Koronasituasjonen dag for dag – i Drammen, Kongsberg, Modum og Øvre Eiker

- Informasjon innhentet fra Drammen-, Kongsberg, Modum- og Øvre Eiker kommune.• publisert
• oppdatert

MERK: Klikk “F5” eller “oppdater” for å få nyeste informasjon på skjermen.

1DRAMMEN KOMMUNE

Oppdatering søndag 29. november 2020 kl 10.33

21 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. 18 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de tre øvrige.

Det er i løpet av det siste døgnet ikke påvist smitte som medfører karantene ved barnehager, skoler eller kommunens helsevirksomheter.

Siden begynnelsen av mars har 1606 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

Lørdag 28. november 2020 kl 10.35

29 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. 25 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de fire øvrige.

Det er i løpet av det siste døgnet påvist smitte som får konsekvenser for andre, ved én skole. Ved Kjøsterud ungdomsskole er én elev blitt smittet av koronavirus, og klassen settes i karantene.

Det er påvist smitte hos to ansatte innen hjemmesykepleien. Dette omfatter distriktene Tangen/Marienlyst og Konnerud, og både brukere og ansatte settes i karantene. Berørte brukere og deres pårørende er varslet direkte om de påviste tilfellene og karantenen.

Det er i tillegg påvist smitte knyttet til distriktspsykiatrisk senter på Konnerud. Denne saken håndteres videre av Vestre Viken helseforetak.

Siden begynnelsen av mars har 1585 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

Fredag 27. november 2020 kl 08.59

Én person bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet gått bort etter å ha fått påvist koronasmitte. Dette var en mann i 90-årene som bodde ved Solberglia sykehjem.

– Jeg sender mine kondolanser og varme tanker til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. I Drammen har vi en tøff periode bak oss med mange smittetilfeller, og vi har vært bekymret for smitte på sykehjemmene ettersom vi vet hvor sårbare eldre og syke kan være, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

I tillegg fikk 34 nye personer påvist koronavirus i løpet av gårsdagen. Dette tallet ligger på nivå med det som har vært gjennomsnittet for påviste tilfeller pr. dag de siste åtte-ti dagene. Ordføreren er glad for at den bratte smitteveksten som ble registrert i Drammen fra begynnelsen av november, er brutt og at vi ser lavere smitte tall igjen, men hun understreker samtidig at alle fortsatt må bidra til å redusere smittespredningen.

– Vi har heldigvis lavere smittetall nå enn vi hadde for kort tid siden, men samtidig er tallene fortsatt for høye. Så vi har en stor jobb å gjøre, for å beskytte oss selv og hverandre og sørge for at smittetallene synker videre, sier ordføreren.

Av de 34 personene som har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet, er 27 nærkontakter av personer med tidligere kjent koronasmitte. De siste sju har ukjent smittevei.

I løpet av det siste døgnet er det påvist tilfeller som medfører karantene for elever og ansatte ved to skoler i Drammen. Dette gjelder Aronsløkka skole og Åssiden videregående skole.

Det er også påvist smitte ved Sprellopp Solbergelva barnehage. Dette smittetilfellet medfører noe utvidet karantene.

Én ansatt innenfor tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne har fått påvist smitte. Dette medfører karantene for noen brukere av tjenestene.

Siden begynnelsen av mars har til sammen 1556 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

Torsdag 26. november 2020 kl 09.04

2 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. 27 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, én har fått påvist koronasmitte etter å ha kommet hjem til Norge fra utenlandsreise, og fire har ukjent smittevei.

De sju foregående dagene er det påvist 229 nye koronatilfeller. Det gir et gjennomsnitt pr. dag på mellom 32 og 33 tilfeller, så dagens smittetall ligger på nivå med det som har vært registrert den siste uka.

I løpet av det siste døgnet er det påvist koronasmitte ved fem skoler hvor andre elever og ansatte berøres, i form av at de må i karantene. Dette dreier seg om Gulskogen skole, Brandengen skole, Fjell skole, Solberg skole og Akademiet Ypsilon videregående skole. Ved alle skolene er det elever og ikke ansatte som har fått påvist koronasmitte.

Siden starten av mars har til sammen 1522 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

Onsdag 25. november 2020 kl 09.23

24 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. 17 av dem som nå har fått påvist koronasmitte, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller, og én person har fått påvist smitte etter å ha kommet hjem til Norge etter reise i utlandet. For de siste seks er smitteveien ukjent.

– Vi har nå færre påviste tilfeller pr. dag enn vi hadde fram til midten av forrige uke, og det skal vi være glade for. Men hver og en av oss må fortsatt følge alle smittevernanbefalingene nøye. Selv om tallene pr. dag ser bedre ut enn for én og to uker siden, har vi fortsatt et veldig høyt smittetrykk. Vi har 229 nye koronatilfeller i Drammen de siste sju dagene, så vi har fortsatt en krevende jobb foran oss for å redusere smittetrykket ytterligere. Men vi ser heldigvis at tiltakene som er innført, hjelper oss til å redusere smittetrykket, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

LES OGSÅ DETTE:
Her er smittevernreglene for Drammen kommune

Antall koronatester som gjennomføres, har sunket noe i Drammen de siste dagene. Testkapasiteten i Drammen kommune er god, og det går kort tid fra prøven tas til den er analysert og resultatet foreligger.

– Så alle som har luftveissymptomer bør kontakte kommunens koronatelefon og avtale tid til testing, slik at vi har best mulig oversikt over hvordan smitten sprer seg og sammen kan begrense videre spredning, sier Johannessen.

Har du behov for testing kan du gå inn på Drammen kommunes nettside og bestille tid via et eget skjema. Du vil motta en SMS med tid for testing når bestillingen din er registrert. Du kan også ringe 32 04 60 00 for timebestilling. Telefonen er betjent mellom kl. 0800 og 2200 hver dag hele uka. All testing skjer i Skogliveien 4 på Sundland i Drammen.

I løpet av det siste døgnet er det påvist smitte knyttet til fem av kommunens helseinstitusjoner. Ved Drammen helsehus er det to ansatte som er blitt koronasmittet. Den ene har ikke hatt nærkontakter på jobb, og smittetilfellet fører ikke til karantene for andre. Det andre tilfellet innebærer karantene for fire pasienter og to ansatte. Som en følge av de to smittetilfellene igangsettes det systematisk testing av både pasienter og ansatte for å kartlegge om smitten har spredt seg videre. Ved Solberglia sykehjem er det én ansatt som er smittet, og to ansatte må i karantene.

Ved Saniteten bo- og servicesenter har én beboer fått påvist smitte. Her er imidlertid både beboerne på avdelingen og aktuelle ansatte allerede i karantene, så smittetilfellet medfører ikke karantene for flere personer. Ved Losjeplassen bo- og servicesenter er det én ansatt som har fått påvist smitte, men heller ikke her medfører smittetilfellet noen flere personer i karantene. I tillegg er det påvist smitte hos én ansatt ved hjemmetjenesten Gulskogen, og fem brukere og tre ansatte må i karantene.

Det er også påvist koronasmitte ved to skoler og én barnehage som får konsekvenser for andre barn eller voksne. Ved Fjell skole er det en ansatt som er smittet, mens det ved Marienlyst er påvist smittet hos et barn. Ved begge skolene må både elever og ansatte i karantene. Også i Norlandia Solbergelva Sprellopp barnehage har en ansatt blitt koronasmittet og både barn og ansatte må i karantene.

Siden starten av mars har til sammen 1490 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

Tirsdag 24. november 2020 kl 09.23

Det siste døgnet har 28 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. Av disse er 24 nærkontakter av kjent koronasmittet person, mens fire smittede har ukjent smittevei.

Det er også i dag påvist smitte knyttet til barnehage, skoler og helseinstitusjon.

I Skattekisten barnehage er et barn smittet, som medfører at barn og ansatte settes i karantene.

Ved Bragernes skole, Brandenga skole og Heltberg barne- og ungdomsskole er en elev smittet, elever og ansatte settes i karantene som følge av dette.

Ved Losjeplassen bo- og servicesenter er en beboer og en ansatt smittet, dette medfører at beboere og ansatte settes i karantene.

Vi må fortsette å holde god avstand og ha god hygiene for å hindre at smitten sprer seg videre. Det er fortsatt mye smitte i kommunen vår, så vi må ikke slippe opp nå. Vi har fortsatt en stor og krevende jobb foran oss for å redusere smittetrykket, sier smittevernoverlege Einar Sagberg, og minner innbyggerne om viktigheten av at smittetiltakene fortsatt følges.

Den lokale forskriften gjelder fram til og med 1.desember, da skal formannskapet i Drammen kommune beslutte hvilke tiltak som skal gjelde videre fremover.

Siden starten av mars har til sammen 1466 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

Mandag 23. november 2020 kl 09.04

27 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. 19 er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller, mens åtte har ukjent smittevei.

