Øvre Eiker kommune går nå ut på sosiale medier og advarer mot bading i Fiskumvannet på Sundhaugen på grunn av forekomster av blågrønnalger.

Kan være helseskadelig å bade

Kommunen opplyser videre at så lenge det finnes grønne flak- eller en fremtredende grønnfarge i vannet kan det være helseskadelig å bade der. I så fall har mengden alger blitt så stor at:
• Små barn frarådes å bade i vannet
• Man bør unngå å svelge vannet
• Kontakt med vannet kan gi kløe og utslett på huden hos enkelte
• Hunder og husdyr ikke bør bade i- eller drikke av vannet.

Blågrønnalger i vannkanten i Fiskumvannet på Sundhaugen.
Foto: ØVRE EIKER KOMMUNE

Kan få utslett og hudirritasjoner

Hvis man bader i vann med høyt innhold av blågrønn alger som inneholder cyanobakterier, kan man få utslett og hudirritasjoner. Små barn og mennesker med sart hud/hudallergi kan være særlig utsatt. Jo lengre tid man oppholder seg i vannet, jo større er faren for å få slike reaksjoner. Badetøy eller annet tøy i kontakt med hud bør skiftes snarest dersom det har blitt vått av vann med høyt innhold av blågrønn alger.

LES OGSÅ:
VESTFOSSEN:
Skogbrann ved Sirikjerke - Sivilforsvaret og skogbrannhelikopter kalt inn

Når er det trygt?

Når det ikke lenger synes grønne flak og ansamlinger i vannet, vil det være trygt å bade med tanke på blågrønnalger. Vannkvaliteten holdes nå fortløpende under oppsikt av kommunen.

Det fremgår ikke av meldingen fra kommunen om også badeplassen som vender mot Eikeren er berørt.

Oversikt over badevannskvaliteten

Her vil du finne en ukentlig oversikt over badevannskvaliteten på en rekke badeplasser i Øvre Eiker. Til orientering er vi nå inne i uke 30, som går frem til og med søndag 1. august.

Folkehelseinstituttet har en grundig oversikt over blågrønnalger med alt om årsak og virkning. Denne finner du her.

Skråfoto: GOOGLE EARTH

2021-07013