Dersom alt går etter planen vil et vaksinesertifikat til innenlands bruk være klart allerede 11. juni. Innen utgangen av juni vil sertifikatet utvides til også å gjelde ved grensepasseringer i EU- og EØS-området.

– Regjeringen har hatt på høring et lovforslag om koronasertifikat. Vi ønsker å lage et system for sikker og verifisert dokumentasjon på vaksinasjonsstatus, negativt testresultat og immunitet etter gjennomgått koronasykdom, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tilpasses EUs regelverk

Lovforslaget innebærer også at Helse- og omsorgsdepartementet får fullmakt til å lage forskrifter for å tilpasse sertifikatordningen til EUs regelverk. Stortinget skal behandle lovforslaget, og gitt at behandlingen går som planlagt, kan det tre i kraft til innenlands bruk 11. juni. Da får vi et verifiserbart koronasertifikat med QR-koder som kan kontrolleres.

– Skal gi lettelser, ikke begrensninger

– Det er viktig for meg å understreke at koronasertifikatet ikke skal brukes til å sette begrensninger. Det skal brukes til å gi lettelser. For eksempel at man kan delta på større arrangementer enn hva som er tillatt uten bruk av koronasertifikat, påpeker Høie. 

LES OGSÅ:
Lovdata nektet å publisere Øvre Eiker kommunes smittevernforskrift

Koronasertifikatet skal ifølge Folkehelseinstituttet bidra til en gjenåpning av samfunnet. Løsningen for sertifikatet vil utvikles trinnvis. Koronasertifikatet for innenlands bruk er derfor planlagt klart til 11. juni.

Innenlands bruk og grensepassering innen EU/EØS

Regjeringen vil i tiden framover beslutte hvordan sertifikatet kan brukes for å gjøre unntak fra smittevernregler i eget land og for å reise til andre land ved grensepassering.

Koronasertifikatet vil få to ulike visninger:

  • en enkel visning for innenlands bruk (planlagt klart 11. juni)
  • en for grensepassering i EU- og EØS-området (planlagt klart til slutten av juni)

Allerede nå vil du kunne hente ut ditt eget vaksinesertifikat på Helsenorge.no, som du kan skrive ut og vise frem digitalt, men et fullverdig sertifikat med QR-kode for verifisering må du vente noen dager før du kan laste ned til din smarttelefon eller ditt nettbrett.

Ønsker du å hente ut ditt vaksine- /koronasertifikat, så klikk her:

2021-06006