– Gjennom helgen ser vi at den utflatende trenden fra forrige uke fortsetter. Men det er fortsatt for tidlig å si med sikkerhet at vi er i en nedadgående trend, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Smittetrykket i Drammen kommune er fortsatt høyt, og det er derfor viktig at alle smitteverntiltakene som er vedtatt, følges også i tiden som kommer. Den lokale forskriften gjelder fram til og med tirsdag 1. desember. Da skal formannskapet i Drammen kommune beslutte hvilke smitteverntiltak som skal gjelde etter denne datoen.

De siste sju dagene er det blitt påvist 249 nye tilfeller av koronasmitte i Drammen kommune. Uka før var det 370 nye tilfeller. Det betyr at 43 prosent av alle koronatilfeller som er påvist i kommunen siden begynnelsen av mars, er blitt påvist i løpet av de to siste ukene.

LES OGSÅ DETTE:
Her er smittevernreglene for Øvre Eiker kommune

– Dette viser med all tydelighet hvor kraftig den andre smittebølgen har truffet Drammen. Vi vil se an utviklingen de nærmeste dagene før vi kan konkludere med om smittetrenden er nedadgående eller ikke, men det er nå vi skal se effekten av tiltakene som er innført. Så det er ingen grunn for den enkelte innbygger å ta smitteverntiltakene mindre alvorlig.

Bruk heller tallene som motivasjon til å holde oppmerksomheten på alle tiltakene oppe også i tiden fremover. Vi klarte å få kontroll på smittesituasjonen gjennom strenge tiltak i vår. Nå kan det se ut til at vi klarer det igjen, og det bør vi alle være glade for, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av det siste døgnet er det påvist smitte hos elever ved Frydenhaug skole og Solberg skole som medfører at elever og ansatte settes i karantene. Ved Åssiden videregående skole er det avdekket smitte hos en ansatt som medfører at elever settes i karantene.

Ved Losjeplassen bo- og servicesenter og Solberglia sykehjem er det avdekket smitte hos ansatte som medfører at beboere og ansatte settes i karantene. Det iverksettes omfattende testregimer av både beboere og ansatte ved begge institusjonene.

Siden begynnelsen av mars har til sammen 1438 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

Søndag 22. november 2020 kl 10.06

Det siste døgnet er det meldt 28 nye tilfeller av koronasmitte i Drammen. Av disse er 24 nærkontakter av personer med kjent koronasmitte fra tidligere, mens fire har ukjent smittevei.

Etter noen dager denne uka hvor prøver ble sendt til Oslo universitetssykehus for analyse, er ordningen nå tilbake slik det var før. Prøvesvarene kommer igjen fra Drammen sykehus.

-For innbyggernes og kommunens del har vært en ekstra utfordring med utprøving av testanalyser i Oslo. Men sett fra sykehuset side har det vært nødvendig, forklarer smittevernoverlege Einar Sagberg.

-Vi forventer at lærdommene fra denne omleggingen gjør overgangen bedre, hvis det blir nødvendig å flytte analyseringen av prøvene til Oslo universitetssykehus igjen.

Med prøvesvarene tilbake til Drammen er det igjen svært kort tid fra prøvetaking til prøvesvaret er kommet, og dermed gir prøvetallene et mer riktig bilde av smittesituasjonen i kommunen.

Ifølge Sagberg ser tallene nå ut som at veksten i antall smittede har stoppet, og at smittetallet har flatet ut.

-Hvorvidt det er et sikkert fall i smitte ønsker vi å vente litt med å konkludere. Vi vet jo fra tidligere erfaringer at antall smittede kan variere betydelig fra den ene dagen til den neste, sier smittevernoverlege Sagberg.

Smittevernoverlegen minner om at fortsatt god etterlevelse av smitteverntiltakene er det som er nødvendig nå.

-Vi ser at å slå ned smitten er noe vi kan klare sammen. Da må vi ikke slippe opp igjen og la smitten øke på nytt. Det er mange som er blitt syke av koronaviruset i kommunen vår nå. God avstand og god hygiene vil hindre at smitten sprer seg videre, avslutter Sagberg.

Det er siste døgn påvist smitte ved barnehager og skoler som medfører karantene for barn, elever og ansatte. Det er påvist smitte hos et barn ved Gulskogen barnehage Øvre Eikervei. Det er påvist smitte hos elever ved Fjell skole og Solberg skole, og en ansatt ved UngInvest.

Det er også påvist smitte ved helsevirksomheter i kommunen. I forbindelse med rutinemessig testing etter tidligere påviste tilfeller er det påvist smitte hos én beboer ved Solberglia sykehjem, én bruker ved Losjeplassen hjemmesykepleie og én ansatt ved Saniteten bo- og servicesenter. Det er ikke ytterligere karantene ved virksomhetene, da forsterkede tiltak allerede er igangsatt.

Siden begynnelsen av mars har til sammen 1411 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

Lørdag 21. november 2020 kl 10.44

Det siste døgnet har 71 personer bosatt i Drammen fått påvist koronasmitte. Av disse er 50 nærkontakter av kjente koronasmittede personer. 15 smittede har ukjent smittevei og for fem er smittesporing ikke enda avsluttet.

En person gikk torsdag bort grunnet koronarelatert sykdom ved Drammen sykehus. Det informerte Vestre Viken om i en pressemelding i går. Personen var hjemmehørende i Drammen kommune.

-Jeg kondolerer og sender de varmeste tanker til de pårørende. Det er utrolig viktig at alle fortsatt gjør det vi kan for å forhindre smittespredning og at alle sammen stiller opp på denne dugnaden mot smittespredning, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Som beskrevet de siste dagene har det vært et etterslep på prøvesvar. Prøver fra Drammen kommune har vært sendt til Oslo universitetssykehus. Etterslepet er i stor grad hentet inn i dag, og derfor får vi et høyt smittetall. Dersom vi ser de siste fire dagene under ett, har det vært totalt 134 smittede. Det vil si gjennomsnittlig 33,5 tilfeller per dag. I tiden fremover er planen at prøver fra Drammen kommune fortsatt skal analyseres ved Drammen sykehus.

LES OGSÅ DETTE:
Kongen og Dronningen er i karantene - begge er uten symptomer

Det er også dette døgnet påvist smitte knyttet til barnehage, skole og hjemmetjenester, som medfører karantene.

I Strømsø barnehage er det påvist smitte hos ett barn. Det er påvist smitte som medfører karantene ved Galterud skole, Åssiden skole og Drammen videregående.

Hjemmesykepleien Losjeplassen, har fått påvist smitte hos én av sine ansatte og én bruker. Dette medfører at fem ansatte settes i karantene.

Siden begynnelsen av mars har til sammen 1383 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 20 personer er døde etter å ha fått påvist koronasmitte.

Fredag 20. november 2020 kl 09.17

Det siste døgnet har 38 personer bosatt i Drammen fått påvist koronasmitte. Av disse er 26 nærkontakter av kjent koronasmittet person, mens 12 smittede har ukjent smittevei. Det er også i dag påvist smitte knyttet til barnehage, skole og helseinstitusjon.

Vi har fått en del av prøvesvarene fra Oslo i går, og analyseringen av gårsdagens prøver er som planlagt flyttet tilbake til Drammen sykehus. Fredag regner vi med å få svar på onsdagens prøver som analyseres i Oslo, og torsdagens prøver som analyseres ved Drammen sykehus. Det betyr at vi kan forvente opp mot dobbelt så mange positive prøvesvar inn i dag, i forhold til det man ellers skulle forvente, forklarer kommuneoverlege John David Johannessen og fortsetter:

– Det kan også strekke seg til lørdag at vi får svar fra begge laboratoriene, før vi igjen har en mer normal rytme i prøvesvarene. Derfor er det er fortsatt for tidlig å si noe om reell utvikling i antall smittede denne uka, så vi får utsette vurderingen av tiltakseffekten enda litt til.

Kommuneoverlegen minner om hvor viktig det er at de som venter på prøvesvar holder seg hjemme til de har fått testresultatet. Også personer som er i husstand med en som er nærkontakt, som har symptomer og venter på prøvesvar, må holde seg hjemme!

I barnehagene Årbogen og Senterbarnehagen FUS er det påvist smitte hos ansatt, som medfører at både barn og ansatte settes i karantene. Ved Solberg skole er en elev smittet, og ved Åskollen skole er en ansatt smittet. Ved begge disse skolene settes elever og ansatte i karantene.

Ved Saniteten bo- og servicesenter har den systematiske testingen avdekket koronasmitte hos ytterligere en beboer og en ansatt. Dette medfører at både beboere og ansatte settes i karantene. Ved Åskollen sykehjem har en ansatt testet positivt, også dette som følge av systematisk testing.

Hjemmesykepleien, Tangen, har fått påvist smitte hos en av sine ansatte. Dette medfører at beboere og en ansatt settes i karantene.

Totalt er det registrert 1312 tilfeller av koronasmitte i Drammen siden mars i år.

Torsdag 19. november 2020 kl 09.24

Det siste døgnet har 13 personer fått påvist koronasmitte i Drammen kommune. Av disse har fire ukjent smittevei, og ni er nærkontakter av kjent koronasmittet person.

Akkurat som i går, er dagens antall smittede langt lavere enn det som har vært påvist av smittetilfeller de siste ukene. På grunn av en prøveoverføring Drammen sykehus gjorde av tester tatt i Drammen til Oslo Universitetssykehus, gir heller ikke dagens tall – etter alle solemerker- et riktig bilde av antallet positive prøver.

