke utelukkes.

Personen som nå har fått påvist koronasmitte, er isolert, og aktuelle nærkontakter er kartlagt og satt i karantene.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellet som rapporteres i dag.

– Vi gjør en grundig jobb for å kartlegge en sikker smittevei for personen som nå har fått påvist smitte. Det er alltid viktig for oss å unngå smittetilfeller med ukjent smittevei, men spesielt viktig er det dersom det viser seg at det er snakk om den engelske virusvarianten i dette tilfellet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 15 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dermed viser tallet på antall smittede personer i foregående toukersperiode fortsatt en nedadgående kurve.

Smittevernoverlegen sier at kommunen selvfølgelig er veldig oppmerksomme på smitteutviklingen og utbredelsen av den engelske virusvarianten. Han bekrefter at det er bekymrende at denne virusvarianten ser ut til å spre seg mye lettere enn andre varianter.

– Vi har et klart mål om å unngå at det muterte viruset får spre seg blant innbyggerne i Drammen kommune. Hvis det likevel skjer at vi får en utstrakt spredning, kan det i verste fall bli nødvendig med nye tiltak for å begrense smittespredningen, men vi håper selvfølgelig at dette ikke må til for å holde smittetallene lave, sier smittevernoverlegen.

Det vil uansett ikke være aktuelt med noen umiddelbare tiltak som følge av smittetilfellet som rapporteres i dag. Foreløpig er det heller ikke fastslått hvorvidt dagens rapporterte smittetilfelle skyldes den engelske virusmutasjonen eller ikke. Men selv om det ikke er aktuelt med nye tiltak nå umiddelbart, har smittevernoverlegen en klar oppfordring til alle innbyggerne i kommunen.

– Oppfordringen vi har kommet med over lang tid, står fortsatt ved lag. Hold avstand til alle som du ikke bor sammen med. Sørg for god håndhygiene og hoste- eller nysehygiene og vær hjemme hvis du er syk eller har symptomer på sykdom. Og så må du selvfølgelig teste deg selv om symptomene bare er svake, sier Sagberg.

Smittevernoverlegen minner om at omfattende testing er den beste måten å overvåke smittesituasjonen og avdekke eventuelle smittetilfeller. Hvis alle som har symptomer på luftveissykdommer, lar seg teste tidlig i et eventuelt sykdomsforløp, gjør det jobben med å fange opp sykdomstilfellet før det fører til spredning av sykdommen til andre personer, mye enklere. Da blir smittekjedene brutt tidlig, og færre utsettes for smittefare.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2414 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Mandag 22. februar 2021 kl 09.10

Det er ikke meldt om noen nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet.

Dermed har fem av de siste sju døgnene vært uten påvist smitte, og de siste sju dagene er det bare meldt om to nye smittetilfeller i kommunen.

Sist gang det var så få smittetilfeller i løpet av en sjudagersperiode var i slutten av august i fjor.

– Det er veldig gledelig at den gode trenden vi har vært inne i den siste måneden. Av de siste 30 dagene har vi hatt 29 dager med færre enn ti tilfeller, og vi har hele 22 dager med tre eller færre tilfeller. I tillegg må vi altså helt tilbake til sensommeren for å finne like få påviste tilfeller på én uke som vi har nå midt på vinteren, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Selv om smittetallene har vært veldig positive de siste ukene, er det et par ting som gjør at kommuneoverlegen følger litt ekstra nøye med på hvordan situasjonen kan utvikle seg.

– Vi er blitt advart mot muterte virusvarianter og økt smittetrykk i omkringliggende kommuner. Vi vet at en del kommuner rundt oss har høyere smittetrykk enn Drammen for tiden, og vi har en del innbyggere som reiser til og fra disse kommunene. I tillegg følger vi nå nøye med på antallet personer som tester seg for koronasmitte i Drammen kommune for tiden. Dette tallet har dessverre sunket noe i det siste, sier Johannessen.

Han kan foreløpig ikke si noe sikkert om årsaken til lavere testtall. Delvis skyldes dette at helsepersonell på sykehjem har hatt ukentlig testing, og med fullført vaksinering avsluttes dette. Men oversikten viser at testing av andre enn helsepersonell har nedadgående trend. Om dette henger sammen med at det er mindre smitte i samfunnet og dermed også færre som har symptomer og behov for å koronateste seg, eller om det er andre årsaker, er det foreløpig vanskelig å si noe sikkert om. Folkehelseinstituttet har gjennom spørreundersøkelser et estimat på hvor mange som har luftveissymptomer. Selv om det er en nokså stor usikkerhet i disse tallene, indikerer undersøkelsen at det burde vært flere som tester seg i Drammen.

– Oppfordringen er uansett den samme som den har vært hele tiden. Har du luftveissymptomer eller har vært i situasjoner hvor du kan ha vært eksponert for smitte, så er det veldig viktig at du bestiller tid til koronatesting. Utstrakt testing er det beste virkemiddelet vi har til å avdekke smitte og sørge for at smittede settes i isolasjon og nærkontakter i karantene. Det skal fryktelig lite til for at smitten blomstrer opp og sprer seg i befolkningen, og dette vil vi unngå. Ingen av oss ønsker at vi kommer i en situasjon hvor smitten sprer seg på en måte som gjør det nødvendig å innføre veldig inngripende tiltak igjen. Derfor er det viktig at man heller tester seg to ganger for mye enn én gang for lite, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I forrige uke ble det satt 1.182 vaksinedoser i Drammen kommune, og det er totalt satt 5.033 doser så langt. Rundt 650 doser som ble satt i forrige uke, var førstegangsdoser, mens rundt 500 var andregangsdoser.

Denne uka mottar kommunen en del ekstra vaksinedoser som skal tilbys helsepersonellet. Den ordinære leveransen av vaksinedoser dekker kun behovet for andregangsvaksinering. Det vil derfor ikke bli noe førstegangsvaksinering denne eller neste uke.

Innbyggere som står i kø for å få første vaksinedose, vil få tilbud om tid til vaksinering igjen fra og med uke 10. Samme regel som tidligere gjelder ved at alle får en SMS når det åpnes for at de kan bestille tid til vaksinering. Ingen kan bestille tid til vaksineringen uten å ha fått denne SMSen først.

Rundt 1.000 ansatte i helsesektoren skal vaksineres i Drammenshallen på tirsdag. Onsdag og torsdag er det andregangsvaksinering i Drammenshallen, mens det er andregangsvaksinering i samfunnshuset i Mjøndalen på fredag.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2413 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Søndag 21. februar 2021 kl 10.15

Det er ikke meldt om noen nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet.

Det betyr at det kun har vært ett smittetilfelle i løpet av de fem siste dagene.

-Dette har vært en veldig god uke når vi ser på antall med påvist smitte. Men vår situasjon er forskjellig fra områdene rundt oss. Vi hørte fredag statsministeren fortelle om bekymring for situasjonen i Norge.

Det er en forventning om krevende tider med økende smittespredning, og regjeringen viderefører betydelige smitteverntiltak for å begrense dette, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det er fortsatt virusmutasjoner i kommuner nær Drammen, og disse virusmutasjonene har vist seg å være ekstra smittsomme. Derfor er det viktig at hver eneste innbygger fortsatt følger smittevernrådene og unngår situasjoner hvor det kan være fare for å bli smittet.

Ett tidligere omtalt smittetilfelle, der det var mistanke om den engelske virusvarianten, er nå blitt analysert hos Folkehelseinstituttet. Analysene viser at personen som har fått påvist koronasmitte tidligere, var smittet av den engelske varianten.

-I Drammen er det vår oppgave å fortsette den gode innsatsen som allerede blir gjort. Hold avstand, vask hendene, vær hjemme når du er syk og ta koronatest. Det nytter, sier Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det registrert 19 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er tre tilfeller færre enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpne alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager telefonen åpne mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2413 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Lørdag 20. februar 2021 kl 10.00

Det er ikke meldt om noen nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet.

Dermed har tre av de siste fire døgnene vært smittefrie.

En ansatt i hjemmetjenesten, som er bosatt utenfor Drammen kommune, har fått påvist koronasmitte. Sju brukere er satt i karantene.

– Vi har nå et smittetrykk i Drammen kommune som ligger på nivå med det vi hadde i slutten av mai og midten av september i fjor. At vi klarer å ha et så lavt smittetrykk over tid midt på vinteren, er veldig gledelig og mulig takket være hver enkelt innbyggers imponerende innsats for å beskytte seg mot smitte, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

LES OGSÅ DETTE:
- Derfor er Stein Andersen min kandidat til Øvre Eiker kommunes kulturpris

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 22 nye smittetilfeller. Dette er to færre enn tallet som ble rapportert i går.

– På 28 dager har smittetallet for den foregående toukersperioden falt fra 198 til 22 tilfeller. På to av dagene har det rapporterte tallet ligget på samme nivå som dagen før. 26 av 28 dager har vist færre tilfeller enn dagen før. Dette viser med all tydelig hvilken god trend Drammen kommune har vært inne i de siste ukene, sier Johannessen.

Han er veldig klar på at denne gode trenden ikke kommer til å fortsette uten minst like god smitteverninnsats fra hver enkelt innbyggere i ukene foran oss. Flere av nabokommunene til Drammen har et til dels betydelig høyere smittetrykk og en relativt stor andel av muterte virusvarianter. Foreløpig har Drammen kommune sluppet unna spesielt mange tilfeller av både det engelske og det sørafrikanske viruset.

To tidligere omtalte smittetilfeller, der det var mistanken om den engelske virusvarianten, har nå blitt analysert hos Folkehelseinstituttet. Analysene viser at de to personene som har fått påvist koronasmitte tidligere, var smittet av den engelske varianten.

– Jo lenger vi klarer å unngå at disse virusvariantene begynner å spre seg i Drammen kommune, jo bedre er det. Da kan vi forhåpentligvis unngå en tredje smittebølge, men nasjonale myndigheter har advart om at mars og april kan bli de verste månedene under hele pandemien. Så det er ingen av oss som kan senke skuldrene og tenke at vi er gjennom det verste. Hver og én av oss må gjøre det vi kan for å beskytte oss mot smitte og å spre smitte, slik at en eventuell tredje bølge blir så liten som mulig, sier kommuneoverlegen.

I går passerte Drammen kommune 5.000 satte vaksinedoser. Neste uke kommer det en ekstra stor leveranse av vaksiner til Drammen kommune. Det er besluttet av Folkehelseinstituttet at den ekstra leveransen av Astra Zeneca-vaksiner skal brukes til å vaksinere helsepersonell. Når det gjelder den ordinære leveransen av vaksinedoser de kommende ukene, dekker den behovet for doser til andregangsvaksinering. Det betyr at det vil gå et par uker nå hvor det ikke blir gjennomført førstegangsvaksinering.

Regjeringen har besluttet at de nasjonale smitteverntiltakene i all hovedsak videreføres ut februar. Det gjøres imidlertid noen lettelser for barn, unge og studenter. Samtidig gjøres det noen innstramminger for at smittesituasjonen ikke skal komme ut av kontroll.

Det åpnes nå for at barn og unge under 20 år kan gjenoppta konkurranseaktivitet igjen innenfor noen begrensede rammer. Studenter kan være mer fysisk til stede på studiestedet, og reglene om krav til fastmonterte seter i forbindelse med arrangementer endres. I tillegg innskrenkes skjenketiden, slik at skjenkingen må avsluttes klokken 22.00 istedenfor 24.00.

Dette er de nye anbefalingene fra nasjonale myndigheter som gjelder for hele landet fra tirsdag 23. februar:

Sosial kontakt

· Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

· Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

· Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Reiser

· Reiser til utlandet frarådes.

· Unngå unødvendige reiser innenlands.

· Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

· Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Arbeidsplasser

· Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Idretts- og fritidsaktiviteter

· Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

· Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det (nytt).

· Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (nytt).

· Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

· Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

· Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Høyere utdanning

· Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd (nytt).

· Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres dersom det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte (nytt).

· Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak (nytt).

Dette er de nye reglene fra nasjonale myndigheter som gjelder for hele landet:

Private sammenkomster og arrangement:

· Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger:

· Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.

· Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune (nytt).

· Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)

· Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).

· Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette (nytt).

· Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer (nytt).

Uteliv og serveringssteder

· Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).

· Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen lørdager og søndager mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2413 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Fredag 19. februar 2021 kl 08.49

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Det er foreløpig ikke kartlagt noen sikker smittevei i dette tilfellet.

– Vi kan ikke forvente at vi skal gå mange dager på rad uten smittetilfeller på denne tiden av året. Men det er veldig gledelig at smittetallet fortsetter å være veldig lavt, og vi har bare hatt ti tilfeller i hele kommunen i løpet av de siste sju dagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens rapporterte smittetilfelle.

I løpet av de siste 14 dagene er det registrert 24 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er to tilfeller færre enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

Drammen kommune har fått beskjed om at det neste uke kommer et høyere antall vaksinedoser til helseansatte enn tidligere antatt. Det er leveransen av Astra Zeneca-vaksinen som blir større enn det som først ble meldt. Denne vaksinen anbefales til personer under 65 år uten særlig høy risiko for alvorlig sykdom og til helsepersonell. Det er Folkehelseinstituttet som har besluttet at de ekstra vaksinene som sendes ut til kommunene neste uke, skal forbeholdes helsepersonell.

Rundt 800 doser av Astra Zeneca-vaksinen leveres neste uke. Inkludert de 200 dosene som ble levert denne uka, vil det være mulig å vaksinere rundt 1.000 ansatte i helsesektoren i Drammen kommune i løpet av neste uke. I tillegg kommer det nærmere 1.200 doser av Pfizer-vaksinen. Disse dosene skal brukes til førstegangsvaksinering og andregangsvaksinering av innbyggerne, i tillegg til at en andel også av disse dosene går til helsepersonell.

– Det er viktig for oss å få vaksinert helsepersonellet vårt. Derfor er det bra at vi får et høyere antall vaksinedoser enn vi har regnet med, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Drammen kommune har utarbeidet en liste over hvordan helsepersonellet skal prioriteres i vaksinasjonskøen. Totalt er det rundt 3.000 helsepersonell i kommunen. Dette inkluderer også helsearbeidere i kommunen som ikke har Drammen kommune som direkte arbeidsgiver. Helsepersonell ansatt i et helseforetak eller med driftsavtale med et helseforetak, blir vaksinert gjennom spesialisthelsetjenesten. Med større leveranser går det raskere å få vaksinert større grupper av helsepersonellet.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpne alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager telefonen åpne mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2413 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Torsdag 18. februar 2021 kl 09.12

Det er ikke meldt om noen nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet.

Dette er første gang på nesten et halvt år at det går to dager på rad uten at det påvises nye tilfeller av koronasmitte i kommunen.

Ordfører Monica Myrvold Berg synes det er veldig gledelig at smittetrykket i Drammen kommune nå er på sitt laveste nivå på rundt fem måneder.

– Vi har en fryktelig krevende periode bak oss. Nå ser det heldigvis mye lysere ut. Vi kan glede oss over at vaksineringen er i gang, smittetallene er gode, og vi nærmer oss etter hvert varmere vær og dårligere forhold for virusspredning. Vi jobber hele tiden for at vi skal få flere vaksinedoser til Drammen, sånn at innbyggerne kan vaksineres så fort som mulig. I løpet av noen måneder håper jeg alle som ønsker vaksinen, skal ha fått den og at vi kan komme tilbake til det som i langt større grad oppleves som en normal hverdag, sier ordføreren.

Hun er klar over at det siste året har vært svært tøft for mange. Pandemien har rammet ulikt. Mange har mistet jobben eller vært permitterte. Andre har mistet sosial kontakt med familie og nære venner, og mange har i lengre perioder mistet fritids- og aktivitetstilbud.

– Pandemien har preget livet til alle i snart ett år. Dessverre har både lokale og nasjonale myndigheter vært nødt til å innføre veldig inngripende tiltak som har begrenset hverdagen for alle innbyggerne våre. Ingen ønsker å gjøre dette, men for Drammen kommunes del måtte vi gjøre dette for å begrense smittespredningen, sier Monica Myrvold Berg.

Ut fra folketallet hadde Drammen kommune det høyeste smittetrykket i hele Norge i fjor høst. Det tar tid å snu smittespredningen og få den ned på et så lavt nivå som Drammen ligger på nå.

– Men vi har klart det, takket være innbyggernes imponerende innsats og et meget kompetent smittevernmiljø i Drammen kommune som gjennom det omfattende smittesporingsarbeidet har kartlagt de smittede personenes nærkontakter og klart å bryte smittekjeder. Så vi kan alle sammen gi oss selv et klapp på skulderen og takke hverandre for den innsatsen vi har lagt ned de siste månedene. Samtidig må vi fortsatt være flinke til å holde avstand til hverandre og ikke utsette oss selv eller andre for smittefare. Dette må vi nok være forberedt på å gjøre helt fram til alle som ønsker vaksinen, har fått den, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

I løpet av de siste 15 dagene har Drammen ikke en eneste dag rapportert mer enn tre tilfeller. Forrige gang dette skjedde, var i perioden 3.-17. september.

– At vi har så få tilfeller pr. dag over en så lang periode er vi veldig godt fornøyde med, spesielt med tanke på at vi er en stor kommune som ligger sentralt plassert på Østlandet, og sett i lyset av det smittetrykket vi har hatt de siste månedene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 26 nye smittetilfeller. Det er tre færre enn tallet som ble rapportert i går.

– Vi ser daglig at kommuner i nærheten av oss rapporterer om høye smittetall og muterte virusvarianter. Så selv om vi har lavt smittetrykk hos oss nå, er vi veldig sårbare for smitte som kan spre seg raskt i befolkningen. I går rapporterte blant annet Bærum kommune om mange smittetilfeller som mistenkes å være av den engelske virusvarianten, på en skole, og på mandag ble elever og lærere ved Røyken videregående skole i Asker satt i karantene etter et smittetilfelle hvor det engelske viruset ble påvist. Så det er viktig at alle som har kontakt med personer fra andre kommuner eller reiser til og fra noen av nabokommunene våre, er spesielt påpasselige, sier Sagberg.

Han minner om at alle fortsatt må følge de viktige smittevernrådene også fremover og at de som får lette luftveissymptomer, må teste seg for koronasmitte.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpne alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager telefonen åpne mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2412 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Onsdag 17. februar kl 09.09

Det er ikke meldt om noen nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av det siste døgnet.

Dette er første gang siden 4. oktober at det ikke påvises koronasmitte hos noen personer i kommunen i løpet av et døgn.

– Siden forrige smittefrie døgn er det påvist 2103 smittetilfeller i Drammen kommune, og det var en lengre periode i fjor høst hvor Drammen kommune hadde det høyeste smittetrykket i hele landet. Mange har opplevd tøffe tak på ulike måter under pandemien, så i dag er det lov å glede seg ekstra over at vi har klart å redusere smittetrykket så mye at vi går gjennom et døgn uten smitte, for første gang på 137 dager, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Kun fem ganger siden 1. september har Drammen kommune rapportert om smittefrie døgn. For under en måned siden var smittetallene såpass høye at kommuneoverlegen ytret et håp om redusert smittetrykk og at det ville bli mulig å ligge stabilt under ti smittetilfeller om dagen. Kort tid etterpå skjedde det et markant fall i antall nye smittetilfeller som ble rapportert hver dag, og 24 av de 25 siste dagene har nå hatt færre enn ti nye tilfeller om dagen. 20 av disse 25 dagene har hatt fem eller færre rapporterte tilfeller.

– Vi forventet nok at vi skulle lenger ut på våren før vi kunne rapportere om null nye smittede i løpet av et døgn. Men det er selvfølgelig veldig gledelig når vi kan gjøre det allerede nå. De siste ukene har vi sett hvordan vi sammen kan redusere smittetrykket i kommunen. Innbyggerne har gjort en stor innsats ved å følge smittevernreglene og ta vare på seg selv og sine nærmeste. Vi har hatt strenge tiltak som har grepet inn den enkeltes hverdagsliv, men innbyggerne har stilt lojalt opp på en imponerende måte. Tiltakene har virket, og vi kan derfor glede oss over kun et fåtall nye smittede de siste dagene og ukene, sier Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 29 nye smittetilfeller. Dette er seks tilfeller færre enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går. 17. september, altså for nøyaktig fem måneder siden ble det registrert 20 nye smittetilfeller de foregående 14 dagene. Siden den gangen, altså i løpet av fem måneder, er det kun to dager blitt registrert færre enn 29 smittetilfeller foregående to ukersperiode. Dét var 12. og 13. oktober. Da var tallet 28.

Kommuneoverlegen er spesielt glad for at smittetrykket er så lavt som det er nå, når samfunnet har gjenåpnet mye aktivitet og ulike tilbud. Dette gjør det forhåpentligvis tryggere for alle dem som har kunnet ta opp igjen fritidsaktiviteter eller benytte seg av andre tilbud som har vært stengt en lengre periode.

– Samtidig må vi fortsatt minne oss selv og hverandre på at vi bare er midt i februar. Det er en god del igjen av vinteren og sesongen som er ideell for virus som vil spre seg. Vi vet også at det er betydelig smitte i kommunene rundt oss. Dette betyr at samtidig som vi gleder oss over lave smittetall, så må vi alle være bevisste på at godt smittevernarbeid fortsatt er nødvendig hver eneste dag. Vi har dessverre altfor god kjennskap til at dette viruset kan blomstre opp og spre seg hurtig. Å følge de enkle smitteverntiltakene, som å holde god avstand til hverandre, vaske hendene godt og ofte, hose eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken, holde oss hjemme hvis vi er syke og bestille tid til koronatesting selv ved lette luftveissymptomer, er det viktigste hver enkelt av oss kan gjøre for å hindre en ny smitteoppblomstring, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2412 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Tirsdag 16. februar 2021 kl 09.17

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Vedkommende er nærkontakt av tidligere påvist tilfelle.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens rapporterte smittetilfelle.

– Det er veldig gledelig at den gode trenden vi har hatt i Drammen kommune den siste tiden ser ut til å fortsette. Med ett unntak har vi nå tre og en halv uke bak oss med færre enn ti nye smittetilfeller om dagen. Dette er veldig bra og bidrar til at vi har god kapasitet til å drive god og systematisk smittesporing rundt de tilfellene vi har, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 35 nye smittetilfeller. Dette er ti tilfeller færre enn det som ble rapportert i går for den foregående toukersperioden.

Dagens smittetall for de siste 14 dagene er faktiske det laveste tallet på nøyaktig fire måneder. Ikke siden 16. oktober i fjor har det vært færre enn 35 tilfeller den siste toukersperioden. 16. oktober rapporterte Drammen kommune om 32 tilfeller, men siden da har altså tallet ligget høyere enn dagens rapporterte tall på 35. På det verste, 17. november i fjor, ble det rapportert om 666 nye smittetilfeller de siste to ukene.

– Nå er vi heldigvis langt unna et sånt smittetrykk, og med mange dager med så lave smittetall som det vi har bak oss nå, er vi også relativt trygge på at det er lite ukjent smitte i omløp i Drammen kommune for tiden, sier kommuneoverlegen.

Han minner imidlertid om at det fortsatt kan ligge noen krevende uker foran oss, selv om smittesituasjonen ser veldig positiv ut for tiden. Det er virusmutasjoner i flere kommuner i nærheten av Drammen, og disse virusmutasjonene har vist seg å være ekstra smittsomme. Derfor er det viktig at hver eneste innbygger fortsatt følger smittevernrådene og unngår situasjoner hvor det kan være fare for å bli smittet.

LES OGSÅ DETTE:
Koronavaksinen er i Norge allerede 2. juledag

– Hvis smittetrykket øker og smittespredningen tar seg opp igjen, er det mange som kan bli smittet i løpet av kort tid. Dersom denne smitten rammer aldersgrupper som ikke er vaksinert ennå, kan vi også oppleve at en del blir alvorlig syke. Dette ønsker vi å unngå, og derfor er det viktig at alle holder ut og tar vare på seg selv og sine nærmeste så godt som overhodet mulig. Og til alle dere som opplever at dere får symptomer på luftveissykdom: Bestill time til testing for koronavirus. Testing er den beste måten å avdekke smitte på, så alle som tester seg, gjør en innsats for å stanse spredningen av viruset, sier John David Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2412 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Mandag 15. februar 2021 kl 08.49

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Alle tre er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

– Alle de tre som har fått påvist smitte i løpet av det siste døgnet, knyttes til utbrudd i andre kommuner.

I det ene av disse tre utbruddene er den engelske virusvarianten påvist, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av de to smittetilfellene som rapporteres i dag.

Folkehelseinstituttet analyserer fortløpende prøver som sendes inn for sekvensering, og Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått bekreftet nok et tilfelle av den engelske virusvarianten, for en person som tidligere har fått påvist koronasmitte.

– Vi var forberedt på at analysen av prøven ville bekrefte at det var snakk om den engelske varianten. Vi har godt kontroll på både smittetilfellet og nærkontakter, så det får ingen betydning for smitteverntiltakene, sier Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 45 nye tilfeller. Det er to tilfeller færre enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

– Nå er det over tre uker siden vi så en økning i smittetallet for den foregående toukersperioden, og det er veldig bra. Når smittetrykket er så lavt som det vi har hatt i det siste, er det naturlig at smittetallet for de siste 14 dagene ikke faller så mye fra dag til dag, men det er positivt at det fortsatt synker, sier Einar Sagberg.

Akkurat nå er Drammen én av kommunene i vår region med lavest smittetrykk. Dette kan snu veldig raskt, og derfor er det veldig viktig at hver av én av oss gjør det som er mulig for å begrense smitte.

– Mange av innbyggerne våre er fortsatt avhengig av å reise ut og inn av kommunene rundt oss i forbindelse med arbeid, og mange må bruke offentlig transport. I den situasjonen vi er nå, med mer smitte i kommunene rundt oss, er det særlig viktig at alle dagpendlere er oppmerksomme på luftveissymptomer og tester seg selv ved liten mistanke om koronasykdom, sier smittevernoverlegen.

Gjennom arbeidet som gjøres med smittesporing er det klart at en relativt høy andel av de nye smittetilfellene i Drammen kan spores til andre kommuner. Det vil altså si at det er en del som nå smittes utenfor Drammen kommune, men tar med seg smitten hjem.

– Det er vanskelig å unngå at dette skjer, men derfor er det helt avgjørende at alle som reiser til og fra kommuner med høyere smittetrykk enn det vi har nå, er oppmerksomme og tester seg for koronasmitte, sier Sagberg.

