Kongsberg:
Traktor påkjørt av personbil – den ene føreren hadde ikke førerkort

- Begge førere anmeldes for uaktsom kjøring

Politiet i Kongsberg meldte ved midnatt natt til lørdag om en trafikkulykke, hvor en personbil hadde kjørt på en traktor i Marcus Thranes vei på Skavanger.

Da politiet ankom stedet viste det seg at ingen hadde kommet til skade i sammenstøtet, kunne de fortelle på Twitter.

Politiet vurderte imidlertid kjøringen til de to sjåførene som var i 20- og 40-åra som så kritikkverdig, at de vil bli anmeldt for brudd på veitrafikklovens § 3.

Den eldste sjåføren kjørte i tillegg uten gyldig førerkort, og vil derfor bli anmeldt for dette i tillegg.

 

VEGTRAFIKKLOVENS § 3

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

Kilde: Lovdata

2021-01004


 

LES OGSÅ:
Hva frykter vi mest i trafikken?