Overflyttingen av analysering av prøver fra Drammen sykehus til Oslo universitetssykehus har dessverre medført forsinkelser på prøvesvarene. Vi har vært godt vant med korte svartider ved Drammen sykehus de siste par månedene. Selv med et høyt antall prøver har sykehuset klart å gi svar raskt. Nå er det mange frustrerte drammensere som venter på prøvesvarene sine, og vi forstår godt deres opplevelse av situasjonen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Han påpeker viktigheten av at de som venter på prøvesvar fortsatt må holde seg hjemme til de har fått testresultatet. Også personer som er i husstand med en som er nærkontakt, som har symptomer og venter på prøvesvar, må også holde seg hjemme.

På den måten forhindrer vi at de som viser seg å være smittet ikke skal utsette andre for smitte. Vi forventer nå at prøvesvarene som analyseres i Oslo vil bli besvart i løpet av torsdag og fredag, sier Sagberg.

Det er påvist smitte knyttet til barnehage, skoler og helseinstitusjoner.

Ved Steinberg barnehage er det påvist smitte hos ansatt, som medfører karantene for barn og for ansatte, og ved Stenseth barnehage er det påvist smitte hos ansatt som medfører forlenget karantene for barn. På Fjell skole og ved Marienlyst ungdomsskole er det påvist smitte hos elever som medfører karantene for andre elever og for ansatte.

På Solberglia sykehjem har den systematiske testingen avdekket koronasmitte hos tre beboere. Dette medfører karantene for øvrige beboere i enheten, og for flere ansatte knyttet til enheten.

Onsdag 18. november 2020 kl 09.20

LES OGSÅ DETTE:
Om koronaviruset: - Når man ikke vet sikkert hva framtida bringer er det best å stå sammen.

12 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. Ni av dem har kjent smittevei, mens det ikke er kartlagt en sikker smittevei for de tre siste.

Dette er det laveste tallet som er registrert i Drammen kommune siden 28. oktober og langt lavere enn det som er påvist pr. dag den siste tiden. Men tallet gir etter alle solemerker ikke et riktig bilde av antallet avlagte positive koronaprøver det siste døgnet.

– Drammen sykehus gjennomførte i går en prøveoverføring av tester tatt i Drammen til Oslo universitetssykehus. Dette har medført forsinkelser i analysene, og dermed har vi et kunstig lavt smittetall som rapporteres i dag ettersom vi ikke har prøvesvar fra et helt døgn, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

De 12 positive prøvene er analysert ved Drammen sykehus. Svar på resten av prøvene som analyseres ved Oslo universitetssykehus, kommer i løpet av dagen i dag. Disse tallene blir rapportert torsdag 19. november.

– Også prøver som tas i Drammen i dag, sendes til Oslo for analyse. Så vi skal være forberedt på at det er litt forsinkelse i dag også og at vi kan forvente at tallene vi rapporterer både torsdag og fredag kan være kunstig høye. Så på samme måte som at vi i dag ikke skal konkludere med et stort fall i smittespredningen, skal vi ikke de neste dagene automatisk konkludere med kraftig smitteøkning dersom vi får mange positive prøver, sier Einar Sagberg.

– Dagens tall på 12 nye smittetilfeller og de neste dagenes tall må nok ses i sammenheng. Det betyr at dersom vi rapporterer mange tilfeller i morgen eller fredag, så indikerer ikke det nødvendigvis en kraftig smitteøkning, men man må se på gjennomsnittet for disse tre dagene opp mot de tre foregående dagene, legger smittevernoverlegen til.

Det er i løpet av det siste døgnet påvist smitte ved to av kommunens sykehjem. Ved Saniteten bo- og servicesenter har en beboer fått påvist koronasmitte, og hele posten er satt i karantene. Fire beboere var i karantene fra før, men nå er ytterligere tre av beboerne og to ansatte satt i karantene. Ved Solberglia sykehjem har to ansatte fått påvist koronasmitte. Ingen beboere er foreløpig satt i karantene ved dette sykehjemmet, men det er iverksatt systematisk testing av både beboere og ansatte for å kartlegge eventuell smitte.

Blant de 12 koronatilfellene som rapporteres her, er det ingen som har betydning for noen av skolene eller barnehagene i Drammen kommune.

Siden begynnelsen av mars er det 1.261 personer bosatt i Drammen kommune som har fått påvist koronasmitte.

Tirsdag 17. november 2020 kl 16.18

Formannskapet i Drammen kommune har vedtatt ytterligere tiltak for å begrense spredningen av koronasmitte. Nå er det tilbud til ungdom i alderen 13 til 19 år som berøres.

Organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år stanses de kommende ukene. Dette medfører at det blant annet ikke er tillatt å gjennomføre aktiviteter i for eksempel kor, korps, teater, speider og dans, i tillegg til breddeidrett innendørs for ungdommer i tenårene. Også fritidsklubbers ordinære virksomhet stenges. Det samme gjør kulturskoletilbudet til elever som er over barneskolealder.

I den reviderte forskriften er det også tatt inn en ny paragraf to som omhandler forbud mot utendørs arrangement og aktiviteter.

Den nye forskriften
Dette er den nye forskriften om forebygging av koronasmitte i Drammen kommune som gjelder fra 17. november 2020 klokken 2400. Endringene som nå er vedtatt av formannskapet, er markert nedenfor ved at de er satt i kursiv.

§1 Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

a) Treningssentre og lignende steder.
b) Museer.
c) Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
d) Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
e) Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
1. Skolesvømming for barn og unge under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere
2. Rehabilitering og opptrening i svømmehall som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
3. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen
Første ledd gjelder ikke:

a) Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter og trening innendørs for barn i barneskole eller yngre. Det skal ikke pågå aktivitet for andre på slike steder. Kamper, turneringer, cuper, stevner ol er ikke tillatt for noen på slike steder.
b) Aktivitetshaller for barn i barneskole eller yngre. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.
c) Tros- og livssynshus. Kun arrangement som nevnt i § 9 første ledd bokstav a og c er tillatt i tros- og livssynshus.
d) Fritidsklubber og Drammen kulturskole for barn og ungdom med særskilt behov eller tiltak i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven. Gjennomføring av slike tiltak skal skje i henhold til nasjonale og lokale forskriftsbestemmelser om avstand, munnbind og gruppestørrelser. Fritidsklubber og Drammen kulturskoles ordinære virksomhet skal stenges.
e) Biblioteker.
f) Gallerier og annen utsalg av kunst.
g) Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.
h) Nødvendig helsehjelp i form av rehabilitering og opptrening etter sykdom eller skade i fysikalske institutt o.l. Opptrening/rehabilitering på treningssenter er ikke tillatt, jf. første ledd bokstav a.
§2 Forbud mot utendørs arrangement og aktiviteter

LES OGSÅ DETTE:
Dette kan det koste deg å bryte koronareglene

Det er ikke tillatt med utendørs idrettsarrangement (kamper, cuper, stevner, turneringer o.l) for noen.

Det er ikke tillatt med utendørs fritidsaktiviteter eller organisert trening for voksne over 20 år. Dette omfatter blant annet gruppetimer i regi av treningssenter og andre treningsvirksomheter, kamper, cuper, stevner og lignende arrangement utendørs.

Første ledd gjelder ikke:

a) Trening med personlig trener utendørs med kun 1 deltaker (pt 1-1).
b) Organisert trening, kamper, cuper, stevner, turneringer utendørs for toppidretten, inkludert toppidrettsutøvere under 20 år. Begrensningene for utendørs arrangement etter forskriften § 11 gjelder for arrangement.
§3 Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

§4 Kollektivreiser

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport i rushtiden og unngå avganger med stor trafikk. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§5 Munnbind i taxi

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§6 Karantene

Innbyggere og besøkende i Drammen kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene.

Innbyggere i Drammen kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.

Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene

§7 Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

§8 Bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

For kollektivreisende og i taxi gjelder plikten til bruk av munnbind i forskriftens § 3 og § 4.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

§9 Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede.

Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

§10 Forbud mot arrangementer innendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder.

Første ledd omfatter ikke:

a) Begravelser og bisettelser. Likevel slik at det ikke er tillatt å være mer enn 50 personer til stede på slike arrangementer. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.
b) Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører deltar, såfremt det ikke er publikum tilstede.
c) Vielser, dåp og lignende ritualer, såfremt ritualet gjennomføres uten tilskuere tilstede.
d) Organisert trening og fritidsaktiviteter for barn og unge i barneskole eller yngre regnes ikke som arrangement og er derfor tillatt etter forskriften § 1. Kamper, cuper, stevner, turneringer regnes som arrangement og er ikke tillatt med mindre det er for profesjonelle aktører, se også forskriften § 2.
For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13a til § 13d.

LES OGSÅ DETTE:
Demningen ved Hoensvannsløken offisielt innviet

Ved motstrid gjelder denne forskrift foran covid-19-forskriften § 13a – 13d.