Det er nå satt 3851 vaksinedoser i Drammen kommune. I forrige uke ble det satt 751 vaksiner, og denne uka forventes det at i underkant av 1200 vaksinedoser settes. På torsdag er det vaksinering i Drammenshallen av innbyggere som skal ha den andre vaksinedosen, mens det er førstegangsvaksinering i Drammenshallen på fredag.

Det er hjemmeboende innbyggere i aldersgruppen 75 til 84 år som for tiden inviteres til å bestille time til vaksinering. Det sendes ut SMS til et vilkårlig uttrekk av innbyggere i denne aldersgruppen som kan bestille time. Innbyggerne i denne aldersgruppen som ikke har fått SMS ennå, vil få dette i løpet av de kommende ukene. Det er rundt 90 prosent av innbyggerne i alderen mellom 75 og 84 år i Drammen kommune som har sagt at de ønsker vaksinen. Det betyr at rundt 5.000 personer i denne aldersgruppen vil vaksineres, men dette tallet vil øke dersom de som ikke har meldt seg til vaksinering foreløpig, ombestemmer seg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2411 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte

Søndag 14. februar 2021 kl 10.53

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Den ene av dem er nærkontakt av tidligere påvist tilfelle. For den andre er smitteveien foreløpig ukjent, og smittesporingen pågår fortsatt.

– Den ene personen som vi har en kjent smittevei på, har tilknytning til et utbrudd utenfor Drammen kommune hvor det er påvist den engelske varianten av koronaviruset. Vi antar derfor at vedkommende er smittet av den engelske virusvarianten og har sendt prøven til analyse hos Folkehelseinstituttet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av de to smittetilfellene som rapporteres i dag.

To tidligere omtalte smittetilfeller der det var mistanken om den engelske virusvarianten har vært analysert hos Folkehelseinstituttet. Analysene viser at de to personene som har fått påvist koronasmitte tidligere, var smittet av den engelske varianten.

– Vi antok at disse var smittet av det engelske viruset, og de har sittet i karantene. Så det at vi nå har fått ytterligere to tilfeller av denne virusvarianten påvist i Drammen, medfører ikke noen behov for ytterligere smitteverntiltak. Vi ønsker selvfølgelig så få smittetilfeller med den engelske virusvarianten som mulig, men det er smittetilfeller uten noen kjent smittevei vi er bekymret for. Smittetilfeller hvor smitteveien er kjent og de smittede har sittet i karantene, skal i utgangspunktet ikke medføre noen fare for andre innbyggere, sier Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 47 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er samme tall som ble rapportert i går for foregående toukersperiode.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2408 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Lørdag 13. februar 2021 kl 10.44

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Alle tre er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellet som rapporteres i dag.

– Vi antar at det ene tilfellet i dag er smittet av den engelske virusvarianten. Det gjør vi ut fra opplysninger vi har fått gjennom smittesporingen, og prøven av vedkommende er sendt til Folkehelseinstituttet for analyser, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 47 nye smittetilfeller. I går var tallet for den foregående toukersperioden 49.

– Nå har vi ti dager på rad bak oss med kun ett, to eller tre nye smittetilfeller pr. dag. Dette er veldig gledelig, og alle innbyggerne våre skal ha en stor takk for innsatsen som er lagt ned for å begrense smittespredningen. Men nå er det viktig at denne innsatsen fortsetter, slik at vi forhåpentligvis kan ha så lave smittetall også i tiden som kommer. Vi har fortsatt noen uker foran oss hvor mange kan bli syke hvis vi får en smitteoppblomstring, sier Sagberg.

Formannskapet i Drammen kommune har i to omganger vedtatt å lette på mange av de lokale tiltakene mot spredningen av koronaviruset. Dermed er det blant annet blitt lov for serveringsstedene å skjenke alkohol igjen til gjester som spiser mat. Andre tiltak er også tatt ut av den lokale forskriften, men det er greit å være klar over at en del av tiltakene som nå er ute av Drammen kommunes forskrift, fortsatt er regulert av den nasjonale covid-19-forskriften eller er gitt som anbefalinger fra regjeringen.

– Vi oppfordrer alle innbyggerne våre til å følge de nasjonale anbefalingene, og det forutsettes selvfølgelig at alle følger reglene som er nedfelt i forskriften. Hvis alle klarer å følge reglene og anbefalingene, har vi tro på at det skal være mulig å benytte seg av tilbudene som nå er åpnet igjen, på en trygg og sikker måte. Men det er mange kommuner rundt oss med høyere smittetrykk enn vi har i Drammen, så situasjonen er sårbar. Det skal ikke mye til for at smitten sprer seg igjen, og den kan spre seg raskt. Det så vi tydelig i Drammen kommune i fjor høst da mange tilbud ble stengt ned. La oss alle gjøre det vi kan for at vi ikke kommer i en situasjonen hvor mange blir nødt til å stenge ned enda en gang, sier smittevernoverlegen.

Det er bare et par uker igjen til vinterferien starter for skolene i Drammen. Regjeringen har nå kommet med nasjonale anbefalinger om hvordan ferien kan planlegges og gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette er rådene som er gitt:

Generelle råd:

Det er viktig å holde seg hjemme hvis man ikke er frisk, og teste seg så snart som mulig hvis man tror man er smittet med covid-19.
Alle må være forberedt på å endre planene for vinterferien dersom det oppstår lokale utbrudd enten der du bor eller der du skal reise. Da vil det kunne komme nye lokale råd og regler å forholde seg til.
Reiser:

Reiser til utlandet frarådes. Dette gjelder alle, også dem som har feriebolig eller nær familie i utlandet.
Du kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
Hvis du skal bo på hotell, må du være forberedt på å gå i karantene til situasjonen er avklart hvis det blir et smitteutbrudd der. Hold avstand til andre gjester, og følg hotellets smittevernregler. Du bør begrense opphold i fellesarealene for å redusere risiko for smitte der.
Det er viktig at du setter deg inn i og følger smittevernreglene som gjelder dit du skal.
Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Hvis det for eksempel i hjemkommunen din er krav om å bruke munnbind, bør du derfor gjøre det i de samme situasjonene også i kommunen du reiser til, selv om de ikke har et tilsvarende krav.
Sosialt:

Alle bør redusere antall personer man har kontakt med, og være sammen med få personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
Man bør fortrinnsvis samles utendørs, der er smitterisikoen mindre.
Hvis noen er i en risikogruppe, bør det tas ekstra hensyn.
Besøk:

De nasjonale anbefalingene som gjelder for besøk hjemme, gjelder også ved besøk til f.eks. hytta i vinterferien. Det betyr at det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som er i husstanden din, så lenge du kan holde minst én meters avstand til gjestene til enhver tid. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere.
Begrens overnattingsbesøk. Anbefalingen om antall gjester på besøk og avstand gjelder også for overnatting. Personer fra ulik husstand bør ikke dele soverom. Sørg for god hygiene og godt renhold hvis personer fra ulike husstander må dele bad. Meteren gjelder på hytta også, og det begrenser muligheten for overnattingsbesøk for de aller fleste.
Butikker og aktiviteter:

Handle det du trenger på turen i hjemkommunen din før avreise. Hvis du må handle nødvendige varer andre steder, velg tidspunkter når det er lite folk, og gå helst kun én fra husstanden.
Velg helst aktiviteter som foregår utendørs. Ved besøk på alpinanlegg, badeland eller andre steder, må man følge virksomhetenes smittevernråd.
Unngå i størst mulig grad å oppsøke steder der mange er samlet og det ikke er lett å holde avstand, slik som serveringssteder og skistuer.
God håndhygiene og avstand til andre gjelder hele tiden.
Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2406 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Fredag 12. februar 2021 kl 09.18

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Vedkommende har en kjent smittevei og er trolig smittet av den engelske virusmutasjonen.

Prøvene som er tatt av den smittede personen, er sendt til analyse hos Folkehelseinstituttet for å få en endelig avklaring på om det er snakk om det muterte viruset eller ikke.

– Det er på bakgrunn av smitteveien at vi antar at det er snakk om den engelske virusmutasjonen. Vedkommende er nærkontakt av en annen person som har fått påvist det muterte viruset, og da må vi anta at Folkehelseinstituttets analyser vil bekrefte våre mistanker, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellet som rapporteres i dag.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 49 nye smittetallet. I går var tallet for den foregående toukersperioden på 55.

– Antallet smittetilfeller de siste sju dagene viser også tydelig hvor kraftig smittetrykket i Drammen kommune har falt den siste tiden. I løpet av de siste sju dagene har vi fått påvist 14 nye tilfeller. For å finne sist gang vi hadde så få tilfeller i løpet av en sjudagersperiode, må helt tilbake til 8. oktober i fjor høst. Det var i god tid før smittetallene skjøt fart og startet den andre smittebølgen, sier kommuneoverlegen.

I ettermiddag møtes formannskapet i Drammen kommune for å ta stilling til om det skal innføres ytterligere lettelser i den lokale forskriften om forebygging av koronasmitte. Rådmannen har innstilt på flere lettelser, og det ligger an til at flere av tiltakene som har vært gjeldende siden i fjor høst, blir tatt ut av forskriften.

Møtet i formannskapet starter klokken 14.00 og sendes direkte på Drammen kommunes nettside.

– Med et så lavt smittetrykk som vi har nå, er det ikke grunnlag ut fra smittevernhensyn å videreføre så strenge tiltak som vi hittil har hatt i Drammen kommune. Men det er samtidig helt avgjørende at alle fortsatt er forsiktige og tar hensyn til hverandre. Dette er kanskje enda viktigere nå som flere deler av samfunnet gjenåpnes og mange av oss møtes på serveringssteder, treningssentre og andre steder. Dersom vi ikke klarer å holde tilstrekkelig avstand til hverandre, vasker hendene godt og ofte og har god hoste- og nysehygiene, utsetter man både seg selv og andre for stor smittefare, dersom noen som møtes, er smittet, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han erkjenner at det å gjenåpne ulike deler av samfunnet mens pandemien fortsatt pågår, er forbundet med en viss risiko.

– Under en pågående pandemi hvor viruset smitter så lett som nå, er det alltid et mål å redusere kontaktpunkter mellom mennesker. Jo flinkere vi er til å holde avstand, jo vanskeligere blir det også for viruset å spre seg. Men når vi åpner opp for at steder som vanligvis samler mange mennesker, blir det flere potensielle kontaktpunkter. Derfor er det viktig at både dem som driver stedene og dem som besøker stedene er flinke til å holde avstand, sier kommuneoverlegen.

Dersom formannskapet følger rådmannens innstilling og avvikler flere av tiltakene som ligger i den gjeldende forskriften, så betyr ikke det nødvendigvis at det er fritt fram for å leve som før pandemien kom i mars i fjor. Det er fortsatt en nasjonal Covid-19-forskrift som regulerer en del tilbud og aktiviteter, og nasjonale myndigheter har også kommet med en rekke anbefalinger som fortsatt gjelder. Blant de mest sentrale anbefalingene er disse:

Det er fortsatt en klar anbefaling om å unngå reiser i både inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Du kan reise på hytta sammen med dem du bo sammen med, men det frarådes at du reiser sammen med andre.
Nasjonale helsemyndigheter anbefaler at alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til at man møter andre utendørs og ikke har besøk av flere enn fem gjester i tillegg til dem som bor i husstanden.
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De er også unntatt fra anbefalingen om én meteres avstand når det er nødvendig for å drive aktiviteten.
Voksne anbefaler å ikke drive organisert aktivitet innendørs, men kan trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand.
Arrangementer bør utsettes eller avlyses. Dersom de likevel blir avholdt, gjelder det begrensninger på hvor mange som kan delta.
Serveringsstedene som har skjenkebevilling, kan gjenoppta skjenkingen, men det er begrensninger på hvor sent de kan slippe inn gjester og hvor lenge de kan skjenke alkohol. Det er også bare tillatt å servere alkohol til gjester som får servert mat.
Butikker og kjøpesentre bør ha antallsbegrensninger og adgangskontroll for å sikre at det er mulig å holde god avstand.
Alle som reiser inn til Norge, må registrere seg før de krysser grensen, teste seg på grensen og gå i karantene på egnet sted eller karantenehotell.
– Det er viktig at alle er klar over hvilke regler og anbefalinger som gjelder nasjonalt når det gjøres lettelser i den lokale forskriften. I forslaget som formannskapet skal behandlet fredag ettermiddag, er det tatt hensyn til at noen av punktene i den nåværende forskriften, reguleres av de nasjonale reglene og anbefalingene. Så det betyr altså ikke at alle reglene og anbefalingene blir borte for kommunens innbyggere, selv om tiltakene ikke lenger omtales i kommunens egen forskrift, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Ett av punktene det har vært litt oppmerksomhet rundt i forbindelse med at det er foreslått å åpne for servering av alkohol igjen, er det som handler om mat. I reglene heter det at servering av alkohol kun er lovlig til de som får servert mat.

– Det er serveringsloven som ligger til grunn for hva som menes med å servere mat. Det er ikke sånn at man kan bestille en liten rett og deretter drikke alkohol resten av kvelden. Hensikten med regelen er at man skal kunne drikke alkohol i tilknytning til et måltid. Det er altså snakk om at man får servert alkohol til maten, ikke at man får servert litt mat til alkoholen, sier kommuneoverlegen.

Han understreker at kommunen har tillit til at serveringsbransjen vil følge reglene på en god måte. Kommunen kommer til å gjennomføre tilsyn ulike steder for å sikre at smittevernreglene følges. Kommuneoverlegen oppfordrer de næringsdrivende i serveringsbransjen til å ta kontakt med dem som har ansvaret for skjenke- og serveringsbevilling i Drammen kommune, dersom de har spørsmål i forbindelse med at de kan skjenke alkohol igjen.

– Etter en periode hvor Drammen kommune hadde det høyeste smittetrykket i hele landet, har vi nå et smittetrykk som er lavt sammenlignet med andre. Mange kommuner rundt oss har et høyere smittetrykk enn det vi har for tiden. Da er det viktig at alle som reiser til andre kommuner, er ekstra oppmerksomme på eventuelle luftveissymptomer og lar seg teste ved de minste tendenser til symptomer på sykdom. For å holde smittespredningen så lav som mulig, er det viktig at vi klarer å oppdage nye smittetilfeller raskt, slik at smittede blir satt i isolasjon og nærkontaktene i karantene. Vi har fortsatt en stor jobb foran oss, og den må vi gjøre sammen, sier John David Johannessen.

LES OGSÅ DETTE:
Om koronaviruset: - Når man ikke vet sikkert hva framtida bringer er det best å stå sammen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2403 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Torsdag 11. februar 2021 kl 08.55

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Det er en mistenkt smittevei for vedkommende, og det jobbes videre med smittesporingen.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellet som rapporteres i dag.

– Dagens smittetall er det laveste på nesten fire måneder. Forrige gang vi registrerte færre enn to nye smittetilfeller, var 21. oktober i fjor høst. Vi er fortsatt veldig glade for at vi kan rapportere så få tilfeller som vi har gjort i det siste, og vi jobber intenst for at denne trenden fortsetter en stund til, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

18 av de siste 20 dagene er det blitt rapportert færre enn ti nye tilfeller pr. dag, og antall smittetilfeller de siste 14 dagene er nå nede i 55.

– Vi har selvfølgelig forståelse for at mange er lei av inngripende smitteverntiltak og skjønner at lettelsene som gjøres både lokalt og nasjonalt, settes pris på av innbyggerne. Men jeg oppfordrer alle til å følge de basale smitteverntiltakene også videre og holde antall sosiale kontakter så lavt som mulig. Dét er det viktigste hver og én av oss kan bidra med for å unngå at smittespredningen tar seg opp igjen og at samfunnet i verste fall må stenge ned igjen, sier Sagberg.

Han understreker at tilstrekkelig avstand, god håndhygiene, god hoste- og nysehygiene og at vi holder oss hjemme ved sykdom er de enkle og viktigste smitteverntiltakene også i tiden som kommer.

– Dette er de grunnleggende tiltakene for å unngå en ny smittespredning. Men for at dette skal være tilstrekkelig er det viktig at alle følger reglene og anbefalingene. Hvis vi slurver med dette og får en ny smittespredning, risikerer vi at tilbudene som nå åpner opp igjen, må stenges på nytt. Det er det ingen av oss som ønsker, sier smittevernoverlegen som minner om at alle som har lette luftveissymptomer må la seg teste for koronasmitte.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2402 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Onsdag 10. februar 2021 kl 09.05

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Den ene av dem er nærkontakt av et tidligere påvist tilfelle, mens smitteveien er ukjent for den andre.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av de tre smittetilfellene som rapporteres i dag.

– Det er veldig gledelig at vi fortsatt klarer å holde smittetallene så lave. Dette viser at tiltakene vi har hatt, gir resultater når innbyggerne er flinke og følger dem, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det ser fortsatt ikke ut til at de mer smittsomme tilfellene av muterte virus som er påvist i Drammen kommune, har ført til noen smitteøkning. Erfaringen fra andre kommuner er imidlertid at økningen kan komme raskt og kraftig, så kommuneoverlegen oppfordrer alle til å følge smittevernreglene nøye og ta vare på seg selv også fremover.

– Helsemyndighetene både lokalt og nasjonalt har sagt at vi må være forberedt på at det kan bli noen tøffe uker og måneder gjennom vinteren. Det må vi fortsatt være forberedt på, men for hver dag og uke som går uten at vi ser noen kraftig økning i smittespredningen, jo bedre er det for oss alle. Og dess nærmere vi kommer våren og sommeren med varmere vær, jo dårligere forhold blir det for viruset. Det så vi også i fjor da smittespredningen stoppet opp og vi gikk mange uker gjennom sommeren uten ett eneste smittetilfelle, sier Johannessen.

Han advarer mot å trekke noen konklusjoner i retning av at koronaviruset ikke har spredt seg gjennom vinteren i Drammen kommune. Det er fortsatt en del uker igjen med kaldt og tørt vær, som i utgangspunktet er gode forhold for virus som sprer seg, og situasjonen kan endre seg raskt dersom virusspredningen skyter fart igjen. Det så vi i oktober og november i fjor.

– Vinteren kan fortsatt bli både hard og ubehagelig for mange. Nå er det lettet på noen av smitteverntiltakene som ble innført, og det ligger an til ytterligere lettelser i slutten av uka. Så vi må være forberedt på at smitten kan ta seg opp igjen når mer og mer av samfunnet gjenopptar aktiviteten, sier kommuneoverlegen.

Førstkommende fredag møtes formannskapet i Drammen kommune til et ekstraordinært formannskapsmøte. Der skal politikerne ta stilling til hva som skal skje med den lokale forskriften som gjelder nå.

Rådmannen har lagt fram forslaget til ny forskrift for Drammen kommune. Flere av tiltakene i nåværende forskrift er foreslått fjernet. Det foreslås å fjerne følgende paragrafer i dagens forskrift:

§1 om stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter innendørs
§2 om fritidsaktiviteter, idrett og trening for voksne
§3 om forbud mot idrettsarrangementer
§9 om serverings- og skjenkesteder
Dette innebærer ikke nødvendigvis at det er åpent for alt som i en normalsituasjon. Fortsatt gjelder nasjonale regler og anbefalinger.

«Fremover vil det skje tilpasninger av den nasjonale Covid-19 forskriften. Det kan skje i form av lettelser eller det kan også skje at smittesituasjonen nasjonalt forverres, slik at nasjonale innstramminger vurderes som nødvendig. På bakgrunn av slike mulige endringer på kort sikt, vil det være viktig at den lokale forskriften i Drammen kommune er enkel og i minst mulig grad er overlappende med nasjonale regler og anbefalinger», skriver rådmannen i forslaget til formannskapet.

De tiltakene som foreslås videreført i den nye forskriften, er paragrafene om kollektivreiser, bruk av munnbind, hjemmekontor og møtevirksomhet og gjennomføring av private sammenkomster.

Formannskapet behandler rådmannens forslag til ny forskrift i et ekstraordinært møte førstkommende fredag kl. 1400. Møtet sendes direkte på Drammen kommunes nettside.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2401 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitt

Tirsdag 9. februar 2021 kl 08.57

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Alle tre er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av de tre smittetilfellene som rapporteres i dag.

– Vi har nå registrert færre enn ti tilfeller hele 16 av de siste 17 dagene. Det er veldig positivt. Spesielt positivt er det at vi har klart å unngå noen smitteøkning i denne perioden hvor det har vært registrert nye og mer smittsomme virusvarianter rundt oss, og det har vært noen tilfeller av mutert virus registrert også i Drammen kommune, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 63 nye smittetilfeller. Det er det samme tallet som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går. Dette er første dagen siden 25. januar at tallet ikke reduseres målt mot dagen før. På den annen side var tallet 182 den 25. januar, og i dag altså nede i 63. Antall smittede i foregående toukersperiode er altså redusert med to tredeler i løpet av drøye to uker og dokumenterer godt hvor kraftig smittetallet har falt i Drammen kommune i denne perioden.

– Jo lavere ned vi kommer i antall smittede de siste to ukene, jo mindre sannsynlig blir det at vi ser noen markant reduksjon i tallet. 63 smittetilfeller over to uker utgjør i gjennomsnitt 4,5 nye tilfeller om dagen. Med lemping på lokale tiltak er det stor sannsynlighet for at vi vil se nye utbrudd og smitteoppblussinger i månedene fremover. Alle skulle selvfølgelig ønsket at vi ikke hadde noen smittetilfeller, men ut fra hvordan denne pandemien arter seg, må vi innse at det er urealistisk å tro at vi ikke skal ha daglige smittetilfeller gjennom vinteren, sier Sagberg.

Smittevernoverlegen understreker at det er et overordnet mål å holde smittetrykket så lavt som mulig, slik at færrest mulig blir smittet. Ifølge Sagberg er det av stor betydning at smittetallet i kommunen er såpass lavt som det er nå for tiden.

– Med mer smittsomme virusvarianter rundt oss, er det en fordel at vi har lite smitte i samfunnet i utgangspunktet. Det betyr at det er færre smittebærere, og presset på helsetjenestene våre er håndterbart. Det blir også mer tid og ressurser til smittesporing rundt de tilfellene som påvises. I tillegg har vi nå vaksinert de fleste beboerne på sykehjemmene og er kommet godt i gang med vaksineringen av de eldste hjemmeboende innbyggerne. Alt dette gjør oss mindre sårbare dersom vi får en ny smitteøkning, og det bidrar forhåpentligvis til at presset på helsetjenestene ikke blir for stort i tiden som kommer, sier smittevernoverlegen.

Som følge av de nye virusvariantene som er påvist, har Drammen kommune sendt inn del positive koronaprøver til analyser hos Folkehelseinstituttet. Dette er prøver fra personer som har fått påvist koronasmitte. Prøvene ble sendt til analyser hos Folkehelseinstituttet fordi det enten var ønskelig å avklare sammenheng med andre smittetilfeller, fordi den smittede personen hadde kommet fra utlandet eller fordi smittesporingen ikke kunne avdekke sikker smittevei, og det var ønskelig å avklare om vedkommende kunne være smittet med den engelske eller sørafrikanske virusmutasjonen.

62 av prøvene er ferdiganalysert ved Folkehelseinstituttet. Seks av prøvene har påvist den engelske varianten, mens én har påvist den sørafrikanske varianten.

Drammen kommune har tidligere rapportert om fem tilfeller hvor den engelske virusvarianten er påvist. I går kom bekreftelsen på det sjette tilfellet.

– Det er foreløpig ikke fastslått en sikker smittevei i dette tilfellet, men smittesporingen pågår fortsatt. Vi har flere potensielle smitteveier som undersøkes nærmere. Denne personens nærkontakter er kartlagt, og det er gjennomført testing. Tre nærkontakter har fått påvist koronasmitte. Deres prøver er sendt til Folkehelseinstituttet for analyser, og det er grunn til å anta at alle disse tre vil få påvist den engelske virusvarianten, sier Einar Sagberg.

I går ble det også kjent at det første tilfellet av den sørafrikanske virusmutasjonen er påvist i Drammen kommune. Smittetilfellet er knyttet til Svelvik sykehjem, og smitteveien ble vurdert å være koblet til innreise. Etter at det ble påvist koronasmitte i tilknytning til sykehjemmet ble det iverksatt systematisk testing av både beboere og ansatte. Samtlige beboere og ansatte som regnes som nærkontakter av den smittede, er nå blitt testet to ganger, og alle prøvene har vært negative. Det ventes fortsatt svar på prøver fra ansatte som ikke regnes som nærkontakter av den smittede.

Foreløpig ser det ikke ut til at verken den engelske og den sørafrikanske virusvarianten som er påvist i Drammen kommune, har ført til noen massiv eller ukontrollert smittespredning. Det er smittevernoverlegen glad for, men han er samtidig klar på at vi må forvente at spredningen av disse virusvariantene vil kunne ta seg opp utover vinteren.

– Mange kommuner rundt oss har stått i krevende situasjoner. Vi jobber systematiske med håndteringen av viruset i Drammen kommune og gjør det vi kan for å unngå en ukontrollert spredning av viruset. Men vi har ingen garanti for at dette ikke kommer til å skje. Så i tillegg til å følge smittevernreglene nøye, holde avstand til hverandre og være hjemme når man er syk, er det svært viktig at alle lar seg teste selv ved milde luftveissymptomer. Å avdekke koronasmitte så tidlig som mulig, for å unngå at andre smittes, er helt avgjørende for å unngå en smittespredning som blir starten på en ny smittebølge, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2399 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Mandag 8. februar 2021 kl 08.57

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Begge to er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av de to smittetilfellene som rapporteres i dag.

– Med nok en dag med lavt antall smittede, fortsetter den gode trenden vi har hatt en stund i Drammen kommune. I løpet av de siste 14 dagene er det registrert 63 nye smittede, og dermed er vi nede på nivået vi hadde rett før den andre store smittebølgen startet i oktober, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Selv om det daglige smittetallet er lavt, har kommuneoverlegen en god stund gitt uttrykk for bekymring knyttet til den engelske virusmutasjonen. Denne virusvarianten regnes som betraktelig mer smittsom enn virusvariantene vi har hatt i Drammen siden i mars i fjor.

