I etterkant av den tragiske hendelsen på Kongsberg onsdag kveld, er butikklokalet til Extra Kongsberg blitt holdt stengt av politiet. Denne sperringen blir nå opphevet, og fra og med 18.10 kl. 07.00 åpner butikken igjen.

Ledelsen i Coop Norge ber samtidig media og allmenheten om å vise forståelse og respekt overfor butikkens ansatte

– Den tragiske hendelsen i Kongsberg preger oss alle og våre tanker er hos alle de berørte.

Coop Vestfold og Telemark SA sitt hovedfokus har siden hendelsen vært å ivareta sine ansatte.

Driftsledelsen i Coop Vestfold og Telemark var kort tid etter meldingen om en alvorlig hendelse på stedet for å bistå de ansatte. Det ble raskt avklart at ingen av de butikkansatte kom fysisk til skade.

De ansatte ved butikken som var til stede under hendelsen opptrådte snarrådig og svært klokt i situasjonen.

Pressemeldingen avslutter med å redegjøre for den oppfølging de ansatte har fått fra eksternt krisepersonell. En bistand som vil være tilgjengelig så lenge de har behov for det.

2021-10007


LES OGSÅ:
Navnene på de fem som ble drept på Kongsberg er nå frigitt
LES OGSÅ:
Navnene på de fem som ble drept på Kongsberg er nå frigitt