§11 Gjennomføring av arrangementer utendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 personer tilstede samtidig. Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder, men med de unntak som følger av denne forskrifts § 2. Idrettsarrangement etter covid-19-forskriften § 13 a er kun tillatt for toppidrett (elitenivå) eller profesjonelle idrettsutøvere.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementet skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.

For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13a til § 13d.

§12 Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Drammen kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

For de serverings- og skjenkestedene i Drammen kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av covid-19-forskriften, er det forbudt å skjenke alkohol.

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd og femte ledd annet punktum.

§13 Påtale

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften kan straffes i henhold smittevernloven § 8-1.

§14 Ansvar

Drammen kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§15 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 17. november kl. 24 og gjelder til og med 1. desember 2020. Denne forskrift erstatter forskrift vedtatt av formannskapet 9. november 2020, sak 154/20.

Tirsdag 17. november 2020 kl 10.12

60 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. 50 av dem er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de siste ti personene.

– Det har nå gått en del dager siden det ble innført strengere tiltak i Drammen kommune for å redusere spredningen av koronaviruset. Vi håper at vi i løpet av denne uka eller i begynnelsen av neste uke begynner å se effekten av tiltakene som ble innført, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Den siste uka er det påvist 363 tilfeller i Drammen kommune. Uka før var det 303 nye tilfeller. Til sammen er det altså påvist 666 nye koronatilfeller i Drammen kommune de siste to ukene.

I løpet av det siste døgnet er det påvist koronasmitte hos ansatte i tre barnehager. Dette dreier seg om Steinberg barnehage, Skyttelveien barnehage og Stenseth barnehage. Foresatte til barn som settes i karantene, kontaktes direkte av barnehagene.

Det er også påvist koronasmitte ved Åssiden skole og voksenopplæringen. Ved Åssiden skole må én klasse i karantene, mens det ved voksenopplæringen kun er én ansatt som må i karantene etter det påviste smittetilfellet.

I tillegg er det påvist smitte hos én ansatt ved henholdsvis Åskollen bo- og servicesenter og Saniteten bo- og servicesenter. Beboere som settes i karantene, og deres pårørende får direkte beskjed om dette fra hvert enkelt sykehjem.

Siden begynnelsen av mars er 1.249 personer bosatt i Drammen kommune som har fått påvist koronasmitte.

Mandag 16. november 2020 kl 11.47

48 personer har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 39 av dem er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller, mens én har vært på reise i utlandet. For de siste åtte er smitteveien ukjent.

Ved til sammen seks skoler er det påvist smitte som berører andre elever og ansatte. Ved både Krokstad skole, Brandengen skole, Konnerud skole, Åssiden skole og Mjøndalen skole er det påvist smitte hos én elev. Både elever og ansatte berøres ved alle disse fem skolene og må i karantene. Foresatte til berørte barn ved skolene informeres direkte fra skolen dersom deres barn er nærkontakt av kjent smittetilfeller. Ved Åssiden videregående skole er det påvist smitte hos en ansatt. Vedkommende har ikke vært i kontakt med elever i den smitteførende perioden, men det kartlegges hvor mange ansatte som kan berørt av smittetilfellet.

LES OGSÅ DETTE:
Hytteturister kan nå bli tvunget hjem - om nødvendig med makt

Ved Bakkefaret barnehage er det påvist smittetilfelle ved én avdeling, og både barn og ansatte ved avdelingen settes i karantene.

Det er i løpet av det siste døgnet også påvist smittetilfeller i hjemmetjenesten ved Losjeplassen og Tangen. I begge disse tilfellene er det både brukere og ansatte som er nærkontakter og settes i karantene. Både brukere og pårørende informeres direkte fra tjenestene dersom de berøres av de påviste smittetilfellene.

Innenfor tjenestene til mennesker med nedsatt funksjonsevne er det påvist smitte hos både én ansatt og to brukere. Også her blir berørte brukere informert direkte dersom de må i karantene fordi de er nærkontakter av kjent smittetilfelle.

I slutten av forrige uke ble det innført rødt smittevernnivå for alle skolene i Drammen kommune. De siste dagene av forrige uke brukte skolene til å forberede tiltakene som må gjennomføres på rødt nivå, og i dag tar skolene imot elevene med de nye smitteverntiltakene.

Smittevernoverlege Einar Sagberg minner om at de strengere tiltakene på skolene også må følges opp i forbindelse med barnas fritidsaktiviteter.

– Breddeidretten for barn og unge er fortsatt i gang, men i en situasjon hvor skolene er på rødt nivå, er det ekstra viktig at lag og foreninger også er nøye med å overholde sine respektive smittevernveiledere. For de aktiviteter hvor det er mulig, bør det legges til rette for øvelser hvor utøverne holder god avstand til hverandre gjennom treningsøktene, sier Sagberg.

Siden starten av mars har til sammen 1.189 personer fått påvist koronasmitte i Drammen kommune.

Søndag 15. november 2020

Det siste døgnet har 26 personer i Drammen fått påvist koronasmitte. Av disse er 21 nærkontakt til kjent koronasmittet person, og for fem personer er det er fortsatt ukjent smittevei.

Det er påvist smitte i både barnehager, skoler og innen helsesektoren.

Ved Lassebakken barnehage, Espira barnehage Kniveåsen og Senterbarnehagen FUS er det påvist smitte hos barn, som medfører karantene for andre barn og for ansatte. Ved ungdomsskolene Kjøsterud, Marienlyst og Eknes er det påvist smitte hos elever. Også ved Åssiden videregående skole er det påvist koronasmitte.

En ansatt som jobber med mennesker med nedsatt funksjonsevne har fått påvist smitte, noe som medfører karantene for en bruker og en ansatt.

Hver gang antallet smittede er lavere enn dagen i forveien blir vi litt optimistiske, sier smittevernoverlege Einar Sagberg og fortsetter:
Men vi vet jo godt at enkeltdager ikke gir noe godt inntrykk av utviklingen. I går var det 74, det høyeste rapporterte antall smittede i vår kommune, mens i dag har vi 26 smittede, som er det laveste antallet på 10 dager. Når vi ser flere dager i sammenheng er det veldig mange som smittes. Vi har en alvorlig utfordring med smitten i vår kommune.

Sagberg påpeker at vi som bor i Drammen må fortsette å begrense hvor mange vi møter, holde god avstand og ha gode hygienerutiner når vi først møter andre mennesker.

Opprettholder vi dette, vil vi sammen klare å snu utviklingen. Færre vil bli smittet og færre vil bli syke. Men det krever utholdenhet av oss alle, sier smittevernoverlege Sagberg.

Til sammen har nå 1141 personer i Drammen fått påvist koronasmitte.

Lørdag 14. november 2020

74 personer har fått påvist koronasmitte siste døgn. Dette er det høyeste antallet som er registrert smittet siden starten av mars. Bare siden mandag, er det påvist koronasmitte hos 329 personer i Drammen kommune.

– Vi har tre dager bak oss med litt lavere enn tirsdagens rekordhøye antall smittede. Utviklingen peker dessverre feil vei, men med de kraftige restriksjonene som er innført, er selvfølgelig målet at smitteutviklingen først skal flate ut og deretter falle. Selv om vi alle nå gjør vår del for å stoppe smittespredningen vil det nok fortsatt gå en stund før vi kan håpe på at smittekurvene faktisk er snudd og peker nedover igjen, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Hun legger ikke skjul på at situasjonen er alvorlig med så mye smitte i kommunen og er klar på at alle må ta ansvar ved å følge de smittetverntiltakene som er innført.

Av de 74 som har fått påvist smitte siste døgn, er det 57 som er nærkontakter. 15 personer har ukjent smittevei, mens det fortsatt jobbes med smittesporing for to personer.

Også i løpet av det siste døgnet er det meldt om flere smittetilfeller ved skolene i kommunen, som får konsekvenser for elever og lærere. Ved Kjøsterud skole, Aronsløkka skole og Gulskogen skole er det påvist smitte hos elever. I tillegg er det påvist nye smittetilfeller ved Åssiden videregående skole.

På Åskollen bo- og servicesenter er det systematisk testing av beboere og ansatte i oppfølgingen etter tidligere påvist smitte. Nå har en beboer og tre ansatte testet positivt på koronasmitte.

En ansatt som jobber med mennesker med nedsatt funksjonsevne har fått påvist smitte, noe som medfører karantene for tre brukere og seks ansatte.

LES OGSÅ DETTE:
Politiet skjerper smittevernreglene

Siden starten av mars har til sammen 1115 personer fått påvist koronasmitte i Drammen kommune.

Fredag 13. november 2020

En personer har fått påvist koronasmitte siste døgn. 38 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller og for ni er smitteveien ukjent. En person har fått påvist smitte etter å ha vært i utlandet.

– Det er ikke noe hyggelig å konstatere at vi har passert 1000 smittetilfeller i Drammen kommune. I løpet av fire måneder før sommeren hadde vi 206 tilfeller. Nå har vi langt over 500 bare i løpet av de to siste ukene, og vi er den kommunen i landet som er hardest rammet for tiden sett i forhold til folketallet, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Hun håper tiltakene som er iverksatt vil bidra til å snu trenden.