– I løpet av gårsdagen fikk vi bekreftet tre tilfeller av den engelske virusmutasjonen. Så vi har altså noen tilfeller av det mer smittsomme viruset i kommunen nå. Det er viktig at alle er klar over dette og er litt ekstra forsiktige og følger alle smittevernreglene nøye. Med flere tilfeller av den engelske virusvarianten i samfunnet, må vi alle være forberedt på at smittespredningen øker igjen, og i verste fall kan den øke raskt og kraftig, sier Johannessen.

To av de tre tilfellene av den engelske virusvarianten er begge ledd i en smittekjede med allerede kjent påvist engelsk virusmutasjon. Så disse to tilfellene var ifølge kommuneoverlegen forventet ut fra at de er en del av en større smittekjede. Det siste tilfellet er en elev ved Akademiet videregående Ypsilon.

– Alle tilfeller av den engelske virusvarianten fører til forsterkede tiltak og karantene for flere enn bare nærkontaktene. Også husstandsmedlemmer til nærkontakter av smittede med den engelske virusmutasjonen, må i karantene. Nærkontaktene skal testes to ganger. De testes så fort som mulig etter at det blir kjent at de er nærkontakter, og så må de testes på nytt etter sju døgn. Dersom begge testene er negative, kan nærkontaktene gå ut av karantene. Husstandsmedlemmer av nærkontaktene kan gå ut av karantene når nærkontakten har avlagt én negativ test, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I forrige uke ble 1421 personer vaksinert i Drammen kommune. Beboerne ved alle sykehjem er nå i hovedsak vaksinert i to runder og er dermed ferdigvaksinerte. I løpet av to dager i Drammenshallen og én dag i samfunnshuset i Mjøndalen ble 931 innbyggere vaksinert. Det var hovedsakelig innbyggere over 85 år som ble vaksinert i Drammenshallen og samfunnshuset i forrige uke.

Denne uka mottar Drammen kommune rundt 750 vaksinedoser. Vaksineringen følger oppsatt plan, og det gjennomføres massevaksinasjon i Drammenshallen på torsdag og i Ebbestadhallen i Svelvik på fredag.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2396 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Søndag 7. februar 2021 kl 10.53

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

To av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for den siste.

Ingen av dagens smittetilfeller berører noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

– Nok en dag med et lavt antall smittede er veldig positivt. Hvis vi ser på antall smittede de siste sju dagene, er vi nå nede på samme nivå som vi var rett før smittetallene steg kraftig i slutten av oktober og begynnelsen av november. Da hadde vi et underliggende smittetrykk som viste seg å være på vei og var starten på den andre smittebølgen. Nå har vi en perioden hatt et nedadgående smittetrykk, så vi håper at vi kan fortsette den gode trenden vi har hatt de siste to ukene, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Det er påvist 32 tilfeller de siste sju dagene. Dette er det laveste tallet siden 26. oktober. Når det gjelder smittetallet for de siste 14 dagene, er dette tallet i dag på 66. Også dette tallet har falt kraftig den siste tiden.

– Vi ser at tiltakene som har vært innført, har klart å dempe smitten. Samtidig er det stadig noen som har ukjent smittevei, og dette forteller om smitte i befolkningen som ikke er oppdaget, sier kommuneoverlegen.

John David Johannessen sier at tilfeller med ukjent smittevei og nye utbrudd må vi forvente at det blir gjennom hele vinteren.

– Med arbeidsreiser og andre reiser på tvers av kommunegrensene, kan vi ikke forvente lange perioder uten smittetilfeller denne vinteren. Vi er en del av en aktiv region i landet vårt. Dette betyr også at det er viktig at vi følger de grunnleggende smittevernrådene, med god hygiene, god avstand, og at vi holder oss hjemme og tar koronatest når vi er syke. Slik kan vi alle bidra til å motvirke smittespredning i vår kommune, og dette er også tiltak som hjelper uavhengig av hvilken variant av koronaviruset det gjelder, sier Johannessen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2394 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Lørdag 6. februar 2021 kl 11.00

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Den ene er nærkontakt av tidligere påvist tilfelle, mens smitteveien er ukjent for den siste.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av de to smittetilfellene som rapporteres i dag.

– Det er veldig gledelig at smittetallet fortsatt er lavt i Drammen. Det tyder på at det fortsatt er lite smitte i samfunnet og at innbyggerne våre er flinke til å beskytte seg og hverandre mot smittespredning, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det registreres hver dag hvor mange smittetilfeller som er påvist de foregående 14 dagene. Med færre enn ti nye smittetilfeller om dagen hele 12 av de siste 14 dagene har smittetallet for de foregående to ukene falt kraftig. 22. januar ble det registrert 200 tilfeller de siste 14 dagene. I dag er tallet nede på 81.

– Da vi registrerte 200 tilfeller i andre halvdel av januar, sa vi at det ville være bra om vi klarte å redusere det daglige smittetallet ned mot ti tilfeller om dagen og etter hvert videre ned under ti om dagen. Det har vi klart, og smittesituasjonen i Drammen kommune har vært mye bedre den siste tiden, og med et godt smittesporingsarbeid har vi hatt god oversikt over situasjonen, sier Johannessen.

Han minner imidlertid om at det ikke er gitt at det er mulig å holde så god oversikt over situasjonen fremover.

– For det første er det viktig at innbyggerne fortsatt følger smittevernreglene og er flinke til holde avstand. Dette er det viktigste bidraget hver enkelt kan gjøre for å bidra til at vi unngår en ny smittebølge. Men vi ser rundt oss at det er en god del tilfeller av den britiske virusvarianten som har vist seg å være mye mer smittsom enn den virusvarianten vi har hatt her lenge. Så det er viktig at vi klarer å unngå noen stor spredning av den engelske virusmutasjonen, eller i alle fall utsette oppblomstringen så mye som mulig, sier kommuneoverlegen.

LES OGSÅ DETTE:
Øvre Eiker: Omreisende team foretar nå koronatest på hjemmeadresser

Lier kommune meldte i går om et tilfelle av den engelske virusvarianten som foreløpig ikke har noen sikker smittevei. Noen få smittetilfeller i Drammen knyttes til smittetilfellet i Lier. Prøver fra disse smittetilfellene er sendt til Folkehelseinstituttet for analyser, og John David Johannessen sier at det er sannsynlig at analysene vil påvise det engelske viruset også for disse personene.

– Vi har hele tiden sagt at vi må være forberedt på at viruset påvises også i Drammen. Vi har allerede et par påviste tilfeller og regner med å få noen flere nå. Så selv om smittetallene har sett veldig positive ut en periode nå, så er vi litt urolige med tanke på utviklingen fremover dersom det blir en oppblomstring av den engelske virusvarianten. Vi har alle sammen fortsatt en stor jobb foran oss for å begrense smittespredningen. Det gjelder fortsatt å være tålmodige, og så håper vi alle at det kommer såpass mange vaksinasjonsdoser til Drammen de nærmeste ukene og månedene at vi kan få vaksinert store deler av befolkningen, sier kommuneoverlegen.

Selv om det er lite smitte i samfunnet minner John David Johannessen om at det fortsatt er like viktig som før å teste seg dersom man får luftveissymptomer av noe slag. Dette gjelder også om symptomene er veldig lette.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2391 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Fredag 5. februar 2021 kl 09.05

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Alle tre er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ved både Stenseth skole og Akademiet videregående skole Ypsilon er det påvist smittetilfeller, og dette fører til karantene for både elever og ansatte.

Én ansatt i hjemmesykepleien på Fjell har fått påvist koronasmitte, og dette smittetilfellet fører til at fem brukere og to ansatte settes i karantene.

– Den positive trenden fortsetter heldigvis med få smittetilfeller pr. dag, og tallet på antall smittede de siste 14 dagene fortsetter også å falle. Antall smittede de foregående 14 dagene er nå nede i 82, og da nærmer vi oss for alvor smittetallene fra før den andre smittebølgen, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Selv om smittetallene i Drammen kommune er lave for tiden, er det fortsatt stor usikkerhet rundt spredningen av det britiske virusmutasjonen. Foreløpig har ikke viruset ført til noen kraftig smitteøkning i Drammen kommune, men John David Johannessen minner om at det påvises tilfeller av den britiske virusvarianten tett innpå oss.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2389 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Torsdag 4. februar 2021 kl 09.15

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Én av de tre er nærkontakt av tidligere påvist tilfelle, mens smitteveien foreløpig er ukjent for de to siste.

Ingen av dagens smittetilfeller har konsekvenser for noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

– Det er gledelig å se at smittetallet holder seg lavt fortsatt. Det tilsier at smittetrykket i samfunnet er relativt lavt for tiden, men vi er litt bekymret for at to av tre smittetilfeller har ukjent smittevei. Det gjøres imidlertid noen ytterligere undersøkelser, og muligens klarer vi å fastslå smittevei for disse to også, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Med færre enn ti smittetilfeller på hele elleve av de siste tolv dagene har smittetallet for den foregående toukersperioden falt markant. I dag er dette tallet 91, og det er første gang siden 29. oktober at det er under 100.

– Tallet på antall smittede de siste to ukene synker nå ned mot nivået vi lå på før den andre smittebølgen i slutten av oktober og begynnelsen av november. Da varierte tallet på smittede den foregående toukersperioden mellom 30 og 60 en periode. Vi ønsker selvfølgelig å komme ned på det samme nivået som da, samtidig som vi hele tiden husker på at smittesituasjonen er skjør. Vi fikk en rask og veldig kraftig vekst den gangen. Og nå har vi et virus som er mer smittsomt rundt oss. Så vi har ingen garanti for at vi i tiden som kommer klarer å holde smittetallene så lave som vi gjør nå, sier Johannessen.

Det ble i går kjent at byggentreprenøren JM har stengt en byggeplass i Drammen etter at det er påvist koronasmitte. Det er et relativt høyt antall smittede, og fortsatt ventes det svar på mange prøver. En stor andel av dem som jobber på byggeplassen er hjemmehørende i andre kommuner enn Drammen, så antall smittede på byggeplassen fremgår ikke av tallene Drammen kommune rapporterer daglig.

Prøver fra smitteutbruddet på byggeplassen er sendt til Folkehelseinstituttet for analyser med tanke på å avdekke om smitten stammer fra den britiske virusmutasjonen eller ikke. Foreløpig har det bare kommet svar på analysen av én prøve, og den ikke påviste den britiske virusvarianten.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2386 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Onsdag 3. februar 2021 kl 08.57

Seks personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Fire av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens én har fått påvist smitte etter innreise til Norge fra utlandet.

For den siste som nå har fått påvist koronasmitte, er smitteveien ukjent.

To av kommunens helseinstitusjoner er berørt av smittetilfellene. Ved Svelvik sykehjem er det en ansatt som har fått påvist smitte, og fem beboere og seks ansatte settes i karantene.

Ved hjemmetjenesten Bragernes er det en bruker som har fått påvist smitte. I forbindelse med dette smittetilfellet er det fem ansatte som settes i karantene.

– Vi er glade for at gårsdagens tall på elleve smittetilfeller foreløpig ikke tyder på noen markant vekst i smittetrykket. Men det bekymrer oss selvfølgelig at vi igjen har fått smitte inn på et av sykehjemmene våre, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Smittetilfellet ved Svelvik sykehjem følges opp tett, og det innføres nå systematisk testing av både beboere og ansatte ved sykehjemmet for å kartlegge hvorvidt smitten har spredt seg til andre eller ikke. Denne testingen vil organiseres på samme måte som smittetilfeller ved andre sykehjem i kommunen og vil pågå inntil det har gått ti dager siden siste påviste smittetilfelle.

– Vi iverksetter alle relevante smitteverntiltak etter at smitte er påvist. Forhåpentligvis får vi raskt kontroll på situasjonen og unngår at smitten sprer seg til andre, men det er umulig å garantere at andre ikke smittes. I noen tilfeller har vi klart å begrense smittespredningen i stor grad, men andre steder som eksempelvis ved Fjell bo- og servicesenter viste det seg å være vanskeligere å stanse smittespredningen. Men alle beboere og deres pårørende kan være trygge på at de ansatte ved sykehjemmet gjør alt de kan for å beskytte beboerne mot smitte, samtidig som de får den omsorgen de skal ha, sier kommuneoverlegen.

Det underliggende smittetrykket i Drammen kommune er fortsatt synkende, og i løpet av de siste 14 dagene er det registrert 105 smittetilfeller. Det betyr at antall smittede i den foregående 14-dagersperioden er nærmere halvert i løpet av ti dager.

– Smittetallene ser raskt mye bedre ut når vi har færre enn ti tilfeller mange dager på rad. Men vi vet samtidig at det kan snu fort. Det så vi slutten av oktober og begynnelsen av november. Den 26. oktober ble det rapportert om åtte smittetilfeller. Elleve dager senere rapporterte vi om 60 tilfeller. Vi må alle gjøre det vi kan for å unngå en sånn utvikling igjen. Samtidig vet vi at den svært smittsomme engelske virusvarianten kan føre til at vi kommer inn i en ny smittebølge med høye smittetall hver dag, sier Johannessen.

Fra og med i dag er ikke Drammen kommune lenger omfattet av de ekstraordinære nasjonale smitteverntiltakene som ble iverksatt mandag 1. februar etter smitteutbruddet i Nordre Follo kommune. Og som følge av den positive utviklingen i smittetallene lokalt har formannskapet i Drammen kommune vedtatt å lette på flere av tiltakene som ble innført i Drammen kommune i november. I dag kan blant annet både treningssentre, svømmehaller og museer åpne igjen. Det samme kan fritidsklubber og kulturskolen for barn og unge. Skjenkeforbudet gjelder fortsatt, men formannskapet skal gjøre en ny vurdering av smittesituasjonen fredag 12. februar. Dersom smittetallene fortsatt er lave i slutten av neste uke, er planen å åpne for skjenking av alkohol og at ulike kultur- og underholdningstilbud også kan åpnes igjen.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2383 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Tirsdag 2. februar 2021 kl 09.17

Elleve personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Åtte av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

For de siste tre tilfellene er smitteveien ukjent. Som følge av dette er personer ved en avdeling innenfor tilrettelagte tjenester og Åssiden videregående skole satt i karantene.

– Vi må ti dager tilbake i tid for å finne like mange smittede i løpet av én dag. Som vi har sagt mange ganger, så legger vi ikke så mye vekt på et enkelt tall. Men vi har vært inne i en god trend den siste halvannen uka, og vi håper jo selvfølgelig at dette skal fortsette. Så vi kommer til å følge svært nøye med de kommende dagene og krysser fingrene for at vi ikke ser starten på en ny smitteøkning. Samtidig ser vi at det stadig dukker opp smittetilfeller med ukjent smittevei. Det sier oss at det er sirkulerende smitte i samfunnet vårt og minner oss om at det er lite som skal til for at vi kan se utbrudd og oppblussing av antall positive tilfeller, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 111 nye tilfeller. Det betyr at smittetallet for den foregående toukersperioden fortsetter å falle, og det underliggende smittetrykket er fortsatt på vei ned.

– Vi har den siste uka advart mot at vi er i en uavklart og usikker situasjon regionalt. Det påvises nye tilfeller av det britiske virusvarianten flere steder, og vi har også hatt noen få tilfeller av denne i Drammen kommune, sier Einar Sagberg.

Senest i går kveld kom det melding om at over 50 barn og ansatte i Sørbyløkka barnehage er satt i karantene etter et smittetilfelle i barnehagen. Dette smittetilfellet har en epidemiologisk tilknytning til et smittetilfelle utenfor Drammen kommune, hvor den britiske virusvarianten er påvist. Prøven av den smittede i barnehagen er sendt til Folkehelseinstituttet for analyser, og det er ikke overraskende om analysene påviser den britiske virusmutasjonen også i dette tilfellet.

Nå har Folkehelseinstituttet også sagt at vi må regne med flere utbrudd av den britiske varianten nasjonalt uten at det er mulig å påvise smittevei til utlandet.

– Vi står egentlig i samme situasjon som vi gjorde i mars i fjor. Da klarte vi lenge å spore smittetilfellene til vinterferiereiser i Italia og Østerrike. Men nokså raskt var ikke dette mulig lenger, og vi hadde smitte i samfunnet som vi ikke hadde oversikt over. Vi må nok regne med at det samme vil skje i ukene og månedene som kommer nå. Det forventes at den britiske virusvarianten vil være dominerende, den påvises allerede i prøver fra personer etter innreise fra flere land, og mange som ikke har vært i Storbritannia selv eller hatt kontakt med noen som har vært der, vil høyst sannsynlig bli smittet av denne varianten, sier Einar Sagberg.

Til forskjell fra virusvarianten som kom til Norge i månedsskiftet februar/mars i fjor regnes den britiske virusvarianten for å være mye mer smittsom. Det gir grunn til bekymring med tanke på smitteutviklingen den nærmeste tiden.

Nå åpner deler av samfunnet opp igjen. Både nasjonale og lokale tiltak ligger nå an til å bli lettere. Tirsdag ettermiddag behandler formannskapet i Drammen forslaget til ny lokal forskrift for å forebygge koronasmitte. I rådmannens forslag til ny forskrift legges det opp til at eksempelvis treningssentre, museer og fritidstilbud til barn og unge kan gjenåpnes. I tillegg går Drammen kommune fra midnatt ut av de ekstraordinære tiltakene som er innført nasjonalt som følge av smitteutbruddet i Nordre Follo kommune. Det ligger dermed an til at både butikker på kjøpesentre og varehus som har vært stengt siden forrige mandag, kan åpne igjen. I tillegg er alle barne- og ungdomsskolene tilbake på gult nivå.

Dermed øker kontakten mellom folk, og dette er alltid en utfordring under en pandemi. Smittevernoverlege Einar Sagberg understreker derfor at det er utrolig viktig at hver og én av oss fortsatt husker de helt basale smittevernreglene om å holde avstand til hverandre, vaske hendene godt og ofte, hoste og nyse i et papirhåndkle eller albuekroken og at vi holder oss hjemme hvis vi er syke.

– At smitteverntiltak avvikles betyr ikke det samme som at vi er gjennom pandemien eller at det bare er å leve som før. Alle har nå et stort ansvar for å ta hensyn til hverandre og gjøre det vi kan for å forebygge smitte, sier smittevernoverlegen.

I morgen og torsdag fortsetter massevaksineringen i Drammenshallen. Vaksineringen av hjemmeboende innbyggere over 85 år har kommet godt i gang, og det åpnes nå for at nye grupper kan gjøre seg klare til vaksinering. Hjemmeboende innbyggere over 75 år som har registrert at de ønsker vaksinering, får i ukene som kommer en SMS fra Drammen kommune. Når de har mottatt denne SMSen kan de bestille time til koronavaksinering.

De som ikke har mottatt denne SMSen må foreløpig vente med å bestille tid til vaksinering. Antall SMSer som sendes ut, henger nøye sammen med hvor mange vaksiner som leveres til Drammen kommune. Dersom innbyggere som ikke har mottatt SMSen, bestiller time til vaksinering, vil det i verste fall ikke være timer nok til alle som har fått beskjed om å bestille tid til vaksineringen.

– Vi sender ut SMS til like mange personer som vi har vaksiner til. For å kunne bestille time til vaksinering, må du ha mottatt SMSen. Hvis du ikke har mottatt SMSen, må du vente. Ingen er glemt, så de som er over 75 år, får en SMS fra kommunen de nærmeste ukene, sier Anette Solvang som er avdelingsleder ved smittevernkontoret og ansvarlig for koronavaksineringen i Drammen kommune.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2377 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Mandag 1. februar 2021 kl 09.13

Fem personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Alle fem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Det er ikke påvist smitte knyttet til noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner, men én ansatt innen helsesektoren er nærkontakt av en smittet og settes i karantene.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 120 nye smittetilfeller. Dette er tre tilfeller færre enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

– Ni dager på rad med færre enn ti smittetilfeller er bra, og smittetrenden er synkende i Drammen kommune. Men siden koronapandemien kom til Norge og Drammen kommune har vi bare hatt to måneder med flere smittetilfeller enn vi hadde i januar. I november hadde vi 1130 smittetilfeller, og i desember hadde vi 371 tilfeller. Vi har hatt nesten like mange tilfeller i januar som i desember. Med 345 nye smittede i januar, er det ikke noen tvil om at vi har hatt mye smitte i samfunnet også de siste ukene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Han minner om at vi regionalt fortsatt er i en uavklart og svært usikker situasjon. Senest i går kveld kom beskjeden om at flere kommuner øst for Oslofjorden ble stengt ned fra midnatt, og det kommer beskjeder om nye funn av det muterte viruset fra flere kommuner.

– Selv om det snakkes om lettelser i koronatiltakene og formannskapet i Drammen kommune skal behandle den lokale forskriften igjen i morgen ettermiddag, må vi nok alle være forberedt på at nasjonale myndigheter kan komme med svært strenge tiltak også i Drammen kommune, dersom vi får noen tilfeller av den britiske virusmutasjonen som ikke kan spores direkte til innreise fra Storbritannia. Så med den uavklarte situasjonen vi har nå, må alle være klar over at hverdagen vår kan bli snudd på hodet igjen på kort varsel, sier Sagberg.

I løpet av de første ukene av året er det 1.679 personer i Drammen kommune som har fått den første vaksinedosen. De første som fikk satt vaksinen, har også fått andre dose og er ferdigvaksinert.

Rundt 650 hjemmeboende innbyggere over 85 år er vaksinert i løpet av de siste to ukene. Resten av dem som er over 85 år og står i vaksinekø, har fått eller får tilbud om vaksinering i løpet av kommende uke. Det er nå et fåtall av innbyggere over 85 år som ikke har registrert seg i vaksinekø og dermed heller ikke fått tilbud om vaksine.

Førstkommende onsdag leveres det nye 1.458 vaksinedoser til Drammen kommune.

– En del vaksinedoser går til beboere på sykehjem og i heldøgns omsorgsboliger som nå skal ha sin andre vaksinedose. I tillegg prioriteres en del doser til helsepersonell. Men med den økte leveransen er det mulig å gi rundt 1.000 innbyggere tilbud om den første vaksinedosen, sier Anette Solvang som er avdelingsleder ved smittevernkontoret og ansvarlig for organiseringen av koronavaksineringen i Drammen kommune.

På grunn av økt leveranse åpnes det nå for at noen hjemmeboende innbyggere over 75 år kan bestille tid til vaksinering.

Innbyggere over 75 år har tidligere fått tilsendt et informasjonsbrev hvor de er blitt oppfordret til å registrere seg om de ønsker koronavaksine eller ikke. Nå får noen av dem som har registrert ønske om vaksine, tilsendt en tekstmelding med beskjed om at de kan bestille time for vaksinering. Tekstmeldingen sendes til telefonnummeret som ble oppgitt da ønsket om vaksine ble registrert.

– Drammen kommune har rundt 5.600 innbyggere i alderen 75 til 84 år. Så alle får ikke tekstmeldingen nå. Vi må sikre at de som får muligheten til å bestille time for vaksinering, også får vaksinen. Det blir derfor gjort et tilfeldig utvalg blant rundt 1.000 innbyggere i denne omgangen. De som ikke får tilsendt tekstmelding nå, får det i løpet av de kommende ukene når vi får flere vaksiner. Hvor mange innenfor denne aldersgruppen som hver uke får beskjed om at de kan bestille time, avhenger av hvor mange vaksiner Drammen får levert, sier Solvang.

LES OGSÅ DETTE:
Faren er over for Norwegian - for denne gang

Det gjennomføres massevaksinering i Drammenshallen både onsdag og torsdag denne uka. Fredag er det massevaksinering i samfunnshuset i Mjøndalen. Neste uke blir det massevaksinering i Drammenshallen og i Ebbestadhallen i Svelvik.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2366 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Søndag 31. januar 2021 kl 11.01

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Begge to er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Det er påvist et smittetilfelle i tilknytning til Sørbyløkka barnehage, og både barn og ansatte settes i karantene.

– Trenden fra de foregående dagene fortsetter, og det er positivt at begge tilfellene som rapporteres i dag, er nærkontakter av kjente smittetilfeller. Vi har registrert et lavere smittetall i helgene enn på ukedagene over en periode, men nå har vi sett lavere smittetall gjennom hele uka, så alt tyder på at det er mindre smitte i lokalsamfunnet enn for en tid tilbake, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 123 nye smittetilfeller. Det er fire tilfeller færre enn det som ble rapportert i går for den foregående toukersperioden, og dette tallet synker for åttende dagen på rad.

– Vi er selvfølgelig glade for at det ser ut til at smittetrykket i Drammen kommune er fallende. Men det er nok greit å minne seg selv på at vi fortsatt ligger godt over dobbelt så høyt i antall nye smittetilfeller i løpet av de siste 14 dagene sammenlignet med det som var smittesituasjonen da den andre store smittebølgen traff oss i slutten av oktober. Så det er fortsatt såpass mye smitte i samfunnet at vi skal være oppmerksomme på at en ny bølge kan oppstå like raskt og sannsynligvis vil ramme oss like hardt eller kanskje enda hardere enn i oktober og november om vi letter for mye på tiltakene, sier Sagberg.

Han understreker at det er lov å være fornøyd med den innsatsen som er gjort og glad for at det ser ut til å være begrenset med smitte i omløp akkurat nå. Men smittevernoverlegen er klar på at denne innsatsen må fortsette en god stund til.

– Vi må unngå at den innsatsen hver og én av oss har gjort de siste månedene, fremstår som bortkastet. Det er viktig at vi heller bruker både innsatsen og resultatene av den som motivasjon til å holde fast på de gode smittevernrutinene og begrense kontakten med hverandre. Å holde avstand til hverandre er fortsatt den beste måten vi tar vare på hverandre, sier Sagberg.

Drammen kommune har tidligere informert om en koronasmittet innbygger som har en forbindelse til flere smittetilfeller i Øvre Eiker kommune. I går bekreftet Øvre Eiker kommune at det ene av smittetilfellene deres har fått påvist den britiske varianten av koronaviruset. Nå har Drammen kommune fått svar på analysene som Folkehelseinstituttet har gjennomført, og også drammenseren er smittet av den britiske virusvarianten.

