Det er stor vilje til å ta imot mennesker som flykter fra den pågående krigen i Ukraina i norske kommuner. I en kartlegging KS har gjennomført det siste døgnet svarer 269 kommuner ja til å bosette flere flyktninger.

– Kartleggingen vi har gjort viser at norske kommuner har et stort ønske om å bidra i den internasjonale og nasjonale dugnaden for å hjelpe mennesker på flukt fra krigshandlingene i Ukraina, sier styreleder i Kommunesektorens organisasjon – tidligere Kommunenes sentralforbund – KS, Gunn Marit Helgesen i en pressemelding.

– Villige til å strekke seg langt

Undersøkelsen ble sendt ut mandag morgen. Så langt har 269 kommuner sagt ja til å ta imot flere flyktninger fra Ukraina. 284 har svart. Kommunene gir uttrykk for at de er villig til å strekke seg langt for å hjelpe.

Noen kommuner er usikre

De få kommunene som svarer at de er usikre på om de kan ta imot flyktninger oppgir at det skyldes at de ikke har erfaring med å bosette flyktninger.

LES OGSÅ:
- Forlenget saksbehandlingstid for byggesøknader

– Det kommer rapporter om store menneskelige lidelser, og mange kvinner og barn er på flukt. Vi kan vente en stor flyktningstrøm fra den meningsløse krigen. Vi ser et stort engasjement blant ordførere i hele landet for å bidra. Mange kommuner viser til at de har god erfaring med å bosette flyktninger, sier Helgesen.

God erfaring med bosetting

I 2015 kom det en stor flyktningstrøm fra Syria og andre land til Norge. Flere kommuner ble bedt om å ta imot langt flere enn forespeilet.

– Kommunene gjorde da en formidabel innsats for å ta imot og bosette flyktninger. Nå gir de uttrykk for er de klare for å gjøre en ekstra innsats igjen, dersom det blir nødvendig, sier Helgesen.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.
Foto: JOHNNY SYVERSEN / KS

De første flyktningene i Norge

Flere kommuner har også gjort politiske vedtak på at de vil stille opp for mennesker i nød og på flukt, som følge av krigen i Ukraina.

I går kom de første flyktningene fra Ukraina til Norge. Det er snakk om at 85 personer som er registrert og tatt imot på mottakssenteret i Råde kommune.

LES OGSÅ:
Holmen i Drammen - et samlingspunkt for brannbiler og annen nødhjelp til Ukraina

– Det er avgjørende at sentrale myndigheter gir tidlig beskjed om at kommuner skal forberede seg på å ta imot flere enn antallet som er anmodet fra IMDI, sier Helgesen.

Kommunedirektør Trude Andresen i Øvre Eiker kommune.
Foto: ØVRE EIKER KOMMUNE

Også Øvre Eiker kommune er i beredskap

Eikernytt.no forteller at de har vært i kontakt med  Kommunedirektør Trude Andresen i Øvre Eiker. Hun sier at de er i beredskap når det gjelder flyktningsituasjonen og kan ta imot flyktninger fra Ukraina.

Noe antall kan hun så langt ikke si noe om. Hun understreker imidlertid at kommunen er positiv til å bistå i denne situasjonen.

2022-03005