Med den smitteutviklingen vi har sett de siste ukene, må vi regne med høye smittetall også den nærmeste tiden. Men vi har iverksatt tiltak som skal bidra til å begrense smittespredningen, så vi håper at tallene på nye smittede pr. dag ikke fortsetter å stige, men snart kan flate ut og deretter synke, sier Myrvold Berg.

I løpet av det siste døgnet er det påvist smitte både i barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole og ved helseinstitusjoner.

Ved Åssiden videregående skole er det påvist smitte hos en elev og en ansatt, som får konsekvenser for skolen. Ved Bragernes og Brandengen skoler er en elev smittet. I tillegg har to elever fått påvist smitte ved Børresen skole.

Innenfor helsesektoren er det påvist koronasmitte ved Saniteten bo- og servicesenter. En ansatt har fått påvist smitte. Fire beboere er i karantene, mens det fortsatt jobbes med kartlegging av de ansatte.

En ansatt har også fått påvist smitte ved Fjell bo- og servicesenter.

Siden begynnelsen av mars har 1041 personer fått påvist koronasmitte i Drammen kommune.

Torsdag 12. november 2020

To personer bosatt i Drammen kommune har gått bort i løpet av det siste døgnet etter påvist koronasmitte. I tillegg har 55 personer bosatt i kommunen fått påvist koronasmitte.

De to som har gått bort i løpet av det siste døgnet bodde ved henholdsvis Fredholt bo- og servicesenter og Åskollen bo- og servicesenter. Den ene var en kvinne i slutten av 60-årene, mens den andre var en kvinne i slutten av 80-årene.

– Mine kondolanser går til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. Jeg har tidligere sagt at vi må gjøre det vi kan for å beskytte våre eldre som er mest sårbare for koronasmitte, og at det derfor er viktig at alle er med på denne dugnaden. Vi kan alle bidra til å begrense spredningen av koronaviruset i samfunnet vårt, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Av de 55 personene som er blitt smittet i løpet av det siste døgnet, er 43 som er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. For de siste 12 er smitteveien ukjent.

I løpet av det siste døgnet er det påvist smitte ved tre av kommunens barne- og ungdomsskoler som får konsekvenser for andre elever og lærere. Ved både Krokstad skole, Børresen skole og Eknes ungdomsskole er det påvist smitte hos elever. I tillegg er det påvist nye smittetilfeller ved Åssiden videregående skole, Danvik folkehøyskole og voksenopplæringen.

Innenfor helsesektoren er det påvist smitte hos ansatte ved ett av sykehjemmene og innenfor tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ved Gulskogen sykehjem er det ni beboere ved sykehjemmet, ni hjemmetjenestemottakere og én ansatt som settes i karantene. De berørte beboerne og brukerne, samt deres pårørende varsles direkte om den påviste koronasmitten og hvilke konsekvenser dette får for den enkelte.

Siden begynnelsen av mars har til sammen 993 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 19 personer er døde etter å ha fått påvist koronasmitte.

Onsdag 11. november 2020

52 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. For 42 av dem er smitteveien kartlagt og avklart, mens smitteveien er ukjent for åtte personer. Det pågår fortsatt smittesporing rundt de to siste som nå har fått påvist smitte.

I løpet av det siste døgnet er det påvist smittetilfeller ved flere barne- og ungdomsskoler i Drammen kommune, i tillegg til en videregående skole. Til sammen åtte skoler har i løpet av det siste døgnet hatt smittetilfeller som medfører karantene for både elever og ansatte.

Følgende skoler er berørt av smitte i løpet av det siste døgnet: Åskollen skole, Galterud skole, Kiøsterud skole, Stenseth skole, Rødskog skole, Marienlyst skole, Gulskogen skole og Åssiden videregående skole.

Det er også meldt om smitte i tre barnehager i Drammen kommune. Dette gjelder Teknabarnehagen Tellus, Strømsø barnehage og Dalegårsveien barnehage.

Ved Åskollen bo- og servicesenter har to beboere testet positivt. Dermed er det nå fem smittede beboere ved sykehjemmet.

LES OGSÅ DETTE:
Kongsberg interkommunale legevakt flytter koronateststasjonen til Kongsberghallen

Det er også påvist koronasmitte hos to ansatte ved Ekko bingo i Tomtegata i Drammen. Minst én av dem som nå er smittet, har jobbet i mulig smitteførende periode mellom 4. og 7. november. Det finnes ikke lister over hvem som er innom bingoen. De som har vært innom bingoen i dagene fra og med 4. til og med 7. november bør være oppmerksomme på om de utvikler luftveissymptomer og teste seg for koronavirus dersom de merker symptomer.

Siden begynnelsen av mars har til sammen 938 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

Tirsdag 10. november 2020

67 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. Dette er det høyeste tallet som er registrert siden begynnelsen av mars, og for tredje gang de siste fem dagene registreres det 60 tilfeller eller mer i løpet av ett døgn.

– Vi får nok en bekreftelse på at vi er inne i en alvorlig utvikling av pandemien. Sett i forhold til folketallet har vi de høyeste smittetallene i landet for tiden. Selv om det var smertefullt å vedta så stramme restriksjoner som formannskapet gjorde mandag kveld, mener jeg det at tiltakene er helt riktige for å få kontroll på situasjonen og begrense smittespredningen, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Bare de siste sju dagene er det rapportert om 303 nye koronatilfeller i kommunen. Antallet nye tilfeller de siste to ukene er 492.

– Vi er nødt til å skjerpe oss, alle sammen. Vi har for mange personer utenfor egen husstand som har for mye og for tett kontakt med andre. Jeg forstår at mange er lei av begrensningene vi alle opplever i hverdagen vår for tiden. Men måten å bli kvitt disse begrensningene på fortest mulig, er faktisk å etterleve reglene som gjelder, sier ordføreren.

Monica Myrvold Berg minner om det er i overkant av seks uker igjen til julefeiringen. Det er fortsatt tid til å få smittespredningen under kontroll før jul, men det begynner å haste.

– Vi har fortsatt tid til å snu smittebølgen. Men det er ikke sikkert at vi har den muligheten om en uke eller to. Vi må gjøre det vi kan for å unngå at belastningen på helsevesenet blir for stor. Derfor er det nå vi alle skal være lojale mot reglene som er vedtatt og følge dem i hverdagen. Da kan vi håpe på en så jul med venner og familie. I verste fall får vi ikke kontroll på smittespredningen og må leve med svært strenge restriksjoner gjennom jula. Det er det ingen av oss som ønsker, sier hun.

Ordføreren er klar over at de strenge restriksjonene er en stor belastning for næringslivet. Nettopp derfor understreker hun også betydningen av at vi alle følger reglene og bidrar til at perioden med de strenge smittevernstiltakene blir så kort som mulig.

56 av dem som nå har fått påvist koronasmitte, er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. For to personer er smitteveien ukjent, mens det for de siste ni fortsatt pågår smittesporing.

Også i løpet av det siste døgnet er flere av skolene i kommunen berørt av smittetilfeller.

Ved Børresen skole er to elever koronasmittet, og to klasser er satt i karantene. Ved både Galterud skole og Gulskogen skole er det én elev som har fått påvist smitte. På Galterud er en klasse satt i karantene, mens det ved Gulskogen bare er snakk om én elev i karantene. Ved både Børresen og Galterud skole er enkelte elever i andre klasser også satt i karantene.

Ved Åssiden videregående skole har seks elever fått påvist smitte. Mange av nærkontaktene deres er allerede satt i karantene og berøres ikke av de nye smittetilfellene, men ett av tilfellene har medført karantene for ytterligere rundt 20 elever og lærere.

Ved Drammen videregående skole er én elev smittet, og en klasse er satt i karantene.

I tillegg er det påvist smitte hos ytterligere en ansatt ved Fredholt bo- og behandlingssenter. Dette tilfellet medfører imidlertid ikke noen flere beboere eller ansatte i karantene, ettersom nærkontakter var i karantene fra før.

Siden begynnelsen av mars har 886 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

 

2KONGSBERG KOMMUNE

Oppdatering lørdag 28. november 2020

En person bosatt i Kongsberg har fått påvist koronasmitte. Personen har få nærkontakter.

172 personer har nå fått påvist koronavirus i Kongsberg siden mars 2020.

Fredag 27. november 2020

Det siste døgnet har 2 personer bosatt i Kongsberg fått påvist koronasmitte.

Begge har kjent smittevei.

Torsdag 26. november 2020

Det siste døgnet har syv personer bosatt i Kongsberg fått påvist koronasmitte.

Alle er nærkontakter av tidligere smittede.

169 personer har nå fått påvist koronavirus i Kongsberg siden mars 2020 (sist oppdatert 26.11.2020)

Onsdag 25. november 2020

Det siste døgnet har fem personer bosatt i Kongsberg fått påvist koronasmitte.

To av de fem smittede er relatert til smitteutbruddet ved Kongsberg norsksenter. De tre andre er husstandsmedlemmer av andre smittede, som har kjent smittevei.

LES OGSÅ DETTE:
Viken legger 40 millioner på bordet for å sikre læreplasser

Tirsdag 24. november 2020

To personer bosatt i Kongsberg har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Begge har kjent smittevei.