– Svaret fra Folkehelseinstituttet er ikke overraskende. Allerede på tirsdag varslet vi at svaret på disse analysene høyst sannsynlig ville bekrefte at det er den britiske virusmutasjonen vår innbygger er smittet av, dersom analysene for personene i Øvre Eiker kommune viste dette. I går fikk vi svaret, som bekreftet at det var snakk om den britiske varianten for smittetilfellet i Øvre Eiker. Så da bekreftelsen fra Folkehelseinstituttet kom, var det akkurat som forventet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Han sier at funnet av den britiske virusmutasjonen ikke påvirker smittesituasjonen i Drammen kommune. Den smittede innbyggeren i Drammen har sittet isolert siden koronasmitten ble påvist, og det er god oversikt over nærkontakter. Situasjonen rundt vedkommende anses derfor som oversiktlig.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2361 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Lørdag 30. januar 2021 kl 10.46

Fem personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

To av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de tre siste.

Ingen av de rapporterte smittetilfellene berører noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

– For sjuende dag på rad har vi færre enn ti smittetilfeller. Det er veldig gledelig. Samtidig bekymrer det oss alltid når det er flere smittetilfeller med ukjent smittevei. I dag er det tre av fem tilfeller hvor vi ikke har klart å spore en sikker smittevei, og det er ikke bra, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 127 nye smittetilfeller. Vi har sett et kraftig fall i dette tallet som følge av de lave smittetallene de siste dagene. For bare ni dager siden lå tallet på nye smittede i den foregående toukersperioden på 203.

– Hvis vi får noen dager til med så lave smittetall som vi har sett i det siste, så kan vi nok konstatere at smittetrykket i Drammen kommune har falt. Den underliggende smittetrenden er nå nedadgående, men nasjonale helsemyndigheter har vært tydelige på at vi kan ha noen krevende uker og måneder foran oss fortsatt. Det er fortsatt en nokså uavklart situasjon rundt den britiske virusmutasjonen, og vi har en konstant bekymring for at det muterte viruset som har vist en økt smittsomhet, skal føre til utbrudd i kommunen vår også, uten at vi klarer å oppdage det i tide, sier Sagberg.

Én person i Drammen kommune har fått påvist den britiske virusvarianten. Her er det snakk om kjent smittevei i forbindelse med innreise til Norge. Fire nærkontakter av denne personen er også blitt smittet av koronaviruset, og det undersøkes nå om disse fire tilfellene også er av den britiske virusvarianten. Smittevernoverlege Einar Sagberg mener at det er god kontroll også på disse personene og hvem de har hatt kontakt med. Det understrekes at personen som nå har fått påvist den britiske virusvarianten, ikke er samme person som har en tilknytning til de tre personene fra Øvre Eiker kommune som Drammen kommune informerte om tidligere i uka. Her gjenstår det å få svar på analysene av prøvene.

Med virkning fra sist mandag innførte regjeringen en rekke nasjonale regler som følge av smitteutbruddet i Nordre Follo kommune hvor den britiske virusmutasjonen ble påvist, uten at smitten kunne spores til innreise fra Storbritannia. Disse reglene omfattet Drammen kommune, og det er nå klart at disse tiltakene videreføres til og med tirsdag 2. februar. Deretter gjøres det en del endringer i både tiltakene og hvilke kommuner som omfattes videre. Med virkning fra onsdag 3. februar er ikke Drammen kommune omfattet av disse nasjonale tiltakene. Formannskapet vil derfor tirsdag 2. februar ta stilling til hvilke smitteverntiltak som skal reguleres i en lokal forskrift for Drammen kommune fremover. Rådmannen legger fram forslaget til revidert forskrift mandag 1. februar.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2359 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Fredag 29. januar 2021 kl 09.05

Sju personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Fire av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Én person har fått påvist smitte ved innreise til Norge fra utlandet. Det pågår fortsatt smittesporing for det ene tilfellet, mens smitteveien er ukjent for den siste personen som nå har fått påvist smitte.

– Vi jobber fortsatt med å kartlegge en sikker smittevei for den ene personen hvor smitteveien ikke er fastslått ennå. Nå har vi flere dager bak oss med lav andel ukjent smittevei, og det er viktig at denne andelen er så lav som overhodet mulig videre også, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 136 nye tilfeller. Det er elleve tilfeller færre enn det som ble rapportert i går, og dermed fortsetter den gode trenden som har vært i Drammen kommune den siste tiden. Kurven over rapporterte smittetall den foregående toukersperioden viser nå for første gang på halvannen måned en reell nedgang. Også den underliggende smittetrenden er nå fallende etter å ha steget sakte i en måneds tid.

– Vi har jobbet lenge for å snu smittetrenden. Fra slutten av november og fram til midten av desember hadde vi en bratt nedgang i smittetallet for den foregående toukersperioden. Men fra midten av desember klarte vi ikke å redusere smittetallene ytterligere, og smittetrykket steg istedenfor i andre halvdel av desember og inn i det nye året. Nå har vi hatt både lokale og nasjonale tiltak, og det ser ut til å ha gitt resultater, sier Johannessen.

Han gjentar budskapet om at vi regionalt fortsatt er i en uavklart situasjon knyttet til smitteutbruddet i Nordre Follo kommune. Den engelske virusmutasjonen som ble påvist der, kunne ikke bli sporet tilbake til innreise fra Storbritannia. Det ventes også på svar på analyser av prøvene som er tatt av de tre personene i Øvre Eiker kommune som har en forbindelse til en koronasmittet innbygger i Drammen kommune. Det antas foreløpig at dersom én av disse prøvene viser smitte fra det muterte viruset, så vil det gjelde alle fire.

– Selv om vi har hyggelige smittetall for tiden, så er situasjonen veldig skjør. Det skal veldig lite til for at viruset begynner å spre seg igjen i stor fart. Og frykten er at vi kan se en smittekurve som ligner på den vi så i slutten av oktober og begynnelsen av november eller enda verre, sier kommuneoverlegen.

John David Johannessen mener derfor at det er helt avgjørende at vi alle fortsatt er veldig forsiktige, er flinke til å holde avstand til hverandre og tester oss ved de minste luftveissymptomer.

– Innbyggerne i Drammen kommune har både i fjor vår, i fjor høst og nå vist hva som bor i oss. Vi tar pandemien på alvor og gjør det vi kan for å begrense spredningen. Det er mange som ofrer mye og som mer enn gjerne skulle ha opplevd normal hverdager igjen. Dette gjelder oss alle, sier han.

Men kommuneoverlegen ber oss alle om å være tålmodige, samtidig som vi er forsiktige.

– Vi er i gang med vaksineringen av de mest sårbare gruppene. Det kommer også stadig nyheter om vaksiner som ligger an til å kunne bli godkjent. Så selv om kanskje vaksineringen vil ta litt lenger tid enn myndighetene først antydet, er vi i gang, og håpet er at vi etter hvert kan oppleve en hverdag med færre restriksjoner når flere og flere blir vaksinert, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Førstkommende søndag går de nasjonale tiltakene som regjeringen innførte natt til sist mandag, ut. Drammen kommune har vært omfattet av disse tiltakene. Foreløpig er det ikke kjent om og i hvilken grad disse tiltakene videreføres. Dette blir avklart i løpet av helgen.

Formannskapet i Drammen kommune har vedtatt å forlenge den lokale forskriften. Det betyr at det fortsatt vil være en forskrift med en rekke tiltak som gjelder den dagen de nasjonale tiltakene ikke omfatter Drammen kommune lenger. I forbindelse med formannskapsbehandlingen av den lokale forskriften i går ble det gjort to endringer som er betydning for ungdom og sårbare grupper.

Det er nå åpnet for at ungdom i alderen 13 til 19 år kan gjenoppta fritidsaktiviteter og trening innendørs. Det betyr at det nå er tillatt med trening både innendørs og utendørs for alle under 20 år. I tillegg ble det åpnet for at personer med funksjonsnedsettelser eller sårbare grupper kan være inntil ti personer sammen i forbindelse med aktiviteter utendørs så lenge de kan holde minst én meters avstand mellom seg. Trener og støttepersonell kommer i tillegg til det maksimale antallet på ti deltakere.

Det er også besluttet at barne- og ungdomsskolene i Drammen kommune går fra rødt til gult smittevernnivå fra og med mandag 1. februar. Denne endringen var planlagt med virkning fra sist mandag, men ble stanset på grunn av smitteutbruddet i Nordre Follo kommune. Kommuneoverlege John David Johannessen anser det som lite sannsynlig at endringen fra rødt til gult nivå blir stanset i siste liten denne gangen. Men han tar ett forbehold.

– Dersom situasjonen rundt den britiske virusmutasjonen endrer seg til det verre, enten lokalt eller i våre nære områder, kan rådene fra nasjonale helsemyndigheter og beslutningen fra regjeringen også endres. Da kan vi bli omfattet av lignende tiltak som Nordre Follo kommune og de ni omkringliggende kommunene. Drammen er i dag i ringen av 15 kommuner utenfor de kommunene som er direkte berørt av Nordre Follo-utbruddet, og for oss og de 14 andre kommunene i denne ringen er det pr. i dag gult nivå som er nasjonale myndigheters beslutning om smittevernnivået på skolene, sier Johannessen.

De videregående skolene er på rødt smittevernnivå. Dette er besluttet av regjeringen. Hva som skjer med disse skolene avhenger av hva regjeringen vedtar å videreføre av tiltak i kommunene rundt Nordre Follo kommune.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokka 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2354 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Torsdag 28. januar 2021 kl 08.55

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Begge to er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ingen av tilfellene berører noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

– Vi er inne i en god trend i Drammen kommune akkurat nå. Vi har hatt strenge smitteverntiltak i kommunen lenge. I tillegg har også nasjonale myndigheter på noen områder innført enda strengere tiltak. Det er nok resultatet av disse tiltakene og at innbyggerne har vært flinke til å følge reglene vi ser resultatet av nå, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 147 nye smittetilfeller. Bare på fem dager har smittetallet for den foregående toukersperioden falt fra 198 til 147 nye tilfeller. Smittetallet for de siste sju dagene viser også at smittetrykket i Drammen kommune er lavere enn på lang tid. Det er påvist 52 nye tilfeller i løpet av de siste sju dagene, og dette er det laveste sjudagerstallet siden 28. oktober i fjor. Det tidspunktet for starten på den store smittebølgen.

– Det ser lovende ut for tiden, men vi må nok vente noen dager før vi konkluderer med at smittetrykket har falt i Drammen kommune. Regionalt er vi fortsatt inne i en uavklart situasjon rundt den britiske virusmutasjonen, så ting kan endre seg raskt. Høyst sannsynlig er det fortsatt også noe skjult smitte i samfunnet som ikke fanges opp. Så det er viktig at alle fortsatt følger smittevernreglene og tar vare på seg selv og sine nærmeste, sier smittevernoverlegen.

Han minner om at det fortsatt er like viktig at alle med luftveissymptomer bestiller tid til koronatesting. Alle som har behov for å teste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2347 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Onsdag 27. januar 2021 kl 09.13

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Sju av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de to siste.

Ingen av dagens smittetilfeller berører noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

– Det er gledelig at vi registrerer den fjerde dagen på rad med færre enn ti smittetilfeller. Så få tilfeller fire dager på rad har vi ikke hatt siden før den store smittebølgen kom i slutten av oktober. Selv om det alltid er litt usikkerhet rundt enkelttall, så håper jeg innbyggerne bruker disse tallene som motivasjon til å holde ut en stund til. Når vi begrenser kontakten mellom oss, har det direkte innvirkning på smittespredningen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 162 nye smittetilfeller. Det er fem tilfeller færre enn gårsdagens rapporterte tall, og for tredje dag på rad synker smittetallet for den foregående toukersperioden. Den underliggende smittetrenden viser nå en liten nedgang etter å ha steget svakt hver dag siden årsskiftet.

Smittevernoverlegen minner imidlertid om at situasjonen rundt spredningen av den britiske virusmutasjonen fortsatt er høyst uavklart. Dersom denne virusmutasjonen som regnes for å være 50 til 70 prosent mer smittsom, blir påvist i Drammen kommune, vil det bli svært vanskelig å holde smittetallene like lave fremover.

– Vi har et smittetilfelle i Drammen kommune som vi nå mistenker å være forårsaket av den britiske varianten av koronaviruset. Øvre Eiker kommune meldte i går om tre mulige tilfeller som de antar er av den britiske mutasjonen. Den ene av de tre er nærkontakt av en person i Nordre Follo som har fått påvist koronasmitte med den engelske varianten, og det er en forbindelse mellom den smittede personen i Drammen og én av de tre eikværingene, sier Einar Sagberg.

Koronatesten av både personen fra Drammen og de tre fra Øvre Eiker er sendt til Folkehelseinstituttet for analyse. Dersom analysene viser at det ene smittetilfellet stammer fra den britiske mutasjonen, er det overveiende sannsynlig at resten av tilfellene også gjør det.

Den smittede innbyggeren i Drammen kommune har sittet isolert siden koronasmitte ble påvist, og det er god oversikt over nærkontakter. Øvre Eiker kommune vurderer ikke de tre mulige tilfellene av smitte med britisk mutasjon som et lokalt utbrudd. Det er foreløpig ingenting som tilsier at det er snakk om et lokalt utbrudd i Drammen kommune heller.

– Det er selvfølgelig viktig for oss å få avklart om at det er snakk om en britisk virusmutasjon som har rammet vår innbygger. Vi anser situasjonen rundt en smittede personen som oversiktlig, men det er viktig at dette viruset ikke får spre seg ukontrollert i kommunen. Da kan vi stå overfor en stor utfordring, sier smittevernoverlegen.

Dersom det ikke kommer et stort smitteutbrudd i Drammen kommune de kommende dagene eller nasjonale retningslinjer som gjør det umulig, planlegges det nå på nytt for overgang fra rødt til gult smittenivå ved alle barne- og ungdomsskolene i kommunen. Beslutningen er ikke tatt ennå. Den blir tatt på torsdag, men dersom alt går som det nå planlegges, vil gult nivå innføres med virkning fra mandag 1. februar. Alle skolene fullfører undervisningen inneværende uke på rødt nivå.

Av hensyn til både elever, foresatte og lærere har det vært ønskelig med en viss stabilitet og ikke hyppige skift mellom de ulike nivåene på smitteverntiltakene ved skolene. Den kommende tiden kan bli preget av mindre stabilitet, og alle må være forberedt på raskere skift mellom smittevernnivåene.

– Alle må nok innstille seg på at det kan bli raskere bytter mellom de ulike smittevernnivåene enn vi så langt har lagt opp til, og det gjelder begge veier. Hvis det ikke er nødvendig å følge smitteverntiltakene på rødt nivå, så skal vi unngå det. Motsatt vil vi gå til rødt nivå igjen med kort varsel, dersom det blir nødvendig, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

LES OGSÅ DETTE:
Øvre Eiker kommune stenger skoler og barnehager

Alle innbyggerne i Drammen kommune skal i går ha fått en SMS fra Folkehelseinstituttet med oppfordring om å laste ned den nye appen Smittestopp. Den samme meldingen har innbyggerne i de øvrige 24 kommunene som nå er omfattet av regjeringens nasjonale tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset.

– Smittesporingsarbeidet er veldig viktig i kampen mot viruset, men det er både tid- og ressurskrevende. Denne appen er et viktig verktøy og supplement i smittesporingsarbeidet. Så alle som har lastet ned Smittestopp, bidrar til at vi kan drive et effektivt smittesporingsarbeid, som er nødvendig for å holde oversikten over smittespredningen i Drammen kommune. Derfor oppfordrer jeg alle innbyggerne over 16 år til å laste den ned og ta den i bruk, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Han minner om at det fortsatt er like viktig at alle med luftveissymptomer bestiller tid til koronatesting. Alle som har behov for å teste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2345 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Tirsdag 26. januar 2021 kl 09.15

Drammen kommune er gjort kjent med at én person som hadde fått påvist koronasmitte, gikk bort ved Drammen sykehus i helgen.

Vedkommende var hjemmehørende i Drammen kommune. Ytterligere informasjon om dette dødsfallet er det Drammen sykehus som håndterer.

Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem.

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. To av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. For den siste smittede er det en antatt smittevei, men det er ikke fastslått en sikker smittevei.

Det er påvist ett smittetilfelle knyttet til Danvik folkehøyskole. Både elever og ansatte settes i rutinemessig karantene.

Dette er den tredje dagen på rad med relativt få rapporterte smittetilfeller. For første gang siden perioden 31. desember-2. januar er det tre dager på rad med færre enn ti daglige smittetilfeller. Og for første gang siden perioden 22.-24. oktober er det registrert så få som 14 tilfeller over en tredagersperiode.

– Vi er veldig spente på hvordan smitteutviklingen fortsetter de neste dagene. Er det lave tallet en tilfeldighet eller ser vi nå resultatet av strenge tiltak som bidrar til å senke smittetrykket? Vi krysser selvfølgelig fingrene for at det er det siste som er tilfellet, men vi har også tidligere sett noen slike perioder med lavere tall som kan skyldes variasjon i antall prøver som er tatt eller forsinkede prøvesvar, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Han understreker imidlertid at smittesituasjonen fortsatt er høyst uavklart og at det er altfor tidlig å konkludere med at smittetrykket er i ferd med å avta.

– Vi har en veldig alvorlig situasjon relativt nær oss på den andre siden av Oslofjorden. Og både Drammen og flere andre kommuner i vårt nærområde har sendt inn positive koronaprøver til analyse for å finne ut om den britiske virusmutasjonen kan påvises også hos oss. Noen av kommunene vil nok få svar på sine prøver i dagen som kommer, og dersom den engelske varianten av koronaviruset viser seg å være mer utbredt enn vi har trodd, må vi i verste fall regne med at smittetallene kan skyte i været igjen. Derfor er det fortsatt utrolig viktig at alle er ytterst påpasselige, følger alle smittevernreglene og gjør det de kan for å forebygge smittespredning, sier smittevernoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 167 nye tilfeller av koronavirus i Drammen kommune. Dette er det laveste tallet siden 2. januar. Dersom antallet tilfeller som nå er rapportert de siste tre dagene ikke er kunstig lavt av noen grunn, gir det indikasjoner på at smittetrykket er i ferd med å avta.

– Det er i så fall veldig gledelig. Men jeg understreker altså at både vi i Drammen kommune og andre kommuner på det sentrale østlandsområdet må håndtere en veldig uoversiktlig situasjon. Nordre Follo kommune fikk påvist mange nye tilfeller av den britiske virusmutasjonen i går, sier Einar Sagberg.

Smittevernoverlegen håper at vi fortsatt skal se en fallende smittetrend i Drammen. Men Sagberg er tydelig på at smittetrykket faller kun dersom vi klarer å følge alle smitteverntiltakene minst like godt i tiden som kommer og at vi unngår å få den britiske virusmutasjonen påvist i Drammen kommune.

– Det kommer til å kreve mye av hver enkelt av oss å holde tallene så lave som vi har klart de siste dagene, men vi har vist før at vi har klart å redusere smittetrykket, sier smittevernoverlege Einar Sagberg og oppfordrer alle som har luftveissymptomer av noe slag om å bestille tid til en koronatest.

Alle som har behov for å teste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2336 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Mandag 25. januar 2021 kl 09.11

Fem personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Alle fem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Blant dem som nå har fått påvist koronasmitte, er en ansatt i hjemmetjenesten i Mjøndalen. Fem brukere og tre ansatte er satt i karantene som følge av dette smittetilfellet.

– I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 182 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er fortsatt et høyt tall, men to dager på rad med relativt lave smittetall, bidrar til at dette tallet går ned. Vi har sett at det ofte er lavere antall som får påvist smitte i en helg, og ser fortsatt flere dager i sammenheng når vi vurderer, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Han er spent på hvordan smittetallene utvikler seg de nærmeste dagene. Spesielt med tanke på fredagens opplysninger om at den britiske virusmutasjonene er påvist i Nordre Follo kommune. Nå er også Drammen kommune omfattet av de strenge nasjonale tiltakene som regjeringen innførte for 15 kommuner på Østlandet i går kveld.

– Hvis vi klarer å holde smittetallene så lave som de siste dagene, skal vi alle sammen være veldig glade. Men den smittsomme britiske varianten av koronaviruset er påvist nokså nær oss, så vi må være forberedt på at den kan bli påvist i Drammen kommune også. Det krafttaket vi, og mange andre kommuner gjør nå, har til hensikt å sørge for at konsekvensene av et slikt tilfelle blir minst mulig, sier Johannessen.

Alle som har behov for å teste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2333 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Søndag 24. januar 2021 kl 10.54

Seks personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Alle seks er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Ved Svensedammen ungdomsskole har en ansatt fått påvist smitte, og ved Åssiden skole har en elev fått påvist smitte. I begge tilfellene må både elever og lærere i karantene fordi de regnes som nærkontakter av de smittede.

– Vi er glade for at det nok en dag er få eller ingen smittede med ukjent smittevei. Det gjør at vi har relativt god oversikt over smittespredningen i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Han gjentar budskapet som er formidlet mange ganger om at man ikke må vurdere smittesituasjonen ut fra smittetallet for én enkelt dag. Hvor mange som får påvist smitte hver dag, svinger tidvis ganske mye. Derfor er det viktig å se utviklingen over litt tid.

– Situasjonen er veldig utfordrende med et smittetrykk som fortsatt er for høyt. Vi har dessverre sett flere eksempler på hvor fort situasjonen kan endre seg, og jo høyere smittetrykk vi har, jo mer sårbare er vi også for at smittespredningen kan eskalere. Dette så vi tydelig i Drammen kommune i slutten av oktober da vi gikk fra noen få tilfeller om dagen til et smittetrykk som var ekstremt krevende å håndtere i løpet av veldig kort tid. Nå har vi også usikkerheten rundt den britiske virusmutasjonen, så selv om vi har få nye smittetilfeller i dag, er det fortsatt like viktig at alle er veldig påpasselige, følger smittevernreglene og tester seg ved tegn til luftveissymptomer, sier Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 198 nye smittetilfeller. Det er på nivå med det som har vært tilfellet det siste tiden.

Regjeringen innførte i går svært strenge restriksjoner i Nordre Follo kommune og ni nabokommuner, deriblant Oslo kommune. Disse kommunene er i praksis langt på vei stengt ned. Det vurderes nå tiltak i kommunene som ligger rundt de ti kommunene som er berørt av regjeringens tiltak. Drammen kommune har gitt uttrykk for at tiltakene for de omkringliggende kommunene også bør omfatte oss.

Kommunens ledelse følger utviklingen i Nordre Follo kommune tett og avventer regjeringens beslutning om tiltak for de omkringliggende kommunene. I påvente av disse tiltakene oppfordrer ordfører Monica Myrvold Berg innbyggerne i Drammen kommune til å unngå sosial kontakt og holde god avstand til alle andre enn dem man bor sammen med.

– Jeg vil også oppfordre kommunens innbyggere til å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige. Det er viktig at alle nå bidrar til å unngå både at vi får virusmutasjonen til kommunen og at den spres her, sier ordføreren.

Folkehelseinstituttet har også gått ut med informasjon til alle som bor i Nordre Follo kommune og jobber i helsetjenesten i andre kommuner. Anbefalingen deres er at som hovedregel skal disse medarbeiderne ikke komme på jobb. Alle som driver private helsevirksomheter i Drammen kommune, må sørge før at medarbeidere som bor i Nordre Follo kommune, er kjent med Folkehelseinstituttets anbefaling.

Alle som har behov for å teste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2328 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Lørdag 23. januar 2021 kl 10.54

15 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

14 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for den siste.

Ved Drammen helsehus har to ansatte fått påvist koronasmitte. To pasienter og tre ansatte settes i karantene.

Ved Killingrud ungdomsskole har en elev fått påvist smitte. Her foregår fortsatt smittesporingen, så det er ikke endelig avgjort om noen må i karantene og eventuelt hvor mange det er snakk om.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 195 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Det er noe lavere enn gårsdagens tall på 200, men smittetallet for den siste to-ukersperioden ligger fortsatt stabilt høyt.

– Smittetrykket i Drammen kommune er fortsatt høyt. Og med et høyt smittetrykk over tid er det også en risiko for at smitten kan begynne å spre seg raskt og utløse en ny smittebølge. Heldigvis har vi nok en dag med få smittetilfeller med ukjent smittevei, og det gjør det enklere å holde oversikt over situasjonen. Men vi skulle veldig gjerne sett lavere smittetall for å få redusert smittetrykket, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I går ble det kjent at de første tilfellene av den britiske varianten av koronaviruset er påvist i Norge, uten at det kan knyttes direkte til innreise fra Storbritannia. De to tilfellene ble påvist i Nordre Follo kommune, og det er nå innført svært strenge restriksjoner i Nordre Follo kommune og ni nabokommuner, deriblant Oslo kommune.

Den britiske virusmutasjonen er ikke påvist i Drammen kommune, og kommunen er heller ikke omfattet av tiltakene som regjeringen nå har iverksatt. Smittesituasjonen følges imidlertid tett av kommuneledelsen, og det gjøres fortløpende vurderinger av om det er behov for å iverksette tiltak for å forhindre at den britiske varianten av koronaviruset kommer til kommunen. Drammen kommune kommer med oppdatering i løpet av dagen på om det iverksettes nye tiltak og hvilke dette eventuelt er.

Ett tiltak som allerede er vedtatt innført som følge av gårsdagens tilfeller i Nordre Follo, er at alle barne- og ungdomsskolene i Drammen kommune fortsetter på rødt smittevernnivå. Skolene har i mange uker vært på rødt nivå, men skulle etter planen over på gult nivå fra førstkommende mandag. Dette blir det nå ingenting av i denne omgang. Istedenfor videreføres rødt nivå inntil videre.

– I den situasjonen vi står i nå, men en alvorlig virusvariant med ukjent smittevei nokså nær oss, er det utrolig viktig at alle er ekstra påpasselige og oppmerksomme på eventuelle symptomer. Nå må alle ha en veldig lav terskel for å teste seg, dersom man har luftveissymptomer av noen art. Er du i tvil om du skal bestille time til testing, så bestiller du time til testing. Vi kan ikke risikere å spre smitte i samfunnet nå fordi vi avventer en dag eller to før vi tester oss, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Alle som har behov for å teste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2322 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Fredag 22. januar 2021 kl 09.06

Tolv personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Alle tolv er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Én av dem som har fått påvist smitte det siste døgnet, er knyttet til smitteutbruddet ved Drammen helsehus. Tilfellet fører imidlertid ikke til karantene for andre.

Ved hjemmetjenesten i Mjøndalen og Krokstadelva er det påvist smitte hos to ansatte. Her er til sammen 26 brukere og 15 ansatte satt i karantene.

