Plankontoret var for noen timer flyttet til Joker Darbu denne dagen, og anledningen var planer om et nytt boligprosjekt mellom butikken og Buskerud Folkehøgskole, Heimtun.

Det tok ikke langt tid etter at plansjef Anders Stenshorne og arealplanlegger Bernt-Egil Tafjord hadde tatt plass i lokalene som i sin tid huset kafeen på Joker, før de første innbyggerne var på plass. Enten det bare var for å få vite mer om prosjektet, eller for å komme med innspill og synspunkter.

Kart og post-it lapper

De to var for anledningen utrustet med kart og post-it lapper, og noterte flittig de synspunkter innbyggerne kom med.

– Vi kommer til beboerne, så slipper beboerne å komme til oss, var Stenshornes bakgrunn for dette originale tiltaket, ved å forflytte kommunens plankontor til Joker-butikken på Darbu.

Jon Fiskum var blant de som uttrykte bekymring over at nok et boligfelt skulle bygges på dyrket mark. Her flankert av plansjef Anders Stenshorne (t.v.) og arealplanlegger Bernt-Inge Tafjord.
Foto: BJØRN ERIK HETTY NEBELL

Innbyggerinvolvering

En av meldingene på Facebook, blant de mange som delte innlegget fra kommunen, kom fra Sola kommune, hvor kommuneplanlegger Ståle Undheim skriver følgende: «Mange prater om innbyggerinvolvering – denne kommunen bare gjer det!»

Fiskum grendeutvalg på Facebook

På forhånd var plankontoret markedsført på Fiskum grendeutvalgs Facebookside, med følgende spørsmål og oppfordring til innbyggerne:

LES OGSÅ:
Ny frisør på plass i Fiskum grendehus

– Hva er viktigst for deg når bygdegata skal utvikles og bebygges videre?

– Benytt sjansen og fortell planavdelingen hva du mener er viktig i den videre utviklingen av Fiskum.

På dyrket mark

Ikke overraskende var det flere som så på prosjektet og plasseringen – på ikke bare dyrkbar, men dyrket mark – som svært uheldig. Flere trodde også at det var lite sannsynlig at kommunen – med en politiker fra Senterpartiet ved roret – vi gi sitt «ja» til utbygging på stedet.

Det store jordet i front, her sett fra rundkjøringen ved Fiskum plate og sveis, utgjør det planlagte boligfeltet som kan bestå av mellom 50 og 100 boenheter hvis det blir utbygd. Området er på hele 26,5 mål.
Foto: BJØRN ERIK HETTY NEBELL

Kommentarer på Facebook

Også på Facebooksiden til Fiskum, som har over tusen medlemmer, kom det mange innspill. Her er et par av de:

– Ja hva skal en si – helt utrolig – å ta matjorda til å bygge tomter, når det er nok av plass andre steder! Vi som naboer har ikke fått noe beskjed om dette. Nå håper vi snart at fornuften seirer.

– Håper det blir boliger/leiligheter for folk flest. Boligmarkedet er blitt dyrt, så jeg håper på boliger i et prissegment som kan virke tiltrekkende på den yngre garde. Tilflytting øker kommunens skatteinntekter også, så da kommer det kanskje enda flere fine tilbud til innbyggerne.

LES OGSÅ:
FISKUM:
Fartskontroll ved Darbu skole - 10 forenklede forelegg og 2 førerkortbeslag

Skytebane og jernbane rett ved

I tillegg var det også de som mente at de som ønsket å bo på stedet, måtte få vite om Fiskum skytterlags skytebane – som ligger bare 200 meter fra det planlagte byggefeltet.

Og mellom de to igjen finner du selvfølgelig jernbanesporet, hvor det passerer to tog eller flere hver time hele dagen.

At Fiskum blir stadig mer attraktivt for boligkjøpere, var noe som ble påpekt av flere, og det var da også mange post-it lapper på oversikten Stenshorne og Tafjord tok med seg til rådhuset, som hadde dette som et poeng.

En time til Oslo S

– Når du bare bruker en time fra kjøkkenbenken til Oslo S, er det klart det er attraktivt, var et av momentene til Tafjord, i det han viste til at Darbu stasjon bare er en kort spasertur fra det planlagte byggefeltet.

Anders Stenshorne (t.v.) og Bernt-Inge Tafjord viser hvor det planlagte boligfeltet på Fiskum kan komme.
Foto: BJØRN ERIK HETTY NEBELL

Møte med utbygger

Stenshorne kunne videre fortelle at planavdelingen skal ha et møte med utbygger om en uke, og basert på de innspill som har kommet, vil det siden bli arrangert et folkemøte med utbyggers arkitekt i Darbu bibliotek – før eventuelt vedtak om utbygging blir fremlagt for politikerne til godkjenning.

LES OGSÅ:
Atten bilførere tatt i fartskontroll på Fiskum

I følge grunnboka, er eiendommen i dag eid av Gylden Eng AS i Krokstadelva, som ble registrert 18. oktober 2021. De er igjen eid 100 % av Struktur Eiendom AS.

Eiendommen  ble overdratt 9. november 2021 for 13 500 000 kroner. Knut Ivar Gunnholt er daglig leder og Glenn Sigurd Syvaldsen styreleder i begge selskaper. (Se info lenger ned på siden)

Innflytting tidligst 2025

– Om prosjektet lar seg gjennomføre, vil innflytting i det som kan bli mellom 50 og 100 boenheter, tidligst finne sted omkring St.Hans 2025, kunne Stenshorne fortelle – i det kart og lapper med innspill ble hentet ned fra veggene i kroa og brakt med tilbake til rådhuset for videre planarbeid.

Feltet som er planlagt utbygd, er tegnet med gul strek på vertikalfotoet.
Foto: GOOGLE EARTH

2022-03021