Mandag 23. november 2020

Det siste døgnet har fem personer bosatt i Kongsberg fått påvist koronasmitte.

Fire av de smittede er nærkontakter av smittede på Kongsberg norsksenter. Den femte er smittet etter et besøk i en annen kommune.

Totalt har de fem rundt 30 nærkontakter.

Søndag 22. november 2020

De siste døgnet har åtte personer bosatt i Kongsberg fått påvist koronasmitte.

Syv av disse har tilknytning til utbruddet på Kongsberg Norsksenter.

Den siste har kjent smittekilde.

Lørdag 21. november 2020

18 personer har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Alle har tilknytning til smitteutbruddet på Kongsberg Norsksenter.

Fredag 20. november 2020

Det siste døgnet har ti personer fått påvist koronasmitte.

Sju av tilfellene er knyttet opp mot utbruddet på Kongsberg norsksenter. De tre andre har også kjent smittevei.

En barnehageavdeling på Skytterløkka barnehage er satt i karantene.

Torsdag 19. november 2020

Ti personer har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Ni av disse er knyttet til utbruddet på Norsksenteret.

Den siste har også kjent smittevei.

Onsdag 18. november 2020

Fire personer har fått påvist koronasmitte i Kongsberg det siste døgnet.

Ett av smittetilfellene knyttes opp mot utbruddet på Kongsberg Norsksenter, mens en annen knyttes opp mot et smitteutbrudd i Drammen.

De to andre smittetilfellene har kjent smittevei eller en sterk mistanke om smittevei.

Ingen av de nye smittede skal være alvorlig syke og alle skal ha et lavt antall nærkontakter. Flere var allerede i karantene.

Det er nå 104 personer i Kongsberg som har fått påvist koronasmitte siden mars.

Mandag 16. november 2020

To personer har fått påvist koronasmitte i Kongsberg i dag.

Den ene er elev ved Kongsberg norsksenter. En klasse med lærere settes som følge av dette i karantene.

Den andre som er smittet, er nærkontakt til en smittet i egen husstand. Det vil si at vedkommende allerede satt i karantene.

Lørdag 14. november 2020

Det siste døgnet har fire personer fått påvist koronasmitte.

Den ene smittede har kommet til Kongsberg etter en reise til Polen, og har kjente nærkontakter. De tre andre er smittede som følge av utbruddet i Universitetet i Sør-Øst.

Alle fire har allerede vært i karantene, og har dermed ikke vært ute blant folk.

Torsdag 12. november 2020

Det siste døgnet har to personer fått påvist koronasmitte. Begge er knyttet til utbruddet blant studentene. Det er kjent smittekilde.

Onsdag 11. november 2020

I går kveld ble det meldt 7 nye smittetilfeller i Kongsberg. Smitten er knyttet til et utbrudd blant studentene. Her er smittekilden kjent og de som har testet positivt på koronavirus satt allerede i karantene.

Smittesporingsteamet jobber nå med å avklare hvem som skal i karantene. De som settes i karantene bes om å teste seg.

Det er nå 88 personer som har fått påvist koronasmitte siden mars.

Tirsdag 10. november 2020

Tre personer har fått påvist koronasmitte i dag. Alle tre er nærkontakter til allerede kjente tilfeller.

Oppdatering mandag 09.11.2020 klokken 18:55

Tre personer har fått påvist koronasmitte i dag.

Det første smittetilfelle hadde vært i utlandet og gikk i karantene når personen kom hjem. Han lot seg teste da han ankom Norge, og har nå fått konstatert korona – smitte.

Den andre kom også fra utlandet. Personen testet seg ved ankomst og har sittet i karantene siden da.

Den tredje som har fått påvist smitte, har vært i nærkontakt med en av de unge voksne som testet positivt i forrige uke. Denne personen er også i isolasjon nå.

To av de som har fått påvist korona-smitte i Kongsberg nå er ansatte på Kongsberg sykehus.

Oppdatering 09.11.2020

I helgen har 2 personer fått fått påvist koronasmitte.

Den ene er lærer på Tislegård ungdomsskole. Tre klasser er berørt og noen lærere.

Den andre er en ung voksen person.

Smittesporingsteamet er i gang med sitt arbeid.

Oppdatering 07.11.2020

I går kveld ble det bekreftet et nytt smittetilfelle. Personen er nærkontakt til et kjent tilfelle.

Smittesporing er igangsatt.

Oppdatering 06.11.2020

I går kveld ble det bekreftet et nytt smittetilfelle. Personen er nærkontakt til et kjent tilfelle.

Oppdatetering 05.11.2020

I går kveld 04.11.2020 ble det meldt 2 nye smittetilfeller. Begge er nærkontakter til kjente smittede.

Det er nå totalt 71 personer har fått påvist koronasmitte siden mars.

Oppdatering 04.11.2020

Vi fikk i dag meldt et nytt smittetilfelle i Kongsberg kommune.

Personen er smittet etter utenlandsopphold og har vært i karantene etter ankomst til Norge. Det er ingen nærkontakter.

Oppdatering 03.11.2020

Tre personer har fått påvist koronasmitte i dag. Alle har kjent smittevei.

Den ene er knyttet til det tidligere smittetilfellet på Kongsberg videregående skole, og satt allerede i karantene.

Den andre er nærkontakt til et kjent smittetilfelle fra Drammen kommune.

Den tredje er nærkontakt til et kjent tilfelle fra en annen kommune.

Smittesporing pågår.

 

3MODUM KOMMUNE

Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Oppdatering fredag 27. november 2020

Modum kommune gjenåpner fritids- og aktivitetstilbud for barn i barneskolealder og yngre.

På grunn av at smittesituasjonen den siste tiden har endret seg i positiv retning, åpner kriseledelsen i Modum kommune fra 1. desember for fritids- og aktivitetstilbud som gjelder barn i barneskolealder og yngre, samt for psykisk utviklingshemmede.

Haller, idrettsanlegg og andre lokaler
For denne gruppen er det fra 1. desember 2020 lov med organiserte fritidsaktiviteter og trening. Kamper, turneringer, cuper, stevner ol er ikke tillatt for noen på slike steder.
Barn, unge og psykisk utviklingshemmede kan følges av voksne i samme husstand eller tjenesteytere som bistår dem.

Kino
Kinoforestillinger for familier med barn i barneskolealder eller yngre gjøres lovlig fra 1. desember 2020

Svømmehall
Det åpnes for familier med barn i barneskolealder eller yngre.
Det er lov med svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskolealder eller yngre. Skolesvømming er også lov

Kulturskole
Det åpnes for individuell undervisning i kulturskolens lokaler for de som er i barneskolealder eller yngre

Det er svært viktig at alle kjente smitteverntiltak også ivaretas på de nevnte steder.

Forskrift vedtatt 9 .november er fortsatt gjeldende.
Lettelser i denne vurderes fortløpende i forhold til utviklingen i smittesituasjonen.
———

Kriseledelsen i Modum kommune har bestemt følgende ang trening i regi av treningssenter:
Etter en helhetlig vurdering tillates PT-timer én til én utendørs – så lenge nasjonale og lokale reglene for smittebegrensning overholdes.

Det er svært viktig å fokusere på avstandsbestemmelser og desinfisering av utstyr. For deltakere inngår slike timer i antallet sosiale kontakter en skal forsøke å begrense i løpet av en uke.

Til dere som synes det er tøft økonomisk å kjøpe munnbind!
Takket være en en rundhåndet bevilgning fra Kongsrud Sanitetsforening kan dere nå få munnbind GRATIS via Frivilligsentralen. Av hensyn til smitteverntiltak må de som ønsker å benytte dette tilbudet sende en sms på tlf. 951 74 474 eller e-post til frivilligsentral@modum.kommune.no. Dere vil da få en dag, dato og klokkeslett som de kan hentes. Det deles ut fra mandag 16. november.
Og husk altså, det MÅ bestilles først!

Ordføreren oppfordrer pendlere til å bruke munnbind
Ordfører Sunni Grøndahl ber kollektiv-pendlere mot Drammen og Oslo om å bruke munnbind.

– Vi ser at det anbefales bruk av munnbind i kollektivtrafikken i Drammen. I Oslo er det et påbud. Det er derfor viktig at våre pendlere også følger dette. Smittepresset er så stort i disse byområdene, og vi ber derfor at våre pendlere følger regler og anbefalinger.
Koronasmitten tar ikke hensyn til kommunegrensene, fortsetter ordføreren.
Det å holde en meters avstand er fortsatt viktigst. Men munnbind er den beste beskyttelsen i de tilfelle der en ikke greier å holde en meters avstand. Det gir trygghet for den enkelte, og det skaper trygghet for omgivelsene.

– Og er det mulig å bruke hjemmekontor, er jo dette det mest sikre. Og er en syk, så skal en uansett holde seg hjemme, sier ordføreren

– Vi må fortsette med å ta vare på hverandre, avslutter hun.