Ved Senterbarnehagen FUS på Fjell har en ansatt fått påvist smitte. Dette tilfeller medfører karantene for nærkontakter i barnehagen.

– Vi får fortsatt rapportert et relativt høyt antall smittede hver dag. I løpet av de siste to ukene har vi bare tre dager med færre enn ti tilfeller, og alle disse tre dagene skyldtes de lave tallene forsinkelser ved laboratoriet som analyserer prøvene. De siste 14 dagene har vi fått påvist 200 nye tilfeller, og dette er et snitt på i overkant av 14 tilfeller pr. dag. Vi skulle gjerne kommet oss stabilt under ti nye tilfeller pr. dag for å se konturene av et lavere smittetrykk, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han understreker samtidig at det er positivt at ingen av dagens rapporterte smittetilfeller har ukjent smittevei. Dette bidrar til å holde oversikt over hvordan smitten sprer seg i lokalsamfunnet.

De 200 tilfellene som er påvist i foregående 14-dagersperiode er litt lavere enn gårsdagens tall som lå på 203. Smittetallet varierer noe fra dag til dag, men hvis man ser tallene samlet sett over en periode, øker fortsatt smittetrykk svakt.

– Hvis vi i første omgang klarer å nærme oss ti smittetilfeller om dagen og etter hvert komme under ti tilfeller, vil smittetrykket avta en god del sammenlignet med det vi har i dag. Det vil være veldig bra om vi klarer dette. Vi har fortsatt noen uker foran oss med vinter og kulde, og når vi er inne, er det lettere for viruset å spre seg til andre. Så et lavere smittetrykk generelt sett vil være bra for oss alle, men da må vi fortsatt være flinke til å følge smittevernanbefalingene og ta hensyn til hverandre ved å holde avstand og sørge for god hånd- og hoste- og nysehygiene, sier Johannessen.

Oppfordringen om å teste seg hvis man har lette luftveissymptomer, gjelder så lenge pandemien pågår. Alle som har behov for å teste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2307 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Torsdag 21. januar 2021 kl 08.46

17 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

14 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

To har fått smitte etter ankomst til Norge fra utlandet, mens smitteveien er ukjent for den siste.

Det ene av dagens rapporterte smittetilfeller får konsekvenser for hjemmesykepleien i Krokstadelva, og seks ansatte settes i karantene.

I tilknytning til smitteutbruddet ved Drammen helsehus er det påvist ett nytt smittetilfelle. Dette tilfellet får imidlertid ingen konsekvenser i form av karantene for andre pasienter eller ansatte.

Ved Krokstad skole er det påvist smitte hos en elev, og både elever og lærere må i karantene.

– Selv om dagens smittetall er relativt høyt, er det én positiv ting, og det er at kun én av dem som nå har fått påvist smitte, har ukjent smittevei. Vi ønsker selvfølgelig å få kartlagt sikker smittevei for alle som er blitt smittet. Dette har vist seg å være vanskelig, men det er godt å se at antallet med ukjent smittevei er såpass lavt i dag, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 203 nye smittetilfeller. Dette er en økning fra gårsdagens tall på 191, og det er det høyeste som er registrert siden 12. desember.

– Smittetrykket har steget sakte, men jevnt siden årsskiftet. Vi har fortsatt en jobb foran oss med å begrense smittespredningen og sørge for at smittetrykket kommer ned på et lavere nivå. Det er usikkert, og vi går med en konstant frykt for at smittespredningen kan eskalere når vi har et såpass høyt smittetrykk som vi har for tiden. Alle skal være glade for at vi ikke fikk en ordentlig smittebølge etter jule- og nyttårsfeiringen, og kommunens innbyggere skal ha all ære for at jul og nyttår ble markert på en smittevernmessig forsvarlig måte. Men vi har ikke klart å redusere smittetrykket ned til nivået vi hadde i fjor høst før den kraftige bølgen kom i slutten av oktober og utover i november, sier smittevernoverlegen.

I dag starter vaksinasjonen av innbyggere over 85 år som ikke bor på sykehjem. Etter hvert som det kommer flere vaksiner til Drammen kommune, åpnes det for vaksinasjon av andre innbyggere som er i de ulike prioriterte gruppene.

– Dette er en dag vi har ventet lenge på. Nå er vi endelig i gang med vaksinasjon av innbyggerne som ikke bor på institusjonene våre. Det er fortsatt langt fram til vi kan legge pandemien bak oss, men dette er en viktig milepæl på veien tilbake til et normalisert liv. Og så får vi alle håpe at vi får flere godkjente vaksiner og større leveranser, slik at flere kan vaksineres så fort som mulig, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Oppfordringen om å teste seg hvis man har lette luftveissymptomer, gjelder så lenge pandemien pågår. Alle som har behov for å teste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2295 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

LES OGSÅ DETTE:
ÅSSIDEN:
Falske smittesporere på ferde - utenlandske ifølge politiet, men snakket norsk

Onsdag 20. januar 2021 kl 08.58

12 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Sju av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de fem øvrige.

Ved Drammen helsehus har ytterligere én pasient og én ansatt fått påvist koronasmitte. Ingen av disse to smittetilfellene fører til karantene for andre pasienter eller ansatte.

Ved Senterbarnehagen FUS på Fjell er det påvist smitte, og nærkontaktene settes i karantene.

Ved Eknes ungdomsskole har en elev fått påvist smitte. Både elever og lærere må i karantene. Den endelige oversikten er ikke klar ennå ettersom smittesporingen fortsatt pågår.

– Etter en del dager med få smittetilfeller med ukjent smittevei, ser vi i dag at nesten halvparten ikke kan spores tilbake til kjent smitte. Det kan være tilfeldig at vi får så mange på én dag, men ukjent smittevei er noe som bekymrer oss, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Å kartlegge smitteveien er viktig for å holde oversikten over hvor smitten kommer fra og hvordan den sprer seg videre. Med ukjent smittevei blir naturlig nok jobben med å holde oversikt over smittespredningen vanskeligere.

– Hvis vi ser mange tilfeller med ukjent smittevei over tid, så er det et tegn på at det er mye smitte ute i samfunnet som vi ikke har oversikt over. Nå har vi heldigvis hatt relativt få tilfeller den siste tiden med ukjent smitte i Drammen kommune, så det er ikke noen holdepunkter for å si at det er mye smitte vi ikke har oversikt over. Men vi følger selvfølgelig med på utviklingen i antall tilfeller med ukjent smittevei, sier Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 191 nye smittetilfeller. Dette er litt lavere enn tallet som ble rapportert i går, men ligger omtrent på snittet av tallene som er rapportert den siste uka. Fortsatt viser den underliggende trenden en svak stigning i smittetrykket.

Etter over to måneder med rødt nivå på smitteverntiltakene går alle barne- og ungdomsskolene i Drammen over til gult nivå fra og med mandag 22. januar. Det betyr noen lettelser på tiltakene på skolene og at elevene kan forberede seg på undervisning på skolen hver dag fra og med neste uke.

– Både elever og lærere har gjort en imponerende innsats under veldig spesielle omstendigheter. Nå skal vi sørge for at undervisningen blir så normal som mulig og at elevene fort kommer inn i den skolehverdagen som vi alle ønsker at de skal være i, sier Thomas Larsen Sola som er kommunalsjef for barnehage og skole i Drammen kommune.

Oppfordringen om å teste seg hvis man har lette luftveissymptomer, gjelder så lenge pandemien pågår. Alle som har behov for å teste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2278 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Tirsdag 19. januar 2021 kl 09.04

20 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

15 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

Én person har fått påvist smitte etter å ha kommet til Norge fra utlandet, tre har ukjent smittevei, og for den siste personen pågår smittesporingen fortsatt.

Av dem som nå har fått påvist smitte, er fire ansatt ved Drammen helsehus og én ved hjemmetjenesten Bragernes. Ved begge disse stedene er det iverksatt nødvendig karantene av nærkontaktene.

I tillegg er det påvist smitte hos ytterligere én ansatt ved Fjell bo- og servicesenter. Dette smittetilfellet får imidlertid ikke noen konsekvenser for beboere eller ansatte, men perioden med systematisk testing forlenges.

Det er også påvist smitte hos én elev ved Marienlyst skole og én elev ved Drammen videregående skole. Ved begge skolene får smittetilfellene konsekvenser for elever og lærere som settes i karantene.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 198 nye smittetilfeller. Dette er en økning etter to dager med nedgang som følge av relativt få nye smittetilfeller. 198 smittetilfeller er nesten på nivå med tallet som ble rapportert sist lørdag. Da var det påvist 202 nye smittetilfeller de siste to ukene, og dette var det høyeste tallet siden første halvdel av desember.

– Det er ikke overraskende at dagens smittetall er høyere enn de to foregående dagene. Vi visste at vi hadde noen prøver som ikke var analysert, og det var naturlig å anta at noen av disse prøvene ville vise koronasmitte. Hvis vi ser på gjennomsnittet for de siste tre dagene, så er det påvist i overkant av 11 smittetilfeller pr. dag. Dette er et noe lavere tall enn tallene som ble rapportert gjennom forrige uke. Så selv om den underliggende trenden fortsatt er svakt stigende smittetrykk, kan vi med stor sikkerhet etter hvert slå fast at jule- og nyttårsfeiringen ikke førte til noen kraftig smittespredning blant innbyggerne i Drammen kommune, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av desember og januar er det bare tre dager Drammen kommune har rapportert et høyere antall smittede pr dag, enn det som gjøres i dag. Smittevernoverlegen minner imidlertid om hva som ble formidlet i gårsdagens status og understreker at dagens rapporterte smittetall henger sammen med en oppsamling av prøver fra flere dager.

– Vi må se de rapporterte tallene søndag og mandag i sammenheng med dette tallet. Det er ingen grunn til å se på dagens tall som alarmerende i seg selv. Vi skal selvfølgelig følge nøye med på smitteutviklingen, og alle må fortsatt følge smittevernreglene. Men dagens tall alene gir ikke noen indikasjoner på at smitten stiger ukontrollert på noe vis, selv om det er blant de høyeste som er registrert på ganske lang tid. Smitteutviklingen i Drammen kommune ser ut til å vært omtrent som den har vært den siste tiden; svakt stigende, sier Sagberg.

Regjeringen lempet i går på en del av tiltakene som ble innført like etter nyttår. At enkelte nasjonale tiltak er avviklet, betyr imidlertid ikke at det automatisk er åpnet for å gjenoppta aktivitetene. Fortsatt gjelder den lokale forskriften som formannskapet i Drammen kommune har vedtatt, og den setter foreløpig noen begrensninger for blant annet aktiviteter for ungdom i alderen 13-19 år. Formannskapet møtes tirsdag 26. januar for å se på hvilke endringer i den lokale forskriften som eventuelt skal endres.

Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Har du lette luftveissymptomer er oppfordringen klar: Bestill time til testing på Drammen kommunes nettsider eller ring 32 04 60 00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2266 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Mandag 18. januar 2021 kl 08.52

Åtte personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Seks av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens de siste to har fått påvist smitte etter å ha kommet til Norge fra utlandet.

Ved Marienlyst skole har en elev fått påvist smitte. Dette fører til at både medelever og læreren må i karantene.

Ved hjemmetjenesten Bragernes er det en ansatt som har fått påvist smitte. Én bruker og én ansatt settes i karantene som følge av dette smittetilfellet.

– Vi har nå to dager med relativt lave smittetall bak oss. Mye tyder på at tallene som er rapportert i går og i dag er for lave. Det er en del prøver som er tatt gjennom helgen som vi fortsatt venter svar på. Så vi er forberedt på at det ligger en del prøver klare til analyse som vil være positive, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Han mener det ikke er grunnlag for å se at den svakt stigende smittetrenden i Drammen er brutt på grunn av to dager med relativt lave smittetall.

– Gjennom hele pandemien har vi sett smittetall over flere dager for å vurdere utviklingen. Det gjør vi nå også. Derfor vil vi eksempelvis ikke se på det som alarmerende om vi får høye smittetall en av de kommende dagene når vi får svar på prøvene som ligger klare til analyse på sykehuset. Antall påviste smittetilfeller i løpet av en uke eller to gir bedre indikasjoner på smittetrykket, sier Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 189 nye smittetilfeller. Dette er to lavere enn tallet som ble rapportert i går.

– Ingen må tro at vi er gjennom pandemiens verste periode i vinter. Vi har fortsatt noen uker foran oss som kan bli veldig utfordrende. Selv om dagens tall er nokså lavt, er den underliggende smittetrenden fortsatt svakt stigende. Det er derfor all grunn til å følge alle smitteverntiltak nøye og la seg teste selv ved milde symptomer, sier Einar Sagberg.

Smittevernoverlegen understreker også at Folkehelseinstituttet har advart mot at nye virusvarianter kan utgjøre en alvorlig trussel i kampen mot å begrense smittespredningen.

– Foreløpig er det sett relativt få tilfeller av den engelske varianten og den sør-afrikanske varianten av viruset i Norge, men hvis disse variantene får fotfeste her, risikerer vi en større smittespredning enn vi har sett tidligere. Da blir det også vanskeligere å holde kontroll på pandemien, sier Sagberg.

Nå har de fleste beboerne ved sykehjemmene fått den første vaksinedosen, og vaksinasjonen av de eldste innbyggerne som ikke bor på sykehjem, starter denne uka. I tillegg kan en tredje vaksine bli godkjent for bruk i EU og Norge i løpet av januar. Når flere vaksiner godkjennes for bruk, vil også selve vaksinasjonen av befolkningen gå raskere ettersom tilgangen på vaksiner bedres. Etter hvert som det kommer flere og flere vaksinedoser til Norge, blir nye grupper av befolkningen kontaktet med informasjon om hvordan man skal gå fram for å bli vaksinert.

Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Har du lette luftveissymptomer er oppfordringen klar: Bestill time til testing på Drammen kommunes nettsider eller ring 32 04 60 00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2246 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Møndag 17. januar 2021 kl 10.45

Seks personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Fem av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for den siste.

Ingen av dagens tilfeller er knyttet til smitteutbruddet ved ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus.

I forbindelse med systematisk testing ved institusjoner i kommunen hvor det er smitte, er det påvist koronasmitte hos ytterligere to beboere og én ansatt ved Drammen helsehus. Dette får ikke konsekvenser for andre beboere, men to ansatte settes i karantene.

– Vi har en del dager bak oss med relativt høye smittetall. Dagens tall er lavt sammenlignet med de foregående dagene, men vi kan ikke trekke noen konklusjoner basert på enkeltdager om hvordan smittetrenden i samfunnet er. Det er imidlertid positivt at vi i dag ikke har noen nye smittetilfeller som kan kobles til de to store smitteutbruddene vi har hatt den siste tiden, altså på Fjell bo- og servicesenter og Drammen sykehus. I tillegg er det positivt at antallet smittetilfeller med ukjent smittevei er lavt også i dag, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 191 nye smittetilfeller. Dette er en nedgang fra tallet på 202 nye tilfeller som ble rapportert i går. Det er imidlertid bare tre dager siden tallet lå lavere enn 191 nye tilfeller for de foregående 14 dagene, så smittevernoverlegen understreker at dagens tall ikke nødvendigvis representerer noe brudd i trenden med et smittetrykk som er sakte stigende i Drammen kommune.

Folkehelseinstituttet har analysert viruset som er funnet i forbindelse med smitteutbruddet ved ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus. Analysene viser at viruset ved sykehuset er en annen type enn viruset som er påvist ved Fjell bo- og servicesenter. Virustypen ved sykehuset er tidligere oppdaget i flere deler av Europa og ligner på et virus som forårsaket et smitteutbrudd i Melbourne i sommer. Viruset ved sykehuset er også i den samme gruppen som viruset som var årsaken til turistbuss-utbruddet i sommer da en gruppe pensjonister var på rundreise i Norge.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det holdepunkter for at dette viruset som er påvist ved sykehuset, kan smitte lettere, men det er ikke påvist at det gir mer alvorlig sykdom, melder Vestre Viken helseforetak.

– Vi har altså fått påvist to virustyper i Drammen den siste tiden som ser ut til å smitte lettere enn virustypene som har vært her tidligere. Det betyr at vi må være ekstra påpasselige og oppmerksomme på symptomer. Og viruset kan ramme oss alle. Ingen av oss er beskyttet, men vi kan beskytte hverandre ved å teste oss og gå i isolasjon hvis vi er blitt smittet. Og hvis vi er nærkontakter av noen som er smittet, så må vi gå i karantene for ikke å utsette noen andre for smittefare, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Har du lette luftveissymptomer er oppfordringen klar: Bestill time til testing på Drammen kommunes nettsider eller ring 32 04 60 00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2238 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Lørdag 16. januar 2021 kl 11.21

14 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

12 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de to siste.

Halvparten av tilfellene knyttes til smitteutbruddet ved ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus.

I forbindelse med utvidet testing ved institusjoner hvor det er påvist smitte i Drammen kommune, er det påvist smitte hos to ansatte og én beboer ved Filten omsorgsboliger. Også en ansatt ved Hjemmetjenesten Bragernes har fått påvist smitte. Ingen av disse smittetilfellene får noen konsekvenser for andre. Det er ikke noen flere beboere eller ansatte som må i karantene.

Ved hjemmetjenesten i Svelvik er det påvist smitte hos en bruker. Som følge av dette smittetilfellet må tre ansatte i karantene.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 202 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er første gang det rapporteres over 200 nye tilfeller i løpet av den foregående toukersperioden på over én måned. Forrige gang det skjedde var 12. desember. Da var det registrert 212 nye tilfeller de foregående 14 dagene.

– Som vi har rapportert de siste dagene, så ser vi en tendens til at smittetrykket kryper litt oppover. Dette er ikke spesielt overraskende, men det er bekymringsfullt. Hvis smitten eskalerer, så blir det fort en uoversiktlig situasjon som kan komme ut av kontroll. Det vi ser nå er en gradvis økning i smittetrykket. I slutten av oktober og begynnelsen av november så vi mer en eksplosjonsartet utvikling hvor økningen fra dag til dag var veldig kraftig. Det ser vi ikke noen tegn til foreløpig. Men jo høyere smittetrykket blir, jo større blir risikoen for at vi plutselig kan få en større økning også fra dag til dag. Og da står vi raskt i en ny smittebølge, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

De strenge smittevernreglene og -anbefalingene som regjeringen innførte søndag 3. januar, gjelder til og med tirsdag 19. januar. Førstkommende mandag skal regjeringen orientere Stortinget om hvilke smitteverntiltak som videreføres og om det er noen nye som innføres.

– Vi må fortsatt være tålmodige og ta vare på hverandre ved å følge smittevernreglene og -anbefalingene. Og alle må teste seg, selv ved lette luftveissymptomer. At vi følger smitteverntiltakene og får testet alle med symptomer og avdekket eventuell smitte, er de beste tiltakene vi har for å unngå en ny smittebølge, sier Sagberg.

Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Har du lette luftveissymptomer er oppfordringen klar: Bestill time til testing på Drammen kommunes nettsider eller ring 32 04 60 00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Skolene i Drammen kommune har den siste tiden drevet med smitteverntiltak på rødt nivå. Det er nå besluttet at rødt nivå skal videreføres ut kommende uke, altså til og med fredag 22. januar. Regjeringen bestemte tidlig i januar at ungdomsskoler og videregående skoler skulle drive på rødt nivå, mens kommuner med høyt smittetrykk måtte gjøre en vurdering av om også barneskolene skulle drives på rødt nivå.

På grunn av smittetrykket i Drammen kommune i fjor høst og at det ble avdekket smitte blant elever ved mange av skolene, var tiltaksnivået på rødt allerede før regjeringens beslutning kom. Nå avventes mandagens orientering fra regjeringen om tiltaksnivået ved skolene. Slik situasjonen er ved skolene i Drammen kommune med lite smitte blant elevene, planlegges det for å kunne gå til gult tiltaksnivå, dersom ikke regjeringen viderefører rødt tiltaksnivå.

Siden begynnelsen av mars har 2232 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Fredag 15. januar 2021 kl 09.13

8 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

14 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To personer har fått påvist koronasmitte etter ankomst til Norge fra utlandet. For de siste to er smitteveien ukjent.

Åtte de 18 tilfellene som rapporteres i dag, knyttes til utbruddet ved ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus.

På Filten bo- og omsorgssenter har ytterligere én beboer fått påvist smitte. Dette smittetilfellet fører imidlertid ikke til at andre beboere eller ansatte må i karantene.

Ved Fjell bo- og servicesenter har én ansatt fått påvist koronasmitte. På grunn av dette smittetilfellet er én beboer og én ansatt satt i karantene.

Det er tegn til at smittetrenden i Drammen kommune er stigende nå. Siden midten av forrige uke har smittetallet flere dager ligget oppunder 20 nye tilfeller om dagen. Til sammen er det påvist 197 nye tilfeller de siste 14 dagene. Vi må tilbake til 13. desember for å finne et like høyt tall. Og den siste uka er det påvist 111 nye tilfeller. For å finne like mye smitte i løpet av den siste sjudagersperioden må vi tilbake til 6. desember da Drammen kommune fortsatt var inne i den andre smittebølgen.

– Tallene gir grunn til litt bekymring. Vi ser ikke noen ny bølge ut fra disse tallene, selv om smittekurven går sakte oppover. Samtidig skal det ikke så mye til før smittetallene stiger kraftig igjen, og da risikerer vi en tredje bølge, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

På julaften rapporterte Drammen kommune om 146 smittetilfeller de foregående to ukene. I dag er altså dette tallet 197 nye tilfeller. Det indikerer et smittetrykk om lag 35 prosent høyere enn for tre uker siden.

– Økningen er markant siden tallet som ble rapportert for tre uker siden. Vi ser fortsatt ikke noen stor smittebølge etter jule- og nyttårsfeiringen, men vi har hatt to utbrudd som har preget oss på Fjell bo- og servicesenter og på Drammen sykehus, i tillegg til noe importsmitte. Så vi følger nøye med, og det er utrolig viktig at alle med symptomer sørger for å teste seg, sier Johannessen.

Kommuneoverlegen minner om at vi er i gang med vaksineringen. Det vil fortsatt gå en del tid før alle er blitt vaksinert, men de mest sårbare gruppene får vaksine de nærmeste ukene.

– Vi må leve med pandemien en stund til, men vi kan begynne å drømme om bedre tider igjen. Det vil ta tid før smittespredningen kan begrenses av at en stor nok andel av befolkningen er vaksinert. Nå har alle gjort en stor jobb med å begrense smittespredningen i over ti måneder. Vi må være tålmodige og ikke bidra til smitteoppblomstring i denne fasen, sier John David Johannessen.

I forbindelse med påvist koronasmitte hos pasienter ved Drammen helsehus er det etablert en isolasjonspost der. Denne isolasjonsposten skal ivareta pasientene som er i isolasjon og karantene, samtidig som øvrige pasienter skjermes på best mulig måte. Det er innført midlertidig besøksstans ved Drammen helsehus. Pårørende til pasienter ved helsehuset er informert om besøksstansen.

LES OGSÅ DETTE:
Regjeringen endrer rammevilkårene for hestesport, hestehold og hesteavl

Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Har du lette luftveissymptomer er oppfordringen klar: Bestill time til testing på Drammen kommunes nettsider eller ring 32 04 60 00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2218 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Torsdag 14. januar 2021 kl 09.25

7 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

14 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To har fått påvist koronasmitte ved ankomst til Norge og én har ukjent smittevei.

Seks av smittetilfellene som rapporteres i dag, knyttes til utbruddet ved ortopedisk avdeling av Drammen sykehus.

Ved Tangen hjemmetjenesteområde er det påvist smitte hos én ansatte. Dette medfører karantene for åtte brukere og to andre ansatte. Også ved Losjeplassen hjemmetjenesteområde er det påvist smitte. Der er det en bruker som er blitt smittet, men ingen må i karantene som følge av dette smittetilfellet.

Ved Drammen helsehus er det påvist smitte hos ytterligere fem pasienter. Fire pasienter og ti ansatte settes i karantene. Her pågår smittesporingen fortsatt.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 188 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det høyeste tallet på antall smittede i løpet av den siste toukersperioden som er registrert siden 14. desember. For nøyaktig én måned siden ble det også rapportert 188 tilfeller de foregående to ukene. Dette var også samtidig med at smittekurven i Drammen begynte å flate ut.

– Smittetallene tyder på at vi må være ekstra oppmerksomme den nærmeste tiden. Vi ligger opp under 200 tilfeller i uka, og det er for høyt. Hvis vi ser på de siste sju dagene, så har vi hatt 108 nye tilfeller. Like mange tilfeller i løpet av én uke skal vi tilbake til begynnelsen av desember for å finne. Da var trenden nedadgående. Det er den ikke nå, og den har heller ikke vært dét de siste ukene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Smittevernoverlegen er glad for at det fortsatt er lite ukjent smitte, og dette gjør smittesporingsjobben enklere. Men Sagberg understreker viktigheten av at alle er ekstra påpasselige den nærmeste tiden og sørger for å få testet seg dersom man får luftveissymptomer.

Prøvene som er tatt av de koronasmittede beboerne ved Fjell bo- og servicesenter, er analysert av Folkehelseinstituttet, og nå foreligger analysesvarene. Analysene viser at det er snakk om en virusvariant som er sett flere steder i Norge. Det foreligger ikke nok kunnskap om denne virusvarianten foreløpig til å slå fast at den smitter lettere enn andre virusvarianter.

– Men flere steder har denne virusvarianten vist seg å smitte raskt og at den er vanskelig å få kontroll på. Det er altså ikke enestående for Fjell bo- og servicesenter at virusvarianten har spredt seg til mange og at spredningen har vært utfordrende å få kontroll på, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Tilsvarende situasjon med rask spredning av denne virusvarianten er registrert også i Skien, Porsgrunn, Trøndelag og på Ringerike.

Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Har du lette luftveissymptomer er oppfordringen klar: Bestill time til testing på Drammen kommunes nettsider eller ring 32 04 60 00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2200 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Onsdag 13. januar 2021 kl 09.06

Det er meldt ett nytt dødsfall ved Fjell bo- og servicesenter. Det er en kvinne i 70-årene som har gått bort.

Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem.

Med dette dødsfallet er det nå 17 beboere ved Fjell bo- og servicesenter som har gått bort etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

14 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 11 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én har fått påvist koronasmitte etter reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for to av dem som nå er blitt smittet. Halvparten av smittetilfellene som rapporteres i dag, knyttes til ortopedisk avdeling ved sykehuset.

