Kommunen følger badevannkvaliteten med prøver annen hver uke

- Informasjonen er hentet fra kommunens nettsider.

Kommunelegens kontor følger badevannskvaliteten i Øvre Eiker. Vi har generelt god badevannskvalitet i Øvre Eiker.

Vi tar prøver annenhver uke og måler for antall termotolerante koliforme bakterier (TKB) og Intestinale enterokokker (IE) per 100 ml vann.

Du kan lese om svømmekløe (sandlopper) lenger ned i artikkelen.

Kvalitetsnormer for badevann

Badevannskvaliteten bedømmes i henhold til EU-direktivet (Directive 2006/7/EC) for badevannskvalitet som er:

Blågrønnalger

Det ble observert blågrønnalger på Sundhaugen i juli 2021. Blågrønnalger kan være helseskadelig, men ingenting hittil i år. Dersom du vurderer å bade et sted hvor det er observert blågrønnalger, bør du sjekke at det ikke er ansamlinger av grønne flak der du skal bade. Klikk her for å lese mer om blågrønnalger og hva du bør gjøre.

Ikke bad der hvor det er ansamlinger av grønne algeområder. Hvis man bader i vann med høyt innhold av blågrønnalger som inneholder cyanobakterier, kan man få utslett og hudirritasjoner. Små barn og mennesker med sart hud/hudallergi kan være særlig utsatt. Jo lengre tid man oppholder seg i vannet, jo større er faren for å få slike reaksjoner. Badetøy eller annet tøy i kontakt med hud bør skiftes snarest dersom det har blitt vått av vann med høyt innhold av blågrønn alger. Les mer om blågrønnalger og cyanobakterier her.

LES OGSÅ:
Øvre Eiker kommune inviterer til påskerebus for hele familien

Termotolerante koliforme bakterier (TKB):

Bakterier som med sikkerhet stammer fra tarmen til mennesker eller varmblodige dyr. Disse bakteriene har begrenset overlevelsestid i vann. Forekomst av slike bakterier er derfor et sikkert tegn på fersk forurensning med avføring fra dyr eller mennesker.

Intestinale enterokokker (IE):

Avføring er den viktigste kilden til intestinale enterokokker, men de kan også forekomme som miljøstammer som lever i jord og på plantemateriale. Mennesker har mindre mengder av intestinale enterokokker i avføring enn av koliforme bakterier, mens det omvendte kan være tilfelle for enkelte husdyr. Da intestinale enterokokker har noe lenger overlevelse i ferskvann enn koliformgruppen vil de kunne indikere eldre forurensning.

Svømmekløe/sandlopper

Hvert år når det er varmt, opplever vi at mange badende som er allergiske, får «svømmekløe». Lokalt kalles det «sandlopper». Dette er parasitter (ikter) som lever på vadefugler, men som ikke kan leve på huden til mennesker. Allikevel er det mange som reagerer på dem. Dette problemet oppstår i de fleste innlandsvann når det blir godt og varm i vannet. Det plager som oftest små barn mest fordi de bader der iktene trives best: i overgangen mellom sandstranda og vannet. Reaksjoner forebygges best ved at man dusjer i de oppsatte dusjene på Sundhaugen og tørker seg godt med håndkle etterpå.
Les mer om svømmekløe her.

LES OGSÅ:
Øvre Eiker kommune lanserer nye nettsider for innbyggermedvirkning

Bading av dyr på badeplasser​

For å unngå bakterier i vannet oppfordres det til at dyr ikke bades på badeplassene.

EP2022-07005