Torsdag 26. november 2020 kl 08.45

Det er meldt om tre nye med positive koronaprøver i Modum kommune
Samtidig kan vi melde at alle smittede beboere ved Modumheimen nå er ute av isolasjon

Tirsdag 24. november 2020

Per akkurat nå er det 7 personer som er i isolasjon på grunn av påvist korona i Modum.
For nøyaktig en uke siden var det samme tallet 25.

Siste meldte smittetilfelle i kommunen vår var fredag.

Av de 7 som er i isolasjon er det 5 som er hjemmeisolert og 2 i institusjon.
Det er totalt 81 registrerte smittede i Modum siden pandemien kom.

Lørdag 21. november 2020 kl 16.25

Det ble i går meldt om to nye koronasmittede i Modum. Smittevei skal være kjent.

Som følge av det ene utbruddet er en kohort (Betegnelse på en fast gruppe av få individer med minst mulig kontakt med individer utenfor sin egen gruppe – red.anm.) i Mælumenga barnehage tatt ut i karantene.

Dette av forsiktighetshensyn, da ett av barna er familiemedlem av en smittet.
Ingen av barna blir koronatestet.

Fredag 20. november 2020

Kriseledelsen i Modum kom på sitt møte i dag frem til at en vil lempe noe på restriksjonene rundt korona fra 1. desember HVIS smittetallene holder seg lave.

Det er da i så fall aktiviteter for de yngste, barn i barneskolealder og yngre, som vil bli prioritert. Nærmere beskjeder og ytdyping vil komme når denne tiden nærmer seg – hvis smittetrykket da tilsier at det blir aktuelt.

Det har blitt meldt om få smittede i Modum de siste dagene. Sist uke ble det tatt 255 prøver, hvorav 210 på teststasjonen.

Totalt antal koronasmittede i Modum har nå kommet opp i 77, inkludert de 10 vi hadde i våres.

Torsdag 19. november 2020 kl 10.10

En koronasmittet kvinne i 90-årene døde i går kveld på Modumheimen. Familien er underrettet.
– Mine kondolanser går til de pårørende, sier ordfører Sunni Grøndahl Aamodt.

Onsdag 18. november 2020 kl 14.10

Det er i dag meldt om en ny smittet med korona i Modum. Personen skal ikke ha direkte tilknytning til andre smittede i vår kommune.

Tirsdag 17. november 2020 kl 08.25

Per akkurat nå er det 25 personer i Modum som er i isolasjon på grunn av påvist koronasmitte. Dette inkludert en ny, som ble meldt i dag. Det er en nærkontakt av en tidligere smittet. 62 stykker er i karantene. Det vil si at de er nærkontakter av dem som har fått påvist smitte.

Kriseledelsen i Modum kommune har bestemt følgende ang trening i regi av treningssenter:
Etter en helhetlig vurdering tillates PT-timer én til én utendørs – så lenge nasjonale og lokale reglene for smittebegrensning overholdes.Det er svært viktig å fokusere på avstandsbestemmelser og desinfisering av utstyr. For deltakere inngår slike timer i antallet sosiale kontakter en skal forsøke å begrense i løpet av en uke.

Søndag 15. november 2020 kl 18.10

Smittesporing har før til at en elev i 5. klasse på Stalsberg skole nå har testet positivt med korona. Hele trinnet er dermed satt i karantene.

Foresatte på trinnet er informert. Elevene (v/foresatte) har fått tilbud om å ta koronatest i morgen, mandag.

Lørdag 14. november kl 17.25

En beboer på avdeling B4 ble i dag melt smittet med korona. Dermed er syv av de åtte beboerne på denne avdelingen smittet.
Da er det adskillig mer hyggelig å kunne melde om at alle koronatester som har blitt tatt av elever og lærerr på 10. trinn på Søndre Modum ungdomsskole er analysert negative. Dermed ser det i øyeblikket til at det ikke er smittespredning på ungdomsskolen sør i bygda vår. 10. trinn skal uansett ha hjemmeskole fram tiil onsdag 18.november.

Fredag 13. november ( kl 22.10)
En ansatt ved Skredsvikmoen barnehage ble meldt med positiv koronatest i ettermiddag. 16 barn og 4 ansatte må nå være i karantene. De forsatte skal i kveld ha fått beskjed via barnehagens informasjonskanaler.
Det ble på formiddagen meldt om to nye smittetilfeller i Modum kommune. Vi er dermed oppe i 70 smittede totalt.

Men en god nyhet midt oppe i det hele; nær 700 moinger ble testet i løpet av sist uke. De aller fleste har blitt utført på testsenteret på Gustadmoen. Vi har nå vist at vi kan teste fem prosent av befolkningen i løpet av en uke, noe kravet fra myndighetene tilsier. Antall smittede er derfor svært lavt i forhold til antallet som er testet. Alle 10. klassinger på Nordre Modum ungdomsskole skal være testet, og svarene derfra har kommet tilbake. I går ble 10. klassingene på Søndre Modum ungdomsskole testet. Her avventes svar i løpet av dagen eller helgen.

Til dere som synes det er tøft økonomisk å kjøpe munnbind!

Takket være en en rundhåndet bevilgning fra Kongsrud Sanitetsforening kan dere nå få munnbind GRATIS via Frivilligsentralen.

Av hensyn til smitteverntiltak må de som ønsker å benytte dette tilbudet sende en sms på tlf. 951 74 474 eller e-post til frivilligsentral@modum.kommune.no. Dere vil da få en dag, dato og klokkeslett som de kan hentes. Det deles ut fra mandag 16. november.

Og husk altså, det MÅ bestilles først!

 

4ØVRE EIKER KOMMUNE

Oppdatering 2øndag 29. november 2020 kl 11.02

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det har vært et raskt fall i smitte de siste dagene og er lav smittespredning for øyeblikket.
Det er registrert totalt 125 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 29. november 2020), hvorav 116 er smittet i løpet av høsten.

Lørdag 28. november 2020 kl 09.35

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller i Øvre Eiker det siste døgnet.

Kommuneoverlegen vurderer smittespredningen som liten i Øvre Eiker for øyeblikket. Siste døgn uten nye bekreftede smittetilfeller var mandag 23. november.

Det er registrert totalt 125 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 28. november 2020), hvorav 116 er smittet i løpet av høsten.

Fredag 27. november 2020 kl 09.15

Tre nye smittetilfeller i Øvre Eiker

Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet tre nye smittetilfeller med Covid-19. To er fra samme familie med kjent smittevei. Den tredje har usikker smittevei. Det er seks nærkontakter, og det foregår fortsatt smittesporing for personen med ukjent smittekilde.

Når det gjelder skolemiljøene i Øvre Eiker, vurderer kommunelegen det dit hen at smittespredningen har stoppet opp.

Det er med dette registrert totalt 125 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (pr 27. november 2020).

Torsdag 26. november 2020 kl 09.25

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker

Kommuneoverlegen har fått bekreftet ett nytt smittetilfelle av Covid-19 (koronavirus) det siste døgnet.

Det er sporet opp to nærkontakter til den smittede. Smitteoppsporing er utført, og smittekilden er ikke avdekket. Kommuneoverlegen vurderer risikoen for videre smitte som liten for dette tilfellet.

Det er med dette registrert totalt 122 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 26. november 2020), hvorav 113 av disse er smittet i høst.

Onsdag 25. november 2020 kl 10.14

15 nye smittetilfeller i Øvre Eiker

Kommuneoverlegen har fått bekreftet 15 nye smittetilfeller av Covid-19 det siste døgnet.

Alle de smittede er nærkontakter til kjente tilfeller, og har kjent smittevei. Tre av smittetilfellene er bekreftet etter massetesting ved Hokksund ungdomsskole på mandag. To av tilfellene knyttes til smitte i Kongsberg. I noen av tilfellene er det flere smittede i samme husstand. Smittesporing har ført til 21 nye nærkontakter.

Det er med dette registrert totalt 121 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 25. november 2020), hvorav 112 av disse er smittet i høst.

Tirsdag 24. november 2020 kl 10.05

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen har ikke fått bekreftet nye smittetilfeller av Covid-19 det siste døgnet.

Det er over to uker siden det sist var et døgn uten registrert smitte i Øvre Eiker, 9. november. Så langt i november er det registrert 84 tilfeller av koronasmitte i vår kommune.

Det er med dette fortsatt registrert totalt 106 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 24. november 2020).

Mandag 23 november 2020 kl 08.56

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen har fått bekreftet ett nytt smittetilfelle av Covid-19 det siste døgnet.

Personen er mest sannsynlig smittet i privat sammenheng av en slektning som er kjent smittekilde i en annen kommune. Det er kartlagt fire nærkontakter, og situasjonen er oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 106 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 23. november 2020).

Søndag 22. november 2020 kl 11.05

6 nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen har fått bekreftet seks nye smittetilfeller av Covid-19 det siste døgnet. Fire av de smittede er skoleelever, og alle har kjent smittekilde.

Det er registrert 58 nærkontakter til de smittede. Smittesporingsarbeidet har vært krevende. Flere klasser på Hokksund ungdomsskole er berørt, og hele 10. trinn er satt i karantene.

Som en følge av ny smitte, settes det opp lokal testing av hele 10. trinn på Hokksund ungdomsskole, en 10.-klasse ved Vestfossen ungdomsskole og et fotballag mandag ettermiddag ved Falkbanen.