Smitteutbruddet ved sykehuset får også konsekvenser for Drammen kommunes helsetjenester. Ved både Filten omsorgsboliger og Losjeplassen hjemmetjenesteområde er det påvist smitte hos én ansatt. Disse smittetilfellene medfører karantene for både brukere og ansatte.

Ved Drammen helsehus har en pasient fått påvist koronasmitte. Også her får smittetilfellet konsekvenser for pasienter og ansatte. Det pågår fortsatt kartlegging av nærkontakter, så endelig tall på hvor mange som må i karantene er ikke klart.

Smitteutviklingen de siste 14 dagene ligger fortsatt stabilt. Antall smittede personer i Drammen de foregående to ukene er 179. Siden årsskiftet har dette tallet ligget mellom 166 og 185.

– Vi blir stadig tryggere på at jule- og nyttårsfeiringen ikke har ført til noen stor smittespredning og starten på en ny smittebølge. Alt tyder så langt på at kommunens innbyggere har fulgt smittevernreglene, vært forsiktige og tatt vare på hverandre, samtidig som de forhåpentligvis hygget seg, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Han gjentar de foregående dagenes budskap om at smittetallet fortsatt er for høyt, men det er to store utbrudd som har bidratt til å holde smitten høy, og det er altså ikke jule- og nyttårsselskapene.

– Både utbruddet på Fjell bo- og servicesenter og ved ortopedisk avdeling på sykehuset har ført til at mange er blitt smittet. Uten disse to utbruddene hadde vi sett en god del lavere tall i Drammen kommune. Så jeg håper at innbyggerne ser nytten og effekten av tiltakene som er iverksatt. Vi har så langt klart å unngå en ny smittebølge på linje med den vi hadde i november, og jeg oppfordrer alle til å følge smittevernreglene nøye også i tiden som kommer. Vi står foran noen kritiske uker hvor viruset kan spres til mange hvis vi er uforsiktige eller for tett på hverandre. Sammen må vi gjøre det vi kan for å unngå en ny bølge, sier Johannessen.

Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Har du lette luftveissymptomer er oppfordringen klar: Bestill time til testing på Drammen kommunes nettsider eller ring 32 04 60 00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2183 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Tirsdag 12. januar 2021 kl 09.08

18 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

15 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To av dem har antatt smittested før innreise til Norge, og én har ukjent smittevei.

Det er påvist smitte hos en elev ved Veiavangen ungdomsskole. Dette medfører at både elever og ansatte er satt i karantene. Det er også påvist smitte ved Rosendal barneskole, og også der er elever og ansatte satt i karantene.

Ved Filten omsorgsboliger har ytterligere én beboer og fire ansatte testet positivt. Tre ansatte må i karantene som følge av disse smittetilfellene, men det jobbes fortsatt med å kartlegge om ytterligere beboere også må i karantene.

Ved Losjeplassen hjemmetjenesteområde har ytterligere to ansatte testet positivt. Det medfører så langt at 15 brukere og tre ansatte settes i karantene, men kartlegging rundt det siste tilfellet pågår fortsatt. Antallet brukere og ansatte som settes i karantene kan altså endres når smittesporingsarbeidet rundt det siste tilfellet er fullført.

– Med unntak av et par spesielle dager med veldig få rapporterte smittetilfeller, ser vi at det ligger på rundt 15-20 nye smittetilfeller om dagen den siste tiden. Det er relativt mange og vil gi rundt 200 smittetilfeller over 14-dagersperioden. Vi var forberedt på nokså høye tall etter jul og utover vinteren, men det er viktig at vi alle sammen er ekstra påpasselige i tiden som kommer og følge smitteverntiltakene nøye. Alle ønsker sikkert at vi skal kunne redusere på de strenge smitteverntiltakene etter hvert, men da trenger vi nok en reduksjon i smittetrykket. Med dagens smittetrykk vil det være behov for nokså strenge tiltak videre, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 184 nye smittetilfeller. Det på nivå med smittetallene for den foregående toukersperioden som har vært rapportert siden årsskiftet. Så det indikerer at smittetrykket er noenlunde stabilt, selv om det vurderes for høyt, for tiden.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2169 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 44 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Mandag 11. januar 2021 kl 08.44

21 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

18 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To har fått påvist koronasmitte etter hjemkomst fra reiser i utlandet, mens smitteveien er ukjent for den siste.

– Dagens tall er isolert sett høyt, men det må ses i sammenheng med gårsdagens lave tall. Vi har nå fått svar på prøvene som var forsinket, og dermed ble dagens rapporterte tall nokså høyt. Men hvis vi ser de to siste dagene under ett, så har vi hatt 24 tilfeller disse dagene. Et gjennomsnitt på 12 er omtrent likt nivået for de siste ukene, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 178 nye smittetilfeller. Det er en liten økning fra i går, men smittetallet for den siste toukersperioden ligger omtrent på nivå med det som har vært utviklingen den siste uka.

12 av de 18 nærkontaktene som nå har fått påvist smitte, er relatert til ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus. En del av disse smittetilfellene påvirker Drammen kommunes tjenester. Ved hjemmetjenestene på både Losjeplassen, Tangen og Fjell har brukere fått påvist koronasmitte. Totalt er det fire brukere som er blitt smittet, og til sammen 11 ansatte settes i karantene.

I tillegg har én bruker og to ansatte ved Filten omsorgsboliger fått påvist smitte. Til sammen 23 beboere og 21 ansatte er så langt satt i karantene.

– Smitteutbruddet ved Drammen sykehus er stort, og vi følger det nøye. Til sammen 28 av tilfellene Drammen kommune har rapportert de siste dagene, knyttes til utbruddet ved sykehuset. Utover dette har vi foreløpig ikke registrert noen store smitteutbrudd som i vesentlig grad har økt smittetrykket i kommunen så langt etter jule- og nyttårsfeiringen. Vi lar det gå noen dager til før vi konkluderer endelig, men det er positivt at vi ikke ser noen markant økning i smittetallene gjennom den siste uka, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Koronavaksineringen ved sykehjemmene fortsetter denne uka, og det startes også opp vaksinering av utvalgte grupper blant de ansatte i helse- og omsorgssektoren. Det vil imidlertid fortsatt gå lang tid før så mange er vaksinert at hverdagen kan normaliseres. Derfor gjentar kommuneoverlegen oppfordringen om at alle fortsatt følger smittevernreglene og lar seg teste selv ved lette luftveissymptomer.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2151 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 44 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Søndag 10. januar kl 10.08

et er meldt om ytterligere ett dødsfall ved Fjell bo- og servicesenter.

Det er en kvinne i 90-årene som har gått bort etter å ha fått påvist koronasmitte, og ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem.

Siden smitteutbruddet ved Fjell bo- og servicesenter startet for en måned siden, er det 16 beboere som har gått bort etter å blitt smittet.

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle tre er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

– Tre nye tilfeller er vesentlig lavere enn det vi har rapportert de aller fleste dagene siden i oktober. Men dagens tall gir dessverre ikke nødvendigvis et reelt bilde av situasjonen. Det er en del prøver som ble analysert i natt og som vi ikke fått svar på ennå i dag. I tillegg ser det ut til å være noe forsinkelser på prøvene fra siste døgn. Derfor må vi anta at dagens rapporterte smittetall er kunstig lavt, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han regner med at svaret på prøvene som ikke er analysert ennå, kommer i dag eller i morgen. Så eventuelle positive resultater fra disse prøvene, blir rapportert på ordinær måte når de er klare.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 170 nye smittetilfeller. Det er en nedgang fra i går da tallet var 183, men dagens tall er sannsynligvis noe påvirket av at ikke alle prøvene er ferdig analysert.

Vaksineringen av beboerne på sykehjemmene i Drammen kommune startet onsdag 6. januar. Denne vaksineringen fortsetter kommende uke. I tillegg er det nå sendt ut brev til innbyggerne over 75 år, altså alle som er født før 31.12.1945, om at det er åpnet for at de kan registrere seg for koronavaksinering.

Alle innbyggere i Drammen kommune som er født senest innen utgangen av 1945, oppfordres til å registrere om de ønsker vaksine eller ikke. På den måten kan kommunen være sikker på at alle innbyggerne har mottatt og tatt stilling til tilbudet om vaksine. Registreringen gjøres på Helseboka som det er lenket til fra Drammen kommunes nettside.

Grunnen til at kommunen ber om en oversikt over hvem som ønsker vaksinen er behovet for å kunne planlegge vaksineringen og gjennomføre den raskt når vaksinen er tilgjengelig.

Drammen kommune gjør oppmerksom på at det kun er innbyggere over 75 år som skal registrere seg nå. Innbyggere under 75 år som registrerer seg, er nødt til å registrere seg på nytt når det åpnes for vaksinering av aldersgruppen de er en del av.

Det er nå også besluttet hvilken rekkefølge helsepersonellet i Drammen kommune skal tilbys koronavaksine. Folkehelseinstituttet har kommet med kriteriene for vaksinering av helsepersonell, og etter anbefaling fra smittevernrådet har rådmannen besluttet vaksinering av de ulike gruppene innenfor helse- og omsorgssektoren i kommunen etter følgende prioriteringsliste:

Nøkkelpersonell med sentral rolle innen utbruddshåndtering på sykehjem. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om vaksinering vil kunne ha noen effekt for håndteringen av selve utbruddet.
Sykepleiere til omdisponering.
Sykepleiere på isolasjonspost, kommunale akutte døgnplasser og Drammen helsehus avdeling 2.
Sykehjemsleger.
Feltsykepleiere (lavterskel rusbehandling).
Sykepleiere ved Drammen helsehus.
Sykepleiere ved Bråta helse- og aktivitetssenter.
Laboratorietjenesten.
Sykepleiere for øvrig innen institusjon.
Sykepleiere og leger med minst to vakter i uka ved legevakt og/eller luftveisklinikken.
Sykepleiere for øvrig innen hjemmetjenesten.
Sykepleiere og vernepleiere innenfor tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Personell til koronavaksinasjon.
Personell på teststasjonene.
Helsepersonell generelt ved Drammen helsehus og Bråta helse- og aktivitetssenter.
Helsepersonell generelt ved institusjoner og i hjemmetjenesten utenom sykepleiere.
Fastleger og helsesekretærer.
Kommunale og private fysioterapeuter og ergoterapeuter.
Personell på helsestasjoner, i skoletjeneste og ved helsestasjonen for ungdom.
Øvrig helsepersonell i kommunen.
Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2130 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 44 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Lørdag 9. januar 2021 kl 10.38

20 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

15 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens fem har fått påvist smitte etter hjemkomst til Norge etter reiser i utlandet.

Ved Åssiden videregående skole har én elev fått påvist koronasmitte. Både elever og lærere berøres av smittetilfellet og settes i karantene.

– 20 tilfeller i løpet av ett døgn er det høyeste antallet vi har rapportert siden 10. desember. Det var rundt 10. desember at reduksjonen i smittetrykket avtok og smittetallet for de foregående 14 dagene flatet ut. Vi følger nå nøye med på om smittetallene og smittetrykket er på vei oppover igjen, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

De siste 14 dagene er det rapportert 183 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er en økning fra gårsdagens rapporterte tall på 174 tilfeller.

– Det løpende tallet på antall smittede de siste 14 dagene svinger litt fra dag til dag. Men vi ligger nå på et litt høyere nivå enn vi gjorde i jula. Da viste tallet på smittede i den foregående toukersperioden om lag 150 nye tilfeller. Den siste uka har tallet ligget på pluss/minus 180 nye tilfeller. Det er for høyt, sier Johannessen.

Det er mange nærkontakter som har fått påvist smitte de siste dagene. Kommuneoverlegen er glad for at denne andelen er såpass høy. Dette er som regel disse smittetilfellene som er enklest å spore opp.

– Å få satt smittede i isolasjonen og nærkontaktene i karantene er ett av de aller viktigste tiltakene vi har for å begrense smittespredningen. Derfor er det også gledelig at vi ikke har noen med ukjent smittevei på en dag med mange nye smittetilfeller, sier Johannessen.

Kommuneoverlegen gjentar oppfordringen som Drammen kommune har kommet med de siste dagene. Har du lette luftveissymptomer, så er det viktig at du ringer koronatelefonen eller går inn på Drammen kommunes nettside og bestiller time til testing.

– Er du smittet, så er det viktig at du isoleres og ikke bringer smitten videre. Er du ikke smittet, så er det greit å vite det også dersom du har symptomer på luftveissykdom, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2127 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 43 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Fredag 8. januar 2021 kl 09.04

Fire beboere som har vært smittet av koronaviruset i forbindelse med smitteutbruddet ved Fjell bo- og servicesenter, har gått bort i løpet av det siste døgnet.

Det var to kvinner og to menn som gikk bort i går, og alle var over 90 år gamle.

– Jeg sender mine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. Det er alltid trist når noen går bort som følge av koronasmitte, men det var en ekstra tung dag i går da fire beboere gikk bort. Dette er tungt for både pårørende, de ansatte ved sykehjemmet og oss som kommune, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Til sammen er det 15 beboere ved sykehjemmet som har gått bort i forbindelse med smitteutbruddet.

– Smitteutbruddet ved Fjell bo- og servicesenter er både stort og alvorlig, og jeg har stor medfølelse med alle dem som i løpet av den siste måneden har mistet nære familiemedlemmer på grunn av dette utbruddet. Alle som jobber ved sykehjemmet, har stått i en svært krevende arbeidssituasjon og gjort sitt beste for å ivareta beboerne på en best mulig måte. Men dessverre vet vi at koronasmitte inne på sykehjemmene er svært farlig for beboerne, og det har vi virkelig fått merke ved Fjell bo- og servicesenter, sier ordføreren.

Hun er glad for at både fylkeslegen og Folkehelseinstituttet nå skal se nærmere på dette smitteutbruddet.

LES OGSÅ DETTE:
Sverige åpner forsiktig opp for harryhandel i fire nye regioner

– Vi ønsker alle å få svar på hvordan dette utbruddet kunne få så store konsekvenser. Både beboere, pårørende, ansatte og kommunen og hele storsamfunnet trenger et svar på hvorfor smitten har spredt seg til å så mange på Fjell. Vi ønsker å unngå spekulasjoner i årsaken til at så mange er blitt smittet. Derfor er det viktig at det gjøres en grundig jobb for å komme fram til et så sikkert svar som mulig på hvorfor dette utbruddet er blitt så omfattende. Det er viktig at vi lærer så mye som mulig av dette utbruddet, sånn at vi kan bruke kunnskapen til å håndtere fremtidige utbrudd, enten her i Drammen eller andre steder i landet hvor man kan bruke lærdommen vår for å forhindre at smitten får spre seg like mye som på Fjell, sier Monica Myrvold Berg.

Mellom de triste beskjedene fra Fjell om beboere som har gått bort etter å ha fått påvist smitte, kommer det også noen positive meldinger. Av dem som har fått påvist koronasmitte, er det nå åtte beboere som er blitt friskmeldte.

I løpet av det siste døgnet har 15 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 11 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens to har fått påvist smitte etter hjemkomst til Norge fra reiser i utlandet. For de to siste er smitteveien ukjent.

Ved Drammen helsehus har én pasient fått påvist smitte i forbindelse med utvidet testing av både pasienter og ansatte etter tidligere påvist tilfelle. Dette tilfellet medfører imidlertid ikke ytterligere karantene for andre pasienter eller noen ansatte.

Ved Fjell bo- og servicesenter har én ansatt fått påvist smitte. Heller ikke dette tilfellet medfører karantene for noen andre personer.

Ved både Fjellhagen barnehage og Vassenga barnehage er det påvist koronasmitte. Begge disse tilfellene får konsekvenser for både barn og ansatte i barnehagene.

– Dagens smittetall viser hvor store variasjoner vi kan ha fra dag til dag og hvor viktig det er å være forsiktig med å trekke konklusjoner ut fra enkeltdager. For to dager siden rapporterte vi om 19 tilfeller, som var blant de høyeste smittetallene for én enkelt dag den siste måneden. I går rapporterte vi om fem nye tilfeller, som var et av de absolutt laveste tallene siden i oktober. Og i dag er vi altså oppe på 15 igjen. Vi må altså se tallene over tid, og når vi gjør det, ser vi at trenden for den siste 14-dagersperioden fortsatt er nokså flat, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de 14 foregående dagene er det registrert 174 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er omtrent på nivå med de foregående to ukene og litt lavere enn i starten av uka.

– Det er for så vidt positivt at dette tallet ikke har vist en markant økning de siste dagene. Nå er det to uker siden julaften, og vi kunne forvente å se de første tegnene dersom smittespredningen var stor i forbindelse med selskapene på julaften. Men det er fortsatt for tidlig å konkludere endelig med hvilken betydning jule- og nyttårsfeiringen har hatt for smittespredningen. Det går noen dager til før vi med større sikkerhet kan si noe om dette, smittevernoverlegen.

Einar Sagberg understreker imidlertid at vi fortsatt må ta innover oss at vi har et altfor høyt smittetrykk i kommunen.

– Vi har ikke landets høyeste smittespredning lenger. Men vi er fortsatt blant kommunen med mye smitte, og det nærmer seg nå en måned siden nedgangen i smittetrykket avtok og flatet ut. Det betyr altså at selv med ganske inngripende smitteverntiltak har vi ikke klart å redusere smittenivået ytterligere, og vi har fortsatt en stor jobb foran oss. Selv om nedgangen ikke har fortsatt, er det fra et smittevernfaglig ståsted viktig at vi i denne perioden har hatt en rekke tiltak for å begrense smitten i samfunnet. Selv om nedgangen i smitte har bremset opp, har tiltakene bidratt til at vi så langt ikke har fått en kraftig vekst i smitten, slik vi har sett en del andre steder i landet, sier Sagberg.

Før smittevernrådet kan trekke noen konklusjoner om hvordan smitten spredte seg gjennom jule- og nyttårshøytiden må det altså gå noen dager til. Smittevernoverlegen understreker at det fortsatt er viktig at alle som har lette luftveissymptomer tester seg for koronavirus.

– På den måten kan vi isolere smittede personer og sette nærkontakter i karantene. Dette er det viktigste tiltaket for å forhindre at smitten sprer seg videre til andre personer, sier Einar Sagberg.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Torsdag 7. januar 2021 kl 09.01

em personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Kun én av dem er nærkontakt av et tidligere påvist tilfelle.

Tre har fått påvist koronasmitte etter hjemkomst fra reiser i utlandet. For den siste pågår smittesporingen fortsatt.

Kun to ganger siden slutten av oktober er det påvist færre enn fem nye smittetilfeller i løpet av ett døgn i Drammen kommune.

– Isolert sett er det veldig bra at smittetallet er så lavt som fem. Men vi vet at det er smitte i samfunnet og at tallene svinger fra dag til dag. Så vi kan ikke konkludere på noe vis om at smitten er på vei ned i drammenssamfunnet som følge av dagens rapporterte tall. I går rapporterte vi noen av de høyeste tallene for én enkeltdag den siste måneden. Så det kan svinge mye fra dag til dag, og fortsatt gjelder anbefalingen om at alle med lette luftveissymptomer må teste seg for koronasmitte, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Sagberg sier at smittevernmiljøet i Drammen kommune fortsatt er forberedt på at smittetrykket kan stige i tiden fremover.

– Det har foreløpig bare gått én uke siden nyttår, og det vil fortsatt gå minst én uke før vi kan konkludere med hvordan jule- og nyttårshelgen har påvirket smittetallene. I tillegg har vi noen kalde dager for tiden, og vi er inne i en periode hvor vi ofte oppholder oss mer inne og tettere sammen. Men forhåpentligvis vil de nasjonale anbefalingene om at vi ikke går besøk til hverandre, være effektivt og bidra til at smittespredningen begrenses, sier Sagberg.

Vaksineringen av beboere på sykehjemmene i Drammen kommune startet i går. I løpet av et par ukers tid er målet at alle beboerne ved sykehjemmene som ønsker vaksinen, skal ha blitt vaksinert. Parallelt med vaksineringen av beboerne starter også vaksineringen av utvalgte helsepersonellgrupper i kommunen. Denne vaksineringen kommer etter planen i gang kommende uke.

Når beboerne på sykehjemmene er vaksinert, starter vaksinasjonen av andre prioriterte grupper. Listen over hvilken rekkefølge de ulike gruppene prioriteres for vaksine finnes på Folkehelseinstituttets sider.

– Ingen som er folkeregistrert med adresse i Drammen kommune, trenger å ta kontakt med kommunen for å bli satt i vaksinasjonskø. Alle innbyggere blir kontaktet av kommunen når det nærmer seg deres tur til å bli vaksinert, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

De som oppholder seg i Drammen kommune uten å være folkeregistrert her, må følge med på Drammen kommunens nettsider og ta kontakt med kommunen for å registrere ønsket om vaksine når det kommer beskjed om dette.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2092 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 39 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Onsdag 6. januar 2021 kl 09.00

19 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 14 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Smitteveien er ukjent for én person, mens fire har fått påvist koronasmitte etter hjemkomst fra reise i utlandet.

Blant de 19 som nå har fått påvist koronasmitte er fire personer ved Fjell bo- og servicesenter. To av dem er beboere ved sykehjemmet, mens de to andre er ansatte.

Ved Drammen helsehus har én ansatt testet positivt. Én pasient er definert som nærkontakt og settes i karantene. Ingen ansatte regnes som nærkontakter av den smittede medarbeideren.

19 nye smittetilfeller er like mange som forrige onsdag, og vi må tilbake til 10. desember for å finne et høyere tall på rapporterte smittetilfeller pr. dag. Ifølge smittevernoverlege Einar Sagberg er det ikke overraskende at det kommer høyere tall denne uka.

– Det er nå vi ser om sosiale sammenkomster gjennom jula har ført til økt smittespredning eller ikke. Vi har også oppfordret folk med luftveissymptomer om å teste seg før de går tilbake på jobb og møter kolleger. Vi har hatt et relativt høyt testtall forrige døgn, og med flere tester vil normalt også flere få påvist koronasmitte. Vi ønsker selvfølgelig minst mulig smitte i samfunnet, men samtidig vet vi at det er smitte i omløp. Da er det bra at mange tester seg, sånn at vi får avdekket smittetilfellene. Så vi oppfordrer fortsatt alle som har luftveissymptomer, til å teste seg, sier Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det blitt påvist 183 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er på nivå med det som de siste dagene har vært det rapporterte tallet for smittetilfeller de siste to ukene.

– Selv om smittetrykket de siste 14 dagene har ligget relativt stabilt en stund, er vi ekstra årvåkne når vi nærmer oss 20 smittetilfeller om dagen igjen. Dette vurderes som for høyt, og vil over tid kunne føre til mange nye personer med alvorlige sykdomsforløp og i en del tilfeller også dødsfall. Derfor er det viktig at vi fortsatt forholder oss til smittevernreglene og følger dem nøye, sier smittevernoverlegen.

I dag mottar Drammen kommune de første vaksinedosene, og vaksineringen mot koronaviruset starter i løpet av formiddagen. De første som skal vaksineres er beboerne på sykehjemmene. Når de er vaksinert, åpnes det for vaksinering av andre prioriterte grupper i befolkningen.

Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har nasjonale myndigheter besluttet at befolkningen skal prioriteres slik når det gjelder koronavaksineringen:

Beboere på sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
Innbyggere som er 85 år og eldre, samt utvalgte helsepersonellgrupper
Innbyggere mellom 75 og 84 år.
Innbyggere mellom 65 og 74 år og personer mellom 18 og 64 år med følgende sykdommer/tilstand:
Organtransplantasjon
Immunsvikt
Hematologisk kreftsykdom i løpet av siste fem år
Annen aktiv kreftsykdom eller pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
Innbyggere mellom 55 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:
Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
Diabetes
Kronisk lungesykdom
Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
Demens
Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
Hjerneslag
Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
Innbyggere mellom 45 og 54 år med de samme sykdommer/tilstander som listet opp i pkt. 5.
Innbyggere mellom 18 og 44 år med de samme sykdommer/tilstander som listet opp i pkt. 5.
Innbyggere mellom 55 og 64 år.
Innbyggere mellom 45 og 54 år.
Drammen kommune gjør oppmerksom på at vaksinekriteriene kan endres på kort varsel, og oppdatert listen over hvilke grupper i befolkningen som skal prioriteres for vaksine, finnes på Folkehelseinstituttets vaksinasjonssider.

De prioriterte målgruppene blir kontaktet av Drammen kommune med informasjon om vaksine. Det er sendt ut brev til alle innbyggere over 65 år med informasjon om vaksinetilbudet. I tillegg kommer det mer detaljert informasjon om hvordan man melder interesse for vaksinering og når og hvor den gjennomføres når dato for vaksinering nærmer seg.

Vaksinen er gratis for innbyggerne. Det er ikke mulig å betale for å bli prioriterte tidligere i vaksinasjonsrekkefølgen.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2087 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 39 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Tirsdag 5. januar 2021 kl 09.45

Elleve personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Åtte av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To har fått påvist smitte etter reiser i utlandet, mens smitteveien er ukjent for den siste.

Ved Drammen helsehus har én pasient fått påvist koronasmitte etter at det ble iverksatt utvidet testing av både beboere og ansatte som følge av smittetilfellet som ble rapportert 3. januar. Dagens påviste smittetilfelle medfører karantene for tre ansatte.

Antall smittede siste 14 dager er 181 personer. Det er fire lavere enn i går, og tallet ligger i omtrent samme sjikt som de foregående dagene.

– Vi må fortsatt avvente noen dager før vi kan trekke noen konklusjoner om hvordan jule- og nyttårsfeiringen har påvirket smittetrykket i Drammen kommune. Det må forventes at det vil komme en viss økning i antall smittetilfeller, men dersom alle har vært flinke til å følge smittevernreglene, så kan vi håpe at denne økningen blir begrenset, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Han understreker at anbefalingen om å teste seg selv ved lette luftveissymptomer fortsatt gjelder.

– Mange sitter fortsatt på hjemmekontor, men det er også en del yrkesgrupper som ikke kan utføre arbeidsoppgavene sine hjemmefra. De som møter kollegene på arbeidsplassen, må være ekstra oppmerksomme på symptomer og sørge for at de tester seg og får avdekket eventuell smitte. Det er viktig at vi klarer å unngå stor smittespredning på arbeidsplassene, sier Johannessen.

Kriseledelsen i Drammen kommune har vurdert tiltakene i den gjeldende lokale forskriften opp mot reglene og anbefalingene som kommer fra nasjonale myndigheter søndag kveld. Følgende prinsipper gjelder for håndheving av smitteverntiltakene de kommende to ukene i Drammen kommune:

Der de statlige reglene går lenger enn den lokale forskriften overstyrer de statlige tiltakene det som er bestemt lokalt.
Der de statlige anbefalingene går lenger enn reglene i den lokale forskriften forventes det at innbyggerne følger anbefalingene.
Der de lokale reglene er strengere enn anbefalingene fra nasjonale myndigheter, skal lokale regler følges.
– Dette er ikke tiden for å utfordre smitteverntiltakene som kommer fra myndighetene. Så vi forventer at alle følger de nasjonale anbefalingene, også de som er strengere enn lokale påbud, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2068 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 39 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Mandag 4. januar 2021 kl 09.00

To personer bosatt i Drammen kommune har gått bort etter å ha vært smittet av koronaviruset. Den ene av dem er en kvinne i 80-årene som bodde ved Fjell bo- og servicesenter. Kvinnen var den 11. beboeren ved sykehjemmet som døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

I tillegg har Drammen sykehus informert Drammen kommune om at pasienten som døde ved sykehuset lørdag kveld, var hjemmehørende her i kommunen. Ytterligere informasjon om dette dødsfallet er det Drammen sykehus som håndterer. Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem.

Ti personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Fem av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Tre av dem har fått påvist smitte etter hjemkomst fra reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for de to siste.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 185 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Det er litt høyere enn tallet som ble rapportert i går, og viser at trenden i Drammen har vært svakt stigende den siste tiden.

– Vi har fortsatt ikke full oversikt over hvordan jule- og nyttårsfeiringen har påvirket smittetrykket. Det får vi i løpet av denne uka og inn mot neste helg. Vi har i et par uker sett en utflating i smittespredningen, men med en liten økning de siste dagene.

Forhåpentligvis klarer vi å stabilisere smittetrykket slik at vi ikke får en ny smittebølge. Men vi er spente og usikre på hvordan de kommende dagene blir, og vi deler bekymringen som nasjonale myndigheter uttrykte søndag kveld da nye nasjonale smitteverntiltak ble innført, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Under søndagens pressekonferanse la statsminister Erna Solberg fram nye tiltak som skal forhindre en ny smittebølge som følge av at vi var samlet i større selskaper gjennom jule- og nyttårshøytiden. Ett av tiltakene er å begrense all sosial kontakt i enda større grad fremover.

Drammen kommune har en gjeldende lokal forskrift. Flere av tiltakene regjeringen ber kommuner med mye smitte om å vurdere, er allerede tatt inn i denne forskriften.

Det vil være nødvendig å se på forskriften og vurdere hvordan innholdet i den samsvarer med tiltakene som regjeringen nå har lagt fram. Dette blir gjort i løpet av kort tid.

– Jeg forventer at alle innbyggerne i Drammen kommune følger både de nasjonale og de lokale smittevernreglene. Dette er en tøff tid for mange, men nå har vi noen lyspunkter. På onsdag settes de første vaksinedosene, og forhåpentligvis kan vi etter hvert begynne å se fremover mot en tid uten at koronapandemien preger hverdagen vår. Men vi må holde ut en stund til, og den beste måten å forhindre at viruset sprer seg, er å følge reglene og anbefalingene fra lokale og nasjonale myndigheter, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen i dag mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2057 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 39 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Søndag 3. januar 2021 kl 10.33

17 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

15 av de 17 er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én har fått påvist koronasmitte etter å ha kommet hjem fra reise i utlandet. For den siste er smitteveien ukjent.

Blant de 17 som har fått påvist smitte i løpet av det siste døgnet er det tre beboere og fire ansatte ved Fjell bo- og servicesenter. Ingen av disse sju smittetilfellene medfører karantene for øvrige beboere eller ansatte, men perioden med systematisk testing av alle beboere og ansatte forlenges og pågår inntil det har gått ti dager siden siste påviste smittetilfelle.

Én ansatt ved Drammen helsehus har fått påvist koronasmitte. Fem beboere og tre ansatte settes i karantene som følge av dette smittetilfellet, og det iverksettes systematisk testing av alle beboere og ansatte.

De siste 14 dagene har det vært rapportert 181 nye smittetilfeller. Dette er en økning fra de siste dagene, og vi må tilbake til 14. desember for å finne et høyere smittetall for den foregående 14-dagersperioden.

– 17 nye tilfeller er en økning fra de tre foregående dagene med færre enn ti påviste tilfeller. Vi kan ikke trekke noen konklusjoner basert på rapporterte smittetilfeller for en enkeltdag, men vi følger situasjonen nøye, og det kan være grunn til bekymring når tallet stiger. De nærmeste dagene vil nok gi svar på om vi reelt sett har en stigende smittetrend i Drammen igjen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

LES OGSÅ DETTE:
Dette kan det koste deg å bryte koronareglene

Trenden de siste to ukene har vært nokså flat, men med en svak tendens til en økning. Smittevernoverlegen har tidligere gitt uttrykk for at det må forventes at smittetrykket kan øke igjen etter jule- og nyttårsfeiringen.

– Det skal ikke mye til for at smittespredningen kommer ut av kontroll igjen. Derfor er det viktig at alle følger smittevernreglene og er forsiktige når man møter kolleger på jobb igjen. Lederne må legge til rette for at ansatte som ikke er på hjemmekontor, kan opprettholde avstand til kollegene når de er tilbake på jobb, og de ansatte må være flinke til å overholde avstandsreglene. Og så er det utrolig viktig at alle som har luftveissymptomer, tester seg for koronavirus før de møter på jobb etter juleferien. Dette gjelder også alle som bare har lett luftveissymptomer. Hvis vi får smitte inn på mange arbeidsplasser, vil vi se en kraftig vekst i smittetallene, og det vil påvirke mange familier. Så hver og én av oss må gjøre det vi kan for å unngå å spre smitte, sier smittevernoverlegen.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag mellom klokken 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2047 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 37 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Lørdag 2. januar 2021 kl 10.37

Én beboer ved Fjell bo- og servicesenter har i løpet av det siste døgnet gått bort etter å ha vært smittet av koronaviruset. Det var en kvinne i 80-årene som døde i går, og dermed har til sammen ti beboere ved sykehjemmet gått bort siden smitteutbruddet startet i midten av desember. Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser til de pårørende som fikk den triste beskjeden om at kjært familiemedlem hadde gått bort på årets første dag.

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle de ni personene har kjent smittevei.

Blant de smittede er det ytterligere én ansatt ved Fjell bo- og servicesenter. Dette smittetilfellet medfører ikke at noen flere beboere eller ansatte må i karantene ved sykehjemmet, men perioden for systematisk testing av alle beboere og ansatte forlenges. Dette testregimet videreføres inntil det har gått ti dager uten noen nye smittetilfeller.

Smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune er glad for at det ikke er noen nye smittetilfeller med ukjent smittevei.

– Hvis vi får en smitteoppblomstring i løpet av de nærmeste ukene, er det viktig at vi alle har god oversikt over hvem vi har hatt kontakt med. Dette gjelder de siste to døgnene for å kunne finne fram til hvem vi kan ha brakt smitten videre til, men det gjelder også for de siste ti døgnene med tanke på hvor vi kan ha fått smitten fra, sier Sagberg.

Folkehelseinstituttet har nå utviklet og lansert en ny versjon av smittestoppappen. Det anbefales at alle laster ned denne appen.

– Dersom man har den nye smittestoppappen installert på telefonen sin når man blir smittet, kan dette være et viktig hjelpemiddel for at de vi har vært i nær kontakt med, kan få et varsel om at de har vært i en mulig smittesituasjon, sier smittevernoverlegen.

De siste 14 dagene har det vært 166 nye smittetilfeller. Dette er nøyaktig samme antall som har vært rapportert de to siste dagene og bekrefter at trenden i Drammen kommune er nokså flat for tiden.

Over helgen er juleferien slutt, og arbeidshverdagen venter igjen. Mange kommer til å ta opp igjen hverdagen på hjemmekontoret, mens andre skal tilbake på arbeidsplassen. Smittevernoverlegen er opptatt av at vi ikke skal ta med oss eventuell smitte fra juleselskapene inn på arbeidsplassene og gjentar oppfordringen om at alle som har lette luftveissymptomer, bør teste seg for koronasmitte før de møter kollegene igjen.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2030 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 37 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Fredag 1. januar 2021 kl 10.50

Det er i løpet av det siste døgnet meldt om to nye dødsfall ved Fjell bo- og servicesenter. De to beboerne som gikk bort i går, var en kvinne i 90-årene og en mann i 70-årene. Det er nå ni beboere ved Fjell bo- og servicesenter som har gått bort etter å ha fått påvist koronasmitte etter smitteutbruddet i midten av desember.

– Jeg sender mine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. Vi har i løpet av 2020 mistet totalt 36 innbyggere som har vært smittet av koronaviruset. Vi har altså mange ganger fått kjenne på hvor alvorlig denne sykdommen er, spesielt for sårbare grupper, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Hun er glad for at de første vaksinedosene er bare noen dager unna. Førstkommende onsdag kommer den første leveransen med koronavaksiner til Drammen.

– Det blir godt å komme i gang med vaksineringen, og jeg krysser fingrene for at vaksinene kan bidra til å stanse spredningen av viruset og redde liv og helse. Men det er mange som skal vaksineres, og det vil ta ganske lang tid før alle har fått tilbud om vaksine. Derfor er det viktig at alle fortsatt følger smittevernreglene. Vi må huske at selv om mange av dem som har gått bort, har vært i 80- og 90-årene, så har også en god del yngre mennesker opplevd store helseproblemer som følge av smitte. Ingen av oss kan være sikre på å unngå et alvorlig sykdomsforløp dersom vi blir smittet, så vi må fortsatt ta vare på både oss selv og hverandre i tiden som kommer, sier ordføreren.

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Åtte av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for den siste.

– Etter en periode med en urovekkende høy andel smittede med ukjent smittevei, har vi de siste dagene sett relativt få tilfeller hvor vi ikke klarer å spore en sikker smittevei. Det er positivt, og jeg håper vi klarer å holde antallet med ukjent smittevei så lavt som mulig. Det gjør smittesporingsjobben enklere, og vi får en bedre oversikt over smitten og smitteveiene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

De siste 14 dagene er det påvist 166 nye smittetilfeller. Dette er det samme antallet som ble rapportert i går og omtrent på samme nivå som tallet har ligget siden midten av desember.

– Tallet er fortsatt høyt, og vi kan med sikkerhet si at reduksjonen i smitte har flatet ut og at vi har en flat trend i Drammen for tiden. Dette kan imidlertid endre seg raskt. Nå regnes det ikke ut noe reproduksjonstall for hver enkelt kommune, men hvis det hadde vært regnet ut et slik tall for Drammen, så hadde vi nok ligget nokså nær 1,0. Vi må fortsette å jobbe for å få dette under 1,0, slik at vi kan se et ytterligere fall i antall smittetilfeller, sier Sagberg.

I november da smitten eskalerte kraftig ble det registrert 1130 nye tilfeller. I desember sank tallet til 371.

– Vi skal selvfølgelig være glade for at tallet sank så kraftig fra november til desember. Men vi må ikke glemme at 371 i løpet av én måned er mange. Det er et gjennomsnitt på antall nye smittetilfeller pr. dag på tett oppunder 12. Og hvis vi ser på den første bølgen som var i vår, så hadde vi bare én gang mer enn 12 tilfeller pr. dag. Og vi hadde 206 tilfeller totalt fra begynnelsen av mars og fram til slutten av juli. Vi må ikke la oss blende av at tallet har sunket så kraftig fra november til desember. Desembertallet er i seg selv altfor høyt til at vi som samfunn kan slå oss til ro med dette smittetrykket, sier Einar Sagberg.

Han er spent på de kommende dagene når hverdagen kommer tilbake etter jule- og nyttårshøytiden. Og han har en klar oppfordring til oss alle:

– På mandag skal de fleste av oss tilbake på jobb. Mange fortsetter nok på hjemmekontor, men det er også mange som skal tilbake på jobben og møte kolleger igjen. Vi vet at mange har deltatt i selskaper sammen med personer de ikke bor sammen med. Dette er selskaper hvor det kan ha blitt overført smitte. Derfor ber jeg alle som kjenner noen form for luftveissymptomer i dag, i morgen eller på søndag om å bestille en koronatest. Det er viktig at vi unngår en større smittespredning når vi er tilbake på jobb etter nyttår. På samme måte som vi har tatt ansvar og vært forsiktige overfor venner og familie i jula, må vi være forsiktige overfor kolleger når vi er tilbake på jobb. Så ta vare på kollegene dine ved å teste deg for koronaviruset selv om luftveissymptomene er svake, sier smittevernoverlegen.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen i dag mellom klokken 13.30 og 17.00.

 

2KONGSBERG KOMMUNE

Oppdatering torsdag 25. februar 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 509
Antall smittede siste 7 dager: 3
Antall smittede i isolasjon pr. 25. februar 2021:  4

Tirsdag 23. februar 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 509
Antall smittede siste 7 dager: 3
Antall smittede i isolasjon pr. 22. februar 2021: 6

Mandag 22. februar 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 508
Antall smittede siste 7 dager: 4
Antall smittede i isolasjon pr. 22. februar 2021: 6

Fredag 19. februar 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 508
Antall smittede siste 7 dager: 4
Antall smittede i isolasjon pr. 19. februar 2021:  8

Torsdag 18. februar 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 506
Antall smittede siste 7 dager: 5
Antall smittede i isolasjon pr. 17. februar 2021: 9

Onsdag 17. februar 2021

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 505

Antall smittede siste 7 dager: 5

Antall smittede i isolasjon pr. 17. februar 2021: 9

Tirsdag 16. februar 2021

Ingen nye smittetilfeller.

Antall smittede i kommunen, totalt siden mars 2020: 504

Antall smittede siste 7 dager: 20

Antall smittede i isolasjon pr. 16. februar 2021: 11

Mandag 15. februar 2021 kl 08.43

Kongsberg har vi ikke hatt noen nye smittetilfeller det siste døgnet.

Det er 11 smittede som er i isolasjon pr. mandag morgen.

De siste to ukene har 20 vært smittet.

Siden mars 2020 har totalt 504 personer vært smittet med viruset her i byen. Risikonivået i byen er nå på nivå 2 (hvor 5 er det høyeste).

Søndag 14. februar 2021

Det siste døgnet har ingen nye personer personer bosatt i Kongsberg fått påvist smitte.

Lørdag 6. februar 2021

Det åpnes igjen for tilrettelagte besøk i alle sykehjem.

Alle besøk må være avtalt på forhånd og det vil være restriksjoner på antall besøkende, samt hyppighet for besøk.

Samtidig fraråder vi fortsatt at beboere reiser ut av institusjonen inntil 2 uker etter at vaksinering er fullført. Dette avtales direkte med hver institusjon.

Det åpnes igjen for tilrettelagte besøk i alle sykehjem. Alle besøk må være avtalt på forhånd og det vil være restriksjoner på antall besøkende, samt hyppighet for besøk. Samtidig fraråder vi fortsatt at beboere reiser ut av institusjonen inntil 2 uker etter at vaksinering er fullført. Dette avtales direkte med hver institusjon.

Søndag 31. januar 2021

Det siste døgnet har tre personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

To av dem satt allerede i karantene.

Lørdag 30. januar 2021

Det siste døgnet har fire personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

To av de smittede har kjent smittevei og allerede i karantene. En er ansatt ved Kongsberg sykehus og en har foreløpig ukjent smittevei.

Fredag 29. januar 2021

Det siste døgnet har seks personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

Tre av disse tilhører samme smitteklynge, men de har foreløpig ukjent smittevei.

En person er smittet i utlandet, og sitter nå i innreisekarantene. En person er smittet i annen kommune, og har en kjent smittekilde og satt allerede i karantene. En er smittet i egen husstand og var også i karantene.

Torsdag 28. januar 2021

Det siste døgnet har to personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

Smittekilde er foreløpig ukjent.

Det jobbes med smittesporing.

Onsdag 27. januar 2021

Det siste døgnet har to personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

Her har en person kjent smittevei, mens den andre har ukjent smittevei.

Smittesporing pågår.

469 personer har nå fått påvist koronavirus i Kongsberg siden mars 2020.

Tirsdag 26. januar 2021

Det siste døgnet har en person bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

Denne personen er en nærkontakt, og var allerede i karantene.

467 personer har nå fått påvist koronavirus i Kongsberg siden mars 2020

Mandag 25. januar 2021

Det siste døgnet har en person bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

Denne personen er en nærkontakt, og var allerede i karantene.

Søndag 24. januar 2021

Det siste døgnet har fire personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

Tre av disse er allerede satt i karantene og det er kjent smittevei. En positiv som det smittespores på i dag.

Lørdag 23. januar 2021

Det siste døgnet har to personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

Det er kjent smittevei hos begge, og en av dem var allerede i karantene.

461 personer har nå fått påvist koronavirus i Kongsberg siden mars 2020.

Fredag 22. januar 2021

Det siste døgnet har tre personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

To er nærkontakter. Den tredje har jobbet på byggeplassen på Edvardsløkka.

Det gjøres en del testing av håndverkere ved den byggeplassen.

Cirka 370 personer er i karantene fredag. Mange av disse er elever.

Torsdag 21. januar 2021

Det siste døgnet har to personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

De to er nærkontakter. Det er kjent smittevei.

En er elev ved Gamlegrendsåsen skole og to klasser er derfor satt i karantene og en i ventekarantene til avklaring på test.

Onsdag 20. januar 2021

Det siste døgnet har to personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

Begge de to smittetilfellene er nærkontakter til tidligere positive, og smitteveien er kjent.

En klasse i Hvittingfoss settes i karantene. Ellers få nærkontakter som må i karantene.

Tirsdag 19. januar 2021

Det siste døgnet har tre personer i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

To av de smittede er nærkontakter av andre smittede i samme i husstand og den tredje er smittet under utenlandsopphold.

To klasser ved Madsebakken skole og fem lærere er satt i karantene i tillegg til en klasse ved Kongsberg videregående skole.

452 personer har nå fått påvist koronavirus i Kongsberg siden mars 2020

Mandag 18. januar 2021

Det siste døgnet har fem personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

En er smittet i egen husstand, to har kjent smittekilde i annen kommune. To fra samme husstand har ukjent, men trolig samme smittekilde.

Dette berører blant annet en barnehageavdeling i Hvittingfoss samt elever fra to trinn og noen ansatte ved Hvittingfoss barne- og ungdomsskole som er satt i karantene.

Søndag 17. januar 2021

Ingen nye tilfeller meldt.

Lørdag 16. januar 2021

Det siste døgnet har fem personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

Et av disse er knyttet til smitteutbruddet ved en av byens byggeplasser.

Det er registrert et smittetilfelle ved Raumyr barneskole, med kjent smittevei.

En ansatt ved Kongsberg sykehus er smittet.

To personer er nærkontakter med kjent smittevei.

Testing og smittesporing foregår i helgen.

Fredag 15. januar 2021 

Det siste døgnet har fem personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

Tre av smittetilfellene knyttes opp mot en arbeidsplass, hvor det fremdeles pågår testing og hvor det kan komme flere smittetilfeller.

– Det testes bredt og flere arbeidsgivere er involvert, i tillegg er det mange påvist positive i andre kommuner. Her er det også involvert utenlandske arbeidspendlere. Dette gjør smittesporingen omfattende.

I tillegg er det en ansatt på Madsebakken som har testet positivt. Dette innebærer at 36 elever på ett trinn og fire ansatte ved skolen er i karantene.

Totalt er det 140 i karantene i dag og 23 i isolasjon.

439 personer har nå fått påvist koronavirus i Kongsberg siden mars 2020.

Torsdag 14. januar 2021

Det siste døgnet har tre personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

Et av smittetilfellene er knyttet til smitte i egen husstand, mens to har uklar smittevei.

434 personer har nå fått påvist koronavirus i Kongsberg siden mars 2020

Onsdag 13. januar 2021

Det siste døgnet har to personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

En person er nærkontakt og satt allerede i karantene.

Den andre har ukjent smittekilde, men tre personer på samme arbeidsplass har testet positivt etter nyttår.

Smittesporing pågår, i tillegg til testing av flere på samme arbeidsplass – også de som ikke per definisjon er å betrakte som nærkontakter.

431 personer har nå fått påvist koronavirus i Kongsberg siden mars 2020.

Tirsdag 12. januar 2021

Ingen nye smittede.

429 personer har nå fått påvist koronavirus i Kongsberg siden mars 2020.

Mandag 11. januar 2021

Det siste døgnet er det påvist ett nytt tilfelle av påvist koronasmitte.

Det er kjent smittevei og få nærkontakter.

Så langt i 2021 har 55 personer testet positivt på Koronasmitte i Kongsberg.

Søndag 10. januar 2021

Det siste døgnet har to personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

Begge er nærkontakter til kjente tilfeller.

428 personer har nå fått påvist koronavirus i Kongsberg siden mars 2020.

Lørdag 9. januar 2021

Det siste døgnet har to personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte

Begge har kjent smittevei: En er smittet av en nærkontakt og en er smittet på Drammen sykehus.

426 personer har nå fått påvist koronavirus i Kongsberg siden mars 2020

Fredag 8. januar 2021

Det siste døgnet har tre personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

To av disse er nærkontakter til tidligere positive og en person er positiv etter et selskap.

Det er kjente smitteveier på alle.

424 personer har nå fått påvist koronavirus i Kongsberg siden mars 2020.

Torsdag 7. januar 2021

Det siste døgnet har fire personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

To av tilfellene har kjent smittevei fra private husstander og satt allerede i karantene.

En person er smittet i utlandet og satt allerede i innreisekarantene.

En person har usikker smittevei, men smittesporing pågår. Mistanke om at personen er smittet i en annen kommune.

Onsdag 6. januar 2021

Det siste døgnet har elleve personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

Ti av smittetilfellene er smittet i egen husstand og i forbindelse med sammenkomster. Disse har alle kjent smittevei.

En person er smittet etter utenlandsopphold.

Tirsdag 5. januar 2021

Det siste døgnet har fire personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

En person er smittet etter et utenlandsopphold, mens de øvrige smittede er nærkontakter til kjente tilfeller.

406 personer har nå fått påvist koronavirus i Kongsberg siden mars 2020.

Mandag 4. januar 2021

Det siste døgnet har åtte personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

Fire av smittetilfellene satt allerede i karantene siden de var nærkontakter til tidligere positive.

To av tilfellene er smittet i utlandet

For de to siste smittetilfellene er det foreløpig ikke kjent hvor smitten kommer fra.

Smittesporing pågår.

402 personer har nå fått påvist koronavirus i Kongsberg siden mars 2020.

Søndag 3. januar 2021

Det siste døgnet har fem personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

En av dem er ansatte på Tislegård bo- og behandlingssenter.

De fire andre er nærkontakter til tidligere kjente tilfeller. Alle har kjent smittevei.

394 personer har nå fått påvist koronavirus i Kongsberg siden mars 2020.

Lørdag 2. januar 2021

Det siste døgnet har ti personer bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

Av de ti er det to ansatte ved Tislegård bo- og behandlingssenter. Åtte har fått smitte fra ulike juleselskaper. Med unntak av person har alle kjent smittevei.

389 personer har nå fått påvist koronavirus i Kongsberg siden mars 2020.

Fredag 1. januar 2021

Det siste døgnet har en person bosatt i Kongsberg kommune fått påvist koronasmitte.

Personen er nærkontakt til allerede kjent smittet.

379 personer har nå fått påvist koronavirus i Kongsberg siden mars 2020.

 

3MODUM KOMMUNE

Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Oppdatering onsdag 24. februar 2021

Ingen meldte smitteutbrudd.

Tirsdag 23. februar 2021

Det er i dag meldt om en positiv koronaprøve i Modum.

Det er en nærkontakt av en tidligere smittet, og smitteveien er dermed kjent.

Mandag 22. februar 2021

Ingen meldte koronautbrudd.

Søndag 21. februar 2021

Ingen meldte smitteutbrudd.

Lørdag 20 februar 2021

Det er i dag meldt om en positiv koronaprøve i Modum. Smitteveien er kjent.

Fredag 19. februar 2021

Ingen meldte smitteutbrudd.

Torsdag 18. februar 2021

Ingen positive koronaprøver er meldt.

Onsdag 17. februar 2021

Ingen positive koronaprøver er meldt.

Tirsdag 16. februar 2021

Det er i dag meldt om to positive koronaprøver.

Smitteveien på begge er kjent.

Mandag 15. februar 2021

Ingen positive koronaprøver er meldt

Søndag 14. februar 2021

Ingen positive koronaprøver er meldt.

Lørdag 13. februar 2021

Det er i formiddag i dag meldt om ett nytt smittetilfelle i Modum. Smitteveien er ukjent.

Fredag 12. februar 2021

Det er meldt om to positive koronaprøver som etter all sannsynlighet har sitt utspring i en utendørs begravelse i Åmot.

Den ene av disse ble meldt her i går, og er hjemmehørende i Modum. Den andre, som ble meldt i dag, er hjemmehørende i en nabokommune.

En følger vanlige prosedyrer, og det er iversksatt testing, isolering, smittesporing og karantenesetting som følge av de to positive testene.

Torsdag 11. februar 2021

Ett meldt smitteutbrudd. Smittevei er ukjent.

Onsdag 10. februar 2021

Ingen meldte smitteutbrudd.

Tirsdag 9. februar 2021

Ingen meldte smitteutbrudd.

Mandag 8. februar 2021

ngen meldte smitteutbrudd.

Søndag 7. februar 2021

En person meldt smittet i dag. Smitteveien er kjent.

Lørdag 6. februar 2021

En person meldt smittet i dag, lørdag 6. februar. Smitteveien er kjent.

Fredag 5. februar 2021

Ingen nye smittetilfeller fredag 5. februar.

168 hjemmeboende eldre ble vaksinert på Søndre Modum ungdomsskole i går. Den yngste var 85 år.

Totalt har cirka 200 hjemmeboende eldre nå fått sin første vaksine. Det gjenstår fortsatt en del fra 85 og oppover, og disse vil få beskjed når det er deres tur.