Det er med dette registrert totalt 105 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 22. november 2020).

Lørdag 21. november 2020 kl 09.49

Fire nye smittetilfeller i Øvre Eiker

Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet fire nye tilfeller av Covid-19 (koronavirus).

Alle tilfellene har kjent smittevei. Smittesporing har ledet til 22 nye nærkontakter. Ved Vestfossen ungdomsskole er en klasse satt i karantene på grunn av smitte hos en ansatt. Det er planlagt testing av hele klassen i kommende uke.

Det er med dette registrert totalt 99 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 21. november 2020).

Fredag 20. november 2020 kl 12.16

Syv nye smittetilfeller i Øvre Eiker

Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet syv nye tilfeller av Covid-19 (koronavirus).

Tre av de smittede har tilknytning til Hokksund barneskole. Alle tilfellene har kjent smittevei.

Det er med dette registrert totalt 95 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 20. november 2020).

Torsdag 19. november 2020 kl 08.42

Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet syv nye smittetilfeller av Covid-19.

Fem av tilfellene er nærkontakter og har kjent smittevei. To har ukjent smittevei. En klasse på Hokksund ungdomsskole er satt i karantene, ellers er ingen andre skoler berørt med nye klasser i karantene.

Det er med dette registrert totalt 88 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (pr 19. november 2020).

Onsdag 18. november 2020 kl 09.53

9 nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen har fått bekreftet ni nye smittetilfeller av Covid-19 det siste døgnet.
Av disse er

– to elever og en lærer på Hokksund barneskole. (Her er det tidligere påvist smitte hos en lærer og en elev.) Flere klasser er allerede i karantene, de nye smittetilfellene fører til at enda flere klasser settes i karantene da det er vanskelig å skille hvem de har hatt som nærkontakter på tvers av klassetrinn. Kommunelegen har anbefalt testing av elever i fire berørte klasser, etter råd fra Folkehelseinstituttets smittevernvakt. Helsesykepleier, kommunens testteam og skolens personale gjennomfører dette på skolen i ettermiddag. De tre øverste klassetrinnene skal på bakgrunn av nyoppstått smitte ha hjemmeskole ut uka.

– to elever på Røren skole. Til sammen er nå tre klasser i karantene (en fra før og to nye fra i dag), siden barna har vært mye om hverandre, og det er vanskelig å skille hvem som er nærkontakter og ikke.

– en smittet ved Universitet i Sørøst-Norge avd Drammen

– en smittet på aktivitet utenfor Øvre Eiker

– en smittet i eget hjem

– to med ukjent smittekilde

Ingen av de smittede i Øvre Eiker er alvorlig syke.

I tillegg til de ni bekreftede tilfellene er en lærer på Hokksund barneskole er smittet. Vedkommende er hjemmehørende i annen kommune og er derfor ikke med i statistikken for Øvre Eiker. Alle klasser på 5., 6. og 7. trinn er i karantene og har hjemmeskole.

Det er med dette registrert totalt 81 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 18. november 2020).

Tirsdag 17. november 2020 kl 09.28

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker

Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet to nye smittetilfeller av Covid-19 (koronavirus).

Det dreier seg om en en ung voksen og en eldre, hjemmeboende person. Begge var allerede i karantene som nærkontakter til tidligere smittede. Ved Vestfossen skole er en klasse og enkelte ansatte satt i karantene som følge av at en ansatt ved skolen som er bosatt i en annen komme er bekreftet smittet.

Det er med dette registrert totalt 72 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 17. november 2020).

Mandag 16. november 2020 kl 10.36

Tre nye smittetilfeller i Øvre Eiker

Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet tre nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus).

En av de smittede er fra Hokksund barneskole. Vedkommende tilhører en skoleklasse som allerede er i karantene. Det gjennomføres smittesporing etter vanlige prosedyrer. Kommuneoverlegen vurderer at de har kontroll på smittespredningen.

Det er med dette registrert totalt 70 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 16. november 2020).

Søndag 15. november 2020

Fem nye smittetilfeller i Øvre Eiker

Kommuneoverlegen har det siste døgnet fått bekreftet fem nye smittetilfeller med Covid-19. Det gjennomføres smittesporing etter vanlige prosedyrer, og smittesporingsteamet kjenner sannsynlig smittevei på alle.

En person er smittet på Røren skole. En klasse er satt i karantene sammen med lærere.

Det er med dette registrert totalt 66 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (pr 15. november 2020)

Lørdag 14. november 2020

To nye tilfeller av koronavirus

Kommuneoverlegen har fått bekreftet to nye smittetilfeller av Covid-19 (koronavirus) i løpet av det siste døgnet.

Begge er nærkontakter til tidligere smittede, og befant seg som følge av dette allerede i karantene. Smittekilden er kjent i begge tilfeller, og den ene kan kobles til et smitteutbrudd på Universitetet i Sørøst-Norge på Kongsberg.

Det er med dette 61 kjente smittetilfeller i Øvre Eiker kommune per 14. november 2020 (siden utbruddet startet i mars).

Fredag 13. november 2020

Kommuneoverlegen har fått bekreftet åtte nye smittetilfeller av Covid-19 (koronavirus) det siste døgnet.

Tre av de smittede har tilknytning til Hokksund barneskole, Røren barneskole og Røren barnehage. Som følge av dette, er 5. trinn på begge skolene og flere barn og ansatte ved barnehagen satt i karantene. Smitteoppsporing viser at ingen disse har blitt smittet ved skolen eller barnehagen.

Det er med dette 59 kjente smittetilfeller i Øvre Eiker kommune per 13. november 2020 (siden utbruddet startet i mars).

Torsdag 12. november 2020

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker

Kommuneoverlegen har i dag, torsdag 12. november, fått bekreftet en ny smittet med Covid-19. Personen ble testet etter innreise fra utlandet. Vedkommende er sannsynligvis smittet utenfor Norge og har begrenset antall nærkontakter. Det gjennomføres smittesporing etter vanlige prosedyrer.

Det er pr i dag 25 personer i isolasjon og 108 nærkontakter i karantene i Øvre Eiker.

Det er med dette registrert totalt 51 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020.

Onsdag 11. november 2020

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker

Kommuneoverlegen fikk i dag, onsdag 11. november, bekreftet to nye tilfeller av Covid-19. Det dreier seg om en student som er del av et smitteutbrudd på Universitetet i Sørøst-Norge. Den andre personen er sannsynligvis smittet via treningssenteraktivitet. Det er drevet smittesporing etter vanlige prosedyrer.

Det er med dette registrert totalt 50 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020.

Tirsdag 10. november 2020

Seks nye smittetilfeller i Øvre Eiker Kommuneoverlegen i Øvre Eiker har i dag, tirsdag 10. november, fått bekreftet seks nye smittetilfeller av Covid-19.

Fem av de smittede er nærkontakter til tidligere kjente smittetilfeller. Kommunen har satt i gang arbeid med smitteoppsporing etter standard rutine.

Ved Eiker videregående skole i Hokksund er to skoleklasser og seks lærere nå i karantene etter at en elev, bosatt i Drammen, er bekreftet smittet.

Søndag 8. november 2020

Ett nytt smittetilfelle i Øvre EikerKommuneoverlegen i Øvre Eiker har i dag, søndag 8. november, fått bekreftet ett nytt smittetilfeller av Covid-19. Personen har trolig smitte fra tilfeller i Drammen. Kommunen gjennomfører smittesporing etter vanlige prosedyrer.

Det er med dette registrert totalt 42 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020.

Ekstraordinært kommunestyre skal vedta lokale tiltak 9. nov kl 16.00

Smittetilfellene (Covid-19) i Øvre Eiker kommune har de siste ukene økt kraftig, som i regionen og landet for øvrig. Kommunen har fortsatt kontroll over smittesituasjonen, men den raske endringen gir grunn til bekymring. Smittesituasjonen har blant annet hatt konsekvenser for skoler og barnehager i form av karantenesetting. Smittesporing og kartlegging av nærkontakter er ressurskrevende. Med økende smitte vil denne bli utfordret og kapasiteten blir overbelastet. Nye tiltak som reduserer antall nærkontakter som hver enkelt har, vil sikre at smittesporingsarbeidet blir mer oversiktlig.

Kommunedirektøren legger på bakgrunn av dette fram sitt forslag til lokale smitteverntiltak i Øvre Eiker i et ekstraordinært kommunestyremøte i Øvre Eiker mandag 9. november kl 16. Møtet gjennomføres på Teams, og det legges ut lenke på kommunens hjemmeside i forkant av møtestart slik at alle kan følge møtet.

Kommunestyret skal ta stilling til hvilke vedtak de vil innføre i vår kommune når de skal vedta lokal forskrift. Det er de pålagte smitteverntiltakene for innbyggerne og næringslivet som må vedtas politisk i ettermiddag. De anbefalte smitteverntiltakene kan kriseledelsen fortløpende ta avgjørelser på.

Vedlagt finner dere to dokumenter: det politiske saksframlegget til møtet og kommunedirektørens forslag til lokal forskrift. Det kan komme endringer til forslaget både før og under møtet.