Totalt er det satt 520 doser med vaksine i Modum.
79 beboere på Modumheimen har fått dose 2, og regnes da som ferdigvaksinerte.

Det har blitt meldt om en ny smittet med koronavirus i Modum torsdag 4. februar.

Smitteveien er ukjent.

Totalt smittetall i Modum er nå på 143.

Noen etterlyser en link på hjemmesiden for å registrere seg for vaksine. Det kommer en slik, og det blir offentliggjort når dette er klart.

Onsdag 3. februar 2021

Ingen meldte smitteutbrudd i Modum onsdag 3. februar.

Siste meldte smittetilfelle i Modum var tirsdag for en uke siden

Totalt smittetall i Modum er nå på 142.

Kommuneoverelegen anbefaler innbyggere mellom 18 og 64 år med fastlege i en annen kommune om å ta kontakt med legen sin dersom de selv mener å være i en risikoutsatt gruppe. Fastlegen kan da ta kontakt med vaksinekoordinator i Modum hvis spørsmål.

FHI har lagt ut et estimat når de forskjellige aldersgrupper kan forvente å få sin vaksine.

Les mer om din antatte vaksinasjonsdato  her.

Søndag 31. januar 2021

Ingen meldte smittetilfeller i Modum i løpet av helgen.

Siste meldte er faktisk tirsdag i uken som var.

Fem dager uten positive tester.

Fra og med mandag 1. februar er forbudet for barn og unge mot å krysse kommunegrenser i forbindelse med trening og fritidsaktiviteter opphevet.

I innendørsaktivteter skal ingen andre voksne enn de som har ansvaret for aktiviteten være i rommet/hallen/salen. Dette bortsett fra de tilfelle enkelte bør ha med ledsager eller assistent. Ved utendørs aktiviteteter gjelder avstandsreglene.

Totalt smittetall i Modum er nå på 142.

Fredag 29.  januar 2021

Kriseledelsen opphever fra og med mandag 1. februar forbudet for barn og unge mot å krysse kommunegrenser i forbindelse med trening og fritidsaktiviteter.

I innendørsaktivteter skal ingen andre voksne enn de som har ansvaret for aktiviteten være i rommet/hallen/salen. Dette bortsett fra de tilfelle enkelte bør ha med ledsager eller assistent.

Ved utendørs aktiviteteter gjelder avstandsreglene.
Når våre innbyggere er med på aktiviteter i andre kommuner, skal de forholde seg til regelen i den kommunen aktiviteten finner sted.

Totalt smittetall i Modum er nå på 142.

Sist uke ble det foretatt 168 tester i Modum kommune, hvorav 150 på teststasjonen.

Tirsdag 26. januar 2021 kl 14.55

Smittesporing har vist at en koronasmittet innbygger i Modum kommune er nærkontakt med en person som har fått påvist den britiske mutanten. Nærkontakten holder til i en annen kommune.

Det er derfor grunn til å tro at den nevnte innbyggeren i Modum kommune er smittet med den britiske varianten, som altså er 40-70 prosent mer smittsom.

Vi følger de nasjonale retningsslinjene for håndtering av mutert virus. Dette tilsier blant annet husstandsmedlemmer i karantene, samt hyppigere testing. Dette i et forsøk på å hindre videre smitte.

Som følge av det nevnte er det ekstra viktig at vi alle overholder de nasjonale smitteverntiltakene. Ekstra viktig er de enkle tiltakene som å holde avstand og redusere antall kontakter så mye som mulig.

Kriseledelsen i Modum kommune følger situasjonen tett, og vurderer fortløpende tiltakene. Foreløpig er det altså de nasjonale tiltakene som skal følges.

Vi oppfordrer også til å laste ned den nasjoanle smittesporing-appen «Smittestopp», som har vist seg effektiv.
Vi oppfordrer også til hver dag å notere for deg selv de kontaktene du har hatt, og gjerne hvor du har vært. En eventuell smittesporing vil da være lettere.

Vi ønsker også at personer som har vært i kontakt med innbyggere i Nordre Follo den siste tiden om å teste seg, uavhengig om det har oppstått symptomer eller ei.

I dag er det forøvrig to nye smittede i Modum kommune. Det ene er en nærkontakt av en tidligere påvist smittet. På den andre er det ukjent smittevei.
Smittesporing er iverksatt.

Mandag 25. januar 2021 kl 11.35

Totalen i Modum er nå 139 smittede siden koroanutbruddet i mars måned. 19 av disse har vært smittet etter nyttår.

Per nå er 17 personer i karantene, mens 3 er i isolasjon.

Lørdag 23. januar 2021

Det ble sent fredag kveld meldt om en positiv koronaprøve hos en ansatt på Modumheimen.

Den ansatte var sist på jobb mandag morgen, og er bosatt i Modum.

Det blir i dag, lørdag 23. januar, igangsett koronatesting av beboere og ansatte ved avdelingene på B-bygget og de berørte blir satt i karantene.

Likeledes blir A- og B-bygget isolert fra hverandre.

– Vi avventer nå svar på prøvene som blir tatt nå i helgen, og setter eventuelt inn flere tiltak som følge av resultater her, sier virksomhetsleder Birte Elen Sætrang.

Det var også i november måned et smitteutbrudd på avdeling B4. 7 av beboerne og 6 av de ansatte ble da konstatert smittet med korona, og disse er da sannsynligvis immune mot viruset.

Beboerne på sykehjemmet har fått vaksine første gang, og i overkant av halvparten skal etter planen få andre vaksine i uken som kommer.

De nærmeste pårørende til beboere på Modumheimen er nå orientert.
På bakgrunn av smitteutbruddet vil det i tiden fremover være besøksforbud på B-bygget.

Fredag 22. januar 2021

Det har vært fire smittede siste uke. Totalt har nå 138 personer i Modum kommune testet positivt.

I løpet av sist uke ble det tatt 156 tester i Modum.

I løpet av de 14 siste dagene har 2,7 prosent av testene vært positive. Eller enda bedre, 97,3 har vært negative.

Onsdag 20. januar 2021

Det er i dag meldt om to nye smittetilfeller i Modum. Smitteveien for begge er kjent.

Mandag 18. januar 2021

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle i Modum. Dette har ført til at flere barn og voksne er satt I karantene i en barnehage i Modum.

Det vil i løpet av dagen bli tatt prøver (av voksne) for å teste om flere er smittet.

Tirsdag 12. januar 2021

Det ble på kvelden meldt om ett nytt smittetilfelle i Modum. Nærkontakt og kjent smittevei.

Mandag 11. januar 2021

Det ble i dag meldt om ett nytt smittetilfelle i Modum. Nærkontakt og kjent smittevei.

Søndag 10. januar 2021

Det ble på kvelden meldt om ett nytt smittetilfele i Modum. Nærkontakt og kjent smittevei.

Vi er nå oppe i totalt 132 smittede. 12 av disse har kommet på de seks siste dagene.

Lørdag 9. januar 2021

Det er i dag meldt om en smittet i kommunen.

Dette er en nærkontakt, og det var derfor ingen stor utfordring å finne smitteveien.

Fredag 8. januar 2021

Tre nye personer er i dag bekreftet smittet i Modum. Alle er nærkontakter til tidligere smittede.

Siden 18 desember har det blitt tatt 419 tester i Modum kommune.

375 av disse har blitt tatt på teststasjonen. Av de sistnevnte var 180 tester tatt før jul (18.-23.desember), 72 i romjulen og 123 etter nyttår.

I løpet av de siste 3 dagene har det nå vært 10 positive tester.

Torsdag 7. januar 2021

Ett meldt smittetillfelle i dag, og det med kjent smittevei.

Onsdag 6. januar kl 20.45

Det er i dag meldt om seks nye smittetilfeller i Modum.

Den første som ble meldt i dag jobber i en annen kommune, og dette er sannsynligvis også smitteveien.

På de to neste, meldt tidlig ettermiddag, er smitteveiene henholdsvis kjent og ukjent.

På kvelden ble det kjent at ytterligere tre moinger er smittet. Dette er en blanding av nærkontakter som har testet positivt og smittede som har ukjente smitteveier.

Mandag 4. januar 2021

Regjeringen innførte i går nye felles regler og anbefalinger for hele landet. Dette med virkning fra og med i dag, mandag 4. januar, og til og med 18. januar.

Kriseledelsen i Modum kommune gjennomgikk disse i dag, og anbefalingene ble der gjort gjeldende også for Modum.

Vi gjør oppmerksom på at lokal forskrift fortsatt gjelder (se lenger opp på siden)

Kriseledelsen bestemte som følge av dette fra 4. til 18.januar 2021.

– Ungdomsklubb og kulturskole stenges
– Det innføres besøksrestriksjoner på våre institusjoner. Det blir besøksforbud på Modumheimen og Frydenberg. Og det anmodes på det sterkeste om å unngå besøk på VBD og GBD.
– Alle organiserte innendørs aktiviteter skal opphøre.
– Ungdomsskoler og videregående drives på rødt nivå. I praksis blir det da mindre kohorter og mer hjemmeundervisning.

Regjeringen har også laget egne restriksjoner for kommuner med særlig stort smittetrykk. Det er vurdert per nå at Modum ikke kommer under denne kategorien. Dette blir fortløpende vurdert.
Det har vært syv smitttetilfeller i løpet av de siste 14 dagene i kommunen vår. Dette kan også skyldes mindre testing.
Det oppfordres til at alle med symptomer tester seg. Ring da vår koronatelefon for å avtale time.
Her kan du se hva som gjelder fram til 18. januar:

Regler (juridisk bindende)
Private sammenkomster og arrangement

Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.
Uteliv og serveringssteder
Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring
De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

Søndag 3. januar 2021

Regjeringen innførte i dag nye felles regler for hele landet. Dette med virkning fra mandag 4. januar og til 18. januar.

De lagde også en del anbefalinger for kommunene. For Modum sin del blir disse bli gjennomgått i et møte i kriseledelsen i morgen, mandag 4. januar.

Vi ber dere ta høyde for at anbefalingene blir gjennomført i Modum, og offentliggjør informasjon om dette så snart det er klart.

 

4ØVRE EIKER KOMMUNE

Oppdatering torsdag 25. februar 2021 kl 

Ingen nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

En person som tidligere har fått påvist smitte, er trolig smittet av britisk mutasjon (B 1.1.7). Prøven er nå sendt inn til videre analyse ved FHI.

Det er få nærkontakter og kommuneoverlegen vurderer smittmiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 259 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 25. februar), hvorav 54 er smittet i 2021.

Onsdag 24. februar 2021 kl 08.30

Ett nytt smittetilfelle.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen er svært sannsynlig smittet på egen arbeidsplass i en annen kommune, der det er flere smittede. Det er få nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 259 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 24. februar), hvorav 54 er smittet i 2021.

Tirsdag 23. februar 2021 kl 07.45

Ingen nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet, for tiende dag på rad.

Det er med dette registrert totalt 258 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 23. februar), hvorav 53 er smittet i 2021.

Mandag 22. februar 2021 kl 08.05

Ingen nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet, for niende dag på rad.

Det er med dette registrert totalt 258 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 22. februar), hvorav 53 er smittet i 2021.

Søndag 21. februar 2021 kl 09.42

Ingen nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette registrert totalt 258 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 21. februar), hvorav 53 er smittet i 2021.

Lørdag 20. februar 2021 kl 10.51

Ingen nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette registrert totalt 258 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 20. februar), hvorav 53 er smittet i 2021.

Fredag 19. februar 2021 kl 08.05

Ingen nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet, for sjette dag på rad.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som lavt.

Torsdag 18. februar 2021 kl 07.58

Ingen nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet, for femte dag på rad.

Det er registrert totalt 258 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 18. februar), hvorav 53 er smittet i 2021.

Onsdag 17. februar 2021 kl 10.00

Ingen nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet, for fjerde dag på rad.

Det er registrert totalt 258 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 17. februar), hvorav 53 er smittet i 2021.

Tirsdag 16. februar 2021 kl 08.57

Ingen nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette registrert totalt 258 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 16. februar), hvorav 53 er smittet i 2021.

Mandag 15. februar 2021 kl 08.53

Ingen nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette registrert totalt 258 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 15. februar), hvorav 53 er smittet i 2021.

Søndag 14. februar kl 11.13

Ingen nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette registrert totalt 258 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 14. februar), hvorav 53 er smittet i 2021.

Lørdag 13. februar 2021 kl 11.21

To nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Begge de smittede har kjent smittekilde. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 258 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 13. februar), hvorav 53 er smittet i 2021.

Fredag 12. februar 2021 kl 09.27

Ingen nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 256 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 12. februar), hvorav 51 er smittet i 2021.

Torsdag 11. februar 2021 kl 08.30

Tre nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet tre nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

To av de tre smittede er nærkontakter til tidligere kjent smittetilfelle. En person er smittet etter utenlandsopphold. Det er få nye nærkontakter.

Det er med dette registrert totalt 256 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 11. februar), hvorav 51 er smittet i 2021.

Onsdag 10. februar 2021 kl 08.49

Ett nytt smittetilfelle.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen har foreløpig ukjent smittekilde, men mulige smitteveier utredes nå gjennom smittesporing.

Det er med dette registrert totalt 253 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 10. februar), hvorav 48 er smittet i 2021.

Tirsdag 9. februar 2021 kl 10.08

Ingen nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er heller ikke registrert nye nærkontakter.

Det er med dette registrert totalt 252 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 9. februar), hvorav 47 er smittet i 2021.

Mandag 8. februar 2021 kl 08.16

Ingen nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som rolig og oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 252 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 8. februar), hvorav 47 er smittet i 2021.

Søndag 7. februar 2021 kl 09.53

Tre nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet tre nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

To av de tre smittede er nærkontakter til tidligere kjent smittetilfelle og derfor allerede i karantene. En person har foreløpig ukjent smittevei, men det er mistanke om smittekilde i en annen kommune. Smittesporing pågår.

Det er registrert få nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 252 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 7. februar), hvorav 47 er smittet i 2021.

Lørdag 6. februar 2021 kl 11.19

To nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Begge har kjent smittevei. Det er registrert få nye nærkontakter, og kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 249 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 6. februar), hvorav 44 er smittet i 2021.

Fredag 5. februar 2021 kl 08.31

To nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Begge de smittede har kjent smittevei og har forbindelse inn mot utbrudd i en annen kommune. Det er få nye nærkontakter.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 247 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 5. februar 2021), hvorav 42 er smittet i 2021.

Torsdag 4. februar 2021 kl 08.58

To nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Begge de smittede har foreløpig ukjent smittevei, men smittesporing pågår fortsatt. Det er ca. 25 nye nærkontakter som er satt i karantene.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som noe uoversiktlig inntil videre, men det er forventet at smittesporing og testing de nærmeste dagene kommer til å gi mer oversikt.

Det er med dette registrert totalt 245 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 4. februar 2021), hvorav 40 er smittet i 2021.

Onsdag 3. februar 2021 kl 08.33

Ett nytt smittetilfelle.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen som er smittet, er nærkontakt til et kjent smittetilfelle i en annen kommune. Det er ikke registrert nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Tirsdag 2. februar 2021 kl 09.14

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er registrert to nye nærkontakter, disse har forbindelser til smittetilfeller i en annen kommune.

Det er med dette registrert totalt 242 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 2. februar 2021), hvorav 37 er smittet i 2021.

Mandag 1. februar 2021 kl 09.09

Ingen nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Kommuneoverlegen vurderer smittesituasjonen som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 242 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 1. februar 2021), hvorav 37 er smittet i 2021.

Søndag 31. januar 2021 kl 11.45

Ingen nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Kommunen har mottatt bekreftelse på mutert virus hos et tidligere registrert smittetilfelle. Det er nå registrert to smittetilfeller med britisk mutasjon i Øvre Eiker, og det forventes svar på analyse av prøven til den tredje og siste mistenkt smittede i løpet av kort tid.

Det forventes ikke flere tilfeller tilknyttet dette smittemiljøet utover de som allerede er forventet, da smittesituasjonen er oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 242 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 31. januar 2021), hvorav 37 er smittet i 2021.

Lørdag 30. januar 2021 kl 12.43

Ett nytt smittetilfelle – mutert virus bekreftet.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen antas å ha blitt smittet på jobb i en annen kommune, og har få nærkontakter utenfor arbeidsplassen. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 242 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 30. januar 2021), hvorav 37 er smittet i 2021.

Mistanke om mutert virus bekreftet.

Tidligere denne uka fikk kommunen beskjed om et mulig tilfelle av britisk mutasjon (virusmutasjon først oppdaget i Storbritannia) for et tidligere registrert smittetilfelle i Øvre Eiker. Folkehelseinstituttet har nå analysert prøven, og bekrefter at det er et tilfelle av det muterte viruset.

– Personen som er smittet har hatt få nærkontakter. Vi har god kontroll og oversikt over utbredelsen, og forventer ikke flere tilfeller koblet opp mot denne smittesituasjonen utover de tilfellene som allerede er kjent, sier kommuneoverlege Anne Aune. – Sykdomsbildet ved denne mutasjonen er lik det vi kjenner fra tidligere. Vi har på bakgrunn av dette ikke behov for å innføre nye smitteverntiltak i Øvre Eiker kommune, sier hun.

Fredag 29. januar 2021 kl 08.06

Ett nytt smittetilfelle.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen som er smittet er nærkontakt til tidligere kjent smittetilfelle i en annen kommune og var allerede i karantene. Fire nye nærkontakter.

Kommuneoverlegen vurderer smittetrykket som lavt.

Det er registrert totalt 241 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 29. januar 2021), hvorav 36 er smittet i 2021.

Torsdag 28. januar 2021 kl 08.27

Ett nytt smittetilfelle.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen som er smittet er nærkontakt til tidligere kjent smittetilfelle og var allerede i karantene. Ingen nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittetrykket som lavt.

Det er registrert totalt 240 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 28. januar 2021), hvorav 35 er smittet i 2021.

Onsdag 27. januar 2021 kl 09.13

Ett nytt smittetilfelle.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen har blitt smittet i utlandet. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som lavt.

Det er registrert totalt 239 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 27. januar 2021), hvorav 34 er smittet i 2021.

Tirsdag 26. januar 2021 kl 12.01

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Folkehelseinstituttet har meldt fra til kommunen om mulig smitte med britisk mutasjon (B 1.1.7), for tre tidligere registrerte smittetilfeller. Se egen sak.

Mandag 25. januar 2021 kl 11.14

Ingen nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er registrert totalt 238 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 25. januar 2021), hvorav 33 er smittet i 2021.

Søndag 24. januar 2021 kl 11.31

Ingen nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er registrert totalt 238 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 24. januar 2021), hvorav 33 er smittet i 2021.

Lørdag 23. januar 2021 kl 10.29

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen som er smittet hadde tidligere testet positivt på en hurtigtest, og befant seg derfor allerede i isolasjon. Det er følgelig heller ingen nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er registrert totalt 238 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 23. januar 2021), hvorav 33 er smittet i 2021.

Fredag 22. januar 2021 kl 08.53

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen som er smittet er nærkontakt til tidligere kjent smittetilfelle og var allerede i karantene. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som lavt.

Det er registrert totalt 237 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 22. januar 2021), hvorav 32 er smittet i 2021.

Torsdag 21. januar 2021 kl 09.18

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Begge de smittede er nærkontakter til tidligere kjente smittetilfeller og allerede i karantene, så det er få nye nærkontakter.

Etter et utbrudd i en bedrift i Drammen har smittesporing registrert nærkontakter som er bosatt i Øvre Eiker. Smittesporingen pågår fremdeles.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er registrert totalt 236 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 21. januar 2021), hvorav 31 er smittet i 2021.

Onsdag 20. januar 2021 kl 09.01

Seks nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet seks nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Alle de smittede har kjent smittevei, og det er få nye nærkontakter. To personer ble smittet etter utenlandsopphold.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig. Obligatorisk testing med hurtigtester på grensepasseringer gir raskere prøvesvar og sikrer oversikt.

Det er registrert totalt 234 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 20. januar 2021), hvorav 29 er smittet i 2021.

Tirsdag 19. januar 2021 kl 08.44

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen har kjent smittevei, og det er ikke registrert nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er registrert totalt 228 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 19. januar 2021), hvorav 23 er smittet i 2021.

Mandag 18. januar 2021 kl 09.18

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker.

​Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen har ukjent smittekilde, og det er registrert sju nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig, med få nærkontakter i Øvre Eiker. Det er mulig at personen er smittet i en annen kommune.

Det er registrert totalt 227 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 18. januar 2021), hvorav 22 er smittet i 2021.

Søndag 17. januar 2021 kl 09.45

Ingen nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er registrert totalt 226 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 17. januar 2021), hvorav 21 er smittet i 2021.

Lørdag 16. januar 2021 kl 11.19

To nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet to nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker.

Den ene personen har kjent smittevei, og var i karantene fra før. Den andre personen har foreløpig ukjent smittevei. Det er få nye nærkontakter, og kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 226 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 16. januar 2021), hvorav 21 er smittet i 2021.

Fredag 15. januar 2021 kl 08.38

Ett nytt smittetilfelle.

Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker.

Personen er smittet i utlandet. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 224 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 15. januar 2021), hvorav 19 er smittet i 2021.

Torsdag 14. januar 2021 kl 09.20

Seks nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet seks nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker.

Alle de smittede har kjent smittevei, de fleste i egen husstand. To av tilfellene knyttes opp til smittesituasjon i hjemmetjenesten i kommunen, og tre nye ansatte er satt i karantene som følge av dette. Berørte brukere og ansatte følges opp med testing og isolasjon eller karantene etter vanlige retningslinjer. Kommuneoverlegen vurderer foreløpig smitten i hjemmetjenesten som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 223 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 14. januar 2021), hvorav 18 er smittet i 2021.

Onsdag 13. januar 2021 kl 08.09

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet to nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker.

En person har kjent smittevei men den andre har foreløpig ukjent smittekilde. Smittesporing pågår fortsatt. Det er seks nye nærkontakter siste døgn.

Kommuneoverlegen vurderer at smittenivå er generelt oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 217 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 13. januar 2021), hvorav 12 er smittet i 2021.

Tirsdag 12. januar 2021 kl 11.33

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker.

Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker.

Den smittede har foreløpig ukjent smittekilde, men smittesporing pågår fortsatt. Vedkommende er ansatt i kommunens hjemmetjeneste. Alle berørte har blitt kontaktet og aktuelle nærkontakter er satt i karantene som følge av dette. Det legges opp til (hjemme)testing av disse personene så raskt som mulig.

Det er med dette registrert totalt 215 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 12. januar 2021), hvorav 10 er smittet i 2021.

Mandag 11. januar 2021 kl 08.27

Ett nytt smittetilfelle
Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker.

Den smittede har ukjent smittevei. Det er få nye nærkontakter.

Kommuneoverlegen vurderer at smittenivå er generelt lavt.

Det er med dette registrert totalt 214 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 11. januar 2021), hvorav 187 av disse er bekreftet smittet i siste halvdel av 2020, og ni i 2021.

Søndag 10. januar 2021 kl 11.54

Ett nytt smittetilfelle.

Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker.

Den smittede har ukjent smittevei og kun en nærkontakt. Kommuneoverlegen vurderer at smittenivå er generelt lavt.

Det er med dette registrert totalt 213 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 10. januar 2021), hvorav 187 av disse er bekreftet smittet i siste halvdel av 2020, og åtte i 2021.

Lørdag 9. januar 2021 kl 11.22

Ett nytt smittetilfelle.

Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker.

Personen er smittet i utlandet. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 212 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 9. januar 2021), hvorav 187 av disse er bekreftet smittet i siste halvdel av 2020, og syv i 2021.

Fredag 8. januar 2021 kl 08.07

Ingen nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller i Øvre Eiker det siste døgnet.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 211 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 8. januar 2021), hvorav 187 av disse er bekreftet smittet i siste halvdel av 2020, og seks i 2021.

Torsdag 7. januar 2021 kl 08.55

To nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet to nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker.
En person var allerede i karantene på grunn av nærkontakt. Person nummer to har foreløpig ukjent smittevei. Det er få nye nærkontakter.
Kommuneoverlegen vurderer det lokale smittetrykket som lavt.

Det er med dette registrert totalt 211 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 7. januar 2021), hvorav 187 av disse er bekreftet smittet i siste halvdel av 2020, og seks i 2021.

Onsdag 6. januar 2021 kl 09.35

Ingen nye smittetilfeller

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller i Øvre Eiker det siste døgnet.
Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.
Det er med dette registrert totalt 209 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 6. januar 2021), hvorav 187 av disse er bekreftet smittet i siste halvdel av 2020, og fire i 2021.

Tirsdag 5. januar 2021 kl 10.56

Ett nytt smittetilfelle.

Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker.

Personen som er smittet er nærkontakt til et tidligere kjent smittetilfelle. Ingen nye nærkontakter siste døgn.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 209 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 5. januar 2021), hvorav 187 av disse er bekreftet smittet i siste halvdel av 2020, og fire i 2021.

Mandag 4. januar 2021 kl 08.21

Ett nytt smittetilfelle.

Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker.

Personen som er smittet er nærkontakt til et tidligere kjent smittetilfelle og var allerede i karantene. Ingen nye nærkontakter siste døgn.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 208 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 4. januar 2021), hvorav 187 av disse er bekreftet smittet i siste halvdel av 2020, og tre i 2021.

Søndag 3. januar 2021 kl 11.49

Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker.

Personen ble smittet på jobb i en annen kommune og var allerede i karantene. Ingen nye nærkontakter siste døgn.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig og rolig.

Det er med dette registrert totalt 207 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 3. januar 2021), hvorav 187 av disse er bekreftet smittet i siste halvdel av 2020, og to i 2021.

Lørdag 2. januar 2021 kl 12.14

Ingen nye smittetilfeller.

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er registrert tre nye nærkontakter gjennom smittesporing siste døgn.

Det er med dette registrert totalt 206 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 2. januar 2021), hvorav 187 av disse er bekreftet smittet i siste halvdel av 2020, og én i 2021.

Fredag 1. januar 2021 kl 12.15

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker.

Personen som er smittet har foreløpig ukjent smittevei men det utføres smittesporing.

Det er med dette registrert totalt 206 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 1. januar 2021), hvorav 188 av disse er smittet i siste halvår av 2020.

 

2020-11023